Giáo án Vật Lý Lớp 10 - Bài tập chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học - Trần Thị Tuyết

Bài 1. Hãy viết phương trình của nguyên lí I biểu diễn các quá trình sau:

a. Quá trình nén đẳng nhiệt

b. Quá trình làm lạnh đẳng tích

c. Quá trình dãn đảng nhiệt

d. Quá trình nung nóng đẳng áp

Bài 2. Gọi tên các quá trình được biến đổi bằng các phương trình sau:

a. Q+A = 0 với A <0

b. ΔU = Q + A với ΔU >0; Q<0; A>0

c. Q+A = 0 với A <0

d. ΔU = Q với Q < 0; Q>0

e. ΔU = A với A <0; A>0

Bài 3. Một lượng không khí nóng được chứa trong một xilanh cách nhiệt đặt nằm ngang có pit tông có thể dịch chuyển được. Không khí nóng dãn nở đẩy pittông dịch chuyển.

a) Nếu không khí nóng thực hiện một công có độ lớn là 4000J, thì nội năng của nó biến thiên một lượng bằng bao nhiêu ?

 

doc1 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 595 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Vật Lý Lớp 10 - Bài tập chương 6: Cơ sở của nhiệt động lực học - Trần Thị Tuyết, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG 6. CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC Bài 1. Hãy viết phương trình của nguyên lí I biểu diễn các quá trình sau: Quá trình nén đẳng nhiệt Quá trình làm lạnh đẳng tích Quá trình dãn đảng nhiệt Quá trình nung nóng đẳng áp Bài 2. Gọi tên các quá trình được biến đổi bằng các phương trình sau: Q+A = 0 với A <0 ΔU = Q + A với ΔU >0; Q0 Q+A = 0 với A <0 ΔU = Q với Q 0 ΔU = A với A 0 Bài 3. Một lượng không khí nóng được chứa trong một xilanh cách nhiệt đặt nằm ngang có pit tông có thể dịch chuyển được. Không khí nóng dãn nở đẩy pittông dịch chuyển. a) Nếu không khí nóng thực hiện một công có độ lớn là 4000J, thì nội năng của nó biến thiên một lượng bằng bao nhiêu ? b) Giả sử không khí nhận thêm được nhiệt lượng 10000 J và công thực hiện thêm được một lượng là 1500 J. Hỏi nội năng của không khí biến thiên một lượng bằng bao nhiêu? Bài 4. Trong một xilanh dưới pitong có một khối lượng khí CO2 là 0,2kg. Piton có thể di chuyển thẳng đứng dọc theo xilanh. Đun nóng khí tăng dần từ 200C đến 1080C. Tính công do khí thực hiện. ĐS 3224J Bài 5. Không khí trong xilanh có thể tích V=500cm3 và áp suất 1,96.105Pa. Do được đun nóng đẳng áp, không khí trong xilanh nóng thêm 100C và thực hiện công 36J đẩy piton đi lên. Hãy xác định nhiệt độ ban đầu của chất khí. ĐS 272K Bài 6. Khí đựng trong xi lanh, có diện tích 100cm2 và piton ở cách đáy một đoạn 30cm, có nhiệt độ 270C và áp suất 106Pa. Khi nhận thêm năng lượng do 3g xăng đốt cháy toả ra, khí dãn nở đẳng áp và nhiệt độ tăng lên thêm 150K. Cho biết chỉ có 10% năng lượng của xăng đốt cháy là có ích và năng suất toả nhiệt của xăng là q=4,4.107J/kg. Coi khí trong xilanh là lí tưởng. Hãy tính: Công do xilanh thực hiện. Hiệu suất của quá trình dãn khí. ĐS. 1500J; 11,4% Bài 7. Nhờ truyền nhiệt mà 13g khí hiđrô ở nhiệt độ 270C tăng thể tích gấp ba lần trong khi áp suất không đổi. Hãy tính: Công mà khí thực hiện. Nhiệt lượng đã truyền cho khí. Độ biến thiên nội năng của khí. Cho biết nhiệt dung riêng đẳng áp của Hiđrô là Cp =12300J/kgK. Bài 8. Một động cơ nhiệt lí tưởng hoạt động giữa hai nguồn nhiệt có nhiệt độ 1000C và 25,40C, thực hiện một công 2kJ a. Tính hiệu suất của động cơ, nhiệt lượng mà nó nhận được từ nguồn nóng và nhiệt lượng nó truyền cho nguồn lạnh. b. Phải tăng nhiệt độ của nguồn nóng lên bao nhiêu để hiệu suất của động cơ là 25%.

File đính kèm:

  • docbai tap cac nguyen li NDLH.doc