Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 1 đến 36 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011

I. Mục tiêu:

 - Biết một số khái niệm về sức bền(Sức bền, sức bề chung, sức bền chuyên môn).

 - Vận dụng khi học giờ thể dục và tự tập.

 - Luyện tập phát triển sức nhanh, mạnh của chân.

II. Địa điểm - Phương tiện:

 + Địa điểm: Sân TD

 + Phương tiện: - GV: còi, đồng hồ, GA

 - HS: Trang phục ngọn ngàng

III. Tiến trình lên lớp:

 

doc72 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 154 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 9 - Tiết 1 đến 36 - Bản đẹp 3 cột - Năm học 2010-2011, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
nhận xét cho điểm. - Thực hiện đúng kĩ thuật nhảy cao "Bước qua" (Cả 4 giai đoạn kĩ thuật) và qua được xà ở mức quy định. - Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không, qua xà ở mức quy định. - Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không, không nhảy qua mức xà quy định hoặc nhảy qua được mức xà quy định, nhưng kĩ thuật có nhiều sai sót. - Kĩ thuật có nhiều sai sót, không đạt thành tích quy định. - Không thực hiện được kĩ thuật và thành tích. - GV hướng dẫn hs thả lỏng cơ bắp ‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € - GV nhận xét ý thức học tập của hs trong tiết học và đọc điểm. - vn tập luyện các nội dung của bài. Ngày soạn: 11/12/2010 Ngày giảng: 13/12/2010 TUẦN 17 Tiết: 33 Ôn tập và kiểm tra học kì I I- Mục tiêu: - Biết cách thực hiện nhảy cao kiểu "Bước qua". - Thực hiện cơ bản đúng nhảy cao kiểu "Bước qua". -Rèn ý thức tự giác tích cực luyện tập ,biết vận dụng để tự tập hàng ngày. II-Địa điểm- Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV: còi, cột + xà nhảy, sổ gọi tên ghi điểm. + HS: trang phục gọn gàng III-Tiến trình dạy học: Nội dung Đinh lượng Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Hỏi thăm sức khoẻ hs. 2. Khởi động: - Xoay các khớp. - ép dọc - ngang. - Chạy các bước B. Phần cơ bản 1. Ôn nhảy cao kiểu bước qua để kiểm tra. 2. Kiểm tra nhảy cao (1/2 lớp): a. Nội dung: - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy cao kiểu "Bước qua". b. Hình thức: - Kiểm tra nam, nữ riêng. - Mỗi hs được nhảy thử 1 lần và chính thức tối đa 3 lần. Ngay từ lần nhảy chính thức đầu tiên đã được điểm cao nhất, không cần nhảy các lần tiếp theo. - Mức xà tối thiểu: 0,95m (nam), 0,80m (nữ). 2. Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật và thành tích đạt được của từng HS. * Điểm 9 - 10: * Điểm 7 - 8: * Điểm 5 - 6: * Điểm 3- -4: * Điểm 1 - 2: C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng: 2. Xuống lớp: - Nhận xét giờ học. - Dặn dò vn 8-10' 2' 6' 32' 5' - Cán sự tập hợp lớp báo cáo sĩ số. - GV giới thiệu nội dung yêu cầu bài học - GV hướng dẫn khởi động. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € - GV hướng dẫn, điều khiển. - Hs thực hiện, gvqs nhận xét. ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ € ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ - GV tiến hành kiểm tra - GV quan sát, nhận xét cho điểm. ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ € ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ - Thực hiện đúng kĩ thuật nhảy cao "Bước qua" (Cả 4 giai đoạn kĩ thuật) và qua được xà ở mức quy định. - Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không, qua xà ở mức quy định. - Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không, không nhảy qua mức xà quy định hoặc nhảy qua được mức xà quy định, nhưng kĩ thuật có nhiều sai sót. - Kĩ thuật có nhiều sai sót, không đạt thành tích quy định. - Không thực hiện được kĩ thuật