Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 45+46: Nhảy xa - Tự chọn - Chạy bền - Năm hoc 2012-2013 - Phạm Chí Tâm

 I. NHIỆM VỤ:

 1. Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ nhảy xa.

 Luyện tập chạy đà-giậm nhảy đầu chạm vật trên cao.

 Luyện tập chạy đà-giậm nhảy vượt chướng ngại vật.

 2. Tự chọn: Bóng chuyền.

 Một số bài tập bổ trợ. Đệm bóng. Chuyền bóng cao tay. Phát bóng thấp tay nghiêng mình. Một số điểm trong luật bóng chuyền. Đấu tập.

 3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

. II.YÊU CẦU:

 1.Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ nhảy xa.

chạy đà-giậm nhảy đầu chạm vật trên cao,chạy đà-giậm nhảy vượt chướng ngại vật.

 - Biết cách thực hiện một số bài tập bổ trợ. đệm bóng, chuyền bóng cao tay. Phát bóng thấp tay nghiêng mình, một số điểm trong luật bóng chuyền. Đấu tập.

 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.

 2.Kĩ năng:

 - Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ nhảy xa.

chạy đà-giậm nhảy đầu chạm vật trên cao, chạy đà-giậm nhảy vượt chướng ngại vật.

 - Thực hiện cơ bản đúng một số bài tập bổ trợ. đệm bóng, chuyền bóng cao tay. Phát bóng thấp tay nghiêng mình, một số điểm trong luật bóng chuyền. Đấu tập.

 - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.

 3.Thái độ:

 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.

 III. THỜI GIAN: 2 tiết (90)

 IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân tập TDTT của trường.

 V. DỤNG CỤ: Bóng chuyền.

 

 

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 164 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 45+46: Nhảy xa - Tự chọn - Chạy bền - Năm hoc 2012-2013 - Phạm Chí Tâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 24 MÔN: NHẢY XA –TỰ CHỌN – CHẠY BỀN. ˜w™ Tiết CT : 45+46 Thời gian dạy : 29/01/2013 I. NHIỆM VỤ: 1. Nhảy xa: Ôn một số động tác bổ trợ nhảy xa. Luyện tập chạy đà-giậm nhảy đầu chạm vật trên cao. Luyện tập chạy đà-giậm nhảy vượt chướng ngại vật. 2. Tự chọn: Bóng chuyền. Một số bài tập bổ trợ. Đệm bóng. Chuyền bóng cao tay. Phát bóng thấp tay nghiêng mình. Một số điểm trong luật bóng chuyền. Đấu tập. 3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. . II.YÊU CẦU: 1.Kiến thức: - Biết cách thực hiện một số động tác bổ trợ nhảy xa. chạy đà-giậm nhảy đầu chạm vật trên cao,chạy đà-giậm nhảy vượt chướng ngại vật. - Biết cách thực hiện một số bài tập bổ trợ. đệm bóng, chuyền bóng cao tay. Phát bóng thấp tay nghiêng mình, một số điểm trong luật bóng chuyền. Đấu tập. - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. 2.Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng một số động tác bổ trợ nhảy xa. chạy đà-giậm nhảy đầu chạm vật trên cao, chạy đà-giậm nhảy vượt chướng ngại vật. - Thực hiện cơ bản đúng một số bài tập bổ trợ. đệm bóng, chuyền bóng cao tay. Phát bóng thấp tay nghiêng mình, một số điểm trong luật bóng chuyền. Đấu tập. - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. 3.Thái độ: - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương. III. THỜI GIAN: 2 tiết (90’) IV. ĐỊA ĐIỂM: Sân tập TDTT của trường. V. DỤNG CỤ: Bóng chuyền. PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VĐ I/ Phần mở đầu: Nhận lớp Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập. Khởi động: Chung và chuyên môn KTBC: Phát bóng thấp tay nghiêng mình. (12p) 1’ 1’ 8’(2 lần x 8 nhịp) 2’ II/ Phần cơ bản: 1)Nhảy xa: _Ôn các động tác bổ trợ nhảy xa. _ Luyện tập chạy đà-giậm nhảy đầu chạm vật trên cao. _ Luyện tập chạy đà-giậm nhảy vượt chướng ngại vật. 2) Tự chọn: Bóng chuyền. _Một số bài tập bổ trợ. _Ôn: Đệm bóng; Chuyền bóng; Phát bóng. _ Một số điểm trong luật bóng chuyền. _Thi đấu tập. 3)Chạy bền: _Luyện tập chạy bền 400, 500m *Củng cố: Chạy đà-giậm nhảy vượt chướng ngại vật, một số điểm trong Luật Bóng chuyền mini. (71p) 28’ 2 – 4 lần 4 – 6 lần 4 – 6 lần 28’ 4 – 6 lần 4 – 6 lần 1 – 2 lần 7’ 8’ III/ Phần kết thúc: - Hồi tĩnh. - Nhận xét - Dặn dò (7p) 4’ 2’ 1’ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC -Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp -Gv nêu ngắn gọn, rõ ràng -Tích cực thực hiện khởi động. -Biết cách và thực hiện co bản đúng phát bóng thấp tay nghiêng mình. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Gv gọi 2 hs thực hiện KT, gv đánh giá -Thực hiện tích cực các động tác bổ trợ. +Thực hiện tốt chạy đà và điều chỉnh đà. +Tạo tư thế ngồi trên không khi đầu chạm vật. -Chú ý đánh tay và cảm giác bay trên không. -Thu hai chân vượt qua chướng ngại vật. -Thực hiện an toàn khi rơi xuống. +Tích cực thực hiện các động tác bổ trợ. -Thực hiện tốt kĩ thuật đệm bóng, chuyền bóng và phát bóng. +Chú ý nghe gv giảng giải và nắm vững một số điểm trong luật bóng chuyền. -Tích cực thi đấu, phán đoán đánh bóng tốt. +Nắm vững các yêu cầu trong chạy bền. +Hít thở đều theo bước chạy, chạy hết cự ly. +Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong. - Biết cách và thực hiện được chạy đà-giậm nhảy vượt chướng ngại vật; biết một số điểm trong Luật Bóng chuyền mini. - Gv điều khiển cho hs thực hiện chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện. - Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs. x x x x x x x x x -chuyền bóng, đệm bóng theo nhóm 2 ngưới x x x x x x x x x 400-500m - Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs cũng cố. -Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu. -Tinh thần thái độ học tập -Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Chạy đà giậm nhảy chạy vật trên cao, đệm bóng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Duyệt của BGH Suối Ngô, Ngày 26 Tháng 01 Năm 2013 Giáo viên soạn Phạm Chí Tâm NHẬN XÉT BỔ SUNG : Duyệt của tổ trưởng CM

File đính kèm:

  • docGIAO AN SO 24.doc