Giáo án Giáo dục Quốc phòng Khối 12 - Tiết 18, Bài 5: Giới thiệu luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt nam và công an

I- MỤC TIÊU

1. KiÕn thøc:

- Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan Công an nhân dân.

- Hiểu được những điều kiện tuyển chọn, đào tạo; quyền lợi, nghĩa vụ của sĩ quan quân đội.

- Xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ, phương pháp phấn đấu trở thành .

2. Kû n¨ng: :

 Coù thaùi ñoä nghieâm tuùc hoïc taäp, hieåu ñuùng, ñuû caùc noäi dung cuûa baøi

 3. Th¸i ®é:

- Xây dựng ý thức trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt Luật Công an nhân dân .

II- CHUẨN BỊ

1. Giáo viên

- Nghiên cứu bái 5 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh

2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút viết,

- Đọc trước bài 5 trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc2 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 23/03/2021 | Lượt xem: 37 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục Quốc phòng Khối 12 - Tiết 18, Bài 5: Giới thiệu luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt nam và công an, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi¸o ¸n GDQP – AN . Líp 12 TuÇn :18 TiÕt:18 Bài 5 GIỚI THIỆU LUẬT SĨ QUAN QUÂN ĐỘI NHÂN DÂN VIỆT NAM VÀ CÔNG AN I- MỤC TIÊU 1. KiÕn thøc: - Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật Sĩ quan Công an nhân dân. - Hiểu được những điều kiện tuyển chọn, đào tạo; quyền lợi, nghĩa vụ của sĩ quan quân đội. - Xây dựng ý thức trách nhiệm, động cơ, phương pháp phấn đấu trở thành . 2. Kû n¨ng: : Coù thaùi ñoä nghieâm tuùc hoïc taäp, hieåu ñuùng, ñuû caùc noäi dung cuûa baøi 3. Th¸i ®é: - Xây dựng ý thức trách nhiệm, góp phần thực hiện tốt Luật Công an nhân dân . II- CHUẨN BỊ 1. Giáo viên - Nghiên cứu bái 5 trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bút viết, - Đọc trước bài 5 trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ Luật sĩ quan Q ĐNDVN 8’ HS lớp trưởng báo cáo sĩ số GV gọi 3-4 em lên trả lời nhận xết và cho đểm 2: Phần cơ bản III. TRÁCH NHIỆM CỦA HỌC SINH THPT THAM GIA XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ SĨ QUAN QUÂN ĐỘI, CÔNG AN 1. Trách nhiệm công dân đối với nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc: Là nghĩa vụ thiêng liêng và quyền cao quý của công dân, trong đó có học sinh. Học sinh cần phải học tập, hiểu rõ và thực hiện đúng pháp luật, trong đó có luật sĩ quan QĐNDVN và CAND. 2. Trách nhiệm của học sinh: - Hiểu được những nội dung cơ bản của Luật, góp phần xây dựng lực lượng sĩ quan QĐND và CAND theo hướng: cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại. - Học tập, nắm được nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của sĩ quan Quân đội và Công an, điều kiện tuyển chọn đào tạo bổ sung, biết được phương pháp đăng ký dự tuyển đào tạo. - Học tập, rèn luyện, trau dồi, nâng cao kiến thức cần thiết; học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tìm hiểu về truyền thống anh hùng của Quân đội, Công an nhân dân. - Học sinh có thể đăng ký vào Quân đội, Công an; điều kiện tiêu chuẩn theo luật và hướng dẫn hàng năm. Cũng cố: 35’ 2’ - Nghiªn cøu SGK tr¶ lêi c©u hái. - Nghe gi¸o viªn gi¶i thÝch vµ ghi chÐp néi dung träng t©m. GV đưa ra câu hỏi học sinh tra lời HS tra lời câu hỏi. GV kết luận GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thúc Nhận xét , đánh giá tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiêm túc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rút kinh nghiệm: Kí Duyệt Cái nước,ngàytháng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 18.doc