Tiết 53: Tuần 27: Thực hành máy biến áp điện một pha

1.Kiến thức :

Biết cấu tạo của máy biến áp

Hiểu được số liệu kĩ thuật

 2.kĩ năng : Sử dụng máy biến áp đúng yêu cầu kĩ thuật

3.Thái độ : Vận dụng kiến thức đã học và đời sống

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 26/09/2014 | Lượt xem: 1211 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 53: Tuần 27: Thực hành máy biến áp điện một pha, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn : 10/03/05 – Tiết :53– Tuần 27 THỰC HÀNH MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN MỘT PHA Mục tiêu : 1.Kiến thức : Biết cấu tạo của máy biến áp Hiểu được số liệu kĩ thuật 2.kĩ năng : Sử dụng máy biến áp đúng yêu cầu kĩ thuật 3.Thái độ : Vận dụng kiến thức đã học và đời sống Chuẩn bị 1.Giáo viên : Mô hình máy biến áp , maý biến áp 2.học sinh :Mẫu báo cáo thực hành , xem, trước bài C.Hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1( phút ) kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới Bài cũ Hs 1 : Mô tả cấu tạo máy biến áp một pha Hs 2 : Hãy nêu công dụng máy biến áp một pha Giới thiệu bài mới : *Ổn định lớp,giơiù thiệu mục tiêu của bài thực hành - Chia lớp thành 4 nhóm - Các nhóm kiểm tra đồ dùng thực hành theo như giáo viên dặn ở tiết trứớc -kiểm tra việc chuẩn bị của các nhóm thông báo qui tắc an toàn và hướng dẫn trình tự làm baìi thực hành cho các nhóm -Hai em lần lượt lên bản trả lời - hs khác tập trung chú và nhận xét -Nghe nội dung GV thông báo - Các nhóm kiểm tra đồ dùng - thu thập thông tin Hoạt động 2 ( phút )Tìm hiểu máy biến áp -Y/c hs đọc giải thích ý nghĩa số liệu kĩ thuật của biến áp điện và ghi vào mục 1 của báo cáo thực hành - Y/c hs quan sát tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận của biến áp điện và ghi kết quả và mục 2 của báo cáo thực hành - đọc giải thích ý nghĩa số liệu kĩ thuật của biến áp điện và ghi vào mục 1 của báo cáo thực hành - quan sát tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận của biến ápđiện và ghi kết quả và mục 2 của báo cáo thực hành Hoạt động 3 ( phút )Chuẩn bị cho máy biến áp làm việc -Yêu cầu hs trả lời câu hỏi an toàn khi sử dụng biến áp - Hướng dẫn hs dùng bút thử điện kiểm tra bên ngoài, phần điện và ghi các kết quả vào mục 3 của báo cáo thực hành - trả lời câu hỏi an toàn khi sử dụng biến áp - kiểm tra phần điện và ghi các kết quả vào mục 3 của báo cáo thực hành Hoạt động 4 ( phút )Vận hành máy biến áp Mắc mạch điện như hình 47 SGK và đặt câu hỏi về chức năng và cách mắc đồng hồ , công tắc K và bóng GV : khoá K , đây là chế độ cóc tải của máy biến áp à yêu cầu hs quan sát trạng thái đồng hồ , bóng đèn và ghi nhận xét vào mục 4 của bản báo cáo thực hành Cắt khoá K thứ cấp hở mạch , đây là chế độ không tải máy biến áp không cung cấp điện cho đèn , hs nhận xét trạng thái bóng , đồng hồ và ghi vào mục 4 báo cáo thực hành - Quan sát mạch điện , chế độ công tắc , bóng , đồng hồ nêu nhận xét và ghi nội dung vào vở - Quan sát và ghi nội dung nhận xét vào mục 4 của báo cáo thực hành trong trường hợp cung cấp điện cho tải và không cung cấp điện cho tải Hoạt động 5 ( phút ) Tổng kết đánh giá tiết thực hành *-Thu dọn làm vệ sinh nôi thực hành -Nhận xét kết quả và thái độ hộc tập của các nhóm và từng cá nhân . -Hướng dẫn các em tự đánh giá kết quả thực hành qua phần mục tiêu bài học -Thu báo cáo thực hành -Dặn dò chuẩn bị trước baì -Dọn vệ sinh nơi thực hành - Tiếp thu đánh giá của GV - Tự đánh giá tiết thực hành - nộp bài thực hành - Thu thập thông tin giáo viên dặn dò D.Nội dung hs báo thực hành BÁO CÁO THỰC HÀNH 1.Các số liệu kĩ thuật Stt Số liệu kĩ thuật Yù nghĩa 1 2 3 2. Tên và chức chính của các bộ phận chính của máy Stt Tên các bộ phận Chức năng 1 2 3 3. Kết quả kiểm tra máy biến áp trước khi thực hành Stt Kết quả kiểm tra 1 2 3 4.Quan sát vận hành máy biến áp E. Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docgiaosancn8tiet1-70 (55).doc
Giáo án liên quan