Tiết 45: Tuần 23: Thực hành đèn ống huỳnh quang

A. Mục tiêu :

1.Kiến thức :

Biết được cấu tạo của đèn ống huỳnh quang ,chấn lưu , stắcte

Hiểu được nguyên lí làm việc và cách sử dụng đèn huỳnh quang

2.kĩ năng :

3.Thái độ : Có ý thức thực hiện về qui trình toàn điện

 

B. Chuẩn bị

1.Giáo viên : Tìm hiểu trước cấu tạo cuả đèn huỳnh quang , bóng , stắcte ,chấn lưu ;

 4 bộ thiết bị đèn huỳnh quang cho 4 nhóm

2.học sinh :Xem lại bài 38-39-40 SGK

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 1689 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 45: Tuần 23: Thực hành đèn ống huỳnh quang, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn : 12/02/05- tiết 45 – tuần 23 THỰC HÀNH ĐÈN ỐNG HUỲNH QUANG Hẳn Mục tiêu : 1.Kiến thức : Biết được cấu tạo của đèn ống huỳnh quang ,chấn lưu , stắcte Hiểu được nguyên lí làm việc và cách sử dụng đèn huỳnh quang 2.kĩ năng : 3.Thái độ : Có ý thức thực hiện về qui trình toàn điện Chuẩn bị 1.Giáo viên : Tìm hiểu trước cấu tạo cuả đèn huỳnh quang , bóng , stắcte ,chấn lưu ; 4 bộ thiết bị đèn huỳnh quang cho 4 nhóm 2.học sinh :Xem lại bài 38-39-40 SGK C.Hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1( phút ) kiểm tra bài cũ – gíới thiệu bài mới a)Bài cũ : - HS1:Phát biểu nguyên lý làm việc của đèn huỳnh quang ? - HS2: So sánh các đặc điểm của đèn huỳnh quang và đèn sợi đốt ? - y/c cả lớp chú ý và nhận xét nội dung của bạn mình trên bảng thực hiện . -Gọi lần lượt hs dưới lớp nhận xét kết quả thực hiện của bạn trên bảng . -b )Giới thiệu bài mới :Oån định lớp giới thiệu nội dung và mục tiêu thực hành - chia lớp thành 4 nhóm - Các nhóm kiểm tra việc chuẩn bị các dụng cụ theo dặn doò của giaó viên - Kiểm tra các nhóm , nhắc lại nội qui an toàn và hướng dẫn qui trình thực hành cho các nhóm -Hai em lần lượt lên bản trả lời -Hs khác tập trung chú và nhận xét -Nghe nội dung GV thông báo - nhắc lại nội qui an toàn Hoạt động 2 ( phút ) Tìm hiểu đèn ống huỳnh quang - y/.c hs đọc và giải thích các số liệu kĩ thuật ghi trên ống huỳnh quang đồng thời ghi vào mục 1 báo cáo thực hành - Hướng dẫn học sinh quan sát tìm hiểu cấu taọ và đặt các câu hỏi để hs trả lời và ghi vào báo cáo thực hành . + Chức năng của ống huỳnh quang là gì ? + Chức năng của stắcte là gì ? + Chức năng của chấn lưu là gì ? -đọc và giải thích các số liệu kĩ thuật ghi trên ống huỳnh quang đồng thời ghi vào mục 1 báo cáo thực hành - quan sát tìm hiểu cấu taọ trả lời ,câu hỏi và ghi vào báo cáo thực hành . Hoạt động 3 ( phút ) Quan sát tìm hiểu sơ đồ mạch điện của bộ đèn ống huỳnh quang - yc cầu tìm hiểu cách mắc mạch điện huỳnh quang ( tìm hiểu cách nối dây ) -Cách nối các phân tử trong mạch điện như thế ? và ghi kết quả tìm hiểu vào mục 3 báo cáo thực hành (*Chấn lưu mắc nối tiếp với ống huỳnh quang , stắcte mắc song với đèn ống huỳnh quang , hai dầu dây của bộ đèn nối với nguồn điện ) -tìm hiểu cách mắc mạch điện huỳnh quang -Chấn lưu mắc nối tiếp với ống huỳnh quang , stắcte mắc song với đèn ống huỳnh quang , hai dầu dây của bộ đèn nối với nguồn điện Hoạt động 4 ( phút ) ) Quan sát sự mồi phóng điện và đèn phát sáng - đóng điện và chỉ dẫn hs quan sát các hiện tượng sau và ghi hiện tượng quan sát vào báo cáo +Phóng điện trong stắcte +Quan sát thấy sáng đỏ trong stắcte + Sau khi stắcte ngừng phóng điện quan sát thấy đèn phát sáng bình thường -quan sát các hiện tượng sau và ghi hiện tượng quan sát vào báo cáo +Phóng điện trong stắcte +Quan sát thấy sáng đỏ trong stắcte + Sau khi stắcte ngừng phóng điện quan sát thấy đèn phát sáng bình thường Hoạt động 5 ( phút ) Tổng kết và đánh giá thực hành -Nhận xét kết quả và thái độ hộc tập của các nhóm và từng cá nhân . -Hướng dẫn các em tự đánh giá kết quả thực hành qua phần mục tiêu bài học -Thu dọn làm vệ sinh nôi thực hành -Thu báo cáo thực hành -Dặn dò chuẩn bị trước baì 41 -Dọn vệ sinh nơi thực hành - Tiếp thu đánh giá của GV - Tự đánh giá tiết thực hành - nộp bài thực hành - Thu thập thông tin giáo viên dặn dò E. Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docgiaosancn8tiet1-70 (47).doc
Giáo án liên quan