Giáo án Công Nghệ Lớp 8

.MỤC TIÊU

 - Kiến thức: Biết được vai trò của bản vẽ kĩ thuật đối với sản xuất và đời sống.

 -Kĩ năng: Kể tên được một số lĩnh vực dùng bản vẽ kĩ thuật

 - Thái độ: Có nhận thức đúng đối với việc học môn vẽ kĩ thuật.

II. PHƯƠNG TIỆN

- GV: Tham khảo sgk và sgv. Các tranh ảnh có liên quan đến bản vẽ kĩ thuật. hình 1.1,1.2(nếu có)

 Phương pháp: vấn đáp.

- HS: Đọc trước bài khi đến lớp.

 

doc85 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 2725 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Công Nghệ Lớp 8, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ị vị trí, cách lắp đặt các phần tử mạch điện? - Nhận xét. Phân tích trên sơ đồ hình 55.3 và 55.2 cho HS hiểu. - Cho HS làm BT và nhận xét. - LẮng nghe. -TL: để thể hiện một mạch điện đơn giản hơn. - TL: là hình biểu diễn quy ước…. hệ thống điện - tự nghiêng cứu - TL:4 nhóm: nguốn điện, dây dẫn, thiết bị điện và đồ dùng điện. -TL:Các phần tử nối với nhau - TL: Các phần tử được lắp đặt ở vị trí nào. - Làm BT II. Sơ đồ điện Sơ đồ điện là gì? Sơ đồ điện là……..hệ thống điện Một số kí hiệu quy ước trong sơ đò điện (sgk) Phân loại sơ đồ điện Sơ đồ nguyên lý b. Sơ đồ lắp đặt 4.Củng cố(3’) - GV yêu cầu hs đọc ghi nhớ. - Hỏi: Hãy nêu công dụng của Aptomat? Sơ đồ điện là gì? Phân loại sơ đồ điện? 5. Hướng dẫn về nhà (1’) - Về học bài -Trả lời lại các câu hỏiSGK - Đọc và chuẩn bị trước bài 56,57 IV. RÚT KINH NGHIỆM ======================================== BÀI 56&57: Thực hành: VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ VÀ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN Ngày soạn: 25/3/2010 Tuần 32 Tiết 49 Ngày dạy: / /2010 I.MỤC TIÊU 1. Kiến thức: - Hiểu được cách vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt mạch điện. 2. Kĩ năng: Vẽ được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt của một số mạch điện đơn giản. 3. Thái độ: Cẩn thận, nghiêm túc học, giữ vệ sinh môi trường xung quanh. II. PHƯƠNG TIỆN - GV: Chuẩn bị nội dùng sgk và sgv. Phương pháp :. Thảo luận nhóm - HS: đọc bài khi đến lớp. Chuẩn bị riêng hai báo cáo. III.TIẾN TRÌNH TRÊN LỚP 1. Ổn định lớp 1’: GV kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra 3’: Sơ đồ mạch điện là gì? Phân loại sơ đồ điện? 3. Bài mới GT 1’ : Để hiểu được sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt và rèn luyện kĩ năng vẽ được hai loại sơ đồ này, ta vào bài hôm nay. Hoạt động 1: Phân tích mạch điện và vẽ sơ đồ nguyên lý.20’ Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung ghi bảng - Yêu cầu HS phân tích các mạch điện hình 56.1 sgk với các câu hướng dẫn: + Nguồn điện là nguồn xoay chiều hay một chiều? + Kí hiệu dây pha và dây trùn tính + Mối liên hệ giữa các phần tử đúng không + Kí hiệu trong sơ đồ đúng chưa, sửa lại nếu chưa đúng. - Sửa chữa các sơ đồ. - Gọi HS đọc các bước vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện - Hướng dẫn chi tiết cách vẽ. - Cho HS vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện: 2 cầu chì, 2 công tắc hai cực điều khiển độc lập hai bóng đèn mắc song song. - GV thu báo cáo và nhận xét - Làm việc theo hóm dưới sự hướng dẫn của GV. Sửa lại các sơ đồ nguyên lý cho đúng. Đại điện trình bày. - Lắng nghe. - Lắng nghe. - Vẽ theo nhóm vào báo cáo I. Vẽ sơ đồ nguyên lý mạch điện Hoạt động 2: Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 16’ - Hướng dẫn HS phân tích sơ đồ nguyên lý mạch điện. - Yêu cầu Hs tự phân tích sơ đồ nguyên lý của nhóm mình - Nhận xét sự phân tích của từng nhóm. - Hướng dẫn HS thứ tự vẽ sơ đồ lắp đặt. - Đề nghi mỗi HS tự vẽ sơ đồ lắp đặt theo dơ đồ nguyên lý vào báo cáo. - Quan