Đề kiểm tra môn Giáo dục quốc phòng - Học kì 1 - Đề số 1

Câu 1: Động tác quay sang trái thì chân trụ như thế nào?

 A. Lấy gót chân phải và mủi chân trái làm tru.

 B. Lấy gót chân phải và gót chân trái làm trụ.

 C. Lấy gót chân trái và mủi chân phải làm trụ.

 D. Cả ba đáp án trên đều sai.

Câu 2: Động tác đứng lại trong đi đều động và dự lệnh rơi vào chân nào?

A. Động và dự lệnh rơi vào chân trái.

B. Động và dự lệnh rơi vào chân phải.

C. Động lệnh rơi vào chân phải dự lệnh rơi vào chân trái.

D. Cả ba đáp án trên đều sai.

Câu 3: Động tác quay sau được chia làm mấy cử động?

A. Chia làm 2 cử động. C. Chia làm 1 cử động

B. Chia làm 3 cử động. D. Chia làm 4 cử động.

Câu 4: Ngày 28 tháng 2 năm 1950. Ban thường vụ Trung ương Đảng ra quyết định sát nhập bộ phận nào vào Nha Công an?

A. Tình báo Quân đội. C. Ty Công an.

B. Sở Liêm phòng. D. Ty Cảnh sát.

Câu 5: Tháng 4 năm 1945, Hội nghi Quân sự Bắc Kỳ của Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành?

A. Vệ quốc đoàn.

B. Quân đội Quốc gia Việt Nam.

C. Việt Nam giải phóng quân.

D. Quân đội nhân dân Việt Nam.

 

