Giáo án Công Nghệ Lớp 8 Trường THCS Mường Chùm

1. Kiến thức

- Biết được vai trò của bản vẽ kỹ thuật đối với đời sống và sản xuất.

- Có nhận thức đúng đối với việc học tập môn vẽ thuật.

2. Kỹ năng.

Quan sát, tìm hiểu và phân tích

3. Thái độ.

Say mê hứng thú ham thích môn học. Có tác phong công nghiệp làm việc theo qui trình đúng kế hoạch tuân thủ các nguyên tắc về an toàn lao động và đảm bảo về môi trường.

 

doc175 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 956 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Công Nghệ Lớp 8 Trường THCS Mường Chùm, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
5.4 là sơ đồ nguyờn lớ, sơ đồ lắp đặt. Hỡnh 55.4 Sơ đồ nguyờn lớ. Sơ đồ lắp đặt. Sơ đồ nguyờn lớ. Sơ đồ lắp đặt. III. Hướng dẫn về nhà.(2’) Học theo sỏch giỏo khoa và vở ghi. Trả lời cỏc cõu hỏi trong sỏch giỏo khoa. Chuẩn bị cho tiết sau thực hành. ******************************************* 20 04 23 04 Ngày soạn: / /2007 Ngày thực hiện: / /2007 Tiết 50: THỰC HÀNH: VẼ SƠ ĐỒ NGUYấN LÍ SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN A. PHẦN CHUẨN BỊ. I. Mục tiờu. Hiểu được cỏch vẽ sơ đồ nguyờn lớ, sơ đồ lắp đặt mạch điện. Vẽ được sơ đồ nguyờn lớ, sơ đồ lắp đặt của một số mạch điện đơn giản trong nhà. Làm việc nghiờm tỳc khoa học. II. Chuẩn bị 1. Giỏo viờn. Giỏo ỏn, tranh vẽ. 2. Học sinh. Sỏch giỏo khoa, học bài cũ, nghiờn cứu trước bài mới. B. PHẦN THỂ HIỆN. I. Kiểm tra bài cũ. II. Nội dung bài mới. Trong tiết trước chỳng ta đó biết thế nào là sơ đồ nguyờn lớ, sơ đồ lắp đặt của mạch điện trong nhà, trong tiết học hụm nay chỳng ta sẽ đi vẽ hai loại sơ đồ này. Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ I. Chuẩn bị và nờu mục tiờu thực hành. (4’) G Nờu mục tiờu thực hành và mục tiờu cần đạt của bài thực hành. Học sinh chia nhúm thực hành, mỗi nhúm cử một nhúm trưởng, và bỏo cỏo phần chuẩn bị thực hành. II. Phõn tớch sơ đồ nguyờn lớ mạch điện. (6’) G Hướng dẫn học sinh phõn tớch mạch điện theo cỏc yờu cầu sau. + Quan sỏt nguồn điện là nguồn xuay chiều hay một chiều, cỏch vẽ nguồn điện. + Kớ hiệu dõy pha dõy trung tớnh. + Mạch điện cú bao nhiờu phần tử? Cỏc phần tử trong sơ đồ điện cú mối liờn hệ về điện. + Vốn kế: mắc nối tiếp với mạch. + Ampe kế: mắc song song với mạch. III. Vẽ sơ đồ nguyờn lớ. (10’) Học sinh vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản đó cho trong sỏch giỏo khoa vào bỏo cỏo thực hành. IV. Vẽ sơ đồ lắp đặt. (15’) - Trao đổi nhận xột sơ đồ điện. G Yờu cầu học sinh vẽ sơ đồ lắp đặt theo cỏc bước sau: Vẽ đường dõy nguồn lưu ý kớ hiệu dõy pha, dõy trung tớnh. Xỏc định vị trớ của bảng điện, búng đốn. Xỏc định vị trớ của cỏc thiết bị đúng cắt, bảo vệ, lấy điện trờn bảng điện sao cho đẹp và hợp lớ. Nối đường dõy dẫn điện theo sơ đồ nguyờn lớ thể hiện đỳng mối liờn hệ. - Học sinh vẽ vào bỏo cỏo thực hành. V. Tổng kết đỏnh giỏ. (8’) G Cho học sinh tiến hành tự đỏnh giỏ bài thực hành chộo nhau, giỏo viờn thu bỏo cỏo thực hành. G Nhận xột việc chuẩn bị và ý thức tham gia thực hành của học sinh. III. Hướng dẫn về nhà.