Giáo án Địa Lí Lớp 8 - Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam

I.MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1.Về kiến thức:

- Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm.

- Tính chất đa dạng và thất thường.

2.Về kĩ năng:

- Phân tích được mối quan hệ giữa các đặc điểm khí hậu với các nhân tố hình thành khí hậu.

- Biết sử dụng bản đồ khí hậu, tự nhiên Việt Nam, tranh ảnh về một số thiên tai ở - - Việt Nam để trình bày một số đặc điểm khí hậu Việt Nam.

3.Về thái độ :

Biết trách nhiệm của bản thân trong việc phòng, chống thiên tai.

II.CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI:

- Thu thập và xử lí thông tin(HĐ 1; 2 ).

- Giao tiếp; trình bày suy nghĩ; ý tưởng; lắng nghe; phản hồi tích cực; hợp tác và làm việc nhóm(HĐ 1;2 )

- Đảm nhận trách nhiệm, quản lí thời gian (HĐ 1; 2 ).

- Tự nhận thức; thể hiện sự tự tin (HĐ 2 ).

III.CÁC KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC:

- Động não; thảo luận nhóm; hỏi chuyên gia; suy nghĩ cặp đôi; chia sẻ; trình bày 1 phút.

IV.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC:

- Bản đồ tự nhiên Việt Nam.

- Bản đồ khí hậu Việt Nam.

- Tranh ảnh về các hiện tượng thiên tai.

- Phiếu học tập 3 màu.

V.TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC:

1.Khám phá:

Động não:

 Các em đã biết gì về khí hậu Việt Nam ? Khí hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống của chúng ta không ?Khí hậu nước ta có những đặc điểm gì, tai sao có những đặc điểm đó không ?

2.Kết nối:

Giới thiệu:

 

