Giáo án Hướng nghiệp Lớp 9 - Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao thành tích chạy 60 m cho học sinh lớp 7 Trường THCS Lập Lễ - Bùi Văn Cường

I. TÓM TẮT ĐỀ TÀI 3

II. GIỚI THIỆU 4

III. PHƯƠNG PHÁP 9

IV. PHÂN TÍCH DỮ LIỆU VÀ BÀN LUẬN KẾT QUẢ 18

V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 21

VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 22

VII.PHỤ LỤC 23-28

 

1.ĐỀ KIÊM TRA

1.BẢNG ĐIỂM

2.GIÁO ÁN, MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP,.

 

 

 

doc29 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 28/01/2021 | Lượt xem: 285 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Hướng nghiệp Lớp 9 - Nghiên cứu ứng dụng một số bài tập nhằm nâng cao thành tích chạy 60 m cho học sinh lớp 7 Trường THCS Lập Lễ - Bùi Văn Cường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
HÀNH TÍCH CHẠY 60M CỦA NHÓM ĐỐI CHỨNG VÀ NHÓM THỰC NGHIỆM TRƯỚC VÀ SAU TÁC ĐỘNG * Nhận xét: Nhìn vào biểu đồ ta thấy: - Nhóm thực nghiệm: Trước tác động ĐTB là 6.97, sau thời gian cho các em tập các bài tập ứng dụng thực nghiệm ta thu được kết quả ĐTB là 8.28. Vậy sau khi tác động ĐTB tăng 1.31 - Nhóm đối chứng: Trước tác động ĐTB là 6.98, sau thời gian cho các em tập các bài tập ứng dụng thực nghiệm ta thu được kết quả ĐTB là 7.2. Vậy sau khi tác động ĐTB tăng 0.22 Vậy ta rõ ràng nhận thấy sau thời gian học nội dung chạy ngắn 60m,thành tích cả hai nhóm đều tăng nhưng nhóm thực nghiệm tăng hơn rõ rệt. V. KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 1. Bài học kinh nghiệm Căn cứ vào những kết quả nghiên cứu nêu trên, tôi rút ra một số kết luận sau: Kết quả nghiên cứu đã lựa chọn được bài tập bổ trợ trong việc nâng cao thành tích chạy cự li ngắn cho học sinh lớp 7 Trường THCS Lập Lễ. Các bài tập có hiệu quả cao là: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. - Chạy lặp lại tốc độ cao. - Chạy biến tốc 30 m x 3 lần. - Nhảy lò cò đổi chân. - Nhảy dây tùy sức. - Chạy 60 m tốc độ cao Kết quả nghiên cứu cho chúng ta thấy rõ hiệu quả của các bài tập bổ trợ rất phù hợp để tập luyện môn chạy cự li ngắn. Quá trình thực hiện phương pháp nghiên cứu ứng dụng các bài tập vào giảng dạy kết quả thu được thành tích chạy 60 m của học sinh lớp 7 tăng. Tuy nhiên việc ứng dụng các bài tập bổ trợ để đạt hiệu quả cao hơn nữa thì cần phải được ứng dụng một cách tích cực hơn trong công tác giảng dạy 2. Hướng phổ biến, áp dụng đề tài Tìm hiểu hiệu quả thiết thực và ứng dụng các bài tập chuyên môn để nâng cao thành tích chạy cự li ngắn cụ thể nâng cao thành tích chạy 60 m học sinh lớp 7, được thực hiện bằng nhiều phương pháp nghiên cứu kết quả cho thấy hiệu quả tác dụng các bài tập đã được lựa chọn phù