Giáo án Giáo dục Quốc phòng Khối 10 - Tiết 5, Bài 2: Lịch sử và truyền thống của QĐND CAND Việt Nam

I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 1/ Mục Đích:

 Bồi dưỡng cho học sinh hiểu những nét chính về lịch sử, bản chất, truyền thống của QĐND. Giúp học sinh có cơ sở tìm hiểu lịch sử truyền thống QĐND tự hào về truyền thống đó.

2/ Yêu cầu:Có thái độ học tập tốt, hiểu đúng, đủ nội dung của bài tiếp tục học tập góp phần giữ gìn, kế thừa, phát triển truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

II/ NỘI DUNG: LỊCH SỬ QĐND VIỆT NAM.

TIẾT 5:

 1/ Thời kỳ hình thành.

 2/ Thời kỳ xây dựng, trưởng thành và phát triển trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

 3/Thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nan XHCN.

III/ THỜI GIAN: 45phút

IV/ TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP:

 1/ Tổ chức:

 + Lên lớp lý thuyết

 + Trao đổi giáo viên và học sinh ở lớp.

 + Trao đổi mạnh dạn tự tin trình bày ý kiến của mình.

 2/ Phương pháp:

 - Người dạy: Sử dụng phương pháp giảng giải, minh họa,thông qua tư liệu lịch sử.

 - Người học: Giờ lên lớp ghi chép đầy đu các nội dung cơ bản mà giáo viên trình bày, trả lời những vấn đề mà giáo viên đặt ra.

V/ ĐỊA ĐIỂM

 + Sân trường (phòng học nếu có)

VI/BẢO ĐẢM:

- Người dạy:

 + Giáo án của giáo viên, sổ điểm danh, sổ đầu bài.Sách giáo khoa GDQP.

PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG DẠY:

