Tiết 39: Tuần 20: Thực hành dụng cụ bảo vệ an toàn

 

A. Mục tiêu :

1.Kiến thức :Hiểu được công dụng của một số thiết bị bảo vệ an toàn điện

 2.kĩ năng : Sử dụng dụng cụ bảo vệ an toàn điện

3.Thái độ : Có ý thức thhực hiện các nguyên tắc an toàn điện trong khi sử dụng sửa chữa điện

B. Chuẩn bị

Chia lớp thành 4 nhóm :

- Chuẩn bị cho mỗi nhóm : Thảm cách điện ,giá cách điện găng tay cao sau

- Bút thử điện , kim điện ,tua lua vít có chuôi bộc cách điện

- HS chuẩn bị trước mẫu báao cáo thực hành

 

doc2 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 2635 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 39: Tuần 20: Thực hành dụng cụ bảo vệ an toàn, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Soạn :16/01/2004, tiết 39 ; tuần 20 THỰC HÀNH DỤNG CỤ BẢO VỆ AN TOÀN Mục tiêu : 1.Kiến thức :Hiểu được công dụng của một số thiết bị bảo vệ an toàn điện 2.kĩ năng : Sử dụng dụng cụ bảo vệ an toàn điện 3.Thái độ : Có ý thức thhực hiện các nguyên tắc an toàn điện trong khi sử dụng sửa chữa điện Chuẩn bị Chia lớp thành 4 nhóm : - Chuẩn bị cho mỗi nhóm : Thảm cách điện ,giá cách điện găng tay cao sau - Bút thử điện , kim điện ,tua lua vít có chuôi bộc cách điện - HS chuẩn bị trước mẫu báao cáo thực hành C.Hoạt động dạy học Hoạt động của thầy Hoạt động của trò Hoạt động 1: ( phút ) a)Bài cũ : - HS1:Tai nạn điện thường xảy ra do những nguyên nhân nào ? - HS2: Khi sử dụng và sữa chữa điện cần thực hiện theo nguynê tắc an toàn nào ? - y/c cả lớp chú ý và nhận xét nội dung của bạn mình trên bảng thực hiện . -Gọi lần lượt hs dưới lớp nhận xét kết quả thực hiện của bạn trên bảng . -b )Giới thiệu bài mới : + Chia lớp thành các nhóm nhỏ mỗi nhóm khoảng 6 em + yêu cầu mỗi nhóm cử đại diện lên nhận dụng cụ thực hành +Các nhóm kiểm tra dụng cụ thực hành của từng thành viên : mẫu báo cáo thực hành và và các dụng cụ do GV dặn từ các tiết trước - GV : Nêu rõ mục tiêu cần đạt được trong tiết thực hành - y/c hs thảo luận nhóm cần đạt được mục tiêu của tiết thực hành Hoạt động 2: ( phút ) Tìm hiểu các dụng cụ bảo vệ an toàn điện của các dụng cụ thảm cách điện ,găng cao su , ủng cao su ,kìm điện theo các nội dung sau: +Về đặc điểm ,cấu tạo? +Phần cách điện được chế tạo bằng vật liệu gì ? +Cách sử dụng chúng như thế nào ? - y/c hs thảo luận nhóm , bổ sung kiến thức giữa cá nhóm và điền kết quả báo cáo vào bảng thực hành - Mời đại diện nhóm trả lời và nhận xét vật liệu cách điện , ý nghĩa các số liệu kĩ thuật trong các dụng cụ bảo vệ an toàn điện , công dụng của dụng cụ đó àcác nhóm khác bổ sung ý kiến và ghi kết quả vào mục của bảng báo cáo thực hành Hoạt động 3: ( phút ) Tìm hiểu và sử dụng bút thử điện ? - Tại sao mỗi gia đình phải có một bút thử điện - y/c hs làm việc theo nhóm quan sát và tìm hiểu cấu tạo ,cách sử dụng bút thử điện khi chưa tháo ra . - y/c và hướng dẫn hs