Bài giảng Tiếng việt: ôn luyện ngôi nhà

. Mục tiêu: Rèn đọc đúng, hiểu nội dung bài một cách chắc chắn hơn ôn luyện iêu, yêu

- Luyện viết chính tả.

 - chú ý học sinh yếu

 

doc7 trang | Chia sẻ: haohao | Ngày: 27/10/2014 | Lượt xem: 834 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài giảng Tiếng việt: ôn luyện ngôi nhà, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Gi áo án ph ụ đ ạo l ớp 1 tu ần 28 TUẦN 28: Thứ Môn học Bài học 2 Tiếng việt Tiếng việt Toán Ôn luyện : Ng ôi nhà Ôn luỵên : Ngôi nhà Ôn luyện chung . 4 Toán Toán Tiếng việt Ôn luyện tập Ôn luyện tập Ôn luyện : Qùa của bố Thứ 2/ 21/ 3/ 2011 TIẾNG VIỆT: ÔN LUYỆN NGÔI NHÀ I. Mục tiêu: Rèn đọc đúng, hiểu nội dung bài một cách chắc chắn hơn ôn luyện iêu, yêu - Luyện viết chính tả. - chú ý học sinh yếu II. Lên lớp : Hoạt động GV Hoạt động HS 1. Luyện đọc: - Gọi học sinh đọc lại bài tập đọc “ Ngôi nhà" - Chú ý cách phát âm khi đọc của học sinh : * Giáo viên hướng dẫn: - Khi nào viết vần iêu, khi nào viết vần yêu -GV nhận xét sửa chữa - Tìm tiếng trong bài + có vần yêu: - Tìm tiếng ngoài bài có vần iêu - Nói câu chứa tiếng có vần iêu - GV nhận xét bổ sung 2. Luyện viết bảng con: - Đọc cho học sinh viết vào bảng con một số từ sau: - hàng xoan, xao xuyến, nở, lảnh lót,thơm phức… 3. Tìm hiểu bài: - Gọi học sinh đọc bài trả lời câu hỏi: + ở ngôi nhà mình bạn nhỏ nhìn thấy gì? Nghe thấy gì?, ngửi thấy gì? +Đọc những câu thơ nói về tình yêu ngôi nhà của bạn nhỏ gắn với tình yêu đất nước ? - GV nhận xét sửa chữa - Trò chơi: - Thi đọc diễn cảm GV hướng dẫn * Nhận xét tuyên dương Tiết 2 1. Luyện viết chính tả: (Tập chép nhìn bảng) Bài: “ Ngôi nhà” ( Toàn bài) - Hướng dẫn viết chữ khó vào bảng con: - GV đọc cho HS viết vào bảng con - hàng xoan, xao xuyến, nở, lảnh lót,thơm phức… * GV vừa đọc vừa kết hợp viết bài lên bảng cho học sinh chép lại vào vở - GV kiểm tra sửa chữa -GV đọc cho học sinh dò lại bài viết của mình 2.Bài tập: * Điền iêu hay yêu - năng kh…., kính …… * Điền g hay gh: - nhà …a, cái …ế 3. Tổng kết chấm bài: - Sửa chữa, bổ sung * sửa chữa những lỗi lớp hay viết sai nhiều, nhắc cho các em về nhà tập viết lại nhiều lần. -Nhận xét , tuyên dương - Dặn dò: ( học sinh trung bình, yếu) đọc bài -Lớp theo dõi nhận xét HS tìm: yêu HS tìm và ghi vào bảng con - HS tập nói - HS một em lên bảng viết - Lớp viết vào bảng con - HS đọc bài và trả lời câu hỏi - Nhận xét HS thảo luận nhóm chọn ra người thi. - Thi đọc giữa các nhóm - HS viết từ vào bảng con - Một em lên bảng viết -Nhận xét - HS chép bài vào vở -2 em lên bảng làm bài -Lớp nhận xét -2 em lên bảng làm bài -Lớp nhận xét ******************************* TOÁN: LUYỆN TẬP CHUNG I. Mục tiêu: - Củng cố kiến thức về các số có hai chữ số, bảng các số từ 1 đến 100 một cách chác hơn. - Đọc ,viết được số các số từ 1 đến 100 II. Lên lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1: 1. Hướng dẫn HS nắm lại các số có hai chữ số, đọc ,viết các số từ 1 đến 100: - giải toán có lời văn - GV hỏi: - Gồm có tất cả bao nhiêu số có hai chữ số? 2. Luyện viết số vào bảng con: - GV đọc các số15 đến 79 - Gọi 1 số em HS yếu lên bảng thực hiện - Sửa chữa, uốn nắn Nghỉ giải lao 2. Thực hành bài tập - GV hướng dẫn HS làm bài tập 1 - Bài1: viết các số - GV nêu yêu cầu bài tập - Hướng dẫn cách viết - Kiểm tra, uốn nắn - Bài 2: Đọc mỗi số sau: - GV nêu yêu cầu ,hướng dẫn đọc - Nhận xét, đánh giá Nghỉ giải lao - Bài 3: - GV hướng dẫn - Nhận xét, đánh giá 3. Chấm bài ,nhận xét , đánh giá: - GV chỉnh sửa một số lỗi HS mắc phải 4. Nhận xét, dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn dò về nhà - HS chú ý - HS trả lời HS viết vào bảng con Một em lên bảng viết ( Chú ý