doc12 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 22/03/2021 | Lượt xem: 78 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề kiểm tra môn Giáo dục quốc phòng - Học kì 1 - Đề số 1, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Quân Đội nhân dân Việt Nam? ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2008 - 2009 MÔN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH Khối 10 - Lớp B7 Thời gian: 45 phút PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. Câu 1: Động tác quay sau thì chân trụ như thế nào? A. Lấy gót chân phải và mủi chân trái làm tru. B. Lấy gót chân phải và gót chân trái làm trụ. C. Lấy gót chân trái và mủi chân phải làm trụ. D. Cả ba đáp án trên đều sai. Câu 2: : Tháng 4 năm 1945, Hội nghi Quân sự Bắc Kỳ của Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành? Vệ quốc đoàn. B. Quân đội Quốc gia Việt Nam. C. Việt Nam giải phóng quân. D. Quân đội nhân dân Việt Nam. Câu 3: Hãy sắp xếp lại cho đúng các sự kiên lịch sử sau: 1. Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 2. Ngày thành lâp Công an nhân dân Việt Nam 3. Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiên 4. Ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt nam dân chủ cộng hoà. a. Ngày 02 tháng 09 năm 1945 b. Ngày 19 tháng 12 năm 1946 c. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 d. Ngày 19 tháng 08 năm 1945 Câu 4: Quân đội Quốc gia Việt Nam đựoc đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nâm vào năm nào? A. 1945 B. 1947 C. 1949 D. 1951 Câu 5: Chiến lược “chiến tranh cục bộ” bắt đầu từ: A. 1960 B. 1962 C. 1964 D. 1965 Câu 6: Động tác quay sau được chia làm mấy cử động? A. Chia làm 2 cử động. B. Chia làm 3 cử động C.Chia làm 4 cử động. D. Không phân chia cử động PHẦN II: TỰ LUẬN: Câu 7: Nêu truyền thống của Quân Đội nhân dân Việt Nam? Cho ví dụ minh hoạ. Câu 8: Nêu thời kỳ hình thành của Công An nhân dân Việt Nam? ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2008 - 2009 MÔN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH Khối 10 - Lớp B3 Thời gian: 45 phút PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. Câu 1: Quân đội Quốc gia Việt Nam đựoc đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nâm vào năm nào? A. 1945 B. 1947 C. 1949 D. 1951 Câu 2: Động tác quay sau thì chân trụ như thế nào? A. Lấy gót chân phải và mủi chân trái làm tru. B. Lấy gót chân phải và gót chân trái làm trụ. C. Lấy gót chân trái và mủi chân phải làm trụ. D. Cả ba đáp án trên đều sai. Câu 2: : Tháng 4 năm 1945, Hội nghi Quân sự Bắc Kỳ của Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành? Vệ quốc đoàn. B. Quân đội Quốc gia Việt Nam. C. Việt Nam giải phóng quân. D. Quân đội nhân dân Việt Nam. Câu 3: Động tác quay sau được chia làm mấy cử động? A. Chia làm 2 cử động. B. Chia làm 3 cử động C.Chia làm 4 cử động. D. Không phân chia cử động Câu 4: Hãy sắp xếp lại cho đúng các sự kiên lịch sử sau: 1. Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 2. Ngày thành lâp Công an nhân dân Việt Nam 3. Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiên 4. Ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt nam dân chủ cộng hoà. a. Ngày 02 tháng 09 năm 1945 b. Ngày 19 tháng 12 năm 1946 c. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 d. Ngày 19 tháng 08 năm 1945 Câu 5: Chiến lược “chiến tranh cục bộ” bắt đầu từ: A. 1960 B. 1962 C. 1964 D. 1965 Câu 6: Động tác quay sau thì chân trụ như thế nào? A. Lấy gót chân phải và mủi chân trái làm tru. B. Lấy gót chân phải và gót chân trái làm trụ. C. Lấy gót chân trái và mủi chân phải làm trụ. D. Cả ba đáp án trên đều sai. PHẦN II: TỰ LUẬN: Câu 7: Trình bày truyền thông đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam? Câu 8: Nêu thời kỳ hình thành của Công An nhân dân Việt Nam? ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2008 - 2009 MÔN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH Khối 12 - lớp C10 Thời gian: 45 phút PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN Câu 1: Khi tập hợp tiểu đội một hàng ngang gồm bao nhiêu bước? A. Gồm 2 bước. B. Gồm 3 bước C. Gồm 4 bước. D. Gồm 5 bước. Câu 2: Động tác quay sau thì chân trụ như thế nào? A. Lấy gót chân phải và mủi chân trái làm tru. B. Lấy gót chân phải và gót chân trái làm trụ. C. Lấy gót chân trái và mủi chân phải làm trụ. D. Cả ba đáp án trên đều sai. Câu 3: Hãy sắp xếp lại cho đúng các sự kiên lịch sử sau: 1. Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 2. Ngày thành lâp Công an nhân dân Việt Nam 3. Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiên 4. Ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt nam dân chủ cộng hoà. a. Ngày 02 tháng 09 năm 1945 b. Ngày 19 tháng 12 năm 1946 c. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 d. Ngày 19 tháng 08 năm 1945 Câu 4: Vị trí chỉ huy của tiểu đội trưởng cách các chiến sĩ khoảng bao nhiêu bước chân? A. Khoảng từ 2 đến 4 bước chân. B. Khoảng từ 3 đến 5 bước chân. C. Khoảng từ 4 đến 6 bước chân. D. Khoảng từ 5 đến 7 bước chân. Câu 5: Sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam gồm mấy cấp? A. 4cấp. B. 3cấp. C. 2cấp. D. 5cấp. Câu 6: Nhà trường Công An nhân dân có bao nhiêu học viện? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 PHẦN II: TỰ LUẬN: Câu 7: Trình bày việc xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân? Câu 8: Trình bày tổ chức của quân đội nhân nhân dân Việt Nam? Câu 9: Nêu nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân? ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2008 - 2009 MÔN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH Khối 10 - Lớp B5 Thời gian: 45 phút PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. Câu 1: Động tác quay sang trái thì chân trụ như thế nào? A. Lấy gót chân phải và mủi chân trái làm tru. B. Lấy gót chân phải và gót chân trái làm trụ. C. Lấy gót chân trái và mủi chân phải làm trụ. D. Cả ba đáp án trên đều sai. Câu 2: Động tác đứng lại trong đi đều động và dự lệnh rơi vào chân nào? Động và dự lệnh rơi vào chân trái. Động và dự lệnh rơi vào chân phải. Động lệnh rơi vào chân phải dự lệnh rơi vào chân trái. Cả ba đáp án trên đều sai. Câu 3: Động tác quay sau được chia làm mấy cử động? Chia làm 2 cử động. C. Chia làm 1 cử động Chia làm 3 cử động. D. Chia làm 4 cử động. Câu 4: Ngày 28 tháng 2 năm 1950. Ban thường vụ Trung ương Đảng ra quyết định sát nhập bộ phận nào vào Nha Công an? Tình báo Quân đội. C. Ty Công an. Sở Liêm phòng. D. Ty Cảnh sát. Câu 5: Tháng 4 năm 1945, Hội nghi Quân sự Bắc Kỳ của Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành? A. Vệ quốc đoàn. B. Quân đội Quốc gia Việt Nam. C. Việt Nam giải phóng quân. D. Quân đội nhân dân Việt Nam. Câu 6: Hãy sắp xếp lại cho đúng các sự kiên lịch sử sau: 1. Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 2. Ngày thành lâp Công an nhân dân Việt Nam 3. Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiên 4. Ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt nam dân chủ cộng hoà. a. Ngày 02 tháng 09 năm 1945 b. Ngày 19 tháng 12 năm 1946 c. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 d. Ngày19 tháng 08 năm 1945 PHẦN II: TỰ LUẬN Câu 7: Trìng bày truyền thống vẻ vang của nhân dân ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước? Câu 8: Trình bày thời kỳ hình thanh của Công An nhân dân Việt Nam? ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2008 - 2009 MÔN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH Khối 10 - Lớp B1 Thời gian: 45 phút PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. Câu 1: Quân đội Quốc gia Việt Nam đựoc đổi tên thành Quân đội nhân dân Việt Nâm vào năm nào? A. 1945 B. 1947 C. 1949 D. 1951 D. Cả ba đáp án trên đều sai. Câu 2: : Tháng 4 năm 1945, Hội nghi Quân sự Bắc Kỳ của Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành? Vệ quốc đoàn. B. Quân đội Quốc gia Việt Nam. C. Việt Nam giải phóng quân. D. Quân đội nhân dân Việt Nam. Câu 3: Động tác quay sau được chia làm mấy cử động? A. Chia làm 2 cử động. B. Chia làm 3 cử động C.Chia làm 4 cử động. D. Không phân chia cử động Câu 4: Hãy sắp xếp lại cho đúng các sự kiên lịch sử sau: 1. Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 2. Ngày thành lâp Công an nhân dân Việt Nam 3. Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiên 4. Ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt nam dân chủ cộng hoà. a. Ngày 02 tháng 09 năm 1945 b. Ngày 19 tháng 12 năm 1946 c. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 d. Ngày 19 tháng 08 năm 1945 Câu 5: Chiến lược “chiến tranh cục bộ” bắt đầu từ: A. 1960 B. 1962 C. 1964 D. 1965 Câu 6: Động tác quay sau thì chân trụ như thế nào? A. Lấy gót chân phải và mủi chân trái làm tru. B. Lấy gót chân phải và gót chân trái làm trụ. C. Lấy gót chân trái và mủi chân phải làm trụ. D. Cả ba đáp án trên đều sai. PHẦN II: TỰ LUẬN: Câu 7: Trình bày truyền thông đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam? Câu 8: Nêu thời kỳ hình thành của Quân đội nhân dân Việt Nam? ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ I Năm học: 2008 - 2009 MÔN: GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH Khối 10 - Lớp B3 Thời gian: 45 phút PHẦN I: TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN. Câu 1: Động tác đứng lại trong đi đều động và dự lệnh rơi vào chân nào? Động và dự lệnh rơi vào chân trái. Động và dự lệnh rơi vào chân phải. Động lệnh rơi vào chân phải dự lệnh rơi vào chân trái. Cả ba đáp án trên đều sai. Câu 2: Động tác quay sau được chia làm mấy cử động? Chia làm 2 cử động. C. Chia làm 3 cử động Chia làm 3 cử động. D. Chia làm 4 cử động. Câu 3: Ngày 28 tháng 2 năm 1950. Ban thường vụ Trung ương Đảng ra quyết định sát nhập bộ phận nào vào Nha Công an? Tình báo Quân đội. C. Ty Công an. Sở Liêm phòng. D. Ty Cảnh sát. Câu 4: Tháng 4 năm 1945, Hội nghi Quân sự Bắc Kỳ của Đảng quyết định hợp nhất các tổ chức vũ trang trong nước thành? Vệ quốc đoàn. Quân đội Quốc gia Việt Nam. Việt Nam giải phóng quân. Quân đội nhân dân Việt Nam. Câu 5: Hãy sắp xếp lại cho đúng các sự kiên lịch sử sau: 1. Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 2. Ngày thành lâp Công an nhân dân Việt Nam 3. Ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn quốc kháng chiên 4. Ngày Bác Hồ đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt nam dân chủ cộng hoà. a. Ngày 02 tháng 09 năm 1945 b. Ngày 19 tháng 12 năm 1946 c. Ngày 22 tháng 12 năm 1944 d. Ngày 19 tháng 08 năm 1945 Câu 6: Động tác quay sang trái thì chân trụ như thế nào? A. Lấy gót chân phải và mủi chân trái làm tru. B. Lấy gót chân phải và gót chân trái làm trụ. C. Lấy gót chân trái và mủi chân phải làm trụ. D. Cả ba đáp án trên đều sai. PHẦN II: TỰ LUẬN: Câu 7: Trình bày truyên thống của giữ nước của dân tộc Việt Nam? Câu 8: Trình bày thời kỳ hình thành của Quân Đội nhân dân Việt Nam?

File đính kèm:

  • docKIEM TRA 1 TIET.doc
Giáo án liên quan