Giáo án Tự nhiên xã hội Lớp 3 Học kì 2

I – Mục tiêu :

Sau khi học xong bài học, hs có khả năng :

- Nêu tác hại của việc người và gia súc phóng uế bừa bãi đối với môi trường và sức khoẻ con người .

- Biết những hành vi đúng để giữ cho nhà tiêu hợp vệ sinh .

Giáo dục Hs ý thức giữ vệ sinh môi trường xung quanh .

II- Đồ dùng dạy học :

- Các hình trang 70 -71 SGK .

 

doc54 trang | Chia sẻ: lantls | Lượt xem: 2316 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Tự nhiên xã hội Lớp 3 Học kì 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
đính vào 1 tờ giấy khổ to . - Gv cùng hs đánh giá, nhận xét sản phẩm củanhóm 3. Hoạt động 2: Thảo luận . . Mục tiêu : Hs nêu được những đặc điểm chung của thực vật, đặc điểm chung của động vật, đặc điểm chung của cả động vật và thực vật. . Cách tiến hành : - Gv điều khiển hs thảo luận các ý sau : + Nêu được những đặc điểm chung của thực vật ? + Nêu đặc điểm chung của động vật ? + Nêu đặc điểm chung của cả động vật và th. vật ? - Hs thảo luận . Vài hs trình bày . - Gv cùng hs đánh giá , nhận xét . * Kết luận chung : ( theo sgv trang 128 ) . 4. Hoạt động 3 : Củng cố – Dặn dò : - Cho hs nhắc lại nội dung đã ôn tập . - Nhận xét tiết học . - Bài sau : Mặt trời. - Các nhóm trưng bày sản phẩm chung của nhóm lên bảng lớp . Đại diện các nhóm lên giới thiệu sản phẩm của nhóm mình trước lớp . - Hs thảo luận, trả lời Rút kinh nghiệm Tuần : 33 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : TỰ NHIÊN - XÃ HỘI Bài 66 : BỀ MẶT TRÁI ĐẤT . Ngày soạn : 29/04/2012 Ngày dạy : I – Mục tiêu : Sau khi học xong bài học, hs có khả năng : Phân biệt được lục địa và đại dương. Biết trên bề mặt Trái Đất có 6 châu lục và 4 đại dương . Nói tên và chỉ được vị trí 6 châu lục và 4 đại dương trên lược đồ “các châu lục và các đại dương”. II- Đồ dùng dạy học : Các hình trong sgk trang 126-127 . Một số lược đồ phóng to như hình 3/ sgk 127. III- Các hoạt động dạy - học : A – Kiểm tra bài cũ : 5 phút 2 Hs trả lời câu hỏi về nội dung bài 65 . Nhận xét bài cũ. B - Dạy bài mới : T/g Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 10’ 15’ 4’ 1. Giới thiệu bài : Đi thăm thiên nhiên 2. Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm . . Mục tiêu : Hs tập hợp và trưng bày những kết quả đã thu hoạch được qua chuyến đi thăm thiên nhiên. . Cách tiến hành : - Từng hs báo cáo với nhóm những gì bản thân đã quan sát được kem theo bản vẽ phác thảo hoặc ghi chép cá nhân . - Các nhóm bàn bạc để hoàn thiện các sản phẩm cá nhân và đính vào 1 tờ giấy khổ to . - Gv , hs đánh giá nhận xét sản phẩm của nhóm . 3. Hoạt động 2: Thảo luận . . Mục tiêu : Hs nêu được những đặc điểm chung của thực vật, đặc điểm chung của động vật, đặc điểm chung của cả động vật và thực vật. . Cách tiến hành : - Gv điều khiển hs thảo luận các ý sau : + Nêu được những đặc điểm chung của thực vật ? + Nêu đặc điểm chung của động vật ? + Nêu đặc điểm chung của cả động vật và th. vật ? - Hs thảo luận . Vài hs trình bày . - Gv cùng hs đánh giá , nhận xét . * Kết luận chung : ( theo sgv trang 128 ) . 