về qui trình tháo , lắp bút thử điện - y/c hs quan sát từng chi tiết của bút thử điện , cách để thứ tự từng bộ phận khi lắp vào khỏi thiếu và nhanh chóng , cần nhắc cho hs đây là quy trình chung ., được áp dụng khi lắp tháo một máy bất kỳ - y/c hs nói từng bộ phận của bút thử điện - y/c hs nêu cách sử dụng bút thử điện -Trong phần này hs làm việc với thiết bị hoạt động có điện à GV nhắc lại qui tắc an toàn điện cho hs nhằm đảm bảo an toàn - GV : để các dụng cụ không rò điện và các dụng cụ rò điện lẫn lộn . Sau đó yêu cầu hs dùng bút thử điện kiểm tra - GV : cho hs kiểm tra thiết bị mạch điện bị hở * dứt dây - Tại sao dòng điện qua bút thử điện không gây nguy hiểm cho con người -Thu dọn làm vệ sinh nôi thực hành -Nhận xét kết quả và thái độ hộc tập của các nhóm và từng cá nhân . -Hướng dẫn các em tự đánh giá kết quả thực hành qua phần mục tiêu bài học -Thu báo cáo thực hành -Dặn dò chuẩn bị trước baì - Hai em lên bảng trả bài cũ - Cả lớp chú ý lắng nghe nội dung của bạn trên bảng - Lần lượt từng học trả lời nội dung của bạn mình trên bảng - Cả lớp thu thập thông tin của GV đặt ra - Làm việc theo nhóm về vị trí của mình để thực hành - Các nhóm nhận dụng cụ thực hành -kiểm tra dụng cụ thực hành của từng thành viên : mẫu báo cáo thực hành và và các dụng cụ do GV dặn từ các tiết trước - Nắm vững mục tiêu thực hành - thảo luận nhóm - Làm việc tập thể : Tìm hiểu các dụng cụ an toàn điện - Hoạt động nhóm tìm hiểu cấu tạo theo các nội dung yêu cầu của Giáo viên - thảo luận nhóm , bổ sung kiến thức giữa cá nhóm và điền kết quả báo cáo vào bảng thực hành - đại diện nhóm trả lời và nhận xét vật liệu cách điện , ý nghĩa các số liệu kĩ thuật trong các dụng cụ bảo vệ an toàn điện - Kiểm tra điện - quan sát và tìm hiểu cấu tạo ,cách sử dụng bút thử điện khi chưa tháo ra - Làm việc theo nhóm Tìm hiểu và sử dụng bút thử điện - làm việc theo nhóm quan sát và tìm hiểu cấu tạo ,cách sử dụng bút thử điện khi chưa tháo ra . - thu thập thông tin - thực hành tháo , lắp và tìm hiểu cấu taọ của từng bộ phận -C hỉ từng bộ phận của bút thử điện - nhớ lại qui tắc an toàn điện - dùng bút thử điện kiểm tra - kiểm tra thiết bị mạch điện bị hở (* dứt dây ) - Vì dòng điện nhỏ -Thu dọn làm vệ sinh nôi thực hành - tự đánh giá kết quả thực hành qua phần mục tiêu bài học - Nộp báo cáo thực hành D.Nội dung học sinh cần phải đạt được trong thực hành BÁO CÁO THỰC HÀNH DỤNG CỤ BẢO VỆ AN TOÀN Họ và tên học sinh ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Lớp :----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Cấu tạo của những dụng cụ bảo vệ an toàn điện stt Tên dụng cụ Số liệu kĩ thuật (hoặc đặc điểm cấu tạo ) Bộ phận cách điện của dụng cụ 1 2 3 4 5 Thảm cách điện Găng cao su Uûng cao su Kìm điện Bút thửđiện E. Rút kinh nghiệm

File đính kèm:

  • docgiaosancn8tiet1-70 (41).doc
Giáo án liên quan