(2’) ễn lại và so sỏnh hai so đồ nguyờn lớ đó học. Chuẩn bị bài học tiếp theo. Thực hiện vẽ lại cỏc sơ đồ đó học. ********************************************** 29 03 03 05 Ngày soạn: / /2007 Ngày thực hiện: / /2007 Tiết 51: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN THỰC HÀNH THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN A. PHẦN CHUẨN BỊ. I. Mục tiờu. Học sinh hiểu được cỏc bước thiết kế mạch điện. Thiết kế được mạch điện. Hứng thỳ và yờu thớch cụng việc. Rốn luyện kĩ năng vẽ sơ đồ điện theo yờu cầu. II. Chuẩn bị 1. Giỏo viờn. Giỏo ỏn, tranh vẽ sơ đồ nguyờn lớ 2. Học sinh. Sỏch giỏo khoa, học bài cũ, nghiờn cứu trước bài mới. B. PHẦN THỂ HIỆN. I. Kiểm tra bài cũ. II. Nội dung bài mới. (2’) Theo em thiết kế mạch điện để làm gỡ? H. Thiết kế là những cụng việc cần làm trước khi lắp đặt mạch điện gồm cỏc nội dung. Xỏc định nhu cầu sử dụng mạch điện. Đưa ra cỏc phương ỏn mạch điện và lựa chọn những phương phỏp thớch hợp. Xỏc định những phần tử cần thiết để lắp đặt mạch điện. Lắp thử và kiểm tra mạch điện cú làm việc thoe đỳng yờu cầu thiết kế khụng. Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ 1. Thiết kế mạch điện là gỡ? (8’) G Giới thiệu cỏc cụng việc cần làm trước khi lắp đặt mạch điện. - Xỏc định nhu cầu sử dụng mạch điện. - Đưa ra cỏc phương ỏn mạch điện. - Xỏc định những phần tử cần thiết. - Lắp thử và kiểm tra mạch điện. - Thiết kế là những cụng việc cần làm trước khi lắp đặt mạch điện. 2. Trỡnh tự thiết kế mạch điện. (35’) G Hướng dẫn học sinh tỡm hiểu trỡnh tự thiết kế mạch điện theo cỏc bước. B1: Xỏc định mạch điện dựng để làm gỡ? (Nhu cầu sử dụng) - Xỏc định nhu cầu cần thiết là xỏc định nhu cầu sử dụng. B2: Đưa ra cỏc phương ỏn thiết kế và lựa chọn phương ỏn thớch hợp. - Học sinh thảo luận và vẽ sơ đồ. ? Hóy phõn tớch cỏc sơ đồ đú. G Chuyển sang bước lựa chọn thiết bị và đồ dựng điện. B3: Chọn thiết bị và đồ dựng điện theo thiết kế. Thiết bị: 2 cụng tắc hai cực. 1 cầu chỡ. ? Hóy chọn giỳp bạn Nam hai trong số búng đốn cú số liệu định mức sao cho mạch điện. Búng đốn cú điện ỏp định mức 220V. Búng đốn học: 25W Thắp sỏng phũng: 60W, 100W Bước 4: G Cho học sinh lắp thử và kiểm tra mạch điện theo từng bước. Vẽ sơ đồ lắp đặt. Dự trự vật liệu, thiết bị và dụng cụ cần thiết kế. Lắp đặt mạch điện và kiểm tra mạch điện cú làm đỳng theo mục đớch thiết kế khụng? Lắp thử và kiểm tra mạch điện theo mục đớch thiết kế. III. Hướng dẫn về nhà.