Giáo án Khối 6 - Tuần 22 - Bản đẹp 3 cột

I. MỤC TIÊU

 

* Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân và trò chơi (do GV chọn); Học: Đà ba bước - giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm)

- KT: Biết cách thực hiện các nội dung trên

- KN: Thực hiện cơ bản đúng các nội dung trên

* Chạy nhanh: Ôn tập, trò chơi (do GV chọn). Học: Xuất phát cao - chạy 20 -30m.

- KT: Biết cách thực hiện các nội dung trên

- KN: Thực hiện cơ bản đúng các nội dung trên

 - Thái độ – Hành vi: Tích cực, tự giác, an toàn trong tập luyện

 

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

 Sân tập, còi

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/02/2021 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khối 6 - Tuần 22 - Bản đẹp 3 cột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 22 – Học Kỳ II Tiết 43 Bật nhảy - chạy nhanh I. Mục tiêu * Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân và trò chơi (do GV chọn); Học: Đà ba bước - giậm nhảy (vào hố cát hoặc đệm) - KT: Biết cách thực hiện các nội dung trên - KN: Thực hiện cơ bản đúng các nội dung trên * Chạy nhanh: Ôn tập, trò chơi (do GV chọn). Học: Xuất phát cao - chạy 20 -30m. - KT: Biết cách thực hiện các nội dung trên - KN: Thực hiện cơ bản đúng các nội dung trên - Thái độ – Hành vi: Tích cực, tự giác, an toàn trong tập luyện II. Địa điểm - Phương tiện dạy học Sân tập, còi III. Tiến trình dạy học Nội dung ĐL Phương pháp A. phần mở đầu 1. nhận lớp Ngày ....thángnăm..lớp 6 a.Ssv.. Ngày ....thángnămlớp 6 b.Ss..v.. Ngày ....thángnămlớp 6 c.Ss..v.. 2. Khởi động - Tập bài thể dục phát triển chung - Xoay các khớp - ép dây chằng ngang – dọc 3. KTBC: Thực hiện KT đánh tay tại chỗ B. phần cơ bản 1. Bật nhảy: - Ôn tập một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân và trò chơi (do GV chọn). Học: Đà ba bước - giậm nhảy (vào hố cát). -Trò chơi: " Bật xa tiếp sức". + Chia lớp thành 2 đội - chơi trong 3 hiệp. * Củng cố: - Thực hiện KT đà ba bước - giậm chảy 2. Chạy nhanh: - Ôn Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát. - Học: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 m- 30m * Củng cố: THKT XP cao - chạy 20m C. Phần kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét - Bài tập về nhà + Ôn lại các nội dung đã học 6-8’ 1l 2Lx8N 2Lx8n 32/ 17/ 3L 5L 15/ 2L 3L 5/ 1L 1L 1L - Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến MT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Cán sự hướng dẫn khởi động - Xoay ép tích cực. - GV cho lớp ôn lại các động tác bổ trợ đã học - PP: Tập đồng loạt, theo nhóm * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV phân tích kỹ thuật, thị phạm sau tổ chức cho lớp tập - PP: Đồng loạt, dòng chảy * * * * * * * * * * * * * * - GV hướng dẫn tổ chức cho lớp chơi - GV gọi 2 hs lên thực hiện - GV cho lớp ôn lại các tư thế xuất phát. PP: Tập dòng chảy. - Cán sự điều khiển, gv quan sát uốn nắm kỹ thuật - GV PTKT, thị phạm sau tổ chức cho lớp tập. - PP: Tập đồng loạt. dòng chảy - GV gọi 3 hs thực hiện - GV cho lớp thả lỏng. - Tinh thần thái độ giờ học * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Tuần 22 - Học Kỳ II Tiết 44 Bật nhảy - chạy nhanh – chạy bền I. Mục tiêu * Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ, đà ba bước - giậm nhảy (vào hố cát) - KT: Biết cách thực hiện các nội dung trên - KN: Thực hiện đúng các nội dung trên * Chạy nhanh: Xuất phát cao - chạy nhanh 20 -30 m, trò chơi (do GV chọn) - KT: Biết cách thực hiện các nội dung trên - KN: Thực hiện đúng các nội dung trên * Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. - KT: Biết cách thực hiện nội dung trên - KN: Thực hiện được nội dung trên. Phát huy thành tích - Hành vi – Thái độ: Tích cực, tự giác, an toàn trong luyện tập. II. Địa điểm- Phương tiện dạy học Sân tập, còi III. Tiến trình dạy học Nội dung ĐL Phương pháp A. phần mở đầu 1. nhận lớp Ngày ....thángnăm..lớp 6 a.Ssv.. Ngày ....thángnămlớp 6 b.Ss..v.. Ngày ....thángnămlớp 6 c.Ss..v.. 2. Khởi động - Tập bài thể dục phát triển chung - Xoay các khớp - ép dây chằng ngang – dọc 3. Kiểm tra bài cũ: Đà ba bước – giậm nhảy B. phần cơ bản 1. Bật nhảy: - Ôn một số động tác bổ trợ, đà ba bước - giậm nhảy (vào hố cát). * Củng cố: THKT chạy đà - giậm nhảy vào hố cát 2. Chạy nhanh - Xuất phát cao - chạy nhanh 20 -30 m, trò chơi (do GV chọn). - Trò chơi “ Chạy nhanh tiếp sức” + Chia lớp thành 2 đội - chơi trong 3 hiệp. * Củng cố: XPC - chạy nhanh 20m 3. Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiêm. - Thả lỏng c. phần kết thúc - Nhận xét - Bài tập về nhà + Ôn lại các nd đã học ở bài 6-8/ 1l 2Lx4N 2lx8n 32/ 12/ 3-5L 12/ 2-3L 8/ 1L 5/ 1L 1L - Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến MT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Cán sự hướng dẫn khởi động - Xoay ép tích cực. - GV gọi 3 H/s lên thực hiện, nhận xét sửa sai. - GV cho lớp ôn lại các KT đã học, cử cán sự điều hành - GV quan sát uốn lắn. - PP: đồng loạt, dòng chảy * * * * * * * * * * * * * * - GV quan sát uốn lắn KT - GV 3 học lên thực hiện. - GV thị phạm -PP: Đồng loạt, dòng chảy * * * * * * * * * * 20-30m * * * * * GV - GV hướng dẫn và tổ chức cho lớp chơi. - GV gọi 2 h/s lên thực hiện - Chạy theo nhóm - Phân phối đều sức khi chạy - Thả lỏng sau khi chạy xong - GV nhận xét ưu nhược điểm * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV BGH Duyệt Ngày..thángnăm 2012

File đính kèm:

  • docTuan 22 lop 6.doc