HS yếu ) a , từ15 đến 25:…………………….. b , từ69 đến 79:…………………….. - 42, 58, 73, 69, 47, 85 - 2 em đọc - Lớp theo dõi, nhận xét - Điền , = vào chỗ chấm 47…72 15…10+4 81…85 16…10+6 79…45 18…15+3 - HS làm bài - 2 em lên bảng làm ****************************************** Thứ 4/ 23/ 3/ 2011 TOÁN : LUYỆN TẬP I. Mục tiêu: - Củng cố kiến thức về giải toán có lời văn một cách chắc chắn hơn. - chú ý học sinh yếu. II. Lên lớp: Hoạt động GV Hoạt động HS Tiết 1: 1. Hướng dẫn HS nắm lại cách giải toán có lời văn : - GV đưa ra ví dụ và hướng dẫn HS trả lời một số câu hỏi: Bài toán : Cửa hàng có 15 búp bê, đã bán đi 2 búp bê. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu búp bê? - Bài toán cho biết gì? - Bài toán hỏi gì? Cho HS nêu tóm tắt 2 Thực hiện vào bảng con: - lớp thực hiện vào bảng con - Gọi 1 em HS lên bảng viết - Sửa chữa, uốn nắn Nghỉ giải lao Tiết 2: 2. Thực hành bài tập - GV hướng dẫn HS làm bài tập 1 - Bài1: Trên cành có 12 con chim đậu, sau đó có 2 con bay đi. Hỏi trên cành còn lại bao nhiêu con chim? - Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống: - GV nêu yêu cầu , Hướng dẫn thực hành - Nhận xét, đánh giá - Bài 3: - Giải bài toán theo tóm tắt: Có : 24 hình tam giác Cho : 4 hình tam giác Còn lại: …hình tam giác? -Gọi HS đọc lại đề toán -GV nêu câu hỏi 3. Chấm bài ,nhận xét , đánh giá: - GV chỉnh sửa một số lỗi HS mắc phải 4. Nhận xét, dặn dò: - Nhận xét tiết học - Dặn dò về nhà HS trả lời HS nêu tóm tắt Tóm tắt: Có: 15 búp bê Đã bán : 2búp bê Còn lại :…búp bê? HS làm bài vào bảng con 1 em lên bảng viết Một em lên bảng làm Lớp làm vào vở - 1HS nêu miệng: 17 -2 -3 - Một em lên bảng giải Lớp làm bài vào vở Bài giải Số hình tam giác còn lại là: 24 – 4 = 20 hình Đáp số: 20 hình ******************************** TIẾNG VIỆT: ÔN LUYỆN : QUÀ CỦA BỐ I. Mục tiêu: Rèn đọc đúng, hiểu nội dung bài một cách chắc chắn hơn ôn luyện oan, oat - Luyện viết chính tả. - chú ý học sinh yếu II. Lên lớp : Hoạt động GV Hoạt động HS 1. Luyện đọc: - Gọi học sinh đọc lại bài tập đọc “ Qùa của bố" - Chú ý cách phát âm khi đọc của học sinh : * Giáo viên hướng dẫn: - oan khác với oat -GV nhận xét sửa chữa - Tìm tiếng trong bài + có vần oan: - Nói câu chứa tiếng có vần oan, oat - GV nhận xét bổ sung 2. Luyện viết bảng con: - Đọc cho học sinh viết vào bảng con một số từ sau: - Lần nào, về phép,luôn luôn, vững vàng 3. Tìm hiểu bài: - Gọi học sinh đọc bài trả lời câu hỏi: + Bố bạn nhỏ là bộ đội ở đâu? + Bố gửi cho bạn những quà gì? - GV nhận xét sửa chữa - Trò chơi: - Thi đọc diễn cảm GV hướng dẫn * Nhận xét tuyên dương 1. Luyện viết chính tả: (Tập chép nhìn bảng) Bài: “Qùa của bố” - Hướng dẫn viết chữ khó vào bảng con: - GV đọc cho HS viết vào bảng con - lần nào, về phép, luôn luôn, vững vàng * GV vừa đọc vừa kết hợp viết bài lên bảng cho học sinh chép lại vào vở - GV kiểm tra sửa chữa -GV đọc cho học sinh dò lại bài viết của mình 2.Bài tập: * Điền im hay iêm - Trái t…, kim t….. * Điền s hay x: -….e lu, dòng …ông. 3. Tổng kết chấm bài: - Sửa chữa, bổ sung * sửa chữa những lỗi lớp hay viết sai nhiều, nhắc cho các em về nhà tập viết lại nhiều lần. -Nhận xét , tuyên dương - Dặn dò: ( học sinh trung bình, yếu) đọc bài -Lớp theo dõi nhận xét - HS tìm: - ngoan - HS nói câu - HS một em lên bảng viết - Lớp viết vào bảng con - HS đọc bài và trả lời câu hỏi - Nhận xét HS thảo luận nhóm chọn ra người thi. - Thi đọc giữa các nhóm - HS viết từ vào bảng con - Một em lên bảng viết -Nhận xét - HS chép bài vào vở -2 em lên bảng làm bài -Lớp nhận xét -2 em lên bảng làm bài -Lớp nhận xét ***************************************

File đính kèm:

  • docGiao an phu dao lop 1 tuan 28.doc
Giáo án liên quan