Tiết 1: Vai trò nhiệm vụ của trồng trọt

1- Mục tiêu:

a) Kiến thức:

- Học sinh hiểu được vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện.

b) Kĩ năng:

- Học sinh biết được nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay.

c) Thái độ:

Hứng thú học tập kĩ thuật nông nghiệp và coi trọng sản xuất trồng trọt.

2- Chuẩn bị:

a) Giáo viên: Bảng phụ ghi sẵn bài tập.

b) Học sinh: SGK, tập ghi bài.

3- Phương pháp dạy học: quan sát, đàm thoại.

 

doc4 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 10852 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tiết 1: Vai trò nhiệm vụ của trồng trọt, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phần 1 TRỒNG TRỌT CHƯƠNG 1 ĐẠI CƯƠNG VỀ KĨ THUẬT TRỒNG TRỌT MỤC TIÊU: 1- Kiến thức: - Học sinh hiểu: + Vai trò và nhiệm vụ của đất trồng + Khái niệm của đất trồng và thành phần của đất trồng. + Một số tính chất của đất trồng + Xác định được thành phần cơ giới của đất bằng phương pháp đơn giản. + Xác định được độ pH của đất bằng PP so màu. + Sử dụng và cải tạo, bảo vệ đất trồng + Nhận biết một số loại phân hoá học + Chọn giống cây trồng, phòng trừ sâu, bệnh hại. 2-Kĩ năng:Biết áp dụng kiến thức đã học vào cuộc sống 3- Thái độ: Có thái độ sẵn sàng lao động. Tiết: Ngày: VAI TRÒ NHIỆM VỤ CỦA TRỒNG TRỌT 1- Mục tiêu: a) Kiến thức: - Học sinh hiểu được vai trò, nhiệm vụ của trồng trọt và một số biện pháp thực hiện. b) Kĩ năng: - Học sinh biết được nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay. c) Thái độ: Hứng thú học tập kĩ thuật nông nghiệp và coi trọng sản xuất trồng trọt. 2- Chuẩn bị: a) Giáo viên: Bảng phụ ghi sẵn bài tập. b) Học sinh: SGK, tập ghi bài. 3- Phương pháp dạy học: quan sát, đàm thoại. 4- Tiến trình: 4.1- Ổn định tổ chức: Kiểm diện học sinh 4.2- Kiểm tra bài cũ: Không 4.3- Giảng bài mới: Hoạt động của giáo viên và học sinh Nội dung bài học Hoạt động 1: Giới thiệu bài: Nước ta là nước nông nghiệp. Vì vậy trồng trọt có vai trò đặc biệt quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế là gì? Chúng ta tìm hiểu bài học này? Hoạt động 2: Tìm hiểu về vai trò của trồng trọt trong nền kinh tế. GV giới thiệu hình 1 trong SGK. HS quan sát hình 1, thảo luận nhóm và trả lời câu hỏi. - Vai trò thứ nhất của trồng trọt là gì? Đại diện nhóm HS trình bày, bổ sung à kết luận GV giảng giải + Cây lương thực là cây trồng cho chất bột như: gạo, ngô, khoai, sắn. + Cây thực phẩm như rau, quả … ăm kèm với thức ăn cơ bản là lương thực. + Cây nguyên liệu cho công nghiệp là những cây trồng cho sản phẩm làm nguyên liệu cho công nghiệp chế biến như mía, bông, cà phê, chè … + Liên hệ: - Kể một số loại cây lương thực, thực phẩm, cây công nghiệp trồng ở địa phương em? Hoạt động 3: Tìm hiểu nhiệm vụ của trồng trọt hiện nay. - GV yêu cầu HS đọc phần II SGK/6 - Sản xuất nhiều lúa, ngô, khoai, sắn là nhiệm vụ của lĩnh vực sản xuất nào?... Tương tự thực hiện hết các câu hỏi HS xác định nhiệm vụ của trồng trọt (1, 2, 4 và 6). Hoạt động 4: Tìm hiểu các biện pháp thực hiện nhiệm vụ của ngành trồng trọt. - Nêu một số biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt? (Khai hoang, lấn biển, tăng vụ, áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật) - Mục đích việc khai hoang lấn biển là gì? (tăng diện tích đất canh tác) - Tăng vụ nhằm mục đích gì? (Tăng lượng nông sản) - Sử dụng giống mới năng suất cao, bón phân đầy đủ … nhằm mục đích gì? (để tăng năng suất) GV: Áp dụng các biện pháp kĩ thuật tiên tiến để tăng năng suất cây trồng. à Biện pháp để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt. I- Vai trò của trồng trọt: - Cung cấp lương thực thực phẩm cho con người. - Cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. - Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp. - Cung cấp nông sản để xuất khẩu. II-Nhiệm vụ của trồng trọt: Đảm bảo lương thực, thực phẩm cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. III- Để thực hiện nhiệm vụ của trồng trọt cần sử dụng những biện pháp gì? - Khai hoang, lấn biển - Tăng vụ trên đơn vị diện tích đất trồng. - Áp dụng đúng biện pháp kĩ thuật trồng trọt. 4.4- Củng cố và luyện tập: - Giáo viên gọi 1 HS đọc phần ghi nhớ trong SGK/6. - Trồng trọt có vai trò gì quan trong đời sống nhân dân và nền kinh tế ở địa phương em? Em đánh dấu (x) vào ¨ những vai trò trồng trọt đối với đời sống của nhân dân và nền kinh tế của địa phương em. a. Cung cấp lương thực. b. Cung cấp thực phẩm cho con người và chăn nuôi. c. Cung cấp gỗ cho xây dựng và làm giấy. d. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp. e. Cung cấp nông sản cho xuất khẩu. g. Cung cấp lúa, ngô, rau, đậu, vừng … cho con người (Đánh dấu (x) vào câu a, b, d, e, g) - Hãy cho biết nhiệm vụ của trồng trọt ở địa phương em hiện nay là gì? (Đảm bảo lương thực thực phẩm) 4.5- Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: - Học thuộc ghi nhớ - Chuẩn bị bài “Khái niệm về đất trồng và thành phần của đất trồng” 5- Rút kinh nghiệm:

File đính kèm:

  • docTiet 1.doc
Giáo án liên quan