Giáo án Tiếng việt 1 tuần 14

Học vần: Bài 55: eng iêng

I.Mục tiêu: giúp HS:

-Đọc được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống,chiêng; từ và các câu ứng dụng(HS khá, giỏi biết đọc trơn; bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ ở SGK).

 -Rèn tư thế đọc đúng .

 -Viết được: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng.

 -Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Ao, hồ, giếng( HS khá, giỏi luyện nói 4 – 5 câu xoay quanh chủ đề Ao, hồ, giếng qua bức tranh trong SGK).

*GD BVMT: Giáo dục HS ý thức giữ gìn nguồn nước sạch sẽ, hợp vệ sinh.

II.Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ như SGK, bộ chữ.

 

doc6 trang | Chia sẻ: maiphuongtl | Lượt xem: 968 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Tiếng việt 1 tuần 14, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
a.Dạy vần eng -HD hs phân tích cấu tạo vần eng, ghép vần và đọc -HD hs ghép tiếng xẻng và đọc. *H.dẫn hs quan sát tranh, rút ra từ lưỡi xẻng -Dạy vần iêng (Quy trình tương tự) *HĐ2:luyện viết: -Hướng dẫn cách viết *HĐ3:Đọc từ ứng dụng -HD hs đọc các từ ngữ như sgk/112 -Giải thích từ. Tiết 2:Luyện tập *HĐ1:Luyện đọc: -H.dẫn hs luyện đọc bài tiết 1. -H.dẫn hs quan sát tranh, rút ra các câu ứng dụng(SGK/113) *HĐ2:Luyện viết: *HĐ3:Luyện nói: -Hướng dẫn HS luyện nói theo các câu hỏi SGV/187 *GD BVMT: Em cần làm gì để có nguồn nước sạch sẽ, hợp vệ sinh? Củng cố, dặn dò. -Cả lớp ghép vần eng-1 em ghép bảng lớp. .Phân tích vần, đánh vần, đọc trơn vần eng. .Cả lớp ghép tiếng xẻng-1 em ghép bảng. .Phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng xẻng -Tìm tiếng mới , đọc tiếng, từ(cá nhân,đt). -So sánh iêng với eng(HS khá, giỏi bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ ở SGK ). -Cả lớp viết bảng con-1 em viết bảng lớp:eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng. -Tìm tiếng mới, phân tích tiếng, đánh vần , đọc tiếng, đọc từ(HS khá, giỏi biết đọc trơn). -Nhắc lại âm, tiếng, từ vừa học. -Đọc cá nhân-đt Tìm tiếng mới, phân tích, đánh vần, đọc tiếng, đọc từ, đọc câu -Viết vào vở: eng, iêng, lưỡi xẻng, trống chiêng -Nêu tên chủ đề luyện nói -Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Ao, hồ, giếng( HS khá, giỏi luyện nói 4 – 5 câu xoay quanh chủ đề Ao, hồ, giếng qua bức tranh trong SGK). -Tự trả lời -Đọc bài sgk -Tìm từ ngoài bài có tiếng chứa vần eng, iêng Thứ ba ngày 01 tháng 12 năm 2009 Học vần: Bài 56: uông ương I.Mục tiêu: giúp HS: -Đọc được: uông, ương, quả chuông, con đường ; từ và các câu ứng dụng(HS khá, giỏi biết đọc trơn; bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ ở SGK); Rèn tư thế đọc đúng . -Viết được: uông, ương, quả chuông, con đường . -Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Đồng ruộng( HS khá, giỏi luyện nói 4 – 5 câu xoay quanh chủ đề Đồng ruộng qua bức tranh trong SGK). II.Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ như SGK, bộ chữ. III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A.Bài cũ: eng, iêng B.Bài mới: *HĐ1:Dạy vần a.Dạy vần uông: -HD hs phân tích cấu tạo vần uông, ghép vần và đọc -HD hs ghép tiếng chuông và đọc *H.dẫn quan sát tranh, rút ra từ: quả chuông b.Dạy vần ương (Quy trình tương tự). *HĐ2:luyện viết: -H.dẫn cách viết *HĐ3:Đọc từ ứng dụng -HD hs đọc các từ ngữ như sgk/114 Giải thích từ. Tiết 2(Luyện tập) *HĐ1:Luyện đọc: -HD hs luyện đọc bài tiết 1 -HD hs quan sát tranh, rút ra các câu ứng dụng như sgk/115 *HĐ2:Luyện viết: -HD hs viết vào vở *HĐ3:Luyện nói: -Hướng dẫn HS luyện nói theo các câu hỏi SGV/190 Củng cố, dặn dò: -Cả lớp ghép vần uông-1 em ghép bảng lớp. .Phân tích, đánh vần, đọc trơn vần uông -Cả lớp ghép