Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Phước Nhiều

I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: cấu trúc gồm:

 + Kiến thức:

- Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt nam.

- Hiểu được những bài học truyền thống dựng nước và giữ nước ; ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của dân tộc ta.

 + Thái độ hành vi:

- Bước đầu hình thành ý thức trân trọng với truyền thống của dân tộc Việt nam.

- Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc.

2. Yêu cầu: Có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sang tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM

1. Nội dung: gồm hai phần chính

I- lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.

 II- truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp dánh giặc giũ nước.

2. Trọng tâm:

Đi sâu làm rõ nhừng bài học truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, vận dụng bài học đó trong xác định trách nhiệm của thanh niên, HS đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh.

 

doc14 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 20/03/2021 | Lượt xem: 19 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Giáo dục quốc phòng Lớp 10 - Tiết 1: Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam - Năm học 2009-2010 - Nguyễn Phước Nhiều, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
cuộc kháng chiến chống đế quốc mĩ (1954-1975). - Cho Câu Hỏi Để Học Sinh Ôn Luyện( trả lời câu hỏi sách giáo khoa) - Nhận Xét Buổi Học: (tiết học) - Kiểm Tra Vũ Khí, Vật Chất, Học Cụ UBND TỈNH SÓC TRĂNG SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT THIỀU VĂN CHỎI TỔ BỘ MÔN : HÓA- SINH-THỂ DỤC-CÔNG NGHỆ MÔN : GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH & GIÁO ÁN SỐ : 02 Ngày soạn : 09/08/2009 TÊN BÀI : TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM ( Dùng giảng dạy cho học sinh lớp 10 THPT) Giáo Viên : Nguyễn Phước Nhiều Sinh Ngày 04 Tháng 11 Năm 1981 Năm Vào Ngành : 2004 Phê duyệt (Lãnh đạo trường hoặc Tổ trưởng bộ môn) ......... ......... ......... ......... ......... ......... Kế Sách: Ngày Tháng 08 Năm 2009 Hiệu Trưởng Ngô Văn Tiếp PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: cấu trúc gồm: + Kiến thức: - Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt nam. - Hiểu được những bài học truyền thống dựng nước và giữ nước ; ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của dân tộc ta. + Thái độ hành vi: - Bước đầu hình thành ý thức trân trọng với truyền thống của dân tộc Việt nam. - Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc. 2. Yêu cầu: Có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sàng tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM 1. Nội dung: gồm hai phần chính I- lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam. II- truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp dánh giặc giũ nước. 2. Trọng tâm: Đi sâu làm rõ nhừng bài học truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, vận dụng bài học đó trong xác định trách nhiệm của thanh niên, HS đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh. III. THỜI GIAN -Tổng số: 4 tiết. - Phân bố thời gian: *Tiết 1: lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt nam. *Tiết 2: Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước( mục 1,2 SGK). *Tiết 3: Mục 3,4( SGK). *Tiết 4: Mục 5,6( SGK). -Lên lớp: 4 tiết -Luyện tập: không -Hội thao: không IV.TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Tổ chức: - Lên Lớp: tập trung. - Luyện Tập: HS học lý thuyết tại nhà. - Hội Thao: không 2. Phương pháp: - Giáo Viên: diển giải, giới thiệu, hỏi đáp, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề. - Học Sinh: nghe, ghi chép đầy đủ, trao đổi nhóm, giải quyết vấn đề. V. ĐỊA ĐIỂM -Phòng Học VI. VẬT CHẤT 1.Vật chất phục vụ dạy và học: sách giáo khoa, sách giáo viên. 2.Tài liệu căn cứu biên soạn giáo án, học tập, nghiên cứu PHẦN 2: THỰC HÀNH BÀI GIẢNG I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI 45 PHÚT 1.Xác định vị trí tập hợp lớp ( trong phòng học), trang phục( đồ thể dục + mang giầy). 