hợp đối tượng học sinh, đặc điểm tâm sinh lí, trình độ học sinh. Vì vậy qua thực tế với kết quả đạt được nêu trên, hiệu quả của nghiên cứu thì các bài tập bổ trợ đã được lựa chọn đó có tác dụng cao, vì thế cho thấy có thể áp dụng vào trong giảng dạy môn chạy cự li ngắn tất cả các khối lớp cấp trung học cơ sở. 3. Hướng nghiên cứu tiếp đề tài Tiếp tục vận dụng thực hiện phương pháp nghiên cứu ứng dụng bài tập bổ trợ nâng cao thành tích chạy 60 m học sinh vào trong quá trình giảng dạy. Áp dụng nghiên cứu thêm các bài tập khác để việc học tập của học sinh tích cực và hiệu quả hơn. Mặt khác còn nhiều phương pháp nghiên cứu khác bản thân cần học hỏi thêm. Rất mong được sự đóng góp của hội đồng khoa học các cấp để đề tài được hoàn thiện hơn. VI. TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Tài liệu bồi dưỡng giáo viên dạy Thể dục trường trung học cơ sở (Nhà xuất bản Giáo dục năm 1997). 2. Điền kinh và Thể dục (Nhà xuất bản Thể dục thể thao năm 1998 Vụ Giáo dục thể chất). 3. Điền kinh trong trường phổ thông (Nhà xuất bản Thể dục thể thao - Hà Nội 2000). 4. Một số vấn để đổi mới phương pháp dạy học ở trường trung học cơ sở môn Thể dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo năm 2004). 5. Tài liệu bồi dưỡng thường xuyên chu kì III năm (2004 - 2007). 6. Sách giáo viên môn Thể dục 8 (Nhà xuất bản Giáo dục năm 2005). VII. PHỤ LỤC 1. Đề kiểm tra: - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích xuất phát cao chạy nhanh 60m - Cách cho điểm: Tùy thuộc vào thành tích và mức thực hiện kỹ thuật động tác của học sinh. + Điểm 9 – 10: Thực hiện tốt kỹ thuật, thành tích Nam ≤ 9”50 và Nữ ≤ 10”40. + Điểm 7 – 8: Thực hiện tốt kỹ thuật thành tích Nam từ 9” 51 – 10”20, Nữ từ 10”41 - 11”20. + Điểm 5-6: Thực hiện tương đối tốt kỹ thuật thành tích Nam đạt từ 10”21 – 11”00, Nữ đạt từ 11”21 - 11”90. + Điểm < 4: Thực hiện kỹ thuật kém, thành tích không đạt bằng các nhóm trên 2. Bảng điểm: Nhóm đối chứng STT Họ và tên Điểm trước tác động Điểm sau tác động 1 Phạm Thị Việt Anh 8 8 2 Đinh Hữu Bảo 9 9 3 Lê Thị Chang 6 6 4 Đinh Viết Duy 7 6 5 Lê Văn Đại 9 9 6 Vũ Văn Định 6 7 7 Lê Huỳnh Đức 5 6 8 Đinh Khắc Đức 7 7 9 Đinh Văn Hoà 7 8 10 Đinh Thị Mai Hương 5 6 11 Đinh Đức Khải 8 8 12 Vũ Nam Khánh 7 8 13 Đinh Thị Lý 9 9 14 Đinh Như Nghĩa 6 5 15 Vũ Văn Nghĩa 9 9 16 Đinh Thị Trung Nguyên 6 6 17 Nguyễn Thị Ý Nhi 7 7 18 Đinh Thị Hồng Nhung 6 6 19 Đinh Thị Nhung 8 8 20 Lê Thị Nhung 7 7 21 Vũ Thị Kim Oanh 7 6 22 Đinh Thị Lâm Oanh 7 8 23 Đinh Chí Phát 9 9 24 Nguyễn Đức Phong 7 8 25 Đinh Thị Nam Phương 7 7 26 Đinh Thị Thu Phương 6 6 27 Đinh Văn Quang 9 9 28 Đinh Thị Như Quỳnh 6 6 29 Đinh Hữu Rạng 7 8 30 Đinh Quang Sang 8 8 31 Đinh Khắc Thái 8 9 