tiếng chuông-1 em ghép b.lớp Phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng chuông -Tìm tiếng mới, đọc tiếng, từ -So sánh ương với uông(HS khá, giỏi bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ ở SGK) -Cả lớp viết bảng con-1 em viết bảng lớp: uông, ương, quả chuông, con đường -Tìm tiếng mới, phân tích tiếng, đánh vần ,đọc tiếng, đọc từ(HS khá, giỏi biết đọc trơn). -Nhắc lại vần, tiếng, từ vừa học -Đọc lại bài tiết 1(cá nhân, đồng thanh) -Tìm tiếng mới, phân tích, đánh vần, đọc tiếng, đọc từ, đọc câu. -Viết vào vở TV: uông, ương, quả chuông, con đường -Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Đồng ruộng( HS khá, giỏi luyện nói 4 – 5 câu). -Đọc bài sgk Tìm từ ngoài bài chứa tiếng có vần uông, ương. Thứ tư ngày 02 tháng 12 năm 2009 Học vần: Bài 57: ang anh I.Mục tiêu: giúp HS: -Đọc được: ang, anh, cây bàng, cành chanh; từ và đoạn thơ ứng dụng(HS khá, giỏi biết đọc trơn; bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ ở SGK -Rèn tư thế đọc đúng . -Viết được: ang, anh, cây bàng, cành chanh. -Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Buổi sáng(HS khá, giỏi luyện nói 4 – 5 câu xoay quanh chủ đề Buổi sáng qua bức tranh trong SGK). *GD BVMT: HS biết bảo vệ cây cối. II.Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ như SGK, bộ chữ. III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A.Bài cũ: uông, ương B.Bài mới: *HĐ1:Dạy vần a.Dạy vần ang: -HD hs phân tích cấu tạo vần ang, ghép vần và đọc -HD hs ghép tiếng bàng và đọc -H.dẫn quan sát tranh, rút ra từ: cây bàng *H: Để cây bàng luôn tươi tốt, toả bóng mát, em cần làm gì? b.Dạy vần anh (Quy trình tương tự). *HĐ2:luyện viết: -H.dẫn cách viết *HĐ3:Đọc từ ứng dụng -HD hs đọc các từ ngữ như sgk/116 Giải thích từ. *Tổ chức trò chơi: “Ai nhanh hơn”. Tiết 2(Luyện tập) *HĐ1:Luyện đọc: -HD hs luyện đọc bài tiết 1 -HD hs quan sát tranh, rút ra các câu ứng dụng như sgk/117 *HĐ2:Luyện viết: -HD hs viết vào vở *HĐ3:Luyện nói: -Gợi ý HS luyện nói theo các câu hỏi SGV/193 Củng cố, dặn dò: -Cả lớp ghép vần ang-1 em ghép bảng lớp. .Phân tích, đánh vần, đọc trơn vần ang. -Cả lớp ghép tiếng bàng-1 em ghép b.lớp Phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng bàng -Tìm tiếng mới, đọc tiếng, từ -Trả lời -So sánh anh với ang(HS khá, giỏi bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ ở SGK ). -Cả lớp viết bảng con-1 em viết bảng lớp: ang, anh, cây bàng, cành chanh -Tìm tiếng mới, phân tích tiếng, đánh vần ,đọc tiếng, đọc từ(HS khá, giỏi biết đọc trơn). -2 em đại diện 2 đội thi ghép từ: cành chanh -Nhắc lại vần, tiếng, từ vừa học -Đọc lại bài tiết 1(cá nhân, đồng thanh) -Tìm tiếng mới, phân tích, đánh vần, đọc tiếng, đọc từ, đọc câu -Viết vào vở TV: ang, anh, cây bàng, cành chanh -Nêu tên bài luyện nói -Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Buổi sáng(HS khá, giỏi luyện nói 4-5 câu). -Đọc bài sgk Tìm từ ngoài bài chứa tiếng có vần ang, anh. Thứ năm ngày 03 tháng 12 năm 2009 Học vần: Bài 58: inh ênh I.Mục tiêu: giúp HS: -Đọc được: inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh; từ và các câu ứng dụng(HS khá, giỏi biết đọc trơn; bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ ở SGK ). -Viết được: inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh. -Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Máy cày, máy nổ, máy khâu, máy tính( HS khá, giỏi luyện nói 4 – 5 câu xoay quanh chủ đề Máy cày, máy nổ, máy khâu, máy tính qua bức tranh trong SGK). *GD BVMT: Giáo dục HS có ý thức giữ gìn dòng kênh sạch sẽ. II.