Tiết 48: Tuần 24: Thực hành: Bàn là điện- Bếp điện- Nồi cơm điện

1.Kiến thức :

-Biết được cấu tạo , chức năng , các bộ phận bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện

- Hiểu được :số liệu kĩ thuật của bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện

2.kĩ năng : Biết cách sử dụng đồ dùng điện – nhiệt đúng các yêu cầu kĩ thuật và đảm bảo an toàn

3.Thái độ : Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế đời sống

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1601 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 48: Tuần 24: Thực hành: Bàn là điện- Bếp điện- Nồi cơm điện, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
T H : BÀN LÀ ĐIỆN- BẾP ĐIỆN- NỒI CƠM ĐIỆN Soạn : 20/02/05-tiết :48- tuần 24 Mục tiêu : 1.Kiến thức : -Biết được cấu tạo , chức năng , các bộ phận bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện - Hiểu được :số liệu kĩ thuật của bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện 2.kĩ năng : Biết cách sử dụng đồ dùng điện – nhiệt đúng các yêu cầu kĩ thuật và đảm bảo an toàn 3.Thái độ : Vận dụng kiến thức đã học vào thực tế đời sống Chuẩn bị 1.Giáo viên : Tranh vẽ mô hình bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện ;Bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện ;Các dụng cụ để tháo lắp , thử điện 2.học sinh : Tìm hiểu cấu tạo của bàn là điện , bếp điện , nồi cơm điện Tìm hiểu cacùh sử dụng điện trên C.Hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1( phút ) kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới – ổn định lớp , giơiù thiệu mục tiêu của bài thực hành *Bài cũ Hs 1 : hãy nêu nguyên lý làm việc của bàn là bếp điện và nồi cơm điện ? Hs 2 : So sánh công suất , cách đặt dây đốt nóng chính và dây đốt nóng phụ ? *Ổn định lớp,giơiù thiệu mục tiêu của bài thực hành - Chia lớp thành 4 nhóm - Các nhóm kiểm tra đồ dùng thực hành theo như giáo viên dặn ở tiết trứớc -kiểm tra việc chuẩn bị của các nhóm thông báo qui tắc an toàn và hướng dẫn trình tự làm baì thực hành cho các nhóm -Hai em lần lượt lên bản trả lời - hs khác tập trung chú và nhận xét -Nghe nội dung GV thông báo - Các nhóm kiểm tra đồ dùng - thu thập thông tin Hoạt động 2 ( phút ) Tìm hiểu bàn là điện -Y/c hs đọc giải thích ý nghĩa số liệu kĩ thuật của bàn là điện và ghi vào mục 1 của báo cáo thực hành - Y/c hs quan sát tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận của bàn là điện và ghi kết quả và mục 2 của báo cáo thực hành -Đọc giải thích ý nghĩa số liệu kĩ thuật- và ghi vào mục 1 của báo cáo thực hành -Quan sát tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận và ghi kết quả và mục 2 của báo cáo thực hành Hoạt động 3 ( phút )Tìm hiểu bếp điện Y/c hs đọc giải thích ý nghĩa số liệu kĩ thuật của bếp điện và ghi vào mục 1 của báo cáo thực hành - Y/c hs quan sát tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận của bếp điện và ghi kết quả và mục 2 của báo cáo thực hành -Đọc giải thích ý nghĩa số liệu kĩ thuật- và ghi vào mục 1 của báo cáo thực hành . -Quan sát tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận và ghi kết quả và mục 2 của báo cáo thực hành Hoạt động 4 ( phút )Tìm hiểu nồi cơm điện Y/c hs đọc giải thích ý nghĩa số liệu kĩ thuật của nồi cơm điện và ghi vào mục 1 của báo cáo thực hành - Y/c hs quan sát tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận của nồi cơm điện và ghi kết quả và mục 2 của báo cáo thực hành -Đọc giải thích ý nghĩa số liệu kĩ thuật- và ghi vào mục 1 của báo cáo thực hành -Quan sát tìm hiểu cấu tạo và chức năng các bộ phận và ghi kết quả và mục 2 của báo cáo thực hành Hoạt động 5 ( phút ) Tìm hiểu cách sử dụng -y/c cầu hs trả lời các câu hỏi về an toàn điện ( hãy nêu qui tắc an toàn điện khi sử dụng thiết bị đốt nóng ?) - Hướng dẫn kiểm tra bên ngoài , cho mỗi tổ kiểm tra một thiết bị rồi thông báo kết quả chung . Các kết quả kiểm tra trước khi sử dụng vào mục 4 báo cáo thực hành - trả lời các câu hỏi về an toàn điện - kiểm tra bên ngoài và báo cáo kết quả Hoạt động 6 ( phút )Tổng kết *-Thu dọn làm vệ sinh nơi thực hành -Nhận xét kết quả và thái độ hộc tập của các nhóm và từng cá nhân . -Hướng dẫn các em tự đánh giá kết quả thực hành qua phần mục tiêu bài học -Thu báo cáo thực hành -Dặn dò chuẩn bị trước “baì 44 đồ dùng loại điện cơ” -Thu thập thông tin hướng dẫn của giáo viên và tham gia cùng với lớp trả lời câu hỏi SGK - Tự đánh giá kết quả - nộp bài thực hành D. Nội dung báo cáo thực hành BAÓ CÁO THỰC HÀNH BÀN LÀ ĐIỆN ,BẾP ĐIỆN ,NỒI CƠM ĐIỆN 1.Các số liệu kĩ thuật và giải thích ý nghĩa Tên đồ dùng điện Số liệu kĩ thuật Yù nghĩa Bàn là điện Bếp điện Nồi cơm điện 2.Tên và chức năng Tên đồ dùng điện Tên các bộ phận Chức năng Bàn là điện Bếp điện Nồi cơm điện 3.So sánha cấu tạo các bộ phận của bếp điện và nồi cơm điện 4.Kết quả kiềm tra trước khi sử dụng E. Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docgiaosancn8tiet1-70 (50).doc
Giáo án liên quan