Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình học kì 1 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2013-2014 - Nguyễn Xuân Thắng

A/ PHẦN MỞ ĐẦU:

 Nhận lớp:

- Ổn định tổ chức báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục.

 - GV phổ biến nội dung và yêu cầu buổi học.

 B/ PHẦN CƠ BẢN

1/ Mục tiêu, chương trình TD 7.

a. Mục tiêu:

- HS biết một số kiến thức, kỹ năng cơ bản để tập luyện giữ gìn sức khoẻ.

- Góp phần rèn luyện nếp sống lành mạnh, tác phong nhanh nhẹn, tính kỷ luật, thói quen tập luyện TDTT và giữ vệ sinh.

- Có sự tăng tiến về thể lực, đạt TCRLTT.

- Biết vận dụng ngững điều đã học vào nếp sống hàng ngày.

b. Nội dung chương trình TD7:

- Lý thuyết.

- ĐHĐN.

 

doc140 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 305 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 7 - Chương trình học kì 1 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2013-2014 - Nguyễn Xuân Thắng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
rên địa hình tự nhiên. 6-8p 1-2p 5-6p 30-32p 25-26p 5-6p 4- 5p 2-3p 1-2p - CS: Tập hợp, báo cáo. - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung. - CS: Điều hành. - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. - GV phân tích, hướng dẫn học sinh ôn lại các kĩ thuật đã học. - HS chú ý quan sát lắng nghe và tập luyện. - GV quan sát và sửa chữa cho những hs thực hiện chưa đúng. - GV HD, phổ biến luật, tổ chức cho HS chơi trò chơi. - GV giám sát và làm trọng tài cho cuộc chơi. - GV điều khiển, HS chạy theo nhóm, mỗi nhóm 8em. - CS: Điều hành lớp thả lỏng. - GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tuần: 34 Ngày soạn: Tiết: 65 Ngày dạy: BẬT NHẢY – CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Bật nhảy : biết tên và cách thực hiện kĩ thuật nhảy bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi, trò chơi “ nhảy vào vòn tròn tiếp sức”. 2. Kĩ năng: - Bật nhảy : thực hiện kĩ thuật nhảy bước bộ trên không, chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi, trò chơi “ nhảy vào vòn tròn tiếp sức”. 3 Giáo dục : giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật, tinh thần tự giác sáng tạo. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN Sân bãi sạch, phẳng, đường chạy, hố cát. SGV TD7, giáo án. III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TC A/ PHẦN MỞ ĐẦU: I.Nhận lớp: - Ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục. - Phổ biền nội dung-yêu cầu tiết kiểm tra. II.Khởi động - Tập bài thể dục phát triển chung - Xoay các khớp - Ép dọc - ép ngang B/ PHẦN CƠ BẢN : 1/ Bật nhảy: - Ôn Nhảy “bước bộ” trên không; - Trò chơi “Nhảy vượt rào tiếp sức” - Chạy đà tự do nhảy xa kiểu ngồi - Kết hợp kiểm tra thử. 2/ Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. C. PHẦN KẾT THÚC: 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Tập các động tác bổ trợ bật nhảy, các kỹ thuật đá cầu Chạy bền trên địa hình tự nhiên 6-8p 1-2p 5-6p 30-32p 25-26p 5-6p 4-5p 2-3p 2lx8n 1-2p - CS: Tập hợp, báo cáo - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung - CS: Điều hành - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. - HS tập luyện; GV sửa chữa, uốn nắn - GV: HD, phổ biến luật, HS chơi tích cực - HS tập luyện; GV sửa chữa, uốn nắn * GV đưa ra nội dung và yêu cầu kiểm tra: - Kiểm tra lần lượt theo danh sách Nam và Nữ riêng, mỗi nhóm 4 - 5 em - GV điều khiển, HS chạy theo nhóm, mỗi nhóm 5-6 em. - CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tuần: 34 Ngày soạn: Tiết: 66 Ngày dạy: KIỂM TRA BẬT NHẢY I/ MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: - Bật nhảy : biết tên và cách thực hiện kĩ thuật nhảy bước bộ trên không. 2. Kĩ năng: - Bật nhảy : thực hiện kĩ thuật nhảy bước bộ trên không. 