Giáo án môn Thể dục 10 - Chương trình học kì I

I. Mục tiêu, yêu cầu:

 - Giúp học sinh sơ bộ nắm được mục tiêu, nội dung chương trình thể dục lớp 10. Đồng thời biết và bước đầu thực hiện được các động tác 1,2,3 của bài TDNĐ.

 - Giúp học sinh cũng cố và nâng cao sức khoẻ.

 - Học sinh tập trung chú ý, tự giác tích cực.

II. Địa điểm, phương tiện:

 - Địa điểm: Tại sân thể dục của trường.

 - Phương tiện: Giáo án, 1 Còi.

III. Tiến trình lên lớp:

 

doc106 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 10 - Chương trình học kì I, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
giáo án Tiết 30-31: - TTTC (Bóng đá): + Ôn kĩ thuật ném biên (không chạy đà). + Học một số điểm trong luật bóng đá(tiếp). I. Mục, tiêu, yêu cầu: - Giúp học sinh hiểu và thực hiện đúng kĩ thuật ném biên (không chạy đà). Đồng thời biết thêm một số điểm trong luật bóng đá. - Giúp học sinh cũng cố và nâng cao sức khoẻ. - Học sinh tập trung chú ý, tự giác tích cực. II. Địa điểm, phương tiện: - Địa điểm: Tại sân TD của trường. - Phương tiện: Giáo án, 4 cờ chuối, 1 còi, 4 – 6 quả bóng, III. Tiến trình lên lớp: Phần/ Nội dung Định lượng Phương pháp tổ chức TG SL 1. Phần mở đầu: 1.1 Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số. - Phổ biến nội dung, yêu cầu tiết học. - Hỏi thăm tình hình sức khoẻ của học sinh. 1.2 Khởi động: - Tập bài thể dục phát triển chung. - Xoai các khớp. - ép dây chằng. - Tại chỗ: Chạy bước nhỏ – chạy nâng cao đùi – chạy lăng chân ra sau. 1.3 Kiểm tra bài cũ: - Thực hiện lại kĩ thuật ném biên (không chạy đà). 10 Phút 2lx8n/1đt 2lần - Giáo viên và học sinh làm thủ tục nhận lớp theo đội hình 4 hàng ngang cự li hẹp. - GV làm mẫu và phân tích một số điểm mấu chốt kĩ thuật rồi cho học sinh thực hiện đồng loạt. Đội hình khởi động * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *GV - Giáo viên gọi một vài học sinh lên thực hiện. Sau đó nhận xét, cho điểm. 2. Phần cơ bản: 2.2 TTTC (Bóng đá): - Ôn: Kĩ thuật ném biên (không chạy đà) . + Tập mô phỏng kĩ thuật ném biên. + Tập kĩ thuật ném biên với bóng. - Học một số điểm trong luật bóng đá(tiếp). + Trọng tài. + Thời gian trận đấu. + Quả giao bóng. + Bóng trong cuộc và bóng ngoài cuộc. 2.3.Cũng cố bài: - Thực hiện kĩ thuật ném biên (không chạy đà. 30 Phút 10lần 3lần 3lần 3lần 3lần 4lần - GV làm mẫu kết hợp giảng giải kĩ thuật đối với nội dung học mới và nhắc lại những điểm mấu trốt KT đối với nội dung ôn cũ. - GV cử cán sự lớp quản lí và điều hành các nhóm ôn. Đội hình tập các nội dung ném biên (với dụng cụ) * * * * * *CS * * * * * - Tập mô phỏng đồng loạt theo đội hình 4 hàng ngang cự li giãn cách 1sãi tay. - GV quan sát và sữa sai cho học sinh. - GV giới thiệu luật ngắn gọn, rõ ràng và có thể kết hợp với tranh ảnh hay liên hệ thực tế. - GV chọn một vài học sinh lên thực hiện, sau đó cùng học sinh hệ thống lại kiến thức. 3.Phần kết thúc: 3.1 Hồi tĩnh: - Tập các động tác điều hoà - Rung lắc chân tay. 3.2 Nhận xét, xuống lớp: - Nhận xét: Tinh thần, thái độ học tập, sự tiếp thu kiến thức, kĩ năng, và giao bài tập về nhà. - Xuống lớp: + Giao viên hô “ giải tán” + Học sinh hô “ khoẻ”. 