Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 30: TTTC - Chạy bền - Năm học 2012-2013

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- TTTC (nhảy dây): Biết so dây, trao dây và nhảy dây chum 2 chân không có bước đệm, nhảy dây chụm 2 chân có bước đệm, nhảy dây lăng chân trước, nhảy dây lăng chân ra sau, nhảy dây chụm 2 chân 2 tay bắt chéo trước ngực.

 - Chạy bền: Biết chạy trên địa hình tự nhiên.

2. Kỹ năng:

- TTTC (nhảy dây): Biết so dây, trao dây và nhảy dây chum 2 chân không có bước đệm, nhảy dây chụm 2 chân có bước đệm, nhảy dây lăng chân trước, nhảy dây lăng chân ra sau, nhảy dây chụm 2 chân 2 tay bắt chéo trước ngực.

- Chạy bền: Học sinh thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên.

3. Thái độ: Rèn luyện tính nhanh nhen, kỷ luật, đoàn kết, yêu thích môn học.

II. Địa điểm – phương tiện

1. Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập

2. Phương tiện: Gv chuẩn bị còi, Dây nhảy.

III. Nội dung và phương pháp lên lớp

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 01/03/2021 | Lượt xem: 26 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 6 - Tiết 30: TTTC - Chạy bền - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 01 / 12 / 2012 Ngày giảng: L6A: 06 / 12 / 2012 L6B: 04 / 12 / 2012 L6C: 08 / 12 / 2012 Tiết 30 TTTC - CHẠY BỀN I. Mục tiêu: 1. Kiến thức: - TTTC (nhảy dây): Biết so dây, trao dây và nhảy dây chum 2 chân không có bước đệm, nhảy dây chụm 2 chân có bước đệm, nhảy dây lăng chân trước, nhảy dây lăng chân ra sau, nhảy dây chụm 2 chân 2 tay bắt chéo trước ngực. - Chạy bền: Biết chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kỹ năng: - TTTC (nhảy dây): Biết so dây, trao dây và nhảy dây chum 2 chân không có bước đệm, nhảy dây chụm 2 chân có bước đệm, nhảy dây lăng chân trước, nhảy dây lăng chân ra sau, nhảy dây chụm 2 chân 2 tay bắt chéo trước ngực. - Chạy bền: Học sinh thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên. 3. Thái độ: Rèn luyện tính nhanh nhen, kỷ luật, đoàn kết, yêu thích môn học. II. Địa điểm – phương tiện 1. Địa điểm: Trên sân trường. Vệ sinh an toàn nơi tập 2. Phương tiện: Gv chuẩn bị còi, Dây nhảy. III. Nội dung và phương pháp lên lớp Nội dung Đ.Lượng Phương pháp - tổ chức 1. Phần mở đầu a. Nhận lớp: Lớp 6A: / 27 P: KP: Lớp 6B: / 30 P: KP: Lớp 6C: / 29 P: KP: - Kiểm tra sức khỏe học sinh. b. Khởi động: - Xoay khớp cổ tay, cổ chân, đầu gối, hông, vai. - Tại chỗ chạy bước nhỏ, nâng cao đùi, gót chạm mông, gót chạm tay, lăng chân trước, lăng chân sau, lăng sang ngang. c. Kiểm tra: Không kiểm tra 8 – 10p - Lớp trưởng tập hợp lớp, chấn chỉnh hàng ngũ, báo cáo sĩ số cho Gv. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Cs )€ €€€€€€ €(Gv) - Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, trang phục của h/s. phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học. - Cán sự điều khiển tập. € € € € € € € € € € € € € € € € € € (Gv )€ € € € € € € €(cs) 2. Phần cơ bản a. TTTC (nhảy dây): - Ôn so dây, trao dây và nhảy dây chum 2 chân không có bước đệm, nhảy dây chụm 2 chân có bước đệm, nhảy dây lăng chân trước, nhảy lăng chân sau, nhảy dây 2 tay bắt chéo trước ngực..: . - Chia nhóm tập luyện: - Củng cố: b) Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. 28 - 30p 23 - 24p 5 - 6p Nam 700m Nữ 500m - Gv điều khiển cho h/s tập. Gv kết hợp quan sát và sửa chữa sai sót cho h/s.. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(Gv) - Gv chia lớp làm 3 nhóm (hoặc ngẫu nhiên do h/s chọn) để tập luyện. Gv quan sát, sửa chữa sai sót cho h/s các nhóm. - Gv gọi 1- 2 h/s lên thực hiện, Lớp quan sát, nhận xét. Gv chốt lại. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ (Gv)€ € € (h/s thực hiện) - Gv điều khiển tập. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €(Gv) 3. Phần kết thúc - Một số động tác hồi tĩnh. + Rũ chân, rũ tay thả lỏng. + Cúi người thả lỏng. + Thực hiện động tác điều hòa của bài TD giữa giờ. - Gv nhận xét giờ học và giao bài tập về nhà. Ôn lại nội dung bài hôm nay học. - Kết thúc giờ học. 4 – 5p - Cán sự điều khiển . € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €(cs) - Học sinh ghi nhớ. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ ( Cs )€ €€€€€€ €(Gv) - Gv hô “lớp giải tán !” - H/s hô “khỏe !”.

File đính kèm:

  • docTiet 30.doc
Giáo án liên quan