Giáo án Khối 6 - Tuần 21 - Bản đẹp 3 cột

I. MỤC TIÊU

 

* Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn); Học: Bật xa; Trò chơi “ Bật xa tiếp sức”

- KT: Biết cách thực hiện các nội dung trên

- KN: Thực hiện cơ bản đúng các nội dung trên

* Chạy nhanh: Ôn tập, trò chơi (do GV chọn. Học: Chạy nâng cao đùi.

- KT: Biết cách thực hiện các nội dung trên

- KN: Thực hiện cơ bản đúng các nội dung trên

 - Thái độ – Hành vi: Tích cực, tự giác, an toàn trong tập luyện

 

II. ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

 Sân tập, còi

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/02/2021 | Lượt xem: 113 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Khối 6 - Tuần 21 - Bản đẹp 3 cột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 21 – Học Kỳ II Tiết 41 Bật nhảy - chạy nhanh I. Mục tiêu * Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân (do GV chọn); Học: Bật xa; Trò chơi “ Bật xa tiếp sức” - KT: Biết cách thực hiện các nội dung trên - KN: Thực hiện cơ bản đúng các nội dung trên * Chạy nhanh: Ôn tập, trò chơi (do GV chọn. Học: Chạy nâng cao đùi. - KT: Biết cách thực hiện các nội dung trên - KN: Thực hiện cơ bản đúng các nội dung trên - Thái độ – Hành vi: Tích cực, tự giác, an toàn trong tập luyện II. Địa điểm - Phương tiện dạy học Sân tập, còi III. Tiến trình dạy học Nội dung ĐL Phương pháp A. phần mở đầu 1. nhận lớp Ngày ....thángnăm..lớp 6 a.Ssv.. Ngày ....thángnămlớp 6 b.Ss..v.. Ngày ....thángnămlớp 6 c.Ss..v.. 2. Khởi động - Tập bài thể dục phát triển chung - Xoay các khớp - ép dây chằng ngang – dọc 3. KTBC: Chạy gót chạm mông B. phần cơ bản 1. Bật nhảy: - Ôn tập một số động tác bổ trợ và bài tập phát triển sức mạnh chân - Học: Bật xa. -Trò chơi: " Bật xa tiếp sức". + Chia lớp thành 2 đội - chơi trong 3 hiệp. * Củng cố: - Thực hiện kỹ thuật bật xa 2. Chạy nhanh: - Ôn Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát. - Chạy bước nhỏ, chạy gót chạm mông - Học: Nâng cao đùi * Củng cố: - Nâng cao đùi C. Phần kết thúc - Thả lỏng - Nhận xét - Bài tập về nhà + Ôn lại các nội dung đã học 6-8’ 1l 2Lx8N 2lx8n 32/ 17/ 3L 5L 15/ 2L 3L 5L 5/ 1L 1L 1L - Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến MT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Cán sự hướng dẫn khởi động - Xoay ép tích cực. - Gọi 3 hs lên thực hiện - GV cho lớp ôn lại các động tác bổ trợ đã học - PP: Tập đồng loạt, theo nhóm * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV phân tích kỹ thuật, thị phạm sau tổ chức cho lớp tập - PP: Đồng loạt, theo nhóm * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV hướng dẫn tổ chức cho lớp chơi - GV gọi hs lên thực hiện - GV cho lớp ôn lại các tư thế xuất phát. - PP: Tập dòng chảy. - Cán sự điều khiển, gv quan sát uốn nắm kỹ thuật - GV PTKT, thị phạm sau tổ chức cho lớp tập. - PP: Tập đồng loạt tại chỗ - Gọi 4 hs lên thực hiện - GV cho lớp thả lỏng. - Tinh thần thái độ giờ học * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV Tuần 21 - Học Kỳ II Tiết 42 Bật nhảy - chạy nhanh – chạy bền I. Mục tiêu * Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ, bài tập phát triển sức mạnh chân và trò chơi (do GV chọn). - KT: Biết cách thực hiện các nội dung trên - KN: Thực hiện cơ bản đúng các nội dung trên * Chạy nhanh: Ôn tập, trò chơi (do GV chọn); Học: Đứng tại chỗ đánh tay; Đi chuyển sang chạy nhanh 20-30m. - KT: Biết cách thực hiện các nội dung trên - KN: Thực hiện đúng các nội dung trên * Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. - KT: Biết cách thực hiện nội dung trên - KN: Thực hiện được nội dung trên. Phát huy thành tích - Hành vi – Thái độ: Tích cực, tự giác, an toàn trong luyện tập. II. Địa điểm- Phương tiện dạy học Sân tập, còi III. Tiến trình dạy học Nội dung ĐL Phương pháp A. phần mở đầu 1. nhận lớp Ngày ....thángnăm..lớp 6 a.Ssv.. Ngày ....thángnămlớp 6 b.Ss..v.. Ngày ....thángnămlớp 6 c.Ss..v.. 2. Khởi động - Tập bài thể dục phát triển chung - Xoay các khớp - ép dây chằng ngang – dọc 3. Kiểm tra bài cũ: - Thực hiệnh KT "Bật xa" B. phần cơ bản 1. Bật nhảy: Ôn một số động tác bổ trợ: Đá lăng trước, đá lăng trước - sau, Đá lăng sang ngang. Bật xa - Ôn trò chơi “ Nhảy ô tiếp sức” + Chia lớp thành 2 đội - chơi trong 3 hiệp. * Củng cố: Thực hiện KT bật xa 2. Chạy nhanh: Ôn Đứng (mặt, vai, lưng) hướng chạy - xuất phát. - Trò chơi “ Chạy nhanh tiếp sức” - Học: Đứng tại chỗ đánh tay - Đi chuyển sang chạy nhanh 20-30m. * Củng cố: Đứng tại chỗ đánh tay. 3. Chạy bền: - Chạy bền trên địa hình tự nhiêm. - Thả lỏng c. phần kết thúc - Nhận xét - Bài tập về nhà + Ôn lại các nd đã học ở bài 6-8/ 1l 2Lx4N 2lx8n 32/ 12/ 3-5L 12/ 1L 2-3L 2L 8/ 1L 5/ 1L 1L - Cán sự tập hợp báo cáo sĩ số - GV nhận lớp phổ biến MT * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - Cán sự hướng dẫn khởi động - Xoay ép tích cực. - GV gọi 3 H/s lên thực hiện, nhận xét sửa sai. - GV cho lớp ôn lại các KT đã học, cử cán sự điều hành - GV quan sát uốn lắn. - PP: Tập đồng loạt, theo nhóm * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV - GV hướng dẫn và tổ chức cho lớp chơi. - GV 2 học lên thực hiện. - GV cho lớp ôn lại các KT đã học, cử cán sự điều hành - GV quan sát sửa sai. - PP: Đồng loạt, dòng chảy - GV hướng dẫn và tổ chức cho lớp chơi. - GV PTKT, thi phạm. PP: Đồng loạt, dòng chảy * * * * * * * * * * 20-30m * * * * * GV - GV gọi h/s lên thực hiện - Chạy theo nhóm - Phân phối đều sức khi chạy - Thả lỏng sau khi chạy xong - GV nhận xét ưu nhược điểm * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV BGH Duyệt Ngày..thángnăm 2012

File đính kèm:

  • docTuan 21 lop 6.doc