Đồ dùng dạy học: Tranh minh hoạ như SGK, bộ chữ. III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A.Bài cũ: ang, anh B.Bài mới: *HĐ1:Dạy vần a.Dạy vần inh: -HD hs phân tích cấu tạo vần inh, ghép vần và đọc -HD hs ghép tiếng tính và đọc *H.dẫn quan sát tranh, rút ra từ: máy vi tính b.Dạy vần ênh (Quy trình tương tự) *GD: Em cần làm gì để bảo vệ dòng kênh luôn sạch sẽ? *HĐ2:luyện viết: -H.dẫn cách viết *HĐ3:Đọc từ ứng dụng -HD hs đọc các từ ngữ như sgk/118 Giải thích từ. Tiết 2(Luyện tập) *HĐ1:Luyện đọc: -HD hs luyện đọc bài tiết 1 -HD hs quan sát tranh, rút ra các câu ứng dụng như sgk/119 *HĐ2:Luyện viết: -HD hs viết vào vở TV *HĐ3:Luyện nói: -Gợi ý HS luyện nói theo các câu hỏi SGV/193 Củng cố, dặn dò: -Cả lớp ghép vần inh-1 em ghép bảng lớp. .Phân tích, đánh vần, đọc trơn vần inh -Cả lớp ghép tiếng tính-1 em ghép b.lớp Phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng tính -Tìm tiếng mới, đọc tiếng, từ -So sánh inh với ênh(HS khá, giỏi bước đầu nhận biết nghĩa một số từ ngữ thông dụng qua tranh minh hoạ ở SGK ). -Tự phát biểu ý kiến -Cả lớp viết bảng con-1 em viết bảng lớp: inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh -Tìm tiếng mới, phân tích tiếng, đánh vần ,đọc tiếng, đọc từ(HS khá, giỏi biết đọc trơn). -Nhắc lại vần, tiếng, từ vừa học -Đọc lại bài tiết 1(cá nhân, đồng thanh) -Tìm tiếng mới, phân tích, đánh vần, đọc tiếng, đọc từ, đọc câu -Viết vào vở: inh, ênh, máy vi tính, dòng kênh -Nêu tên bài luyện nói -Luyện nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Máy cày, máy nổ, máy khâu, máy tính( HS khá, giỏi luyện nói 4 – 5 câu). -Đọc bài sgk Tìm từ ngoài bài chứa tiếng có vần inh, ênh Thứ sáu ngày 04 tháng 12 năm 2009 Học vần: Bài 59: ÔN TẬP I.Mục tiêu: Giúp HS: -Đọc được các vần có kết thúc bằng ng/nh; các từ ngữ, câu ứng dụng từ bài 52 đến bài 59. -Viết được các vần, các từ ngữ ứng dụng từ bài 52 đến bài 59. -Nghe, hiểu và kể được một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Quạ và Công(HS khá, giỏi kể được 2 – 3 đoạn truyện theo tranh). II.Đồ dùng dạy học: Bảng ôn SGK/120 Tranh minh hoạ cho các câu ứng dụng và truyện kể Quạ và Công III.Các hoạt động dạy học: Hoạt động của GV Hoạt động của HS A.Bài cũ: inh, ênh B.Bài mới: Giới thiệu bài *HĐ1:Ôn các vần kết thúc bằng ng và nh -HD hs đọc âm ở bảng ôn -H.dẫn hs ghép âm thành vần *HĐ2: Đọc từ ngữ ứng dụng. -HD hs đọc các từ ứng dụng SGK/120 và 1 số từ ngữ từ bài 52 đến bài 58 Giải thích từ *HĐ3:Luyện viết -Viết mẫu -hướng dẫn quy trình viết. -Tổ chức trò chơi: “Đố bạn”. Tiết 2(Luyện tập) *HĐ1:Luyện đọc -HD hs luyện đọc bài tiết 1. -HD hs quan sát tranh; rút ra câu ứng dụng sgk/121 *HĐ2:Luyện viết -HD hs viết vào vở TV *HĐ3:Kể chuyện: Quạ và Công .Kể lần 1, toàn bộ câu chuyện -Kể lần 2 theo tranh minh hoạ Nêu ý nghĩa câu chuyện: SGV/200 *Củng cố: Nhận xét –dặn dò. -Nhắc lại các vần đã học kết thúc bằng ng, hoặc nh -Đọc các âm trong bảng ôn -Ghép âm ở cột dọc với các âm ở dòng ngang để tạo thành vần và luyện đọc -Đọc thầm từ, tìm tiếng có vần vừa ôn; phân tích tiếng, đánh vần, đọc tiếng, đọc từ. -Cả lớp viết bảng con-b.lớp: bình minh, nhà rông... -Từng cặp 2 HS: em này chỉ vần , em kia đọc vần và ngược lại -Nhắc lại bài ôn ở tiết 1 -Đọc cá nhân, cả lớp -Thảo luận nhóm về tranh minh hoạ -Đọc thầm, tìm tiếng có chứa vần vừa ôn. -Phân tích tiếng, đánh vần, đọc tiếng, đọc từ, đọc câu. -Viết vào vở tập viết: bình minh, nhà rông *Đọc tên câu chuyện. -Lắng nghe -Nghe và quan sát tranh. -Thảo luận nhóm- kể chuyện theo tranh. -Đại diện các nhóm thi kể trước lớp -Kể một đoạn truyện theo tranh truyện kể: Quạ và Công(HS khá, giỏi kể được 2 – 3 đoạn truyện theo tranh). -Luyện đọc bài trong SGK. -Tìm từ ngoài bài chứa tiếng có vần vừa ôn.

File đính kèm:

  • docTuần 14.doc
Giáo án liên quan