3 Giáo dục : giáo dục ý thức tổ chức kỉ luật, tính nghiêm túc trong giờ kiểm tra.. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN Sân bãi sạch, phẳng, đường chạy, hố cát SGV TD7, giáo án III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TC A/ PHẦN MỞ ĐẦU: I.Nhận lớp: - Ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục. - Phổ biền nội dung-yêu cầu tiết kiểm tra. II.Khởi động - Tập bài thể dục phát triển chung - Xoay các khớp - Ép dọc - ép ngang B/ PHẦN CƠ BẢN : * BËt nh¶y: KiÓm tra * Néi dung kiÓm tra: KiÓm tra ®éng t¸c “ Nh¶y b­íc bé trªn kh«ng “ * C¸ch cho ®iÓm §iÓm kiÓm tra cho cho theo møc ®é thùc hiÖn ®éng t¸c cña HS. - §iÓm 9- 10: C¶ hai lÇn nh¶y thùc hiªn ®Òu ®óng kÜ thuËt ®éng t¸c. - §iÓm 7- 8: Trong hai lÇn nh¶y cã mét lÇn nh¶y chØ t­¬ng ®èi ®óng. - §iÓm 5- 6: C¶ hai lÇn nh¶y chØ thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸c t­¬ng ®èi ®óng. - §iÓm 3- 4: C¶ h©i lÇn nh¶y ®Òu kh«ng thùc hiÖn ®­îc ®éng t¸ C. PHẦN KẾT THÚC: 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Tập các động tác bổ trợ bật nhảy, các kỹ thuật đá cầu Chạy bền trên địa hình tự nhiên 6-8p 1-2p 5-6p 2lx8n 30-32p 4-5p 2-3p 2lx8n 1-2p - CS: Tập hợp, báo cáo - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung - CS: Điều hành - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. - GV cho hs ôn lại sau đó kiểm tra. - Mỗi đợt kiểm tra sẽ thực hiện theo nhóm 5 -6 hs. - Mỗi hs được thực hiện 2 lần. - Niếu HS kiểm tra lần thứ 3 thì điểm ko vượt quá 8. - CS: Điều hành lớp thả lỏng. - GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tuần: 35 Ngày soạn: Tiết: 67 Ngày dạy: ÔN TẬP HỌC KÌ II I/ MỤC TIÊU: *Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. *Giáo dục : học sinh có ý thức tự giác tích trong học tập và rèn luyện thể dục thể thao. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN Sân bãi sạch, phẳng, đường chạy. SGV TD7, giáo án III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TC A/ PHẦN MỞ ĐẦU: I.Nhận lớp: - Ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục. - Phổ biền nội dung-yêu cầu tiết kiểm tra. II.Khởi động - Tập bài thể dục phát triển chung - Xoay các khớp - Ép dọc - ép ngang B/ PHẦN CƠ BẢN : Chạy 500m quanh khuôn viên trường học. C. PHẦN KẾT THÚC: 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Tập các động tác bổ trợ bật nhảy, các kỹ thuật đá cầu Chạy bền trên địa hình tự nhiên 6-8p 1-2p 5-6p 30-32p 4-5p 2-3p 2lx8n 1-2p - CS: Tập hợp, báo cáo - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung - CS: Điều hành - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. - GV chia hs thành các nhóm nam – nữ, mỗi nhóm 4 – 5 hs. - 1 nhóm thực hiện các nhóm còn lại quan sát. - GV nhắc nhở hs thả lỏng trong quá trình chạy, sau khi chạy. Sải dài bước chạy. Chạy nhanh ở đường thẳng và chậm lại ở dường vòng. - CS: Điều hành lớp thả lỏng. - GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tuần: 35 Ngày soạn: Tiết: 68 Ngày dạy: ÔN TẬP HỌC KÌ II I/ MỤC TIÊU: *Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. *Giáo dục : học sinh có ý thức tự giác tích trong học tập và rèn luyện thể dục thể thao. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN Sân bãi sạch, phẳng, đường chạy. SGV TD7, giáo án III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TC A/ PHẦN MỞ ĐẦU: I.Nhận lớp: - Ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục. - Phổ biền nội dung-yêu cầu tiết kiểm tra. II.Khởi động - Tập bài thể dục phát triển chung - Xoay các khớp - Ép dọc - ép ngang B/ PHẦN CƠ BẢN : Chạy 500m quanh khuôn viên trường học. C. PHẦN KẾT THÚC: 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Tập các động tác bổ trợ bật nhảy, các kỹ thuật đá cầu Chạy bền trên địa hình tự nhiên 6-8p 1-2p 5-6p 30-32p 4-5p 2-3p 2lx8n 1-2p - CS: Tập hợp, báo cáo - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung - CS: Điều hành - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. - GV chia hs thành các nhóm nam – nữ, mỗi nhóm 4 – 5 hs. - 1 nhóm thực hiện các nhóm còn lại quan sát. - GV nhắc nhở hs thả lỏng trong quá trình chạy, sau khi chạy. Sải dài bước chạy. Chạy nhanh ở đường thẳng và chậm lại ở dường vòng. - CS: Điều hành lớp thả lỏng. - GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tuần: 36 Ngày soạn: Tiết: 69 Ngày dạy: ÔN TẬP HỌC KÌ II I/ MỤC TIÊU: *Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên. *Giáo dục : học sinh có ý thức tự giác tích trong học tập và rèn luyện thể dục thể thao. II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN Sân bãi sạch, phẳng, đường chạy. SGV TD7, giáo án III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TC A/ PHẦN MỞ ĐẦU: I.Nhận lớp: - Ổn định tổ chức, báo cáo sĩ số, kiểm tra trang phục. - Phổ biền nội dung-yêu cầu tiết kiểm tra. II.Khởi động - Tập bài thể dục phát triển chung - Xoay các khớp - Ép dọc - ép ngang B/ PHẦN CƠ BẢN : Chạy 500m quanh khuôn viên trường học. C. PHẦN KẾT THÚC: 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Tập các động tác bổ trợ bật nhảy, các kỹ thuật đá cầu Chạy bền trên địa hình tự nhiên 6-8p 1-2p 5-6p 30-32p 4-5p 2-3p 2lx8n 1-2p - CS: Tập hợp, báo cáo - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung - CS: Điều hành - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. - GV chia hs thành các nhóm nam – nữ, mỗi nhóm 4 – 5 hs. - 1 nhóm thực hiện các nhóm còn lại quan sát. - GV nhắc nhở hs thả lỏng trong quá trình chạy, sau khi chạy. Sải dài bước chạy. Chạy nhanh ở đường thẳng và chậm lại ở dường vòng. - CS: Điều hành lớp thả lỏng. - GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học. Tuần: 36 Ngày soạn: Tiết: 70 Ngày dạy: KIỂM TRA HK II – KIỂM TRA TC RLTT I/ MỤC TIÊU: - Kiểm tra tiêu học kì II - Kiểm tra TC RLTT – chạy bền - Qua kiểm tra đánh giá được khả năng luyện tập sức bền, thành tích của từng em, từ đó GV có kế hoạch và phương pháp dạy học phù hợp cho năm học sau - Yêu cầu HS kiểm tra nghiêm túc và đảm bảo an toàn II/ ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN Sân bãi sạch, phẳng SGV TD7, giáo án, đồng hồ bấm giây, dây đích III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC A/ PHẦN MỞ ĐẦU I.Nhận lớp: 7..:./.. 7..:.../.. 7..:../.. 7..:.../.. II.Khởi động - Tập bài thể dục phát triển chung - Xoay các khớp - Ép dọc - ép ngang - Các động tác bổ trợ chạy B/ PHẦN CƠ BẢN 1/ Nội dung kiểm tra - Kiểm tra thành tích chạy bền 500m trên địa hình tự nhiên (trong sân trường hoặc sân vận động) 2/ Hình thức và nội dung kiểm tra. Kiểm tra thành nhiều đợt, mỗi đợt 5 - 6 HS, mỗi HS tham gia kiểm tra một lần. 3/ Cách tính điểm. - Giỏi: Chạy đạt thành tích 100s(nam), 112s(nữ). - Khá: Chạy đạt thành tích 110s(nam), 119s(nữ). - Đạt: Chạy đạt thành tích 120s(nam), 132s(nữ). - Chưa đạt: Chạy không đạt thành tích; Dưới120s(nam), 132s(nữ). 4/ Tiến hành kiểm tra. C. PHẦN KẾT THÚC 1/ Hồi tĩnh: Rũ tay, rũ chân Hít thở sâu. 2/ HDVN - nhận xét: Tập các động tác bổ trợ bật nhảy, Chạy bền trên địa hình tự nhiên 6-8p 1-2p 5-6p 30-32p 4-5p 2-3p 1-2p - CS: Tập hợp, báo cáo - GV: Nhận lớp, phổ biến nội dung - CS: Điều hành - GV: Quan sát nhắc nhở, uốn nắn. * GV đưa ra nội dung và yêu cầu kiểm tra: - Kiểm tra lần lượt theo danh sách Nam và Nữ riêng, mỗi nhóm 5-6 em - Mỗi em chỉ được kiểm tra 1 lần - GV: Thống nhất cách đánh giá cho HS - GV điều khiển có sự giúp đỡ của CS. - HS kiểm tra theo đội hình dưới: - Những em chưa đến lượt kiểm tra yêu cầu trật tự và tự khởi động. - CS: Điều hành lớp thả lỏng. GV: Giao bài tập về nhà, hướng dẫn HS cách tập luyện, nhận xét giờ học.

File đính kèm:

  • docthe duc 7 huyen bu dang.doc