5 Phút - Hồi tĩnh tập đồng loạt theo đội hình 4 hàng ngang. Đội hình hồi tĩnh * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *GV Đội hình NX,XL ******** ******** ******** ******** *GV Tiết:32 ngày 2 tháng 12 năm 2009 I/ mục tiêu yêu cầu: 1/ mục tiêu: - Kiểm tra Môn TTTC: Bóng đá 2/ yêu cầu : Học sinh ổn định tổ chức lớp . Kiểm tra nghiêm túc Đa số học sinh đạt yêu cầu của giáo viên II/ phương tiện: 1/ sân bãi – Dụng cụ: Sân tập còi 2/ Đồ dùng dạy học: - Bóng Nội dung TG Phương pháp A/ Chuẩn bị: - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số - Giáo viên nhận lớp - Giáo viên phổ biến nôi dung giờ kiểm tra - Giáo viên cho học sinh dàn hàng khởi động 6 động tác tay không + Động tác tay ngực: Tập 2 lần 8 nhịp + Động tác lườn: Tập 2 lần 8 nhịp + Động tác vặn mình: 2 lần 8 nhịp + Động tác lưng bụng: 2 lần 8 nhịp + Động tác đá chân: 2 lần 8 nhịp + động tác toàn thân: 2 lần 8 nhịp - Giáo viên cho học sinh xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân khuỷu tay, bả vai, hông, gối - Giáo viên cho học sinh ép các dây chằng: ép ngang, ép dọc mỗi động tác 2 lần 8 nhịp B/ Cơ bản: Giáo viên phổ biến hình thức kiểm tra cho học sinh được biết. Giáo viên nhắc nhỡ học sinh nghiêm túc trong khi kiểm tra, sau đó gọi học sinh theo danh sách sổ cái, nam kiểm tra trước nữ kiểm tra sau C/ Kết thúc: - Giáo viên đọc điểm cho học sinh nếu thấy cần thiết - Giáo viên nhận xét giờ kiểm tra - Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà tập luyện nội dung bài chuẩn bị học tiết sau 6 phút 35 phút 4 phút Đội hình nhận lớp: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình khởi động: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình kết thúc: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tiết: 33 ngày 2 tháng 12 năm 2009 I/ mục tiêu yêu cầu: 1/ mục tiêu: - Ôn tập cuối học kì I 2/ yêu cầu : Học sinh ổn định tổ chức lớp . Tích cực tập luyện . Đa số học sinh nắm được nội dung bài học II/ phương tiện: 1/ sân bãi – Dụng cụ: 1 hố nhảy cao Bàn chang cát 2/ Đồ dùng dạy học: - Thước Nội dung TG Phương pháp A/ Chuẩn bị: - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số - Giáo viên nhận lớp và kiểm tra bài cũ - Giáo viên phổ biến nôi dung giờ học - Giáo viên cho học sinh dàn hàng khởi động 6 động tác tay không + Động tác tay ngực: Tập 3 lần 8 nhịp + Động tác lờn: Tập 3 lần 8 nhịp + Động tác vặn mình: 3 lần 8 nhịp + Động tác lng bụng: 3 lần 8 nhịp + Động tác đá chân: 3 lần 8 nhịp + động tác toàn thân: 3 lần 8 nhịp - Giáo viên cho học sinh xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân khuỷu tay, bả vai, hông, gối - Giáo viên cho học sinh ép các dây chằng: ép ngang, ép dọc mỗi động tác 2 lần 8 nhịp B/ Cơ bản: a Nhảy cao: + Luyện tập nhảy cao nâng cao thành tích - Giáo viên làm mẫu các kĩ thuật động tác và phân tích kĩ thuật - Sau đó giáo viên tổ chức cho học sinh tập luyện - Trong khi học sinh tập luyện giáo viên tìm những sai xót và sửa sai cho học sinh. */ Củng cố: - Giáo viên gọi một học sinh nam một học sinh nữ lên thực hiện các kĩ thuật sau đó cho cả lớp nhận xét và cuối cùng giáo viên nhận xét C/ Kết thúc: * Thả lỏng: Giáo viên cho lớp dàn hàng để thực hiện các động tác thả lỏng để học sinh hồi phục nhanh chóng - Giáo viên nhận xét giờ học - Gv hướng dẫn hs về nhà tập luyện 8 phút 33 phút 4 phút Đội hình nhận lớp: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình khởi động: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình củng cố bài: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 hàng ngồi X X X X X X X X X GV X Đội hình kết thúc: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tiết:34 ngày 5 tháng 12 năm 2009 I/ mục tiêu yêu cầu: 