32 Nguyễn Vũ Thành 7 8 33 Đinh Thị Phương Thảo 6 6 34 Đinh Văn Thể 5 6 35 Phạm Văn Tiến 9 9 36 Đinh Khắc Toàn 6 6 37 Đinh Như Toản 6 6 38 Vũ Quang Trường 6 6 39 Đinh Khắc Tuân 6 5 40 Đinh Thị Tuyết 7 7 41 Đinh Ngọc Văn 5 7 Nhóm thực nghiệm STT Họ và tên Điểm trước tác động Điểm sau tác động 1 Đinh Khắc Hoàng Anh 8 9 2 Đinh Hùng Anh 9 10 3 Nguyễn Thị Lan Anh 7 8 4 Đinh Việt Anh (A) 9 7 5 Đinh Việt Anh (B) 6 6 6 Nguyễn Đức Bắc 8 7 7 Đinh Thị Mỹ Duyên 5 6 8 Đinh Văn Đức 8 10 9 Đinh Như Hảo 7 7 10 Trương Thị Bich Huyền 5 6 11 Bùi Duy Khánh 8 10 12 Đinh Thị Lan 8 9 13 Đào Thị Mai Linh 8 8 14 Đinh Khắc Lộc 6 7 15 Đinh Viết Luân 7 10 16 Đinh Như Nam 8 8 17 Đinh Duy Nghĩa 7 9 18 Phạm Văn Nguyên 6 8 19 Đinh Văn Phát 5 8 20 Đinh Văn Sáng 7 8 21 Lê Thị Thảo Sương 6 7 22 Lê Thị Yến Thanh 6 8 23 Đinh Như Thành 6 9 24 Nguyễn Thị Phương Thảo 7 10 25 Đinh Thị Mai Thi 8 9 26 Đinh Thị Thúy 5 8 27 Bùi Thị Thương 6 9 28 Đinh Thị Ngọc Trang 8 8 29 Đinh Thị Trang 6 7 30 Đinh Thị Thu Trang 7 8 31 Đoàn Văn trung 7 8 32 Đinh Quang Trường 6 7 33 Đinh Ngọc Tuân 7 9 34 Đinh Văn Quang Tuấn 7 10 35 Đinh Thị Diệu Uyên 9 10 36 Đinh Thảo Vân 7 9 37 Đinh Khắc Vẻ 7 9 38 Đinh Quốc Việt 8 9 39 Đinh Thị Hải Yến 7 8 3. Giáo án và phương pháp Giáo án thể dục 7 Tiết 23 : - Chạy nhanh: LuyÖn tËp n©ng cao kü n¨ng ch¹y b­íc nhá, ch¹y n©ng cao ®ïi, Ch¹y ®¹p sau, XuÊt ph¸t cao, Ch¹y nhanh 30m- 60m - ThÓ thao tù chän: NÐm bãng , ¤n: Tung bãng tõ tay nµy sang tay kia, cói ng­êi chuyÓn bãng tõ tay nä sang tay kia qua kheo ch©n. Häc míi: VÆn m×nh chuyÒn bãng tõ tay nä sang tay kia. I- MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Biết cách thực hiện: Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy biến tốc 30m x 3 lần,chạy lặp lại,xuất phát cao chạy nhanh 60m. - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ: Tung bãng tõ tay nµy sang tay kia, cói ng­êi chuyÓn bãng tõ tay nä sang tay kia qua kheo ch©n,vÆn m×nh chuyÒn bãng tõ tay nä sang tay kia. 2- Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đúng Chạy bước nhỏ, Chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, chạy biến tốc 30m x 3 lần,chạy lặp lại,xuất phát cao chạy nhanh 60 60m. - Thùc hiÖn ®­îc mét sè ®éng t¸c bæ trî. Tung bãng tõ tay nµy sang tay kia, cói ng­êi chuyÓn bãng tõ tay nä sang tay kia qua kheo ch©n. 3. Thái độ: Tự giác tích cực tập luyện với tinh thần cao nhất, tập luyện hàng ngày tại nhà. ii. §Þa ®iÓm – ph­¬ng tiÖn: 1. §Þa ®iÓm: S©n tËp tho¸ng, réng, b»ng ph¼ng, hîp vÖ sinh 2. Ph­¬ng tiÖn: Trang phôc gän gµng, 100% häc sinh cã giÇy tËp. - Gi¸o viªn: ChuÈn bÞ: Cßi, ®ång hå bÊm gi©y, th­íc mÐt, bãng 20 qu¶ iii. néi dung- ph­¬ng ph¸p lªn líp: Néi dung ®/l tæ chøc-Ph­¬ng ph¸p A. phÇn