Giáo án Thể dục 8 - Bản đẹp 3 cột (Chuẩn kiến thức)

I. Mục tiêu:

 1. Bài thể dục phát triển chung:

 - Học mới: Từ nhịp 1 - nhịp 8.

 - Yêu cầu: Học sinh nắm được bài và thực hiện được động tác.

 2. Chạy ngắn:

- Ôn tập: Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.

 - Học mới: Khái niệm về chạy cự ly ngắn.

 - Trò chơi: Chạy tiếp sức.

 - Yêu cầu: Học sinh nắm được bài, biết cách chơi và tham gia được vào trò chơi. Đảm bảo an toàn trong luyện tập. Hoàn thành hết cự ly.

 

II. Địa điểm, thiết bị dạy học:

 - Sân trường.

 - Học sinh làm vệ sinh sân bãi.

 - Giáo viên kẻ sân, chuẩn bị còi, tín gậy.

 

doc98 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/03/2021 | Lượt xem: 95 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Bản đẹp 3 cột (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Nhắc lại trọng tâm bài học. - Nhận xét ý thức học tập của học sinh. - Kết quả luyện tập. 3. Dặn dò và giao bài tập về nhà. - Ôn các động tác đỡ cầu bằng ngực, phát cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Chiến thuật phát cầu cao - sâu trong thi đấu. 4. Xuống lớp. Lớp trở về đội hình ban đầu - Tiếp tục luyện tập chạy bền, nõng cao thể lực. Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: Ôn tập: Chạy cự ly ngắn I. Mục tiêu: Chạy ngắn: - Luyện tập: Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích (40m - 60m ). - Yêu cầu: Học sinh thực hiện được các giai đoạn kỹ thuật và nâng cao dần thành tích chuẩn bị tốt cho tiết kiểm tra. Hoàn thành hết cự ly. Đảm bảo an toàn trong tập luyện. II. Địa điểm, thiết bị dạy học: - Sân trường. - Học sinh làm vệ sinh sân bãi. - Giáo viên kẻ đường chạy, kiểm tra độ an toàn của sân tập, chuẩn bị còi, tín gậy, đồng hồ bấm giây. III. Hoạt động của giáo viên và học sinh: Nội dung Định lượng Phương pháp thực hiện I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số học sinh có mặt, kiến tập, kiểm tra trang phục luyện tập của học sinh. - Phổ biến nội dung, nhiệm vụ yêu cầu tiết học: 10' 2'-3' Cán sự tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang. Báo cáo. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2. Khởi động : a. Khởi động chung: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường. - Tập các động tác thể dục tay không: + Tay vai. + Bước với. + Tay ngực. + Đá lăng. + Vặn mình. + Lưng bụng. - Xoay các khớp : Cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai. - ép dọc, ép ngang. 7' - 8' 200m 2x8N 2x8N Khởi động theo đội hình vòng tròn di chuyển. b. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. 2x15m 2x15m 2x15m Thực hiện theo đội hình nước chảy. CB XP o..o o o..o o o..o o o..o o o..o o o..o o II. Phần cơ bản 30' 1. Chạy ngắn: a. Luyện tập: - Xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng - về đích (40m - 60m ). 20' 3-4 lần oooooooooo oooooooooo XP Đ o o 40m - 60m b. Củng cố: 2-3 lần Sau mỗi lượt chạy giáo viên nêu những lỗi thường mắc và cách khắc phục để học sinh kịp thời sửa sai giúp h/s hoàn thiện kỹ thuật, chuẩn bị tốt cho tiết kiểm tra. 2. Trò chơi: - Chạy thoi tiếp sức. 10' ooooo O ooooo O ooooo O ooooo O III. Phần kết thúc 5' 1. Thả lỏng, hồi tĩnh: Rũ chân, tay, lưng, vai. 2. Giáo viên nhận xét tiết học, dặn dò và giao bài tập về nhà. 3. Xuống lớp Đội hình thả lỏng, hồi tĩnh: Thực hiện theo đội hình hàng ngang, dãn cách cự ly, đứng so le. Đội hình xuống lớp: Trở về đội hình ban đầu. Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: Kiểm tra học kỳ I: Chạy ngắn I. Mục tiêu: Kiểm tra chạy ngắn: - Nhằm đánh giá quá trình học tập của học sinh. - Nội dung kiểm tra: Xuất phát thấp - chạy nhanh cự ly 60m. - Yêu cầu: Học sinh hoàn thành tốt nội dung kiểm tra. Tập nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong luyện tập. II. Địa điểm, thiết bị dạy học: - Sân trường. - Học sinh làm vệ sinh sân bãi. - Giáo viên kẻ sân, kẻ đường chạy, chuẩn bị còi, đồng hồ bấm giây(2 đồng hồ). Kiểm tra độ an toàn của sân bãi. III. Hoạt động của giáo viên và học sinh: Nội dung Định lượng Phương pháp thực hiện I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số học sinh có mặt, kiến tập, kiểm tra trang phục luyện tập của học sinh. - Phổ biến nội dung, nhiệm vụ yêu cầu tiết học: 10’ 2’-3’ Cán sự tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang. Báo cáo. 2. Khởi động : a. Khởi động chung: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường. - Tập các động tác thể dục tay không: + Tay vai. + Bước với. + Tay ngực. + Đá lăng. + Vặn mình. + Lưng bụng. - Xoay các khớp : Cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai. - ép dọc, ép ngang. 7’ - 8’ 200m 2x8N 2x8N Khởi động theo đội hình vòng tròn di chuyển. b. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. - Chạy gót chạm mông. 2x15m 2x15m 2x15m 2x15m Thực hiện theo đội hình nước chảy. CB XP o..o o o..o o o..o o o..o o o..o o o..o o II. Phần cơ bản 30’ 1. Ôn tập: - Luyện tập xuất phát thấp - chạy nhanh 60m. 2. Kiểm tra chạy nhanh: biểu điểm : Điểm Nam Nữ 10 9.2” - 9.4” 10.2” - 10.5” 9 9.5” - 9.7” 10.6” - 10.9” 8 9.8” - 10.0” 11.0” - 11.3” 7 10.1” - 10.4” 11.4” - 11.7” 6 10.5” - 10.8” 11.8” - 12.1” 5 10.9” - 11.2” 12.2” - 12.5” 4 11.3” - 11.6” 12.6” - 12.9” 3 11.7” - 12.0” 13.0” - 13.3” 2 12.1” - 12.4” 13.4” - 13.7” 1 12.5” 13.8” 10' 20' Hai h/s chạy một lượt. Giáo viên quan sát nhắc nhở học sinh sửa sai, chuẩn bị tốt cho phần kiểm tra. Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 2 học sinh. Mỗi học sinh được kiểm tra 1 lần. Trường hợp đặc biệt giáo viên có thể cho học sinh kiểm tra 2 lần. Đ o o o o o o o o o o o o o o o o o o XP o o CB o o Giáo viên bấm thành tích. Cử một học sinh ra hiệu lệnh xuất phát, một học sinh ghi kết quả. III. Phần kết thúc 5’ 1. Thả lỏng, hồi tĩnh: Rũ chân, tay, lưng, vai. 2. Giáo viên nhận xét tiết học, thông báo kết quả kiểm tra, giải đáp thắc mắc, dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học sau. 3. Xuống lớp Đội hình xuống lớp: Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT: Chạy ngắn I. Mục tiêu: Kiểm tra chạy ngắn: - Nhằm đánh giá quá trình học tập của học sinh. - Nội dung kiểm tra: Xuất phát thấp - chạy nhanh cự ly 60m. - Yêu cầu: Học sinh hoàn thành tốt nội dung kiểm tra. Tập nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong luyện tập. II. Địa điểm, thiết bị dạy học: - Sân trường. - Học sinh làm vệ sinh sân bãi. - Giáo viên kẻ sân, kẻ đường chạy, chuẩn bị còi, đồng hồ bấm giây(2 đồng hồ). Kiểm tra độ an toàn của sân bãi. III. Hoạt động của giáo viên và học sinh: Nội dung Định lượng Phương pháp thực hiện I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số học sinh có mặt, kiến tập, kiểm tra trang phục luyện tập của học sinh. - Phổ biến nội dung, nhiệm vụ yêu cầu tiết học: 10’ 2’-3’ Cán sự tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang. Báo cáo. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 2. Khởi động : a. Khởi động chung: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường. - Tập các động tác thể dục tay không: + Tay vai. + Bước với. + Tay ngực. + Đá lăng. + Vặn mình. + Lưng bụng. - Xoay các khớp : Cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai. - ép dọc, ép ngang. 