và thành tích. - GV hướng dẫn hs thả lỏng cơ bắp ‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € - GV nhận xét ý thức học tập của hs trong tiết học và đọc điểm. - vn tập luyện các nội dung của bài. Ngày soạn: 16/12/2010 Ngày gảng: 18/12/2010 Tiết: 34 Ôn tập và kiểm tra học kì I I- Mục tiêu: - Biết cách thực hiện nhảy cao kiểu "Bước qua". - Thực hiện cơ bản đúng nhảy cao kiểu "Bước qua". -Rèn ý thức tự giác tích cực luyện tập ,biết vận dụng để tự tập hàng ngày. II-Địa điểm- Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV: còi, cột + xà nhảy, sổ gọi tên ghi điểm. + HS: trang phục gọn gàng III-Tiến trình dạy học: Nội dung Đinh lượng Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Hỏi thăm sức khoẻ hs. 2. Khởi động: - Xoay các khớp. - ép dọc - ngang. - Chạy các bước B. Phần cơ bản 1. Ôn nhảy cao kiểu bước qua để kiểm tra. 2. Kiểm tra nhảy cao (1/2 lớp còn lại): a. Nội dung: - Kiểm tra kĩ thuật và thành tích nhảy cao kiểu "Bước qua". b. Hình thức: - Kiểm tra nam, nữ riêng. - Mỗi hs được nhảy thử 1 lần và chính thức tối đa 3 lần. Ngay từ lần nhảy chính thức đầu tiên đã được điểm cao nhất, không cần nhảy các lần tiếp theo. - Mức xà tối thiểu: 0,95m (nam), 0,80m (nữ). 2. Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật và thành tích đạt được của từng HS. * Điểm 9 - 10: * Điểm 7 - 8: * Điểm 5 - 6: * Điểm 3- -4: * Điểm 1 - 2: C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng: 2. Xuống lớp: - Nhận xét giờ học. - Dặn dò vn 8-10' 2' 6' 32' 5' - Cán sự tập hợp lớp báo cáo sĩ số. - GV giới thiệu nội dung yêu cầu bài học - GV hướng dẫn khởi động. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € - GV hướng dẫn, điều khiển. - Hs thực hiện, gvqs nhận xét. ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ € ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ - GV tiến hành kiểm tra - GV quan sát, nhận xét cho điểm. ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ € ‚‚‚‚ ‚‚‚‚ - Thực hiện đúng kĩ thuật nhảy cao "Bước qua" (Cả 4 giai đoạn kĩ thuật) và qua được xà ở mức quy định. - Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không, qua xà ở mức quy định. - Thực hiện đúng kĩ thuật giai đoạn chạy đà và trên không, không nhảy qua mức xà quy định hoặc nhảy qua được mức xà quy định, nhưng kĩ thuật có nhiều sai sót. - Kĩ thuật có nhiều sai sót, không đạt thành tích quy định. - Không thực hiện được kĩ thuật và thành tích. - GV hướng dẫn hs thả lỏng cơ bắp ‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € - GV nhận xét ý thức học tập của hs trong tiết học và đọc điểm. - vn tập luyện các nội dung của bài. Ngày Soạn: tuần: 18 Ngày Giảng: Tiết: 35 Ôn tập Kiểm tra TCRLTT I- Mục tiêu: - Ôn tập và kiểm tra xuất phát cao - chạy nhanh 60m (1/2 lớp). - Thực hiện cơ bản đúng xuất phát cao - chạy nhanh 60m, đạt tiêu chuẩn RLTT (Chạy nhanh 60m). -Rèn ý thức tự giác tích cực luyện tập ,biết vận dụng để tự tập hàng ngày. II-Địa điểm- Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV: còi, cờ, đồng hồ bấm giây sổ gọi tên ghi điểm. + HS: trang phục gọn gàng III-Tiến trình dạy học: Nội dung Đinh lượng Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Hỏi thăm sức khoẻ hs. 2. Khởi động: - Xoay các khớp. - ép dọc - ngang. - Chạy các bước B. Phần cơ bản 1. Ôn xuất phát cao chạy nhanh 60m. 2. Kiểm tra: a.Nội dung - hình thức: * Nội dung: - Kiểm tra xuất phát cao - chạy nhanh 60m (1/2 lớp). * Hình thức: - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 3 HS (Gv chuẩn bị 2 đồng hồ). - Mỗi Hs được tham gia kiểm tra 1 lần: Xuất phát cao - chạy nhanh 60m. Trường hợp đặc biệt Gv có thể kiểm tra lần 2. b. Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật động tác và thành tích đạt được của từng học sinh. * Điểm 9 - 10: * Điểm 7 - 8: * Điểm 5 - 6: * Điểm 3 - 4: C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng: 2. Xuống lớp: - Nhận xét giờ học. - Dặn dò vn 8-10' 2' 6' 32' 5' - Cán sự tập hợp lớp báo cáo sĩ số. - GV giới thiệu nội dung yêu cầu bài học - GV hướng dẫn khởi động. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € - GV hướng dẫn, điều khiển. - Hs thực hiện, gvqs sửa sai. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € - GV tiến hành kiểm tra • ¯ 60m ¯– ‚‚‚‚‚ – ‚‚‚‚‚ – Đ ‚‚‚‚‚ – cb xp € - GV quan sát, nhận xét cho điểm. - Thực hiện đúng kỹ thuật và thành tích ở mức độ (Giỏi) của TCRLTT mới. - Thực hiện đúng kỹ thuật và thành tích ở mức độ (Khá) của TCRLTT - Thực hiện đực những điểm cơ bản của kỹ thuật và thành tích ở mức (Đạt) hoặc kỹ thuật thực hiện tương đối chính xác, nhưng thành tích không đạt ở mức "Đạt" (RLTT). - Chạy để gót chân chạm đất và không đạt thành tích ở mức "Đạt" (RLTT). - GV hướng dẫn hs thả lỏng cơ bắp ‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € - GV nhận xét ý thức học tập của hs trong tiết học va đọc điểm. - vn tập luyện các nội dung của bài. Ngày soạn: 25/12/2010 Ngày giảng: 27/12/2010 TUẦN 19 Tiết: 36 Ôn tập Kiểm tra TCRLTT I- Mục tiêu: - Ôn tập và kiểm tra xuất phát cao - chạy nhanh 60m (1/2 lớp còn lại). - Thực hiện cơ bản đúng xuất phát cao - chạy nhanh 60m, đạt tiêu chuẩn RLTT (Chạy nhanh 60m). -Rèn ý thức tự giác tích cực luyện tập ,biết vận dụng để tự tập hàng ngày. II-Địa điểm- Phương tiện: - Địa điểm: Sân trường - Phương tiện: + GV: còi, cờ, đồng hồ bấm giây sổ gọi tên ghi điểm. + HS: trang phục gọn gàng III-Tiến trình dạy học: Nội dung Đinh lượng Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu 1. Nhận lớp: - Kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu bài học. - Hỏi thăm sức khoẻ hs. 2. Khởi động: - Xoay các khớp. - ép dọc - ngang. - Chạy các bước B. Phần cơ bản 1. Ôn xuất phát cao chạy nhanh 60m. 2. Kiểm tra: a.Nội dung - hình thức: * Nội dung: - Kiểm tra xuất phát cao - chạy nhanh 60m (1/2 lớp còn lại). * Hình thức: - Kiểm tra làm nhiều đợt, mỗi đợt 3 HS (Gv chuẩn bị 2 đồng hồ). - Mỗi Hs được tham gia kiểm tra 1 lần: Xuất phát cao - chạy nhanh 60m. Trường hợp đặc biệt Gv có thể kiểm tra lần 2. b. Cách cho điểm: Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kỹ thuật động tác và thành tích đạt được của từng học sinh. * Điểm 9 - 10: * Điểm 7 - 8: * Điểm 5 - 6: * Điểm 3 - 4: C. Phần kết thúc 1. Thả lỏng: 2. Xuống lớp: - Nhận xét giờ học. - Dặn dò vn 8-10' 2' 6' 32' 5' - Cán sự tập hợp lớp báo cáo sĩ số. - GV giới thiệu nội dung yêu cầu bài học - GV hướng dẫn khởi động. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € - GV hướng dẫn, điều khiển. - Hs thực hiện, gvqs sửa sai. ‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € - GV tiến hành kiểm tra • ¯ 60m ¯– ‚‚‚‚‚ – ‚‚‚‚‚ – Đ ‚‚‚‚‚ – cb xp € - GV quan sát, nhận xét cho điểm. - Thực hiện đúng kỹ thuật và thành tích ở mức độ (Giỏi) của TCRLTT mới. - Thực hiện đúng kỹ thuật và thành tích ở mức độ (Khá) của TCRLTT - Thực hiện đực những điểm cơ bản của kỹ thuật và thành tích ở mức (Đạt) hoặc kỹ thuật thực hiện tương đối chính xác, nhưng thành tích không đạt ở mức "Đạt" (RLTT). - Chạy để gót chân chạm đất và không đạt thành tích ở mức "Đạt" (RLTT). - GV hướng dẫn hs thả lỏng cơ bắp ‚‚‚‚‚‚‚‚ ƒƒƒƒƒƒƒƒ ‚‚‚‚‚‚‚‚ € - GV nhận xét ý thức học tập của hs trong tiết học va đọc điểm. - vn tập luyện các nội dung của bài.

File đính kèm:

  • docGATD9 HOC KI I 20102011.doc