2.Phổ biến các quy định: (học tập nghiêm túc) 3.Kiểm tra bài cũ: Câu 1: Hãy nêu tóm tắt quá trình đánh giặc, giữ nước của dân tộc Việt Nam. Giáo viên gọi HS. 4.Phổ biến ý định bài giảng: - Bài 1: Truyền Thống Đánh Giặc Giữ Nước Của Dân Tộc Việt Nam. - Nội Dung Tiết 2: Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước( mục 1,2 SGK). II.THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 45 PHÚT 1.Lên Lớp: 45 Phút Nội Dung- Thời Gian Phương Pháp Vật Chất Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam, là bài học đầu tiên trong chương trình môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh góp phần giáo dục toàn diện cho HS long yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sự trân trọng với truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, sẵn sang tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. GV giới thiệu GV dùng phương pháp kể chuyện để tóm lược lịch sử của dân tộc. GV nêu nội dung Nêu lần lược các giai đoạn lịch sử. Gv gợi ý HS đọc nội dung I. Sách giáo khoa. Hoạt động 1: Truyền thống dựng nước đi đôi với giử nước. GV dùng phương pháp kể chuyện để tóm lược lịch sử của dân tộc. GV nêu nội dung Nêu lần lược các giai đoạn lịch sử. Gv gợi ý HS đọc từng nội dung . GV nhận xét và tóm tắt nội dung bài. HS thảo luận nhóm (mỗi nhóm 6 HS) và tóm tắt lại nội dung. Đại diện nhóm trả lời. Hoạt động 2: Truyền thống lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều. GV dùng phương pháp kể chuyện để tóm lược lịch sử của dân tộc. GV nêu nội dung Nêu lần lược các giai đoạn lịch sử. Gv gợi ý HS đọc từng nội dung . GV nhận xét và tóm tắt nội dung bài. Đại diện nhóm trả lời. Hoạt động 2.Tổ Chức Luyện Tập( Ôn Tập): 3 Phút. Giáo viên đặt câu hỏi sách giáo khoa. Học sinh trả lời . III.KẾT THÚC BÀI GIẲNG 5 phút - Giải Đáp Thắc Mắc. - Hệ Thống Nội Dung: Truyền thống dựng nước đi đôi với giử nước. Truyền thống lấy nhỏ chống lớn, lấy ít địch nhiều. - Cho Câu Hỏi Để Học Sinh Ôn Luyện( trả lời câu hỏi sách giáo khoa) - Nhận Xét Buổi Học: (tiết học) - Kiểm Tra Vũ Khí, Vật Chất, Học Cụ UBND TỈNH SÓC TRĂNG SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT THIỀU VĂN CHỎI TỔ BỘ MÔN : HÓA- SINH-THỂ DỤC-CÔNG NGHỆ MÔN : GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH & GIÁO ÁN SỐ : 03 Ngày soạn : 09/08/2009 TÊN BÀI : TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM ( Dùng giảng dạy cho học sinh lớp 10 THPT) Giáo Viên : Nguyễn Phước Nhiều Sinh Ngày 04 Tháng 11 Năm 1981 Năm Vào Ngành : 2004 Phê duyệt (Lãnh đạo trường hoặc Tổ trưởng bộ môn) ......... ......... ......... ......... ......... ......... Kế Sách: Ngày Tháng 08 Năm 2009 Hiệu Trưởng Ngô Văn Tiếp PHẦN 1: Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 1. Mục đích: cấu trúc gồm: + Kiến thức: - Hiểu được những kiến thức cơ bản về lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt nam. - Hiểu được những bài học truyền thống dựng nước và giữ nước ; ý chí quật cường, tài thao lược đánh giặc của dân tộc ta. + Thái độ hành vi: - Bước đầu hình thành ý thức trân trọng với truyền thống của dân tộc Việt nam. - Xác định trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc. 2. Yêu cầu: Có thái độ học tập và rèn luyện tốt, sẵn sang tham gia vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. II. NỘI DUNG VÀ TRỌNG TÂM 1. Nội dung: gồm hai phần chính I- lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam. II- truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp dánh giặc giũ nước. 2. Trọng tâm: Đi sâu làm rõ nhừng bài học truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc ta, vận dụng bài học đó trong xác định trách nhiệm của thanh niên, HS đối với sự nghiệp quốc phòng, an ninh. III. THỜI GIAN -Tổng số: 4 tiết. - Phân bố thời gian: *Tiết 1: lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt nam. *Tiết 2: Truyền thống vẻ vang của dân tộc ta trong sự nghiệp đánh giặc giữ nước( mục 1,2 SGK). *Tiết 3: Mục 3,4( SGK). *Tiết 4: Mục 5,6( SGK). -Lên lớp: 4 tiết -Luyện tập: không -Hội thao: không IV.TỔ CHỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP 1. Tổ chức: - Lên Lớp: tập trung. - Luyện Tập: HS học lý thuyết tại nhà. - Hội Thao: không 2. Phương pháp: - Giáo Viên: diển giải, giới thiệu, hỏi đáp, nêu vấn đề, giải quyết vấn đề. - Học Sinh: nghe, ghi chép đầy đủ, trao đổi nhóm, giải quyết vấn đề. V. ĐỊA ĐIỂM -Phòng Học VI. VẬT CHẤT 1.Vật chất phục vụ dạy và học: sách giáo khoa, sách giáo viên. 2.Tài liệu căn cứu biên soạn giáo án, học tập, nghiên cứu PHẦN 2: THỰC HÀNH BÀI GIẢNG I.TỔ CHỨC GIẢNG BÀI 45 PHÚT 1.Xác định vị trí tập hợp lớp ( trong phòng học), trang phục( đồ thể dục + mang giầy). 2.Phổ biến các quy định: (học tập nghiêm túc) 3.Kiểm tra bài cũ: không 4.Phổ biến ý định bài giảng: - Bài 1: Truyền Thống Đánh Giặc Giữ Nước Của Dân Tộc Việt Nam. - Nội Dung Tiết 1: Lịch Sử Đánh Giặc Giữ Nước Của Dân Tộc Việt Nam. II.THỰC HÀNH GIẢNG BÀI 45 PHÚT 1.Lên Lớp: 45 Phút Nội Dung- Thời Gian Phương Pháp Vật Chất Truyền thống đánh giặc giữ nước của dân tộc việt nam, là bài học đầu tiên trong chương trình môn học Giáo dục quốc phòng – an ninh góp phần giáo dục toàn diện cho HS long yêu nước, niềm tự hào dân tộc, sự trân trọng với truyền thống đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc, sẵn sang tham gia vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. GV giới thiệu GV dùng phương pháp kể chuyện để tóm lược lịch sử của dân tộc. GV nêu nội dung Nêu lần lược các giai đoạn lịch sử. Gv gợi ý HS đọc nội dung I. Sách giáo khoa. Hoạt động I: Tìm hiểu về lịch sử đánh giặc giữ nước của dân tộc Việt Nam.(10 phút ) 1. Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên. 2. cuộc đấu tranh giành độc lập (từ thế kỉ I đến thế kỉ X). 3. các cuộc chiến tranh giữ nước (từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX). 4. cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân nửa phong kiến (thế kỉ XIX đến năm 1945). 5. cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945-1954) . 6. cuộc kháng chiến chống đế quốc mĩ (1954-1975). GV dùng phương pháp kể chuyện để tóm lược lịch sử của dân tộc. GV nêu nội dung Nêu lần lược các giai đoạn lịch sử. Gv gợi ý HS đọc từng nội dung . GV nhận xét và tóm tắt nội dung bài. HS thảo luận nhóm (mỗi nhóm 6 HS) và tóm tắt lại nội dung. Đại diện nhóm trả lời. Hoạt động 2.Tổ Chức Luyện Tập( Ôn Tập): 3 Phút. Giáo viên đặt câu hỏi sách giáo khoa. Học sinh trả lời . III.KẾT THÚC BÀI GIẲNG 5 phút - Giải Đáp Thắc Mắc. - Hệ Thống Nội Dung: 1.Những cuộc chiến tranh giữ nước đầu tiên. 2. cuộc đấu tranh giành độc lập (từ thế kỉ I đến thế kỉ X). 3. các cuộc chiến tranh giữ nước (từ thế kỉ X đến thế kỉ XIX). 4. cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, lật đổ chế độ thực dân nửa phong kiến (thế kỉ XIX đến năm 1945). 5. cuộc kháng chiến chống thực dân pháp xâm lược (1945-1954) . 6. cuộc kháng chiến chống đế quốc mĩ (1954-1975). - Cho Câu Hỏi Để Học Sinh Ôn Luyện( trả lời câu hỏi sách giáo khoa) - Nhận Xét Buổi Học: (tiết học) - Kiểm Tra Vũ Khí, Vật Chất, Học Cụ UBND TỈNH SÓC TRĂNG SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO TRƯỜNG THPT THIỀU VĂN CHỎI TỔ BỘ MÔN : HÓA- SINH-THỂ DỤC-CÔNG NGHỆ MÔN : GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG-AN NINH & GIÁO ÁN SỐ : 04 Ngày soạn : 09/08/2009 TÊN BÀI : TRUYỀN THỐNG ĐÁNH GIẶC GIỮ NƯỚC CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM ( Dùng giảng dạy cho học sinh lớp 10 THPT) Giáo Viên : Nguyễn Phước Nhiều Sinh Ngày 04 Tháng 11 Năm 1981 Năm Vào Ngành : 2004 Phê duyệt (Lãnh đạo trường hoặc Tổ trưởng bộ môn) ......... ......... ......... ......... ......... ......... Kế Sách: Ngày Tháng 08 Năm 2009 Hiệu Trưởng Ngô Văn Tiếp

File đính kèm:

  • docgiao an giao duc quoc phong nhieu.doc