Kiểm tra học kì II môn: công nghệ 8 năm học: 2013-2014 Trường Thcs Púng Bánh

- Hiểu được nguyên nhân gây ra tai nạn điện, sự nguy hiểm của dòng điện đốí với cơ thể.

- Biết được 1 số biện pháp an toàn điện trong sản xuất và đời sống.

- Trình bày được những nguyên nhân gây ra tại nạn điện và nêu được biện pháp an toàn khi sử dụng và sửa chữa điện.

 

doc4 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1626 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kiểm tra học kì II môn: công nghệ 8 năm học: 2013-2014 Trường Thcs Púng Bánh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHÒNG GD – ĐT SỐP CỘP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PÚNG BÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: CÔNG NGHỆ 8 NĂM HỌC: 2013-2014 *. MA TRẬN : Tên chủ đề Cấp độ nhận thức Cộng Nhận biết Thông hiểu Vận dụng thấp cao 1. An toàn điện - Hiểu được nguyên nhân gây ra tai nạn điện, sự nguy hiểm của dòng điện đốí với cơ thể. - Biết được 1 số biện pháp an toàn điện trong sản xuất và đời sống. - Trình bày được những nguyên nhân gây ra tại nạn điện và nêu được biện pháp an toàn khi sử dụng và sửa chữa điện. Số câu 1( câu 1) 1 Số điểm 3 3 Tỉ lệ % 30% 30% 2. Đồ dùng điện - Trình bày được cấu tạo nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt - So sánh được đặc điểm của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang. Số câu 0,5 ( câu 2a) 0,5 ( câu 2b) 1 Số điểm 2 1 3 Tỉ lệ % 15% 15% 30% 3. Thiết bị điện Số câu Số điểm Tỉ lệ % 4. Tính toán tiêu thụ điện năng - Tính toán điện năng tiêu thụ của 1 số đồ dùng điện như: Bóng điện, quạt điện, bếp điện - Tính toán được tiêu thụ điện năng trong gia đình. Số câu 1 ( câu 3 ) 1 Số điểm 4 4 Tỉ lệ % 40% 40% T.Số câu 1,5 0,5 1 3 T.Số điểm 5 1 4 10 Tỉ lệ % 50% 10% 40% 100% PHÒNG GD – ĐT SỐP CỘP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PÚNG BÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: CÔNG NGHỆ 8 NĂM HỌC: 2013-2014 Câu 1: (3đ) Trình bày các nguyên nhân gây tai nạn điện? Nêu các biện pháp an toàn điện? Câu 2: ( 3đ ) a . Nêu cấu tạo và nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt? b. So sánh ưu điểm, nhược điểm của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang? Câu 3: ( 4đ ) Gia đình bạn An mỗi ngày sử dụng 2 bóng đèn huỳnh quang loại 40W trong 4 giờ, một quạt điện loại 60W trong 3 giờ, một bếp điện loại 800W trong 1,5 giờ. Tính điện năng gia đình bạn An tiêu thụ với các đồ dùng trên trong 1 tháng (30 ngày) theo đơn vị kWh? (3đ) ......................................HẾT.................................. PHÒNG GD – ĐT SỐP CỘP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG THCS PÚNG BÁNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM KIỂM TRA HỌC KÌ II MÔN: CÔNG NGHỆ 8 NĂM HỌC: 2013-2014 Câu 1 Trình bày các nguyên nhân gây tai nạn điện (3 nguyên nhân) 1,5 Nêu biện pháp an toàn khi sử dụng và khi sửa chữa điện 1,5 Câu 2 Nêu cấu tạo của đèn sợi đốt 1,5 Nêu nguyên lí làm việc của đèn sợi đốt 0,5 So sánh ưu điểm, nhược điểm của đèn sợi đốt và đèn huỳnh quang 1 Câu 3 Điện năng 2 bóng đèn HQ tiêu thụ trong 1 ngày (2x40x4=320Wh) 0,5 Điện năng quạt điện tiêu thụ trong 1 ngày (1x60x3=180Wh) 0,5 Điện năng bếp điện tiêu thụ trong 1 ngày (1x800x1,5=1200Wh) 0,5 Tổng điện năng các đồ dùng tiêu thụ trong một ngày (1700Wh) 0,5 Tổng điện năng các đồ dùng tiêu thụ trong một tháng (51000Wh) 0,5 Đổi đơn vị (51000Wh=5,1kWh) 0,5

File đính kèm:

  • dockiem tra hk2 cn8.doc
Giáo án liên quan