4. Hoạt động 3 : Củng cố – Dặn dò : - Cho hs nhắc lại nội dung đã ôn tập . - Nhận xét tiết học . - Bài sau : Mặt trời. - Các nhóm trưng bày sản phẩm chung của nhóm lên bảng lớp . Đại diện các nhóm lên giới thiệu sản phẩm của nhóm mình trước lớp . - Hs thảo luận, trả lời Rút kinh nghiệm : Tuần : 34 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : TỰ NHIÊN - XÃ HỘI Bài 67 : BỀ MẶT LỤC ĐỊA . Ngày soạn : 05/05/2012 Ngày dạy : I – Mục tiêu : Sau khi học xong bài học, hs có khả năng : - Mô tả bề mặt lục địa. Nhận biết suối, sông, hồ. Chỉ trên quả địa cầu các đới khí hậu trên Trái Đất . II- Đồ dùng dạy học : Các hình trong sgk trang 128-129. Tranh ảnh suối, sông, hồ . III- Các hoạt động dạy - học : A – Kiểm tra bài cũ : 2 Hs trả lời câu hỏi về nội dung bài 66 . Nhận xét bài cũ. B - Dạy bài mới : T/g Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 10’ 15’ 4’ 1. Giới thiệu bài : Đi thăm thiên nhiên 2. Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm . . Mục tiêu : Hs tập hợp và trưng bày những kết quả đã thu hoạch được qua chuyến đi thăm thiên nhiên. . Cách tiến hành : - Từng hs báo cáo với nhóm những gì bản thân đã quan sát được kem theo bản vẽ phác thảo hoặc ghi chép cá nhân . - Các nhóm bàn bạc để hoàn thiện các sản phẩm cá nhân và đính vào 1 tờ giấy khổ to . - Gv cùng hs đánh giá , nhận xét sản phẩm của nhóm . 3. Hoạt động 2: Thảo luận . . Mục tiêu : Hs nêu được những đặc điểm chung của thực vật, đặc điểm chung của động vật, đặc điểm chung của cả động vật và thực vật. . Cách tiến hành : - Gv điều khiển hs thảo luận các ý sau : + Nêu được những đặc điểm chung của thực vật ? + Nêu đặc điểm chung của động vật ? + Nêu đặc điểm chung của cả động vật và th. vật ? - Hs thảo luận . Vài hs trình bày . - Gv cùng hs đánh giá , nhận xét . * Kết luận chung : ( theo sgv trang 128 ) . 4. Hoạt động 3 : Củng cố – Dặn dò : - Cho hs nhắc lại nội dung đã ôn tập . - Nhận xét tiết học . - Bài sau : Mặt trời. - Các nhóm trưng bày sản phẩm chung của nhóm lên bảng lớp . Đại diện các nhóm lên giới thiệu sản phẩm của nhóm mình trước lớp . - Hs thảo luận, trả lời Rút kinh nghiệm Tuần : 34 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : TỰ NHIÊN - XÃ HỘI Bài 68 : BỀ MẶT LỤC ĐỊA ( TIẾP THEO ) . Ngày soạn : 06/05/2012 Ngày dạy : I – Mục tiêu : Sau khi học xong bài học, hs có khả năng : Nhận biết được núi, đồi, đồng bằng, cao nguyên. Nhận ra sự khác nhau giữa núi và đồi, đồng bằng và cao nguyên II- Đồ dùng dạy học : Các hình trong sgk trang 130-131 . Phiếu Bt có kẻ sẳn bảng như sgv trang 152. Tranh ảnh về núi, đồi, đồng bằng, cao nguyên. III- Các hoạt động dạy - học : A – Kiểm tra bài cũ : 2 Hs trả lời câu hỏi về nội dung bài 67 . Nhận xét bài cũ. B - Dạy bài mới : T/g Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 10’ 15’ 4’ 1. Giới thiệu bài : Đi thăm thiên nhiên 2. Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm . . Mục tiêu : Hs tập hợp và trưng bày những kết quả đã thu hoạch được qua chuyến đi thăm thiên nhiên. . Cách tiến hành : - Từng hs báo cáo với nhóm những gì đã quan sát được kem theo bản vẽ phác thảo hoặc ghi chép cá nhân . - Các nhóm bàn bạc để hoàn thiện các sản phẩm cá nhân và đính vào 1 tờ giấy khổ to . - Gv cùng hs đánh giá , nhận xét sản phẩm của nhóm . 