Đề kiểm tra môn Giáo dục quốc phòng Lớp 11

 1). Căn cứ vo mạch mu bị tổn thương, người ta chia lm mấy loại chảy mu ?

 A). 3. B). 5 C). 4 D). 2.

 2). Thời gian chy chậm từ khi pht lửa đến khi nổ của lựu đạn phi 1 l:

 A). 3,5 - 4,5s. B). 3,4 - 4,2s. C). 3,2s - 4,2s. D). 4 - 5s.

 3). Bộ phận no khơng cĩ trong sng tiểu lin AK.

 A). Bộ phận ngắm. B). Thoi đẩy, cần đẩy,lị xo cần đẩy. C). Khố nịng. D). Hộp tiếp đạn.

 4). Hộp tiếp đạn tiểu lin AK chứa :

 A). 20 vin. B). 1 vin. C). 30 vin. D). 10 vin.

 5). Cấu tạo sng trường CKC gồm cĩ:

 A). 11 bộ phận chính. B). 10 bộ phận chính. C). 12 bộ phận chính. D). 13 bộ phận chính.

 6). Cc bộ phận cấu thnh lnh thổ quốc gia:

 A). Vng đất, vng nước,vng lịng đất,vng trời.

 B). Vng nước,vng lịng đất,vng trời,vng lnh thổ đặc biệt.

 C). Vng đất, vng nước,vng lịng đất.

 D). Vng đất, vng nước,vng lịng đất,vng trời,vng lnh thổ đặc biệt.

 7). Luật nghĩa vụ qun sự gồm:

 A). 12 chương 71 điều. B). 11 chương 72 điều. C). 11 chương 71 điều. D). 11 chương 70 điều.

 8). Chảy mu no sau đy l chảy mu động mạch:

 A). Mu đỏ tươi, chảy thnh tia hoặc tro qua miệng vết thương,lượng mu ít.

 B). Mu đỏ thẫm, chảy rỉ tại chộ vết thương,lượng mu vừa phải.

 C). Mu đỏ thẫm, thấm tại chộ vết thương ,lượng mu ít.

 D). Mu đỏ tươi, chảy thnh tia hoặc tro qua miệng vết thương,lượng mu nhiều.

 9). Việt Nam hồn thnh việc cắm mốc bin giới với Lo vo năm:

 

