Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 17: Đội ngũ đơn vị

I- MỤC TIấU

1. Về kiến thức

- Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của HS.

2. Về thái độ

- Nắm vững được kĩ thuật của các động tác

- Xỏc định thỏi độ trỏch nhiệm của thanh niờn học sinh

- HS thực hiện chính xác kĩ thuật động tác và kiến thức giáo dục quốc phòng cơ bản đã học.

- HS tự giác, tích cực, thực hiện nghiêm túc nội dung kiểm tra.

II- CHUẨN BỊ

1. Giỏo viờn

- Nghiờn cứu bài trong SGK, SGV và các tài liệu liên quan đến bài học.

- Tranh, ảnh

 2. Học sinh

- Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết,

- Đọc trước các bài đó học trong SGK.

- Sưu tầm tranh, ảnh về Đội ngũ đơn vị

III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

 

doc1 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 15 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Khối 10 - Tiết 17: Đội ngũ đơn vị, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Giáo án GDQP – AN . Lớp 10 Tuần :17 Tiết:17 ĐỘI NGŨ ĐƠN VỊ I- MỤC TIấU 1. Về kiến thức - Đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của HS. 2. Về thỏi độ - Nắm vững được kĩ thuật của cỏc động tỏc - Xỏc định thỏi độ trỏch nhiệm của thanh niờn học sinh - HS thực hiện chính xác kĩ thuật động tác và kiến thức giáo dục quốc phòng cơ bản đã học. - HS tự giác, tích cực, thực hiện nghiêm túc nội dung kiểm tra. II- CHUẨN BỊ 1. Giỏo viờn - Nghiờn cứu bài trong SGK, SGV và cỏc tài liệu liờn quan đến bài học. - Tranh, ảnh 2. Học sinh - Chuẩn bị SGK, vở ghi, bỳt viết, - Đọc trước cỏc bài đó học trong SGK. - Sưu tầm tranh, ảnh về Đội ngũ đơn vị III- TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung ĐL Phương phỏp tổ chức 1:Phần mở đầu - Nhận lớp + Kiểm tra sỉ số - Giới thiệu nội dung bài học * Kiểm tra bài củ 8’ HS lớp trưởng bỏo cỏo sĩ số GV giới thiệu nội dung học hụm nay 2: Phần cơ bản 1. Kiểm tra. - Động tỏc nghiờm, nghỉ, quay quay tại chổ. - Động tỏc đi đều . 2. Cỏch cho điểm. + Điểm 9 – 10: Thực hiện đúng kĩ thuật cả đẹp + Điểm 7 – 8: Thực hiện cơ bản đúng nhưng chưa đẹp + Điểm 5 – 6: Thực hiện cơ bản đúng động tỏc + Điểm 3 – 4: Thực hiện không đúng kĩ thuật động tỏc + Điểm 1 – 2: Không thực hiện được động tỏc * Cũng cố: 35’ 2’ GV hướng dẫn phương phỏp kiểm tra HS nghiờm tỳc tớch cực thực hiện động tỏc GV cũng cố lại ưu điểm và khuyết điểm của tiết học 3: Phần kết thỳc Nhận xột , đỏnh giỏ tiết học. GV giao bài tập về nhà. Xuống lớp. 5’ HS nghiờm tỳc lắng nghe và ghi bài tập IV: Rỳt kinh nghiệm: Kớ Duyệt Cỏi nước,ngàythỏng.năm 2009

File đính kèm:

  • docTuần 17.doc
Giáo án liên quan