Giáo án Toán lớp 3 - Tiết 17: Kiểm tra

I. MỤC TIÊU :

Kiểm tra kết quả ôn tập đầu năm của HS, tập trung vào:

- Kĩ năng thực hiện phép cộng, phép trừ (có nhớ một lần) các số có ba chữ số.

- Nhận biết số phần bằng nhau của đơn vị(dạng , ,, ).

- Giải bài toán đơn về ý nghĩa phép nhân.

- Kĩ năng tính độ dài đường gấp khúc.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 -Đề bài kiểm tra.

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

A.KIỂM TRA BÀI CŨ

B.GIỚI TJIỆU BÀI MỚI : Kiểm tra một tiết.

 

 

doc2 trang | Chia sẻ: donghaict | Lượt xem: 1878 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán lớp 3 - Tiết 17: Kiểm tra, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 17 Toán KIỂM TRA I. MỤC TIÊU : Kiểm tra kết quả ôn tập đầu năm của HS, tập trung vào: - Kĩ năng thực hiện phép cộng, phép trừ (có nhớ một lần) các số có ba chữ số. - Nhận biết số phần bằng nhau của đơn vị(dạng , ,, ). - Giải bài toán đơn về ý nghĩa phép nhân. - Kĩ năng tính độ dài đường gấp khúc. II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : -Đề bài kiểm tra. III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP: A.KIỂM TRA BÀI CŨ B.GIỚI TJIỆU BÀI MỚI : Kiểm tra một tiết. HĐ GIÁO VIÊN HỌC SINH 1 2 Bài 1: Đặt tính rồi tính. 327 + 416 462 + 354 561 - 244 728 - 456 Bài 2: Hình nào đã khoanh vào số ô vuông. <<<<< <<< <<<<< <<< <<<<< <<< a b Bài 3: Mỗi hộp cốc có 4 cái cốc. Hỏi 8 hộp như thế có bao nhiêu cái cốc? Bài 4: a). Tính độ dài đường gấp khúc ABCD (có kích thước như hình vẽ) : b). Đường gấp khúc ABCD có độ dài là mấy mét? Cách đánh giá: Bài 1: (4 điểm). Mỗi phép tính đúng được một điểm. Bài 2: (1 điểm). Khoanh vào đúng mỗi câu được 0,5 điểm. Bài 3: (2,5 điểm). - Viết câu trả lời đúng được 1 điểm. - Viết phép tính đúng được 1 điểm. - Đáp số đúng được 0,5 điểm. Bài 4: (2,5 điểm). a) Tính đúng độ dài đường gấp khúc được 2 điểm gồm: - Câu trả lời đúng được 1 điểm. - Viết phép tính đúng được 1 điểm. b) Đổi độ dài đường gấp khúc ra mét được 0,5 điểm. ( 100cm = 1 m) Bài 1: 327 462 561 728 416 354 244 456 743 816 317 272 Bài 2: Hình a đã khoanh vào số hình vuông. Bài 3: Bài giải Số cái cốc 8 hộp có là: 4 x 8 = 32 ( cái cốc) Đáp số : 32 cái cốc. Bài 4: Bài giải a) Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 35 + 25 + 40 = 100 (cm) Đáp số : 100 cm. b) Đường gấp khúc ABCD có độ dài là 1 mét. Vì 100 cm = 1 m

File đính kèm:

  • doc0017.doc
Giáo án liên quan