Giáo án lớp 4 môn Tập đọc: Bài : Vẽ trứng

 

-Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi

-Vê-rô-ki-ô

-vẽ trứng

-họa sĩ

-dạy dỗ

-trân trọng

-kiến trúc sư

-kĩ sư

 Trong một nghìn quả trứng

xưa nay / không có lấy hai quả

 hoàn toàn giống nhau đâu .

 

ppt10 trang | Chia sẻ: badger15 | Ngày: 06/04/2017 | Lượt xem: 608 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án lớp 4 môn Tập đọc: Bài : Vẽ trứng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tr­êng TiÓu häc1 Ch©u Khª huyÖn Con Cu«ng TØnh NghÖ AnChµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giêM«n: TËp ®äc líp 4BBµi : VÏ trøngGi¸o viªn gi¶ng d¹y: NguyÔn ThÞ HµTr­êng TiÓu häc1 Ch©u Khª huyÖn Con Cu«ng TØnh NghÖ AnChµo mõng c¸c thÇy c« gi¸o vÒ dù giêM«n: TËp ®äc líp 4BBµi : VÏ trøngGi¸o viªn gi¶ng d¹y: NguyÔn ThÞ HµLê-ô-nác-đô đa Vin-xi (1452 - 1519)Luyện đọc :- Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi- Vê-rô-ki-ô- vẽ trứng- trân trọng- họa sĩ- dạy dỗ- kiến trúc sư- kĩ sưVÏ trøng Theo Xu©n YÕn Trong một nghìn quả trứng xưa nay / không có lấy hai quả hoàn toàn giống nhau đâu . VÏ trøng Theo Xu©n YÕn* LuyÖn ®äc-Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi-Vê-rô-ki-ô-vẽ trứng-họa sĩ-dạy dỗ-trân trọng-kiến trúc sư-kĩ sưTìm hiểu bàiÝ1 :Lê-ô-nác-đô khổ công vẽ theo lời khuyên của Thầy.- khổ công - vẽ trứng - nhà điêu khắc - nhà bác học lớn - danh họa kiệt xuất Sự thành đạt của Lê-ô-nác-đô đa Vin xi .Ý2 :- miệt mài - quan sát tỉ mỉ - chính xác- kĩ sư - kiến trúc sư VÏ trøng Theo Xu©n YÕn* LuyÖn ®äc-Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi-Vê-rô-ki-ô-vẽ trứng-họa sĩ-dạy dỗ-trân trọng-kiến trúc sư-kĩ sư * Câu chuyện cho thấy : Nhờ khổ công rèn luyện, Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi đã trở thành một hoạ sĩ thiên tài. VÏ trøng Theo Xu©n YÕn* LuyÖn ®äc-Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi-Vê-rô-ki-ô-vẽ trứng-họa sĩ-dạy dỗ-trân trọng-kiến trúc sư-kĩ sư* Tim hiÓu bµiý1: Lê-ô-nác-đô khổ công vẽ theo lời khuyên của Thầyý2: Sự thành đạt của Lê-ô-nác-đô đa Vin xi Thầy Vê-rô-ki-ô bèn bảo : - Con đừng tưởng vẽ trứng là dễ ! Trong một nghìn quả trứng xưa nay / không có lấy hai quả hoàn toàn giống nhau đâu . Muốn thể hiện thật đúng hình dáng của từng quả trứng, người hoạ sĩ phải rất khổ công mới được . Thầy lại nói : - Tập vẽ đi vẽ lại quả trứng thật nhiều lần, con sẽ biết quan sát sự vật một cách tỉ mỉ và miêu tả nó trên giấy vẽ một cách chính xác . Đến lúc ấy, con muốn vẽ bất cứ cái gì cũng đều có thể vẽ được như ý .đừng tưởnghoàn toàn giống nhauthật đúngkhổ côngthật nhiều lầntỉ mỉchính xácbất cứ cái gì VÏ trøng Theo Xu©n YÕn* LuyÖn ®äc-Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi-Vê-rô-ki-ô-vẽ trứng-họa sĩ-dạy dỗ-trân trọng-kiến trúc sư-kĩ sư* Tim hiÓu bµiý1: Lê-ô-nác-đô khổ công vẽ theo lời khuyên của Thầyý2: Sự thành đạt của Lê-ô-nác-đô đa Vin xi * Câu chuyện cho thấy : Nhờ khổ công rèn luyện, Lê-ô-nác-đô Đa Vin-xi đã trở thành mộthoạ sĩ thiên tài VÏ trøng Theo Xu©n YÕn* LuyÖn ®äc-Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi-Vê-rô-ki-ô-vẽ trứng-họa sĩ-dạy dỗ-trân trọng-kiến trúc sư-kĩ sư* Tim hiÓu bµiý1: Lê-ô-nác-đô khổ công vẽ theo lời khuyên của Thầyý2: Sự thành đạt của Lê-ô-nác-đô đa Vin xi * Câu chuyện cho thấy : Nhờ khổ công rèn luyện, Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi đã trở thành mộthoạ sĩ thiên tài * Câu chuyện cho thấy : Nhờ khổ công rèn luyện, Lê-ô-nác-đô đa Vin-xi đã trở thành một hoạ sĩ thiên tài.Chóc c¸c thÇy c« gi¸o m¹nh khoÎChóc c¸c Em Chăm ngoan, häc giái

File đính kèm:

  • pptVe qua trung 2.ppt
Giáo án liên quan