Bài 48 Thực hành: Xem phim Tài liệu

1. Mục tiêu

 1.1. Kiến thức:

- Khảo nghiệm giống cây trồng

- Công nghệ nuôi cấy mô tế bào

- Tính chất đất trồng. biện pháp cải tạo

- Đặc điểm, tính chất, kỹ thuật sử dụng phân bón

- Sâu bệnh hại cây trồng, các biện pháp phòng trừ

- Một số phương pháp chế Nông, Lâm sản. sản phẩn chế biến từ lâm sản.

 1.2. Kĩ năng:

- Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, tư duy lô gíc qua giải thích các bước trong quy trình nuôi cấy mô tế bào, đất trồng, cách sử dụng phân bón hợp lý, cách nhận dạng và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng va chế biến Nông Lâm sản

 1.3. Thái độ:

- Có ý thức tuân thủ các bước trong quy trình để đảm bảo sản phẩm làm ra có chất lượng và biện pháp xử lí các phụ phẩm phế thải của quá trình chế biến không làm ô nhiễm môi trường.

 

doc1 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 24/09/2014 | Lượt xem: 1027 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Bài 48 Thực hành: Xem phim Tài liệu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 15 tháng 10 năm 2012 Bài 48 - Tiết PPCT: 25 TH: Xem phim Tài liệu Tuần dạy: 13 1. Mục tiêu 1.1. Kiến thức: - Khảo nghiệm giống cây trồng - Công nghệ nuôi cấy mô tế bào - Tính chất đất trồng. biện pháp cải tạo - Đặc điểm, tính chất, kỹ thuật sử dụng phân bón - Sâu bệnh hại cây trồng, các biện pháp phòng trừ - Một số phương pháp chế Nông, Lâm sản. sản phẩn chế biến từ lâm sản. 1.2. Kĩ năng: - Rèn luyện kĩ năng quan sát, phân tích, tư duy lô gíc qua giải thích các bước trong quy trình nuôi cấy mô tế bào, đất trồng, cách sử dụng phân bón hợp lý, cách nhận dạng và phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng va chế biến Nông Lâm sản 1.3. Thái độ: - Có ý thức tuân thủ các bước trong quy trình để đảm bảo sản phẩm làm ra có chất lượng và biện pháp xử lí các phụ phẩm phế thải của quá trình chế biến không làm ô nhiễm môi trường. 2. Trọng tâm: - Khảo nghiệm giống cây trồng, biệp pháp cải tạo đất xám bạc màu, Cách sử dụng phân bón hợp lý, nhận diện sâu bệnh hại. - Các pp chế biến chè, cà phê và sản phẩm chế biến từ lâm sản. 3. Chuẩn bị 3.1. Giáo viên: - Nghiên cứu sgk, sgv và băng hình. - Chuẩn bị phiếu học tập. 3.2. Học sinh: - Đọc sgk và thảo luận nhóm. 4. Tiến trình 4.1. Ổn định tổ chức: 2’ 4.2. Kiểm tra bài cũ: 5 phút 4.3. Giảng bài mới: Trình chiếu băng hình 5. Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docppct-25.doc
Giáo án liên quan