Giáo án Toán Lớp 2 Tuần 5 - Trương Thị Liễu

I / Mục tiêu:

- Biết thực hiện phép cộng có nhớ dạng 38 + 25

- Biếtthực hiện phép tính 9 hoặc 8 cộng với một số để so sánh 2 số.

-Điền dấu. Giải bài toán có lời văn.

-HS làm được các bài tập 1 (cột 1,2,3); bài 3; bài 4(cột 1)

II / Chuẩn bị:

-Bài 3 bảng phụ.

 

doc5 trang | Chia sẻ: lantls | Ngày: 13/11/2014 | Lượt xem: 2137 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Toán Lớp 2 Tuần 5 - Trương Thị Liễu, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Toán: 38 + 25 Ngày dạy : Tuần 5 t1 I / Mục tiêu: - Biết thực hiện phép cộng có nhớ dạng 38 + 25 - Biếtthực hiện phép tính 9 hoặc 8 cộng với một số để so sánh 2 số. -Điền dấu. Giải bài toán có lời văn. -HS làm được các bài tập 1 (cột 1,2,3); bài 3; bài 4(cột 1) II / Chuẩn bị: -Bài 3 bảng phụ. III / Hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Bài cũ: - Đặt tính rồi tính 38 + 5 18 + 27 28 + 19 48 + 13 78 + 7 8 + 38 2. Bài mới Giới thiệu Hoạt động 1: Hướng dẫn cách tính - Cùng HS dùng que tính để hình thành phép tính 38 + 25 Hoạt động 2: Luyện tập Bài 1: /21: H/D HS làm cột 1,2,3 Bài 3: Bài 4: H/D HS làm cột 1 Hoạt động 3: Hoạt động nối tiếp Cho HS thi đọc bảng cộng 8 với một số. 3/ Củng cố, dặn dò: - Nhận xét chung tiết học - Dặn dò - 3 HS - Cùng GV thực hiện - 1 HS lên bảng đặt tính và nêu cách tính - Nhiều HS nhắc lại - HS thực hiện bảng con (Mỗi dãy 1 bài) - 2 HS đọc đề - 1 HS lên tóm tắt + giải - Lớp làm ở vở. - 2 HS lên bảng - Lớp làm ở vở Thi theo tổ, tổ nào có HS thuộc nhiều hơn tổ đó thắng. Toán: LUYỆN TẬP Ngày dạy : Tuần 5 t2 I / Mục tiêu: - Củng cố và rèn kĩ năng thực hiện phép cộng dạng 8 + 5; 28 + 5; 38 + 25. - Củng cố giải toán có lời văn.HS làm được các BT 1,2,3. II / Chuẩn bị: - Bài toán 3 bảng phụ III/ Hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy Hoạt động học A. Bài cũ: (3 HS) - Đặt tính rồi tính: 38 + 45 28 + 49 68 + 12 58 + 26 48 + 38 48 + 35 B. Bài mới Giới thiệu Hoạt động 1: Củng cố phép cộng dạng 8 cộng với một số. Bài 1: /22: Tính nhẩm. Bài 2: /22: Đặt tính rối tính Hoạt động 2: Giải toán có lời văn. Bài 3: /22: Giải bài toán theo tóm tắt. Hoạt động 3: Hoạt động nối tiếp Cho HS thi cộng đúng, cộng nhanh các số dạng 8 cộng với một số. C. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét , tuyên dương - Dặn dò - Nhẩm, nêu kết quả tiếp sức - 1 HS lên bảng, lớp làm ở vở - Lập đề toán, giải bài toán theo tóm tắt đã cho - Làm vào vở Mỗi đội tham gia trò chơi 4 em nối tiếp nhau điền kết quả. Luyện Toán: Ôn 38 +25 -Gv cho HS thực hiện tiếp bài 1 cột 4,5 trang 21. -HS làm được bài tập 2: Viết số thích hợp vào ô trống ( tìm tổng). -Làm được bài tập 4 cột 2: Điền dấu , = trang 21. -Làm bài tập 4,5 trang 22: Điền số và khoanh vào kết quả đúng. -Gv Y/C HS làm các bài tập trong VBT. -GV Q/S H/D them cho HS yếu. -GV thu VBT chấm, chữa bài. -Nhận xét, dặn dò. Toán: HÌNH CHỮ NHẬT – HÌNH TỨ GIÁC Ngày dạy : Tuần 5 t3 I / Mục tiêu: - Nhận dạng được hình chữ nhật, tứ giác (qua hình dạng tổng thể chưa đi vào đặc điểm các yếu tố của hình). - Bước đầu vẽ được hình tứ giác, chữ nhật bằng cách nối các điểm -Làm được bài tập 1,2 (a,b). II/ Chuẩn bị: - Hình chữ nhật, tứ giác (dạng hình khác nhau). III / Hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Bài