doc7 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 101 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Giáo dục quốc phòng Lớp 11, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vạch đường, đầu đạn xuyên cháy, đầu đạn cháy. B). Đầu đạn thường,vạch đường,hạt nhân. C). Đầu đạn thường,vạch đường. D). Đầu đạn thường,vạch đường,cháy. 31). Muốn bắn trúng mục tiêu người bắn phải thực hiện tốt các yếu tố sau: A). Súng đặt thăng bằng, trời đẹp. B). Thước ngắm đúng, điểm ngắm đúng, đường ngắm đúng. C). Điểm ngắm đúng, đường ngắm đúng. D). Thước ngắm đúng, điểm ngắm đúng. 32). Vùng nước lãnh hải: A). Cách đường cơ sở 36 hải lí. B). Cách đường cơ sở 24 hải lí. C). Cách đường cơ sở 12 hải lí. D). Cách đường cơ sở 16 hải lí. 33). Cấu tạo của lựu đạn phi một gồm: A). Thân lựu đạn và bộ phận gây nổ. B). Thân lựu đạn , bộ phận gây nổ, vỏ lựu đạn, thuốc nổ. C). Thân lựu đạn , bộ phận gây nổ ,thuốc nổ. D). Thân lựu đạn , bộ phận gây nổ, vỏ lựu đạn. 34).Việt Nam hoàn thành việc cắm mốc biên giới với Trung Quốc vào năm: A). 2006. B). 2009. C). 2007. D). 2008. 35). Có bao nhiêu điểm ấn động mạch trên cơ thể? A). 7. B). 6. C). 4. D). 5. 36). Những vết thương nào sau đây không sử dụng biện pháp ga rô A). Bị rắn độc cắn. B). Vết thương bị cắt cụt tự nhiên. C). Vết thương chảy máu tĩnh mạch vừa và nhỏ. D). Vết thương ở chi chảy máu ồ ạt,phụt thành tia. 37). Cấu tạo của súng tiểu liên AK 47 gồm có : A). 12 bộ phận chính. B). 10 bộ phận chính. C). 11 bộ phận chính. D). 13 bộ phận chính. 38). Cấu tạo của đạn gồm: A). 3 bộ phận. B). 4 bộ phận. C). 1 bộ phận. D). 2 bộ phận. 39). Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là: A). 24 tháng. B). 20 tháng. C). 36 tháng. D). 18 tháng. 40). Có mấy biện pháp cầm máu tạm thời? A). 7. B). 4. C). 5. D). 6. Khởi tạo đáp án đề số : 001 01. ; - - - 11. ; - - - 21. ; - - - 31. - / - - 02. - - = - 12. ; - - - 22. - / - - 32. - - = - 03. - / - - 13. - - = - 23. - / - - 33. ; - - - 04. - - = - 14. - - - ~ 24. ; - - - 34. - - - ~ 05. - - = - 15. - - - ~ 25. ; - - - 35. - / - - 06. - - - ~ 16. - / - - 26. ; - 36. - - = - 07. - - = - 17. ; - - - 27. - - = - 37. - - = - 08. - - - ~ 18. - - - ~ 28. - - = - 38. - / - - 09. - / - - 19. - / - - 29. - - = - 39. - - - ~ 10. - - = - 20. - / - - 30. ; - - - 40. - - - ~ Đề kiểm tra một tiết Môn : GDQP lớp 11 Họ tên học sinh : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Lớp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nội dung đề số : 1). Bộ phận nào không có trong súng tiểu liên AK. A). Bộ phận ngắm. B). Thoi đẩy, cần đẩy,lò xo cần đẩy. C). Hộp tiếp đạn. D). Khoá nòng. 2). Quần đảo Hoàng sa bị Trung Quốc chiếm năm nào ? A). 1973. B). 1975. C). 1974. D). 1976. 3). Việt Nam hoàn thành việc cắm mốc biên giới với Lào vào năm: A). 1982. B). 1977. C). 1978. D). 1980. 4). Chảy máu nào sau đây là chảy máu động mạch: A). Máu đỏ tươi, chảy thành tia hoặc trào qua miệng vết thương,lượng máu nhiều. B). Máu đỏ tươi, chảy thành tia hoặc trào qua miệng vết thương,lượng máu ít. C). Máu đỏ thẫm, thấm tại chộ vết thương ,lượng máu ít. D). Máu đỏ thẫm, chảy rỉ tại chộ vết thương,lượng máu vừa phải. 5). Khi bắn thi thường sử dụng thước ngắm : A). Thước ngắm 1. B). Thước ngắm 4. C). Thước ngắm 2. D). Thước ngắm 3. 6). Các yếu tố cơ bản cấu thành một quốc gia độc lập: A). Lãnh thổ, chính quyền. B). Lãnh thổ,cư dân, nhà nước. C). Lãnh thổ,cư dân,chính quyền. D). Lãnh thổ,cư dân. 7). Có mấy bước tháo, lắp súng AK? A). 8 bước. B). 6 bước. C). 7 bước. D). 5 bước. 8). Cấu tạo của đạn gồm: A). 2 bộ phận. B). 3 bộ phận. C). 1 bộ phận. D). 4 bộ phận. 9). Làm nghĩa vụ quân sự gồm: A). Phục vụ tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị. B). Quân nhân tại ngũ và quân nhân dự bị. C). Phục vụ tại ngũ và quân nhân dự bị. D). Quân nhân tại ngũ và phục vụ trong ngạch dự bị. 10). Công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự từ: A). Đủ 18 đến hết 45 tuổi B). 17 đến 45 tuổi. C). 18 đến 35 tuổi. D). 18 đến 25 tuổi. 11). Tuyến biên giới trên đất liền giáp : A). Trung Quốc,Lào,Capuchia. B). Trung Quốc,Lào,Capuchia,Philippin. C). Trung Quốc,Lào,Capuchia,Thái Lan. D). Trung Quốc,Lào. 12). Việt Nam hoàn thành việc cắm mốc biên giới với Trung Quốc vào năm: A). 2006. B). 2008. C). 2007. D). 2009. 13). Những vết thương nào sau đây không sử dụng biện pháp ga rô A). Bị rắn độc cắn. B). Vết thương bị cắt cụt tự nhiên. C). Vết thương ở chi chảy máu ồ ạt,phụt thành tia. D). Vết thương chảy máu tĩnh mạch vừa và nhỏ. 14). Khối lượng lựu đạn phi 1. A). 