3. Hoạt động 2: Thảo luận . . Mục tiêu : Hs nêu được những đặc điểm chung của thực vật, đặc điểm chung của động vật, đặc điểm chung của cả động vật và thực vật. . Cách tiến hành : - Gv điều khiển hs thảo luận các ý sau : + Nêu được những đặc điểm chung của thực vật ? + Nêu đặc điểm chung của động vật ? + Nêu đặc điểm chung của cả động vật và th. vật ? - Hs thảo luận . Vài hs trình bày . - Gv cùng hs đánh giá , nhận xét . * Kết luận chung : ( theo sgv trang 128 ) . 4. Hoạt động 3 : Củng cố – Dặn dò : - Cho hs nhắc lại nội dung đã ôn tập . - Nhận xét tiết học . - Bài sau : Mặt trời. - Các nhóm trưng bày sản phẩm chung của nhóm lên bảng lớp . Đại diện các nhóm lên giới thiệu sản phẩm của nhóm mình trước lớp . - Hs thảo luận, trả lời Rút kinh nghiệm Tuần : 35 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : TỰ NHIÊN - XÃ HỘI Bài 69 : ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HK2 . Ngày soạn : 12/05/2012 Ngày dạy : I – Mục tiêu : Sau khi học xong bài học, hs có khả năng : Hệ thống lại những kiến thức đã học về chủ đề tự nhiên . Yêu phong cảnh thiên nhiên của quê hương mình . Có ý thức bảo vệ thiên nhiên . II- Đồ dùng dạy học : Tranh ảnh về phong cảnh thiên nhiên, cây cối, con vật của quê hương. III- Các hoạt động dạy - học : A – Kiểm tra bài cũ : 5 phút 2 Hs trả lời câu hỏi về nội dung bài 68 . Nhận xét bài cũ. B - Dạy bài mới : T/g Hoạt động của giáo viên Hoạt động của học sinh 1’ 10’ 15’ 4’ 1. Giới thiệu bài : Đi thăm thiên nhiên 2. Hoạt động 1: Làm việc theo nhóm . . Mục tiêu : Hs tập hợp và trưng bày những kết quả đã thu hoạch được qua chuyến đi thăm thiên nhiên. . Cách tiến hành : - Từng hs báo cáo với nhóm những gì bản thân đã quan sát được kem theo bản vẽ phác thảo hoặc ghi chép cá nhân . - Các nhóm bàn bạc để hoàn thiện các sản phẩm cá nhân và đính vào 1 tờ giấy khổ to . - Gv cùng hs đánh giá, nhận xét sản phẩm củanhóm 3. Hoạt động 2: Thảo luận . . Mục tiêu : Hs nêu được những đặc điểm chung của thực vật, đặc điểm chung của động vật, đặc điểm chung của cả động vật và thực vật. . Cách tiến hành : - Gv điều khiển hs thảo luận các ý sau : + Nêu được những đặc điểm chung của thực vật ? + Nêu đặc điểm chung của động vật ? + Nêu đặc điểm chung của cả động vật và th. vật ? - Hs thảo luận . Vài hs trình bày . - Gv cùng hs đánh giá , nhận xét . * Kết luận chung : ( theo sgv trang 128 ) . 4. Hoạt động 3 : Củng cố – Dặn dò : - Cho hs nhắc lại nội dung đã ôn tập . - Nhận xét tiết học . - Bài sau : Mặt trời. - Các nhóm trưng bày sản phẩm chung của nhóm lên bảng lớp . Đại diện các nhóm lên giới thiệu sản phẩm của nhóm mình trước lớp . - Hs thảo luận, trả lời Tuần : 35 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Môn : TỰ NHIÊN - XÃ HỘI Bài 70 : ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA CUỐI HK2 . Ngày soạn : 13/05/2012 Ngày dạy : I – Mục tiêu : Kiểm tra môn Tự nhiên-xã hội . II- Kiểm tra : ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II Môn : TỰ NHIÊN XÃ HỘI – Lớp 3 ( Theo Đề kiểm tra của Trường )

File đính kèm:

  • docgiao an TNXH 3 HK2.doc
Giáo án liên quan