cũ: - Đặt tính rồi tính 38 + 17 24 + 18 35 + 49 54 + 16 74 + 9 28 + 35 2. Bài mới Giới thiệu Hoạt động 1: Giới thiệu hình Hình chữ nhật: - GV cho HS quan sát các hình như SGK (đã chuẩn bị) yêu cầu HS nhận dạng và nêu tên hình. Hình tứ giác: - Tương tự như hình chữ nhật. - Yêu cầu HS liên hệ thực tế - Hình chữ nhật và hình tứ giác có điểm gì giống và khác nhau ? Hoạt động 2: Thực hành: Bài tập 1: - GV dùng phấn đánh dấu các điểm như bài tập 1. Yêu cầu 2 HS lên bảng nối các điểm để có hình chữ nhật, tứ giác. Bài 2: Trong mỗi hình dưới đây có mấy hình tứ giác? 3. Củng cố, dặn dò: - Trò chơi: Thi vẽ hình - Nhận xét chung tiết học - Dặn dò - 3 HS - HS quan sát, nêu tên hình chữ nhật - Bảng đen, mặt bàn, khung cửa sổ, bảng con … - Giống cùng có 4 cạnh 4 góc - Khác: Hình chữ nhật: có 2 cạnh dài và 2 cạnh ngắm khác nhau. - 2 HS lên bảng nối, lớp vẽ vào bảng con. - HS thảo luận nhóm đôi - Trả lời trước lớp Toán: BÀI TOÁN VỀ NHIỀU HƠN Ngày dạy : Tuần 5 t4 I / Mục tiêu: - Củng cố khái niệm về “nhiều hơn” biết cách giải và trình bày bài toán về nhiều hơn (dạng đơn giản). - Rèn kĩ năng giải toán về nhiều hơn. -Làm được các bài tập: bai 1 và bai 3 II / Chuẩn bị: - 12 quả cam bằng bìa màu - Bảng phụ ghi bài tập 3. III / Hoạt động dạy và học: Hoạt động dạy Hoạt động học 1. Bài cũ: - Đặt tính rồi tính: 38 + 15 29 + 36 - Giải bài toán theo tóm tắt sau: Vải xanh: 28 dm Vải đỏ : 25 dm 2. Bài mới Giới thiệu Hoạt động 1: HD dạng toán nhiều hơn. - Gọi 1 HS đọc đề bài toán GV dùng đồ dùng dạy học thực hiện như SGK – Yêu cầu HS lên bảng giải Hoạt động 2: Luyện tập Bài 1: Bài 3: 3. Củng cố, dặn dò: - Nhận xét - Dặn dò -2 HS lên bảng thực hiện. -1 HS lên bảng giải. 1 HS đọc đề 1 HS lên bảng giải bài mới 1 HS đọc đề 1 HS tóm tắt đề 1 HS lên bảng giải - lớp làm vào vở 1 HS đọc đề - 1 HS tóm tắt đề 1 HS lên bảng giải - lớp làm vào vở Luyện Toán: Ôn: Bài toán về nhiều hơn -GV cho HS tiếp tục T/H các bài tập còn lại : Bài 3 trang 23: HS biết kẻ them một đoạn thẳng để được hình chữ nhật và hình tứ giác. -Bài 2 trang 24 : HS tóm tắt và giải được bài toán. -HS làm được các bài tập trong VBT. -Gv chấm, sửa chữa. -Củng cố, dặn dò. Toán : LUYỆN TẬP Ngày dạy : Tuần 5 (T5) I/ Mục tiêu: -HS biết giải và trình bày bài giải bài toán về nhiều hơn trong các tình huống khác nhau. -HS làm được các bài tập: 1,2,4 trang 25. II/ Chuẩn bị : - Bảng phụ III/ Các HĐDH GV HS 1/ Bài cũ: Bài toán về nhiều hơn -Đặt tính rồi tính: 38 + 25; 18 + 48; 28 + 26 ; 68 + 9 2/ Bài mới : a/ Giới thiệu bài. b/ Bài tập. BT1: Giải bài toán về nhiều hơn. -GV H/D HS tóm tắt bài toán và giải. -GV nhận xét, sửa chữa. BT2: Giải bài toán theo tóm tắt. -GV H/D tương tự BT1. BT4:Giải bài toán về nhiều hơn. -GV H/D HS nắm được Y/C bài toán. -Gv H/D HS về nhà làm BT3 vào vở. 3/ Củng cố, dặn dò: -Gv nhận xét tiết học ,dặn dò -1 HS giải bài 3 trang 24 -2 HS làm bảng lớp, HS khác làm bảng con. -HS đọc Y/C bài toán. -HS biết phân tích, tóm tắt và giải được bài toán. -1 HS giải bảng phụ, lớp làm vào vở. -HS biết dựa vào tóm tắt để đọc được bài toán và giải. -1 HS làm bảng phụ, lớp làm vào vở. -2 HS đọc đề toán. -HS tính được độ dài của đoạn thẳng CD và vẽ được đoạn thẳng CD. -HS làm bảng lớp, làm vào vở. -HS về nhà làm VBT.

File đính kèm:

  • docTuan 5a.doc