450g. B). 500g. C). 45kg. D). 45g. 15). Cấu tạo súng trường CKC gồm có: A). 11 bộ phận chính. B). 13 bộ phận chính. C). 10 bộ phận chính. D). 12 bộ phận chính. 16). Những trường hợp nào sau đây được hoãn gọi nhập ngũ: A). Cán bộ,công nhân viên chức nhà nước. B). Học sinh, sinh viên bị đuổi học,thôi học. C). Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường. D). Những người tàn tật,người mắc bệnh tâm thần, mãn tính. 17). Thời gian cháy chậm từ khi phát lửa đến khi nổ của lựu đạn phi 1 là: A). 3,4 - 4,2s. B). 3,5 - 4,5s. C). 3,2s - 4,2s. D). 4 - 5s. 18). Bán kính sát thương của lựu đạn phi 1: A). 4m. B). 6m. C). 5m. D). 3m. 19). Căn cứ vào mạch máu bị tổn thương, người ta chia làm mấy loại chảy máu ? A). 4 B). 3. C). 2. D). 5 20). Là đường thẳng từ mắt người ngắm qua chính giữa mép trên khe ngắm đến điểm chính giữa mép trên đầu ngắm, đó là định nghĩa về : A). Đường ngắm đúng. B). Điểm ngắm đúng. C). Đường ngắm sai. D). Đường ngắm cơ bản. 21). Khối lượng lựu đạn chày. A). 530g. B). 500g. C). 53g. D). 450g. 22). Đăng kí nghĩa vụ quân sự tại địa phương đối công dân nữ là: A). 20 tuổi. B). 18 tuổi. C). 17 tuổi. D). 19 tuổi. 23). Đăng kí nghĩa vụ quân sự tại địa phương đối công dân nam là: A). 18 tuổi. B). 17 tuổi. C). 19 tuổi. D). 20 tuổi. 24). Các loại đầu đạn: A). Đầu đạn thường,vạch đường. B). Đầu đạn thường,vạch đường,cháy. C). Đầu đạn thường,vạch đường,hạt nhân. D). Đầu đạn thường, đầu đan vạch đường, đầu đạn xuyên cháy, đầu đạn cháy. 25). Trong cấu tạo của viên đạn có thuốc nổ không? A). Không. B). Có. 26). Vùng nước lãnh hải: A). Cách đường cơ sở 24 hải lí. B). Cách đường cơ sở 12 hải lí. C). Cách đường cơ sở 36 hải lí. D). Cách đường cơ sở 16 hải lí. 27). Thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là: A). 24 tháng. B). 20 tháng. C). 36 tháng. D). 18 tháng. 28). Có bao nhiêu điểm ấn động mạch trên cơ thể? A). 4. B). 7. C). 6. D). 5. 29). Cấu tạo của lựu đạn phi một gồm: A). Thân lựu đạn , bộ phận gây nổ ,thuốc nổ. B). Thân lựu đạn và bộ phận gây nổ. C). Thân lựu đạn , bộ phận gây nổ, vỏ lựu đạn. D). Thân lựu đạn , bộ phận gây nổ, vỏ lựu đạn, thuốc nổ. 30). Độ tuổi gọi nhập ngũ đối công dân nam là: A). Đủ 18 đến hết 25 tuổi. B). Đủ 16 đến hết 25 tuổi. C). Đủ 17 đến hết 25 tuổi. D). Đủ 19 đến hết 25 tuổi. 31). Đường đạn khi bắn bay trong không gian: A). Đường thẳng. B). Đường dích dắc. C). Đường vòng cung. D). Đường vòng. 32). Muốn bắn trúng mục tiêu người bắn phải thực hiện tốt các yếu tố sau: A). Thước ngắm đúng, điểm ngắm đúng, đường ngắm đúng. B). Thước ngắm đúng, điểm ngắm đúng. C). Điểm ngắm đúng, đường ngắm đúng. D). Súng đặt thăng bằng, trời đẹp. 33). Hộp tiếp đạn tiểu liên AK chứa : A). 10 viên. B). 1 viên. C). 20 viên. D). 30 viên. 34). Các bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia: A). Vùng nước,vùng lòng đất,vùng trời,vùng lãnh thổ đặc biệt. B). Vùng đất, vùng nước,vùng lòng đất,vùng trời. C). Vùng đất, vùng nước,vùng lòng đất,vùng trời,vùng lãnh thổ đặc biệt. D). Vùng đất, vùng nước,vùng lòng đất. 35). Trong quá trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam thực hiện 2 chế độ: A). Tình nguyện và bắt buộc. B). Tình nguyện và nghĩa vụ quân sự. C). Tình nguyện và xung phong. D). Nghĩa vụ và tự nguyện. 36). Có mấy bước lắp súng CKC? A). 5 bước. B). 7 bước. C). 8 bước. D). 6 bước. 37). Cấu tạo của súng tiểu liên AK 47 gồm có : A). 11 bộ phận chính. B). 10 bộ phận chính. C). 12 bộ phận chính. D). 13 bộ phận chính. 38). Luật nghĩa vụ quân sự gồm: A). 11 chương 70 điều. B). 11 chương 71 điều. C). 11 chương 72 điều. D). 12 chương 71 điều. 39). Có mấy biện pháp cầm máu tạm thời? A). 7. B). 4. C). 6. D). 5. 40). Súng trường CKC sản xuất năm: A). 1943. B). 1947. C). 1945. D). 1946. Khởi tạo đáp án đề số : 002 01. - / - - 11. ; - - - 21. ; - - - 31. - - = - 02. - - = - 12. - / - - 22. - / - - 32. ; - - - 03. - / - - 13. - - - ~ 23. - / - - 33. - - - ~ 04. ; - - - 14. ; - - - 24. - - - ~ 34. - - = - 05. - - - ~ 15. - - - ~ 25. ; - 35. - / - - 06. - - = - 16. - - = - 26. - / - - 36. - - - ~ 07. - - = - 17. - - = - 27. - - - ~ 37. ; - - - 08. - - - ~ 18. - - = - 28. - - = - 38. - / - - 09. ; - - - 19. - / - - 29. - / - - 39. - - = - 10. ; - - - 20. - - - ~ 30. ; - - - 40. - - = -

File đính kèm:

  • docGDQP toan tap.doc