doc3 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 49 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Địa Lí Lớp 8 - Bài 31: Đặc điểm khí hậu Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN CÓ GIÁO DỤC KĨ NĂNG SỐNG CHO HỌC SINH. Nhóm:Hạnh Dịch, Nậm Nhoóng, Quế Sơn BÀI 31.ĐẶC ĐIỂM KHÍ HẬU VIỆT NAM I.MỤC TIÊU BÀI HỌC: 1.Về kiến thức: - Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm. - Tính chất đa dạng và thất thường. 2.Về kĩ năng: - Phân tích được mối quan hệ giữa các đặc điểm khí hậu với các nhân tố hình thành khí hậu. - Biết sử dụng bản đồ khí hậu, tự nhiên Việt Nam, tranh ảnh về một số thiên tai ở - - Việt Nam để trình bày một số đặc điểm khí hậu Việt Nam. 3.Về thái độ : Biết trách nhiệm của bản thân trong việc phòng, chống thiên tai. II.CÁC KĨ NĂNG SỐNG CƠ BẢN ĐƯỢC GIÁO DỤC TRONG BÀI: - Thu thập và xử lí thông tin(HĐ 1; 2 ). - Giao tiếp; trình bày suy nghĩ; ý tưởng; lắng nghe; phản hồi tích cực; hợp tác và làm việc nhóm(HĐ 1;2 ) - Đảm nhận trách nhiệm, quản lí thời gian (HĐ 1; 2 ). - Tự nhận thức; thể hiện sự tự tin (HĐ 2 ). III.CÁC KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC: Động não; thảo luận nhóm; hỏi chuyên gia; suy nghĩ cặp đôi; chia sẻ; trình bày 1 phút. IV.PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC: Bản đồ tự nhiên Việt Nam. Bản đồ khí hậu Việt Nam. Tranh ảnh về các hiện tượng thiên tai. Phiếu học tập 3 màu. V.TIẾN TRÌNH DẠY-HỌC: 1.Khám phá: Động não: Các em đã biết gì về khí hậu Việt Nam ? Khí hậu có ảnh hưởng gì tới đời sống của chúng ta không ?Khí hậu nước ta có những đặc điểm gì, tai sao có những đặc điểm đó không ? 2.Kết nối: Giới thiệu: Hoạt động của GV và HS Nội dung chính HĐ1: Tìm hiểu tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm: Thảo luận nhóm (10 Phút ) -Bước 1: Chia lớp thành 3 nhóm và giao nhiệm vụ cho từng nhóm, thảo luận và hoàn thành nội dung vào phiếu học tập. - Bước 2: Học sinh làm việc cá nhân. - Bước 3: Đại diện từng nhóm trình bày kết quả thảo luận nhóm (kết hợp sử dụng Bản đồ ).Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, góp ý. Bước 4 : GV tóm lại các ý kiến thảo luận, chuẩn hoá kiến thức. HĐ 2: Tìm hiểu tính chất đa dạng và thất thường: Thảo luận nhóm; Hỏi chuyên gia (15 phút ) Bước 1: GV chia nhóm và gia nhiệm vụ trao đổi về các nội dung + Những biểu hiện của tính đa dạng và thất thường của khí hậu Việt Nam ? + Những nhân tố làm cho khí hậu nước ta trở nên đa dạng và thất thường ? + Tính chất đa dạng và thất thường của khí hậu Việt Nam ảnh hưởng như thế nào đến sản xuất nông nghiệp ? - Bước 2: Làm việc cá nhân: - Bước 3: Thảo luận nhóm : - Bước 4: Đại diện nhóm trả lời, các nhóm khác chuẩn bị câu hỏi. Bước 5: GV chuẩn xác kiến thức. Suy nghĩ-cặp đôi-chia sẻ: Bước 1:GV ch HS quan sát một số tranh ảnh về thiên tai và yêu cầu HS dựa vào nọi dung các bức tranh và vốn hiểu biết cua bản thân, hãy nêu một số thiên tai, biện pháp phòng chống và hạn chế hậu quả thiên tai mang lại. Bước 2: Mỗi HS tự suy nghĩ, sau đó thảo luận cặp đôi. Bước 3: Một số cặp đôi trình bày ý kiến của mình với cả lớp( chia sẻ ) . Trình bày 1 phút: GC yêu cầu HS trình bày 1 phút về những nội dung chính đã học trong Bài. 1.Tính chất nhiệt đới gió mùa ẩm: - Biểu hiện: + Lượng bức xạ Mặt trời lớn và số giờ nắng nhiều. + Nhiệt lượng trung bình cao. + Khí hậu chia thành hai mùa phù hợp với hai mùa gió. + Lượng mưa và độ ẩm của không khí tương đối lớn. Nguyên nhân: + Nước ta nằm trong vòng đai nội chí tuyến. + Chịu ảnh hưởng của yếu tố gió mùa. 2.Tính chất đa dạng và thất thường a/ Tính chất đa dạng: Khí hậu có sự phân hoá theo không gian và thời gian=>hình thành các miền và vùng khí hậu: Miền khí hậu phía Bắc. Miền khí hậu Đông Trường Sơn. Miền khí hậu phía Nam. Miền khí hậu Biển Đông Việt Nam. b/ Tính chất thất thường: Có năm rét sớm,có năm lại rét muộn; năm mưa lớn; năm lại khô hạn,năm ít bão; năm nhiều bão, 3.Thực hành/ luyện tập: GV mời 3 HS lên Bảng, mỗi học sinh đóng vai người dân một thành phố (hoặc địa phương ) thuộc 3 miền khí hậu Bắc, Trung, Nam.Mỗi em sẽ tự trình bày một vài đặc điểm khí hậu ở quê hương mình. 4.Vận dụng: Tìm hiểu về đặc điểm khí hậu ở quê hương mình sinh sống qua các câu ca dao-tục ngữ lưu truyền trong dân gian.

File đính kèm:

  • docgiao an thu nghiem.doc