(2’) Học thuộc phần ghi nhớ sỏch giỏo khoa. Trả lời cỏc cõu hỏi trong sỏch giỏo khoa. Chuẩn bị tiết sau ụn tập. ********************************************* 02 05 07 05 Ngày soạn: / /2007 Ngày thực hiện: / /2007 Tiết 52: ễN TẬP A. PHẦN CHUẨN BỊ. I. Mục tiờu. Học sinh hiểu cấu tạo đặc điểm mạng điện trong nhà. Học sinh hiểu trỡnh tự thiết kế mạch điện. Học sinh vận dụng được những kiến thức đó học để làm một số bài tập. II. Chuẩn bị 1. Giỏo viờn. Giỏo ỏn, bảng phụ, kiến thức ụn tập 2. Học sinh. Sỏch giỏo khoa, ụn tập kiến thức. B. PHẦN THỂ HIỆN. I. Kiểm tra bài cũ.(5’) ? Cụng việc thiết kế mạch điện gồm những bước nào? Trỡnh tự thiết kế mạch điện gồm cỏc bước sau: Xỏc định mạch điện dựng để làm gỡ. Đưa ra cỏc phương ỏn thiết kế và lựa chọn phương ỏn thớch hợp. Chọn thiết bị và đồ dựng điện thớch hợp cho mạch điện. Lắp đặt thử và kiểm tra mạch điện cú làm việc đỳng thiết kế khụng. II. Nội dung bài mới.(38’) (1’) Nội dung phần: Mạng điện trong nhà gồm 10 bài và 4 phần kiến thức cơ bản: Đặc điểm mạng điện trong nhà, thiết bị của mạng điện, sơ đồ điện và quy trỡnh thiết kế mạch điện. Hoạt động của thầy Hoạt động của trũ I. Đặc điểm và cấu tạo mạng điện trong nhà. (10’) G Hướng dẫn học sinh làm một số bài tập ? Hóy nờu đặc điểm yờu cầu và cầu tạo của mạng điện trong nhà? Trả lời đ giỏo viờn kết luận bằng sơ đồ MẠNG ĐIỆN TRONG NHÀ Đặc điểm Yờu cầu Cấu tạo Cú điện ỏp định mức là 220V. đồ dựng điện đa dạng. điện ỏp định mức của cỏc thiết bị điện, đồ dựng điện phải phự hợp với điện ỏp mạng Đảm bảo cung cấp đủ điện. Đảm bảo an toàn cho người và ngụi nhà. Sử dụng thuận tiện, chắc đẹp. Dễ dàng kiểm tra và sửa chữa Gồm cỏc phần tử. Cụng tơ điện. Dõy dẫn điện. Cỏc thiết bị điện đúng, cắt, bảo vệ và lấy điện. Đồ dựng điện. II. Nội dung sơ đồ điện. (7’) G Cho học sinh làm việc cỏ nhõn bài tập 4 trong bài ụn tập. Thảo luận và bỏo cỏo kết quả. II. Nội dung thiết kế mạch điện. (20’) G Cho học sinh thảo luận về trỡnh tự thiết kế mạch điện. G Kết luận bằng sơ đồ. Theo dừi và điền sơ đồ vào vở QUY TRèNH THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN Mục đớch thiết kế Đưa ra phương ỏn thiết kế và lựa chọn phương ỏn thớch hợp Chọn thiết bị và đồ dựng điện cho mạch điện Lắp thử nghiệm và kiểm tra mạch điện theo yờu cầu G Lấy một số vớ dụ chứng minh tầm quan trọng của thiết kế trong quỏ trỡnh sản xuất nhằm tạo sản phẩm mới của một số ngành. ? Cú nờn lắp đặt cầu chỡ vào dõy trung tớnh khụng? Khi cần thiết sửa chữa điện cú thể rỳt cầu chỡ ngắn mạch điện đảm bảo an tũan cho người sử dụng. - Khi mạch điện cú sự cố, tuy cầu chỡ vẫn cắt mạch điện nhưng đồ dựng điện vẫn nối với dõy pha vỡ vậy khụng đảm bảo an toàn điện. III. Hướng dẫn về nhà.