Giáo án môn Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Tiết 3: Kĩ thuật "Chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt"

I- Nhiệm vụ và yêu cầu giáo án :

 1- Nhiệm vụ và yêu cầu giáo án :

 - Ôn tư thế cơ bản và kỹ thuật các bước di chuyển.

 - Học mới kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt

 - Trò chơi “chuyền và bắt bóng tiếp sức”

 2- Yêu cầu :

 - Sinh viên hình thành và thực hiện được kỹ thuật đệm bóng thấp tay bằng hai tay và kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hay tay trước mặt.

 - Lớp học trật tự, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thần tập thể.

 - Tuân theo sự hướng dẫn của giáo viên

III- Nội dung và phương pháp lên lớp :

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 20 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án môn Giáo dục quốc phòng Lớp 11 - Tiết 3: Kĩ thuật "Chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt", để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 3 GIÁO ÁN SỐ 3 KỸ THUẬT “CHUYỀN BÓNG CAO TAY BẰNG HAI TAY TRƯỚC MẶT” I- Nhiệm vụ và yêu cầu giáo án : 1- Nhiệm vụ và yêu cầu giáo án : - Ôn tư thế cơ bản và kỹ thuật các bước di chuyển. - Học mới kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt - Trò chơi “chuyền và bắt bóng tiếp sức” 2- Yêu cầu : - Sinh viên hình thành và thực hiện được kỹ thuật đệm bóng thấp tay bằng hai tay và kỹ thuật chuyền bóng cao tay bằng hay tay trước mặt. - Lớp học trật tự, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, tinh thần tập thể. - Tuân theo sự hướng dẫn của giáo viên III- Nội dung và phương pháp lên lớp : Nội dung giảng dạy Định lượng Phương pháp tổ chức I- Phần mở đầu : 1- Nhận lớp : - GV nhận lớp , kiểm tra sĩ số . - Phổ biến nội dung và yêu cầu giờ học. 2- Khởi động : a) Khởi động chung : - Xoay các khớp, cổ, cổ tay cổ chân, khuỷu tay, cánh tay, tay ngực, đánh tay cao thấp, vặn mình, hông khớp gối soạt ngang, soạt dọc. b) Khởi động chuyên môn : * Khởi động chuyên môn với bóng - Ném bóng bằng 2 tay trước mặt qua đầu - tại chỗ căng thân dập bóng xuống đất trước mặt cách khoảng 1,5m. 15 phút 2 phút 10 phút 2 phút 2 phút 1lần/10m €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ CS€€€€€€€€€ €GV Lớp trưởng tập hợp lớp 4 hàng ngang chấn chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số cho GV. Lớp tập trung 4 hàng ngang Giãn cách hàng thích hợp €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV Lớp tập trung 4 hàng dọc: € *Bài tập 1: Tập mô phỏng động tác chuyền bóng bằng 2 tay trước mặt (không bóng) tại chỗ và di chuyển. - Nội dung : Khi có tín hiệu của GV, cả lớp trở về tư thế chuyền bóng và thực hiện mô phỏng động tác chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt (tại chỗ và di chuyển) - Yêu cầu : Thực hiện đúng kỹ thuật tư thế thân người, hình tay khi chuyền bóng phối hợp dùng sức toàn thân khi mô phỏng động tác chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt. Bài tập 2: Từng nhóm 2 người đứng đối diện thực hiện tung bóng và chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt : - Nội dung : Người phục vụ dùng hai tay tung bóng về phía trước và sang 2 bên. Người thực hiện di động đến bóng, thực hiện động tác chuyền bóng cao tay bằng hai tay trước mặt trở lại cho người phục vụ. Sau đó hoán đổi vị trí cho nhau. - Yêu cầu : Bóng tung với độ cao phù hợp để người thực hiện kịp di chuyển tới thực hiện chuyền bóng cao tay bằng 2 tay trước mặt. 3- Củng cố : - Gọi 2SV lên thực hiện lại nội dung bài tập 2. Sau đó nhận xét và củng cố kiến thức. - Nhận xét đánh giá các động tác kỹ thuật đã học và sửa chữa những động tác sai mà SV thường mắc phải. 85 phút 10 phút 5 phút 10-15 lần 5 phút 10-15lần € 15 phút 4 phút 5 phút 15-20 lần 6 phút 15-20 lần 2 phút 5 phút 3 hiệp 5 phút 3 phút 1phút 1 phút - phân lớp thành nhiều nhóm tập mỗi nhóm 2người . - Hai người đứng cách nhau 3-4cm. - Người phía trước (người phục vụ A) cầm bóng, người đứng đối diện (người thực hiện B) ở tư thế chuẩn bị. GV quan sát sửa sai. Đội hình tập luyện €€€€€€€€ €€€€€€€€ Lớp tập trung thành 4 hàng ngang. Chú ý lắng nghe và xem GV phân tích và thị phạm động tác. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ cs€€€€€€€€ €GV GV làm mẫu 1-2 lần, sau đó chia đội hình 4 hàng ngang dãn cách hàng. Thực hiện theo tín hiệu của GV.GV quan sát sửa sai. €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ cs €€€€€€€€€ €GV Đội hình 4 hàng ngang €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ CS€€€€€€€€€ €GV GV phổ biến cách chơi và luật chơi sau đó triển khai đội hình tổ chức chơi . €€€€ €€€€ €€€€ €€€€ €GV Lớp tập trung 4 hàng ngang giãn cách hợp lý : €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV Lớp tập trung 4 hàng ngang nghe GV nhận xét giờ học và dặn dò €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €€€€€€€€ €GV III- Kết thúc : 1- Thả lỏng, hồi tỉnh : - Hít thở nhẹ nhàng và thả lỏng rung lắc tay, chân và toàn thân. 2- Nhận Xét Giờ Học : Mức độ hoàn thành nhiệm vụ của buổi học 3- Dặn dò : - Bài tập về nhà : Tự tập và hoàn thiện các bài tập kỹ thuật được học để làm cơ sở cho buổi học sau. Xuống lớp kết thúc giờ học.

File đính kèm:

  • docgiao an giang day DHCD TC.doc