sát, theo dõi, nhắc nhỡ giữ vệ sinh nơi thực hành - lắng nghe. - tự phân tích, trình bày. - tiếp thu bài. - Vẽ sơ đồ lắp đặt 2 cầu chì, 2 công tắc hai cực điều khiển độc lập hai bóng đèn mắc song song. II. Vẽ sơ đồ lắp đặt mạch điện 4.Củng cố(3’) - GV thu báo cáo vẽ sơ đồ lắp đựt - Nhận xét một số bài , sửa chữa những lỗi mà HS hay mắc phải - Nhận xét giờ thực hành. 5. Hướng dẫn về nhà (1’) - Về học bài .Vẽ lại một số sơ đồ. - Đọc và chuẩn bị trước bài 58 IV. RÚT KINH NGHIỆM ======================================== BÀI 58: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN Ngày soạn: 25/3/2010 Tuần 33 Tiết 50 Ngày dạy: / /2010 I.MỤC TIÊU 1. Kiến thức: Hiểu được các bước thiết kế mạch điện 2. Kĩ năng: Thiết kế được một mạch điện chiếu sáng đơn giản 3. Thái độ: Chú ý học, ham mê học hỏi.. II. PHƯƠNG TIỆN - GV: Chuẩn bị nội dùng sgk và sgv. H 58.1 sgk. Phương pháp : vấn đáp, thuyết trình. Thảo luận nhóm - HS: đọc bài khi đến lớp. III.TIẾN TRÌNH TRÊN LỚP 1. Ổn định lớp 1’: GV kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra : 3. Bài mới GT 1’ : Nhằm lắp được một mạch điện phù hợp với mục đích sử dụng của bản thân, nắm được cách thiết kế mạch điện, ta vào bài mới Hoạt động 1: Tìm hiểu thiết kế mạch điện là gi? 10’ Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung ghi bảng - Gọi HS đọc thông tin sgk. - hỏi: trước khi lắp dặt mạch điện ta cần làm như những công việc gì? - Nhận xét, giảng giải và thông báo đó là việc thiết kế mạch điện. - Hỏi: thiết kế mạch điện là gì? - Nhận xét. - HS đọc. - Dựa vào sgk trả lời. -TL: là công việc cần làm trước khi láp đặt mạch điện. 1.Thiết kế mạch điện là gì? Thiết kế mạch điện là công việc cần làm trước khi láp đặt mạch điện. Hoạt động 2: Tìm hiểu trình tự thiết kế mạch điện 27’ - gọi HS đọc thông tin sgk - Hỏi: trình tự thiết kế mạch điện gồm mấy bước? - Nhận xét. - Gv phân tích ví dụ trong sgk cho HS hiểu và cho HS lấy ví dụ tương tự. - Nhận xét ví dụ của HS -Cho HS làm Bt trong sgk. - Nhận xét, phân tích . - Yêu cầu HS chon các bóng đèn thích hợp như sgk yêu cầu. - Hỏi: ngoài hai bóng đèn , chúng ta cón cần các thiệt bị nào khác để lắp đặt mạch điện của bạn Nam? - Nhận xét. Thông báo đó là nội dung công việc của bước thứ 3. - Gv cho HS nhắc lại cá bước thiết kế mạch điện. và nhận xét - HS đọc -TL: 4 bước: + B1: xác định mạch điện dùng để làm gì? +B2: Đưa ra phương án thiết kế. + B3: Chọn thiết bị và đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện + B4: Lắp thử và kiểm tra mạch điện. - Lắng nghe, lấy ví dụ cụ thể - Thảo luận nhóm làm BT. Đại diện trình bày ( sơ đồ 3) + Đ Đ 1:dùng 2 bóng đèn sợi đốt + Đ Đ 2: Đóng cắt riêng biệt + Đ Đ 3: Chiếu sáng bàn học và giữa phòng. - Lắng nghe. - HS chọn: Bóng 2 và bóng 4 -TL: dây dẫn, 2 công tắc 2 cực và cầu chì. - Lăng nghe. - Nhắc lại 4 bước. 2.Trình tự thiết kế mạch điện + B1: xác định mạch điện dùng để làm gì? +B2: Đưa ra phương án thiết kế. + B3: Chọn thiết bị và đồ dùng điện thích hợp cho mạch điện + B4: Lắp thử và kiểm tra mạch điện. 4.Củng cố(5’) - GV yêu cầu hs đọc ghi nhớ. - Yêu cầu trả lời câu hỏi sgk. - Cho HS lên tự thiết kế 1 mạch điện đơn giản 5. Hướng dẫn về nhà (1’) - Về học bài -Trả lời lại các câu hỏiSGK - Đọc và chuẩn bị trước bài 59 IV. RÚT KINH NGHIỆM ======================================== BÀI 59: Thực hành THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN Ngày soạn: 25/3/2010 Tuần 34 Tiết 51 Ngày dạy: / /2010 I.MỤC TIÊU - Thiết kế được mạch điện chiếu sáng đơn giản. - Làm việc nghiêm túc khoa học và yêu thích công việc. II. PHƯƠNG TIỆN - GV: Chuẩn bị nội dùng sgk và sgv. H 58.1 sgk. Phương pháp : vấn đáp, thuyết trình. Thảo luận nhóm - HS: đọc bài khi đến lớp. III.TIẾN TRÌNH TRÊN LỚP 1. Ổn định lớp 1’: GV kiểm tra sỉ số 2. Kiểm tra 3’ : Thiết kế mạch điện là gì? Nêu trình tự thiết kế mạch điện? 3. Bài mới GT 1’ : Nhằm lắp được một mạch điện phù hợp với mục đích sử dụng của bản thân, nắm được cách thiết kế mạch điện, ta vào bài mới Hoạt động 1: Hướng dẫn ban đầu.10’ Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung ghi bảng - Yêu cầu HS nhắc lại các bước thiết kế mạch điện. - GV quyết định mạch điện chiếu sáng các các nhóm thiết kế, lắp đặt: 1 cầu chì, 2 công tắc hai cực điều khiển hai đèn. - Hướng dẫn kĩ HS từng bước. Bước cuối cùng GV lưu ý HS bao gồm các bước sau: + Vẽ sơ đồ lắp đặt. + tính toán vật liệu và dụng cụ cần thiết. + Lắp mạch điện + kiểm tra mạch điện. - HS nhắc lại kiến thức cũ. - Lắng nghe. - Lắng nghe kĩ hướng dẫn. Thực hành: thiết kế mạch điện Hoạt động 2: Thực hành 25’ - Gv phát dụng cụ cho các nhóm HS. - Cho các nhóm tiến hành thực hành. - Quan sát, theo dõi, hướng dẫn chi tiết từng nhóm trong quá trình lắp đặt. Nhắc nhỡ việc giữ vệ sinh môi trường. - Nhận dụng cụ. - Các nhóm thực hành theo các bước quy định. kết quả điền vào báo cáo theo các mục: 1. Vẽ sơ đồ nguyên lý. 2. Tính toán vật liệu. 3. Kết quả vận hành 4. Nhận xét, đánh giá. Thực hành 4.Củng cố(4’) - GV yêu cầu các nhóm nộp báo cáo. Thu 2 sản phẩm và cho vận hành cho toàn thể HS xem. - Nhận xét sản phẩm của các nhóm cũng như báo cáo thực hành. Lưu ý những chỗ HS thường mắc phải lỗi. - Nhận xét tinh thần thái độ thực hành 5. Hướng dẫn về nhà (1’) - Về học bài - Đọc và chuẩn bị trước bài ôn tập IV. RÚT KINH NGHIỆM ======================================== Ngày soạn:25/3/2010 ÔN TẬP Tuần 34 Tiết:52 Ngày dạy: / /2010 I.MỤC TIÊU - Biết hệ thống các kiến thức đã học ở chương VIII - Vận dụng các kiến thức đã học để làm bài tập. II. PHƯƠNG TIỆN - GV: Tham khảo SGK và SGV HS: Xem lại toàn bộ các kiến thứ đã học của chương VIII. III.BÀI MỚI 1. Ổn định lớp 1’: GV kiểm tra sỉ số lớp 2. Kiểm tra 3’ : Vẽ lại sơ đồ nguyên lý mạch điện chiếu sáng gồm 1 cầu chì, một công tắc và một bóng đèn. 3. Bài mới 39’ GT 1’ : Để chuẩn bị cho thi hk 2, ôn tập lại kiến thứ đã học, ta vào bài hôm nay. Hoạt động 1: ôn tập vè đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà 15’ Hoạt động thầy Hoạt động trò Nội dung - Hỏi: Cho biết mạng điện trong nhà cí những đặc điểm gì? - Yêu cầu của mạng điện trong nhà? Nhận xét. - Yêu cầu hs ôn lại kiến thức về cấu tạo của cầu chì. - tl: Điện áp 220V, đồ dùng điện rất đa dạng…. - hs trả lời - Tự ôn lại kiến thức. I. ôn tập vè đặc điểm và cấu tạo của mạng điện trong nhà Hoạt động 2:ôn tập nội dung sơ đồ mạch điện 20’ - Cho hs làm bài tập 1 trang 203 sgk - GV sửa - Hỏi: trong các dụng cụ và thiết bị trên, dụng cụ thiết bị nào là thiết bị đóng cắt, thiết bị nào là bảo vệ - Nhận xét. - Thế nào là sơ đồ nguyên lý và sơ đồ lắp đặt? - Yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ nguyên lý và sơ đồlắp đặt của mạch điện 1 cầu chì, một ổ điện, một công tắc hai cực điều khiển một đèn. - Hỏi: Có nên lắp cầu chì vào dây trung tính không , tại sao? - Làm việc theo nhóm - TRả lời. - Sơ đồ nguyên lý là sơ đồ…… - Làm việc theo nhóm, đại diện trình bày. - Không vì:Cầu chì tuy vẫn cắt nhưng bảo vệ được các đò dùng điện. II. ôn tập nội dung sơ đồ mạch điện 4.Củng cố 4’ - GV cho hs làm bài tập 4 và 5 4. Bóng 1 và 2 110V Bóng 3: 220V 5.K – 1 – 2 K – 1 – 3 – 4 – 5 K – 1 – 3 – 5 - 6 5. Hướng dẫn về nhà 1’ - Về học bài - Chuẩn bị tiết sau kiểm tra học kì 2 IV. RÚT KINH NGHIỆM

File đính kèm:

  • doccn 8 3 cot.doc
Giáo án liên quan