1/ mục tiêu: - Kiểm tra học kì I 2/ yêu cầu : Học sinh ổn định tổ chức lớp . Kiểm tra nghiêm túc Đa số học sinh đạt yêu cầu của giáo viên II/ phương tiện: 1/ sân bãi – Dụng cụ: Sân tập Bàn chang Cột xào nhảy cao 2/ Đồ dùng dạy học: - thước Nội dung TG Phương pháp A/ Chuẩn bị: - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số - Giáo viên nhận lớp - Giáo viên phổ biến nôi dung giờ kiểm tra - Giáo viên cho học sinh dàn hàng khởi động 6 động tác tay không + Động tác tay ngực: Tập 2 lần 8 nhịp + Động tác lườn: Tập 2 lần 8 nhịp + Động tác vặn mình: 2 lần 8 nhịp + Động tác lưng bụng: 2 lần 8 nhịp + Động tác đá chân: 2 lần 8 nhịp + động tác toàn thân: 2 lần 8 nhịp - Giáo viên cho học sinh xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân khuỷu tay, bả vai, hông, gối - Giáo viên cho học sinh ép các dây chằng: ép ngang, ép dọc mỗi động tác 2 lần 8 nhịp B/ Cơ bản: Giáo viên phổ biến hình thức kiểm tra cho học sinh được biết. Giáo viên nhắc nhỡ học sinh nghiêm túc trong khi kiểm tra, sau đó gọi học sinh theo danh sách sổ cái, nam kiểm tra trước nữ kiểm tra sau C/ Kết thúc: - Giáo viên đọc điểm cho học sinh nếu thấy cần thiết - Giáo viên nhận xét giờ kiểm tra - Giáo viên hướng dẫn học sinh về nhà tập luyện nội dung bài chuẩn bị học tiết sau 6 phút 35 phút 4 phút Đội hình nhận lớp: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình khởi động: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình kết thúc: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Tiết: 35 -36 ngày 5 tháng 12 năm 2009 I/ mục tiêu yêu cầu: 1/ mục tiêu: Chế độ rèn luyện thân thể Nội dung: Bật xa tậi chổ 2/ yêu cầu : Học sinh ổn định tổ chức lớp . Tích cực tập luyện . Đa số học sinh nắm được nội dung bài học II/ phương tiện: 1/ sân bãi – Dụng cụ: 1 hố nhảy xa Bàn chang cát 2/ Đồ dùng dạy học: Thước Nội dung TG Phương pháp A/ Chuẩn bị: - Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số - Giáo viên nhận lớp và kiểm tra bài cũ - Giáo viên phổ biến nôi dung bài - Giáo viên cho học sinh dàn hàng khởi động 6 động tác tay không + Động tác tay ngực: Tập 3 lần 8 + Động tác lờn: Tập 3 lần 8 nhịp + Động tác vặn mình: 3 lần 8 nhịp + Động tác lng bụng: 3 lần 8 nhịp + Động tác đá chân: 3 lần 8 nhịp + động tác toàn thân: 3 lần 8 nhịp - Giáo viên cho học sinh xoay các khớp: Cổ, cổ tay, cổ chân khuỷu tay, bả vai, hông, gối - Giáo viên cho học sinh ép các dây chằng: ép ngang, ép dọc mỗi động tác 2 lần 8 nhịp B/ Cơ bản: Chế độ rèn luyện thân thể nội dung: Bật xa tậi chổ - Giáo viên làm mẫu các kĩ thuật động tác và phân tích kĩ thuật - Sau đó giáo viên tổ chức cho học sinh tập luyện - Trong khi học sinh tập luyện giáo viên tìm những sai xót và sửa sai cho học sinh. */ Củng cố: Giáo viên gọi một học sinh nam một học sinh nữ lên thực hiện các kĩ thuật sau đó cho cả lớp nhận xét và cuối cùng giáo viên nhận xét C/ Kết thúc: * Thả lỏng:- Giáo viên cho lớp dàn hàng để thực hiện các động tác thả lỏng để học sinh hồi phục nhanh chóng - Giáo viên nhận xét giờ học - Gv hướng dẫn hs về nhà tậpluyện 8 phút 33 phút 4 phút Đội hình nhận lớp: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình khởi động: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X Đội hình củng cố bài: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 2 hàng ngồi X X X X X X X X X GV X Đội hình kết thúc: X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 10 ca nam.doc