Tiết 4 : Bản Vẽ các Khối đa diện

I/ MỤC TIÊU:

- HS nhận diện được các khối đa diện thường gặp : hình hộp chữ nhật , hình trụ . hình chóp đều.

- HS đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật , hình trụ . hình chóp đều.

II/ CHUẨN BỊ:

- GV : tranh vẽ , mô hình các hình hộp hộp chữ nhật , hình trụ . hình chóp đều.Mô hình ba mặt phẳng hình chiếu .

- Mẫu vật : bao diêm, hộp phấn, bút chì 6 cạnh , đai ốc 6 cạnh . . .

 

doc3 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 2698 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 4 : Bản Vẽ các Khối đa diện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày giảng : 18/9/2006 -Tiết 4 : Bản Vẽ các Khối đa diện I/ MỤC TIÊU: HS nhận diện được các khối đa diện thường gặp : hình hộp chữ nhật , hình trụ . hình chóp đều. HS đọc được bản vẽ vật thể có dạng hình hộp chữ nhật , hình trụ . hình chóp đều. II/ CHUẨN BỊ: GV : tranh vẽ , mô hình các hình hộp hộp chữ nhật , hình trụ . hình chóp đều.Mô hình ba mặt phẳng hình chiếu . Mẫu vật : bao diêm, hộp phấn, bút chì 6 cạnh , đai ốc 6 cạnh . . . III/ TIẾN TRÌNH DẠY HỌC : Hoạt động của GV-HS Nội dung h a b b b h a Hoạt động 1 : Tìm hiểu các khối đa diện GV cho HS quan sát tranh và mô hình các khối đa diện -Các khối đa diện được bao bọc bỡi các hình gì? – HS trả lời , GV nêu kết luận -Hãy kể thêm một số vật thể có dạng khối đa diện ! Hoạt động 2 : Tìm hiểu hình hộp chữ nhật HS quan sát tranh h4.2 và mô hình hình hộp chữ nhật , trả lời câu hỏi : -Hình hộp chữ nhật được giới hạn bỡi các hình gì ?Các cạnh và các mặt của hình hộp chữ nhật có đặc điểm gì ? -Nêu vài vật thể trong thực tế có dạng hình hộp chữ nhật ? +GV đặt mô hình hình hộp chữ nhật trong mô hình ba mặt phẳng hình chiếu (?) -Khi chiếu hình hộp chữ nhật lên mặt phẳng chiếu đứng thì hình chiếu đứng là hình gì ?Hình chiếu đó phản ảnh mặt nào của hình hộp chữ nhật ? +GV đặt câu hỏi tg tự cho các hình chiếu cạnh, hình chiếu bằng. -HS quan sát h4.3, trả lời các câu hỏi và điền vào bảng 4.1. (?)Vậy các hình chiếu của hình hộp chữ nhật có dạng như thế nào ? Mỗi hình chiếu thể hiện kích thước nào của hình hộp chữ nhật ? Hoạt động 3 : Tìm hiểu hình lăng trụ đều I/ Khối đa diện : Khối đa diện được bao bỡi các đa giác phẳng . II/ Hình hộp chữ nhật : 1/Thế nào là hình hộp chữ nhật ? Hình hộp chữ nhật được bao bỡi sáu hình chữ nhật . 2/Hình chiếu của hình hộp chữ nhật : Hình chiếu của hình hộp chữ nhật là các hình chữ nhật , thể hiện các kích thước của hình hộp III/ Hình lăng trụ đều a b h h a b HS quan sát hình 4.4, mô hình hình lăng trụ đều và trả lờicâu hỏi : +Hình lăng trụ đều được giới hạn bỡi những hình gì? Nhận xét gì về hai đáy của hình lăng trụ đều ? +Nêu một số vật thể trong thực tế có dạng lăng trụ đều ! GV đặt mô hình hình lăng trụ đều trong mô hình ba mặt phẳng hình chiếu , hướng dẫn HS vẽ các hình chiếu (?) +Khi chiếu hình lăng trụ đều lên mặt phẳng chiếu đứng thì hình chiếu đứng là hình gì ? Hình chiếu đó thể hiện kích thước nào của hình lăng trụ đều ? Tg tự , HS tìm hiểu hình chiếu bằng , hình chiếu cạnh của hình lăng trụ đều , điền vào các ô bảng 4.2. Hoạt động 4: Tìm hiểu hình chóp đều HS quan sát h4.6 và mô hình hình chóp đều , trả lời câu hỏi : khối đa diện em vừa quan sát được bao bỡi các hình gì?GV nêu khái niệm hình chóp đều , giới thiệu các yếu tố của hình chóp đều . +GV đặt hình chóp đều giữa ba mặt phẳng hình chiếu , hướng dẫn HS vẽ các hình chiếu của hình chóp đều . +Khi chiếu hình chóp đều lên mặt phẳng hình chiếu đứng thì hình chiếu đứng là hình gì? HS trả lời các câu hỏi trong SGK , hoàn thành bảng 4.3 (?) Vậy các khối đa diện vừa học được xác định bỡi những kích thước nào? (kích thước đáy và chiều cao) +Cần dùng mấy hình chiếu thì thể hiện đủ các kích thước của khối đa diện ? GV nêu chú ý SGK Mỗi hình chiếu thể hiện hai kích thước của khối đa diện nên chỉ cần dùng hai hình chiếu là đủ xác định ba kích thước của khối đa diện . 1/ Thế nào là hình lăng trụ đều ?(sgk) 2/ Hình chiếu của hình lăng trụ đều : IV/Hình chóp đều: 1/Thế nào là hình chóp đều (sgk) h a 2/Hình chiếu của hình chóp đều : Chú ý: Ghi nhớ(sgk) Hoạt động 4 :Tổng kết +HS trả lời các câu hỏi 1&2 ( C1 : tam giác đều ; C2 : hình vuông ) +Hướng dẫn học ở nhà :Học bài , giải các BT trong SGK Chuẩn bị dụng cụ vẽ , tiết sau học thực hành .

File đính kèm:

  • docgiaoancongnghr8hglkghki (31).doc
Giáo án liên quan