(2’) Trả lời cỏc cõu hỏi và bài tập phần ụn tập tổng kết. ễn lại kiến thức đó học để kiểm tra. Chuẩn bị tiết sau kiểm tra. ********************************************* 02 05 08 05 Ngày soạn: / /2007 Ngày thực hiện: / /2007 Tiết 53: KIỂM TRA CUỐI NĂM A. PHẦN CHUẨN BỊ. I. Mục tiờu. Kiểm tra việc nắm bắt kiến thức của học sinh. Rốn luyện cho học sinh khả năng tư duy sỏng tạo trong khi làm bài kiểm tra. II. Chuẩn bị 1. Giỏo viờn. Đỏp ỏn, biểu điểm. 2. Học sinh. ễn tập kiến thức. B. PHẦN THỂ HIỆN. I. Kiểm tra bài cũ. Kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh II. Nội dung bài mới. Đề bài. I. Phần trắc nghiệm. (Khoanh trũn vào chữ cỏi đầu cõu trả lời đỳng) Cõu 1: Những đồ dựng điện nào sau đõy thuộc vào nhúm đồ dựng điện loại – điện nhiệt. A. Bếp điện B. Quạt điện. C. Đốn compac D. Bàn là điện. Cõu 2: Động cơ điện một pha cấu tạo gồm mấy bộ phận: A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 Cõu 3: Mỏy tăng ỏp cú: A. N1 N2 Cõu 4: Những thiết bị, đồ dựng điện nào sau đõy phự hợp với mạng điện trong nhà. Bàn là điện 110V – 800W. Nồi cơm điện 220V – 600W. Cầu dao điện 250V – 5A. Búng điện 12V – 3W. Cõu 5: Trong cỏc thiết bị sau thiết bị nào là thiết bị bảo vệ mạng điện trong nhà: Dõy điện. Ổ cắm điện. Cụng tắc điện. Cầu chỡ. II. Phần tự luận. Cõu 1: Trỡnh bày cấu tạo của mạng điện trong nhà? Cõu 2: Hóy tớnh điện năng tiờu thụ của một gia đỡnh cú cỏc thiết bị trong bảng sau: TT Tờn đồ dựng điện Cụng suất điện P(W) Số lượng Thời gian sử dụng trong ngày t(h) 1 Đốn sợi đốt 75 4 3 2 Đốn ống huỳnh quanh 40 1 6 3 Ti vi 70 1 5 4 Nồi cơm điện 600 1 2 5 Quạt bàn 80 2 7 6 Bơm nước 300 1 0,5 7 Mỏy vi tớnh 150 1 8 Cõu 3: Nờu những ứng dụng của động cơ điện một pha trong cỏc đồ dựng gia đỡnh? Đỏp ỏn I. Phần trắc nghiệm. (4 điểm) Cõu 1: (1đ) A, D Cõu 2: (0,5đ) B Cõu 3: (1đ) A Cõu 4: (1đ) B, C Cõu 5: (0,5đ) D II. Phần tự luận. (6 điểm) Cõu 1: (2đ) Mạng điện trong nhà gồm cỏc phần tử. Cụng tơ điện. Dõy dẫn điện. Cỏc thiết bị điện đúng, cắt, bảo vệ và lấy điện. Đồ dựng điện. Cõu 2: (3đ) TT Tờn đồ dựng điện Cụng suất điện P(W) Số lượng Thời gian sử dụng trong ngày t(h) Điện năng của thiết bị 1 Đốn sợi đốt 75 4 3 900 2 Đốn ống huỳnh quanh 40 1 6 240 3 Ti vi 70 1 5 350 4 Nồi cơm điện 600 1 2 1200 5 Quạt bàn 80 2 7 1120 6 Bơm nước 300 1 0,5 150 7 Mỏy vi tớnh 150 1 8 1200 Điện năng tiờu thụ trong một ngày 5160 Cõu 3: (1đ) Dựng để chạy cỏc mỏy tiện, mỏy khoan, mỏy xay, dựng cho tủ lạnh, quạt điện …

File đính kèm:

  • doccn8.doc
Giáo án liên quan