më ®Çu: 1. NhËn líp: - æn ®Þnh tæ chøc líp,kiÓm tra sÜ sè. - Phæ biÕn néi dung, yªu cÇu bµi tËp. 2. Khëi ®éng. -Khëi ®éng chung: TËp bµi thÓ dôc gi÷a giê. -Khëi ®éng chuyªn m«n:+ Xoay c¸c khíp: Cæ ch©n, cæ tay, gèi, h«ng.vai... + Ðp d©y ch»ng ngang, däc + TËp ch¹y bæ trî di chuyÓn ch¹y b­íc nhá, n©ng cao gèi, gãt ch¹m m«ng. ( 8’) 2’ 6’ 4x8 §H nhËn líp: §H khëi ®éng: Gäi 2hs lªn thùc hiÖn-GV nhËn xÐt cho ®iÓm. - §H ch¹y bæ trî: xxx x xxx x xxx x xxx x b.phÇn C¬ b¶n: 1. ¤n mét sè kÜ thuËt cña ch¹y nhanh. - Ch¹y biÕn tèc 30m x 3lÇn - Chạy lặp lại. - XuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 60m 2. NÐm bãng. * ¤n: Tung bãng tõ tay nä sang tay kia, cói ng­êi chuyÒn bãng qua kheo ch©n. * Häc: V¨n m×nh chuyÒn bãng tõ tay nä sang tay kia. CB: §øng hai ch©n réng b»ng vai, hai tay dang ngang, bµn tay h­íng tr­íc. Tay ph¶i cÇm bãng. §T: VÆn m×nh sang tr¸i, tay ph¶i ®­a bãng ra tr­íc – sang ngang ®Õn tay tr¸i chuyÒn bãng sang tay tr¸i, sau ®ã tay ph¶i ®­a ng­îc vÒ vÞ trÝ ban ®Çu. §éng t¸c tiÕp tôc b»ng c¸ch vÆn m×nh sang ph¶i, tay tr¸i ®­a bãng sang tay ph¶i. §éng t¸c nh­ vËy tiÕp tôc trong mét sè lÇn 2. Trß ch¬i: - Ch¹y tiÕp søc. 3. Cñng cè: - GV: Yªu cÇu 3 häc sinh thùc hiÖn kÜ thuËt ch¹y biÕn tèc 30m X 3 lÇn vµ xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 60m 33/ 13’ 2L 3-5L 13’ 5’ 2’ - GV phæ biÕn néi dung tËp mét sè bµi tËp n©ng cao thµnh tÝch ch¹y 60m - HS: Chia nhãm ®Ó «n. + Nhãm 1: Ch¹y biÕn tèc 30m x 3 lÇn, xuÊt ph¸t cao ch¹y nhanh 60m + Nhãm 2: TËp mét sè ®éng t¸c bæ trî nÐm bãng - GV: Quan s¸t häc sinh tËp luyÖn vµ söa sai cho häc sinh nh÷ng lçi mµ häc sinh m¾c ph¶i. - Sau 15 phót th× 2 nhãm ®æi néi dung GV: - Ph©n tÝch ®éng t¸c vµ lµm thÞ ph¹m cho häc sinh. - Chia nhãm vµ cho häc sinh tËp -> Quan s¸t vµ nh¾c nhë häc sinh tËp. - Gi¸o viªn quan s¸t vµ söa sai cho häc sinh. * Chó ý: tr¸nh ®Ó bãng r¬i khi thùc hiÖn ®éng t¸c - GV gäi tªn trß ch¬i vµ h­íng dÉn häc sinh ch¬i theo h×nh thøc thi ®Êu. - §éi h×nh trß ch¬i: * Gäi häc sinh nhËn xÐt vµ ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i --> GV nhËn xÐt vµ bæ sung. c. phÇn kÕt thóc: 1. Th¶ láng: - TËp trung líp th¶ láng, giò ch©n tay ®iÒu hoµ th¶ láng 2. NhËn xÐt: ®¸nh gi¸ tiÕt häc 3. BTVN: «n ch¹y nhanh 60m 4’ 4x8 §H th¶ láng: *)Một số phương pháp tập luyện: GV nêu nội dung phân tích bài tập và hướng dẫn học sinh tập. -Phương phápchạy biến tốc: chạy tốc độ tối đa trên 1/2-1/3 quãng đường qui định. -Phương pháp chạy lặp lại:Cự ly khác nhau ngắn hơn hoặc tăng dần với cường độ cao nhất. Ngoài các phương pháp trên yêu cầu các em có ý trí nghị lực tốt tích cực tập luyện do giáo viên đề ra.

File đính kèm:

  • docBùi Văn Cường.doc
Giáo án liên quan