Giáo án Giáo dục Quốc phòng Khối 12 - Tiết 8, Bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân

I- MỤC TIU

1. Kin thc: - Hiểu được chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội, Công an.

 - Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội, Công an.

2. K n¨ng: : Có thái độ nghiêm túc học tập, hiểu đúng, đủ các nội dung của bài, tích cực hoạt động góp phần xây dựng nền QPTD/ANND bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN.

 3. Th¸i ®: TÝch cc, t gi¸c trong hc tp.

II- CHUẨN BỊ

1. Gio vin

- Nghin cứu bi 1 trong SGK, SGV v cc ti liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh

2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bt viết,

- Đọc trước bài 2 trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 157 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục Quốc phòng Khối 12 - Tiết 8, Bài 2: Một số hiểu biết về nền quốc phòng toàn dân, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n GDQP – AN . Líp 12 TuÇn :8 TiÕt:8 Bài 2 TỔ CHỨC QUÂN ĐỘI VÀ CƠNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM I- MỤC TIÊU 1. KiÕn thøc: - Hiểu được chức năng, nhiệm vụ chính của một số tổ chức cơ bản trong Quân đội, Cơng an. - Nhận biết được cấp bậc quân hàm, quân hiệu, cấp hiệu, phù hiệu của Quân đội, Cơng an. 2. Kû n¨ng: : Có thái độ nghiêm túc học tập, hiểu đúng, đủ các nội dung của bài, tích cực hoạt động góp phần xây dựng nền QPTD/ANND bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN. 3. Th¸i ®é: TÝch cùc, tù gi¸c trong häc tËp. II- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Nghiên cứu bái 1 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút viết, - Đọc trước bài 2 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ biện pháp của nền quốc phịng tồn dân 8’ HS lớp trưởng báo cáo sĩ số GV gọi 3-5 em trả lời nhận xét và cho điểm 2: Phần cơ bản I-Quân đội nhân dân Việt Nam. 1. Tổ chức và hệ thống tổ chức trong QĐND VN: a.Tổ chức: - Căn cứ để tổ chức: + Vào chức năng, nhiệm vụ chính trị của QĐ. + Phù hợp với điều kiện hồn cảnh cụ thể của đất nước. + Truyền thống tổ chức QĐ của dân tộc qua từng giai đoạn lịch sử.( mỗi giai đoạn lịch sử cĩ quy mơ, hình thức tổ chức QĐ khác nhau ). b. Hệ thống tổ chức: - Nhìn tổng quát, tổ chức QĐND VN bao gồm: + Bộ Quốc phịng + Các cơ quan Bộ QP + Các đơn vị trực thuộc Bộ QP + Các bơ, ban chỉ huy quân sự. 2.Chức năng, nhiệm vụ chính của một số cơ quan, đơn vị trong QĐ: a) Bộ QP: + Là đơn vị thuộc chính phủ do Bộ trưởng Bộ QP đứng đầu. + Chức năng lãnh đạo, chỉ huy, quản lí cao nhất của tồn quân. b) Bộ tổng tham mưu và cơ quan tham mưu các cấp trong QĐND VN: + Là cơ quan chỉ huy lực lượng vũ trang quốc gia. + Chức năng bảo đảm trình độ sẳn sàng chiến đấu, điều hành các hoạt động quân sự, nghiên cứu đề xuất những chủ trương chung. c) Tổng cục chính trị và cơ quan chính trị các cấp trong QĐND VN: *- Tổng cục chính trị: - Chức năng đảm nhiệm cơng tác Đảng, cơng tác chính trị trong tồn quân. - Nhiệm vụ đề nghị ĐUQSTƯ quyết định chủ trương, biện pháp lớn về cơng tác đảng, cơng tác chính trị trong QĐ; đề ra những nội dung, biện pháp, kế hoạch chỉ đạo, kiểm tra cấp dưới thực hiện. *- Cơ quan chính trị các cấp: - Nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất những chủ trương, biện pháp cơng tác đảng, cơng tác chính trị; hướng dẫn và tổ chức cho các cơ quan, đơn vị thực hiện. d) Tổng cục hậu cần và cơ quan hậu cần các cấp: - Chức năng đảm bảo vật chất, quân y, vận tải. - Nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất, chỉ đạo cơng tác đảm bảo hậu cần. Cũng cố: 35’ 2’ - Nghiªn cøu SGK tr¶ lêi c©u hái. - Nghe gi¸o viªn gi¶i thÝch vµ ghi chÐp néi dung träng t©m. GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thúc Nhận xét , đánh giá tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiêm túc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rút kinh nghiệm: Kí Duyệt Cái nước,ngàytháng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 8.doc