 A/ LÝ THUYẾT

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 176 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục Quốc phòng Khối 10 - Tiết 5, Bài 2: Lịch sử và truyền thống của QĐND CAND Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT LẤP VÒ I GIÁO ÁN SỐ :5 Tuần: 5 Tiết :5 Ngày dạy: Dạy lớp:10 Bài2: LỊCH SỬ VÀ TRUYỀN THỐNG CỦA QĐND CAND VIỆT NAM. PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG DẠY: I/ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 1/ Mục Đích: Bồi dưỡng cho học sinh hiểu những nét chính về lịch sử, bản chất, truyền thống của QĐND. Giúp học sinh có cơ sở tìm hiểu lịch sử truyền thống QĐND tự hào về truyền thống đó. 2/ Yêu cầu:Có thái độ học tập tốt, hiểu đúng, đủ nội dung của bài tiếp tục học tập góp phần giữ gìn, kế thừa, phát triển truyền thống đánh giặc, giữ nước của dân tộc và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ngày nay. II/ NỘI DUNG: LỊCH SỬ QĐND VIỆT NAM. TIẾT 5: 1/ Thời kỳ hình thành. 2/ Thời kỳ xây dựng, trưởng thành và phát triển trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 3/Thời kỳ xây dựng và bảo vệ tổ quốc Việt Nan XHCN. III/ THỜI GIAN: 45phút IV/ TỔ CHỨC PHƯƠNG PHÁP: 1/ Tổ chức: + Lên lớp lý thuyết + Trao đổi giáo viên và học sinh ở lớp. + Trao đổi mạnh dạn tự tin trình bày ý kiến của mình. 2/ Phương pháp: - Người dạy: Sử dụng phương pháp giảng giải, minh họa,thông qua tư liệu lịch sử. - Người học: Giờ lên lớp ghi chép đầy đu ûcác nội dung cơ bản mà giáo viên trình bày, trả lời những vấn đề mà giáo viên đặt ra. V/ ĐỊA ĐIỂM + Sân trường (phòng học nếu có) VI/BẢO ĐẢM: - Người dạy: + Giáo án của giáo viên, sổ điểm danh, sổ đầu bài.Sách giáo khoa GDQP. PHẦN 2: THỰC HÀNH GIẢNG DẠY: A/ LÝ THUYẾT I/ SỰ HÌNH THÀNH,Ø PHÁT TRIỂN VÀ CHIẾN THẮNG CỦA QĐND VIỆT NAM. * Tập trung 4 thời kỳ: 1/ Thời kì hình thành a/ Những quan điễm đầu tiên của Đảng - Trong chính cương vắn tắc của Đảng tháng 2/1930, đã đề cập tới việc “tổ chức ra quân đội công nông”. - Trong luận cương chính trị tháng10/1930 xác định nhiệm vụ: ‘vũ trang cho công nông”. b/ Sự hình thành QĐND Việt Nam. - Cao trào Xô Viết - Nghệ Tỉnh, tự vệ đỏ ra đời. Đó là nền móng đầu tiêncủa LLVT cách mạng, của quân đội cách mạng ở nước ta. - Từ cuối năm 1930, cách mạng Việt Nam chuyển hướng chỉ đạo chiến lược đặt nhiệm vụ trọng tâm vào giải phóng dân tộc, tích cực chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang dành chính quyền. Hàng loạt tổ chức vũ trang được thành lập trong cả nước, yêu cầu phải có một đội quân chủ lực thống nhất về mọi mặt tồ chức. - Ngày 22/12/1944 Đội Việt Nam Tuyên Truyền Giải Phóng Quân được thành lập tại Cao Bằng. Đội gồm 34 người (3 nữ) có 34 khẩu súng các loại, do đ/c Võ Nguyên Giáp tổ chức lãnh đạo, chỉ huy.Đó là đội quân chủ lực đầu tiên của QĐND Việt Nam.Ngày 22/12/1944 là ngày QĐNd Việt Nam. - Tháng 4/1945, Đảng ta quyết định hợp nhất các tổ chức lực lượng vũ trang cả nước thành lập Việt Nam Giải Phóng Quân. - Trong cách mạng tháng Tám 1945, Việt Nam Giải Phóng Quân chỉ có 5000 người, vũ khí gậy tày, súng kíp, đã hăng hái cùng toàn dân chiến đấu, giành chính quyền ở Hà Nội và trong cả nước. 2/ Thời kỳ xây dựng trưởng thành và chiến thắng trong kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược. a/ Trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945 -1954) * Quân đội phát triển nhanh, từ các đơn vị du kích, đơn vị nhỏ, phát triển thành các đơn vị chính qui. -Cách mạng tháng Tám thành công, việt Nam Giải Phóng Quân được đổi tên thành Vệ Quốc Đoàn. - Ngày 22/5/1946, Chủ Tịch Hồ Chí Minh kí sắc lệnh số72/SL Về Quân Đội Quốc Gia Việt Nam - Năm 1950 quân đội quốc gia đổi tên thành Quân Đội Nhân Dân Việt Nam + Ngày28/8/1949 thành lập đại đoàn bộ binh 308,là đại đoàn chủ lực đầu tiên của QĐND Việt Nam. + Ngày17/12/1950 thành lập đại đoàn bộ binh 312. + Tháng 2/1951 thành lập đại đoàn bộ binh 320 + Ngày 27/3/1951 thành lập đại đoàn công pháo 351 + Ngày 1/5/1951 thành lập đại đoàn bộ binh 316 b/ Quân đội chiến đấu, chiến thắng. - Từ thu đông 1948 -1950, bội đội mở 30 chiến dịch lớn nhỏ trên khắp cả nước. - Sau chiến dịch biên giới (1950), quân ta mở liên tiếp các chiến dịch và phối hợp với quân giải phóng Pa thét Lào mở chiến dịch thượng Lào. - Đông Xuân (1953 -1954) quân và dân ta thực hiện tấn công chiến lược trên chiến trường toàn quốc. - Đỉnh điểm là chiến dịch Điện Biên Phủ, sau 55 ngày đêm chiến đấu liên tục, quân ta đã tiêu diệt toàn bộ tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. “Lần đầu tiên trong lịch sử, một nước thuộc địa nhỏ yếu đã đánh tháng một nước thựcdân hùng mạnh.” 3/ Thời kỳkháng chiến chống Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước(1954 -1975) - QĐND phát triển mạnh : + Các quân chủng, binh chủng ra đời. + Hệ thống nhà trường trong quân đội được xây dựng. + có lực lượng hậu bị hùng hậu, một lớp thanh niên có sức khỏe có văn hóa vào quân đội theo chế độ nghĩa vụ quân sự. - QĐND chiến đấu, chiến thắng vẽ vang. QĐND Việt Nam thực sự là lực lượng nồng cốt cho toàn dân đánh giặc : + Cùng nhân dân đánh bại các chiến lược “ Chiến tranh đặc biệt”. “ Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh” của Đế quốc Mỹ. + Đánh thắng hai cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân, hải quân của Mỹ bảo vệ miền bắc XHCN. + Mùa xuân 1975, quân dân ta mở cuộc tổng tiến công và nổi dậy, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh. Thực hiện trọn vẹn di chúc của Chủ Tịch HỒ Chí Minh “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”. 4/ Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN. - Đất nước thống nhất, cả nước thực hiện hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN. - QĐND tiếp tục xây dựng theo hướng cách mạng, chính quy tinh nhuệ, từng bước hiện đại. - Ngày 17/10/1989, Đảng ta quyết định lấy ngày 22/12 là ngày kỷ niệm thành lập QĐND Việt Nam, đồng thời là ngày hội QPTD. 3: KẾT THÚC GIẢNG DẠY 1/ Hệ Thống nội dung đã giảng dạy trong bài 2/ Hướng dẫn nội dung cần nghiên cứu 1/ Thời kỳ hình thành QĐND Việt Nam. 2/ Thời kỳ xây dựng, trưởng thành và phát triển trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 3/Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN + Nêu vắn tắc 1/ Thời kỳ hình thành QĐND Việt Nam. 2/ Thời kỳ xây dựng, trưởng thành và phát triển trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. 3/Thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc Việt Nam XHCN 3/ Nhận xét đánh giá buổi học. * Củng Cố: - GV khái quát lại những nội dung chủ yếu của bài học, nhấn mạnh trọng tâm bài - Kiểm tra đặt câu hỏi gợi ý cho các em nắm chắc bài. * Dặn Dò - Học sinh nghiên cứu nội dung bài học trước ở nhà - GV nhận xét đánh giá kết quả buổi học.

File đính kèm:

  • docGDQP5.doc
Giáo án liên quan