7’ - 8’ 200m 2x8N 2x8N Khởi động theo đội hình vòng tròn di chuyển. b. Khởi động chuyên môn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. - Chạy gót chạm mông. 2x15m 2x15m 2x15m 2x15m Thực hiện theo đội hình nước chảy. CB XP o..o o o..o o o..o o II. Phần cơ bản 30’ 1. Ôn tập: - Luyện tập xuất phát thấp - chạy nhanh 60m. 2. Kiểm tra chạy nhanh: Biểu điểm : Điểm Nam Nữ 10 9.2” - 9.4” 10.2” - 10.5” 9 9.5” - 9.7” 10.6” - 10.9” 8 9.8” - 10.0” 11.0” - 11.3” 7 10.1” - 10.4” 11.4” - 11.7” 6 10.5” - 10.8” 11.8” - 12.1” 5 10.9” - 11.2” 12.2” - 12.5” 4 11.3” - 11.6” 12.6” - 12.9” 3 11.7” - 12.0” 13.0” - 13.3” 2 12.1” - 12.4” 13.4” - 13.7” 1 12.5” 13.8” 10' 20' Hai h/s chạy một lượt. Giáo viên quan sát nhắc nhở học sinh sửa sai, chuẩn bị tốt cho phần kiểm tra. Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 2 học sinh. Mỗi học sinh được kiểm tra 1 lần. Trường hợp đặc biệt giáo viên có thể cho học sinh kiểm tra 2 lần. Đ o o o o o o o o o o o o XP o o CB o o Giáo viên bấm thành tích. Cử một học sinh ra hiệu lệnh xuất phát, một học sinh ghi kết quả. III. Phần kết thúc 5’ 1. Thả lỏng, hồi tĩnh: Rũ chân, tay, lưng, vai. 2. Giáo viên nhận xét tiết học, thông báo kết quả kiểm tra, giải đáp thắc mắc, dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học sau. 3. Xuống lớp Đội hình xuống lớp: Tuần: Ngày soạn: Tiết: Ngày dạy: Kiểm tra tiêu chuẩn RLTT: Bật xa I. Mục tiêu: - Nhằm đánh giá quá trình học tập của học sinh. - Nội dung kiểm tra: Bật xa. - Yêu cầu: Học sinh hoàn thành tốt nội dung kiểm tra. Tập nghiêm túc, đảm bảo an toàn trong luyện tập. + Giáo viên kẻ sân bãi, chuẩn bị còi, cuốc xẻng, thước dây. Kiểm tra độ an toàn của sân bãi. II. Địa điểm, thiết bị dạy học: - Sân trường. - Học sinh làm vệ sinh sân bãi. - Giáo viên kẻ sân, kẻ đường chạy, chuẩn bị còi, xẻng, thước dây. Kiểm tra độ an toàn của sân bãi. III. Hoạt động của giáo viên và học sinh: Nội dung Định lượng Phương pháp thực hiện I. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Giáo viên nhận lớp nắm sĩ số học sinh có mặt, kiến tập, kiểm tra trang phục luyện tập của học sinh. - Phổ biến nội dung, nhiệm vụ yêu cầu tiết học: 10' 2'-3' Cán sự tập hợp lớp theo đội hình hàng ngang. Báo cáo. 2. Khởi động : a. Khởi động chung: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân trường. - Tập các động tác thể dục tay không: + Tay vai. + Bước với. + Tay ngực. + Đá lăng. + Vặn mình. + Lưng bụng. - Xoay các khớp : Cổ chân, cổ tay, gối, hông, vai. - ép dọc, ép ngang. 7' - 8' 200m 2x8N 2x8N Khởi động theo đội hình vòng tròn di chuyển. b. Khởi động chuyên môn: - Đá lăng trước. - Đá lăng trước - sau. - Đá lăng ngang. - Bật nhảy. 10 lần 10 lần 10 lần 10 lần o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o II. Phần cơ bản 30’ 1. Ôn tập: - Luyện tập: Bật xa. 2. Kiểm tra bật xa: biểu điểm : Điểm Nam Nữ Giỏi 205 cm 180 cm Khá 190 cm 170 cm Đạt 180 cm 160 cm 10' 20' Mỗi học sinh luyện tập bật xa từ 1-2 lần. Giáo viên quan sát nhắc nhở học sinh sửa sai, chuẩn bị tốt cho phần kiểm tra. Kiểm tra theo sổ điểm, mỗi học sinh được nhảy 3 lần, thành tích được tính ở lần nhảy tốt nhất. o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o III. Phần kết thúc 5’ 1. Thả lỏng, hồi tĩnh: Rũ chân, tay, lưng, vai. 2. Giáo viên nhận xét tiết học, thông báo kết quả kiểm tra, giải đáp thắc mắc, dặn dò học sinh chuẩn bị cho tiết học sau. 3. Xuống lớp Đội hình xuống lớp:

File đính kèm:

  • docGiao an The duc 8 moi nhat.doc