Đề kiểm tra môn Vật Lý Lớp 8 - Học kì 1 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Quang Trung

Câu 1 : (2 điểm) Áp suất là gì ? Muốn tăng , giảm áp suất phải làm thế nào ?

Câu 2 : (2 điểm) Khi nào có công cơ học ? Công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào ?

Câu 3 : (3 điểm) Một người có khối lượng 45 kg được thang máy nâng lên tầng ba cao 12m . Tính công của thang máy thực hiện được ? Coi lực cản không đáng kể.

Câu 4 : (3 điểm) Một khối gỗ có thể tích 16 dm3 được nhúng trong nước .Biết trọng lượng riêng của nước 10000 N/m3 . Tính lực đẩy của nước tác dụng lên khối gỗ trong các trường hợp sau :

a ) Vật nhúng ngập trong nước .

b) Vật nhô lên 1/4 trên mặt nước.

c) Khi vật nhô lên 1/4 trên mặt nước.Hỏi lúc này vật có khối lượng là bao nhiêu?

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 351 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Vật Lý Lớp 8 - Học kì 1 - Năm học 2013-2014 - Trường THCS Quang Trung, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phòng GD-ĐT Krôngnăng KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 Trường THCS Quang Trung Môn : Vật lý 8 Thời gian :45 phút (không kể thời gian giao đề ) A.MA TRẬN ĐỀ : Cấp độ Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng cộng Cấp thấp Cấp cao Chủ đề TL TL TL TL Câu 1: Định nghĩa áp suất đúng. 1điểm (10%) -Muốn tăng áp suất ta tăng áp lực và giảm diện tích bị ép . - Muốn giảm áp suất ta giảm áp lực và tăng diện tích bị ép. 1điểm (10%) 2điểm 20%) Câu 2: Có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm vật chuyển dời. 1điểm (10%) Công cơ học phụ thuộc vào hai yếu tố : lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển. 1điểm (10%) 2điểm (20%) Câu 3: .Tính được trọng lượng và công A. 3 điểm (20%) 3điểm (30%) Câu 4: Vật nhúng ngập trong nước V = 0,016 m3 FA = 160 N 1điểm (10%) Vật nhô lên 1/4 FA =120 N 1điểm (10%) Lập luận chặt chẽ tính đúng khối lượng. 1điểm (10%) 3điểm (30%) Số câu điểm (%) 1 câu 2 điểm 20% 1 câu 2 điểm 20% 1,66 câu 5 điểm 50% 0,34 câu 1 điểm 10% 4 câu 10điểm 100% Phòng GD-ĐT Krôngnăng KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 Trường THCS Quang Trung Môn : Vật lý 8 Thời gian :45 phút (không kể thời gian giao đề ) B.NỘI DUNG ĐỀ: Câu 1 : (2 điểm) Áp suất là gì ? Muốn tăng , giảm áp suất phải làm thế nào ? Câu 2 : (2 điểm) Khi nào có công cơ học ? Công cơ học phụ thuộc vào những yếu tố nào ? Câu 3 : (3 điểm) Một người có khối lượng 45 kg được thang máy nâng lên tầng ba cao 12m . Tính công của thang máy thực hiện được ? Coi lực cản không đáng kể. Câu 4 : (3 điểm) Một khối gỗ có thể tích 16 dm3 được nhúng trong nước .Biết trọng lượng riêng của nước 10000 N/m3 . Tính lực đẩy của nước tác dụng lên khối gỗ trong các trường hợp sau : a ) Vật nhúng ngập trong nước . b) Vật nhô lên 1/4 trên mặt nước. c) Khi vật nhô lên 1/4 trên mặt nước.Hỏi lúc này vật có khối lượng là bao nhiêu? Duyệt của chuyên môn: KrôngNăng, ngày 10 tháng 12 năm 2013 Người ra đề: Hoàng Văn Nghị Phòng GD-ĐT Krôngnăng ĐÁP ÁN KIỂM TRA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2013-2014 Trường THCS Quang Trung Môn : Vật lý 8 Câu 1 : Áp suất là độ lớn của áp lực trên một đơn vị diện tích bị ép . ( 1 điểm ) - Muốn tăng áp suất ta tăng áp lực và giảm diện tích bị ép . ( 0,5 điểm ) - Muốn giảm áp suất ta giảm áp lực và tăng diện tích bị ép . ( 0.5 điểm ) Câu 2 : Có công cơ học khi có lực tác dụng vào vật và làm vật chuyển dời . ( 1 điểm ) Công cơ học phụ thuộc vào hai yếu tố : lực tác dụng vào vật và quãng đường vật dịch chuyển . ( 1 điểm ) Câu 3 : Tóm tắt : m = 45 kg Trọng lượng của vật: P= 10.m = 10. 45= 450 N ( 1 điểm ) s = h = 12 m Thang máy đưa vậ lên thì lực nâng đó ít nhất bằng trọng lượng của người. A = ? P = F = 450 N ( 1 điểm ) Công của thang máy thực hiện được : A = F . s = P.h = 450.12 = 5400 J ( 1 điểm ) Câu 4 : Tóm tắt : a) Vật nhúng ngập trong nước V = 0,016 m3 V = 16 dm3 = 0,016 m3 FA = dnước.V = 10000.0,016 dnước= 10000 N/m3 FA = 160 N ( 1 điểm ) b) Vật nhô lên 1/4 nên vật chìm 3/4 trong nước a ) FA = ? V = 0,016.3/4 m3 = 0,012 m3 b ) FA = ? FA = dnước.V = 10000.0,012 = 120 N ( 1 điểm ) c) m = ? Vật nhô trên mặt nước nghĩa là vật đang nổi Vì vật nổi chịu tác dụng của hai lực cân bằng nên trọng lượng của vật bằng độ lớn của lực đẩy Ac si mét: P = FA = 120 N ( 0,5 điểm ) Khối lượng của vật là: m = P : 10 = 120 : 10 = 12 kg ( 0,5 điểm ) Duyệt của chuyên môn: KrôngNăng, ngày 10 tháng 12 năm 2013 Người ra đáp án: Hoàng Văn Nghị

File đính kèm:

  • docKT HKI MÔN VL8 2013-2014.doc
Giáo án liên quan