Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 55: Nhảy cao - Ném bóng - Năm học 2010-2011

 

 I - MỤC TIÊU.

1. Nhảy cao:

 - Biết cách thực hiện 1 số động tác bổ trợ; xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, đo đà và điều chỉnh đà.

 - Thực hiện cơ bản đúng 1 số động tác bổ trợ. Thực hiện được xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, đo đà và điều chỉnh đà.

2. Ném bóng:

- Biết cách thực hiện hoàn thiện kĩ thuật ném bóng xa có đà.

- Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật ném bóng xa có đà, nâng dần thành tích.

-> Đảm bảo an toàn, tích cực tập tăng sức mạnh tay - chân.

II - ĐỊA ĐIỂM - PHƯƠNG TIỆN.

1. Địa điểm: Sân trường, hố cát.

2. Phương tiện:

 - HS: Giày TT.

 - GV: Cột, xà, đệm, cuốc, bóng ném, thước dây, tranh nhảy cao.

III - TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC.

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 13/03/2021 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 55: Nhảy cao - Ném bóng - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 29 Ngày soạn: 08. 03. 11 Tiết 55 Ngày dạy : 14. 03. 11 Nhảy cao - ném bóng I - mục tiêu. 1. Nhảy cao: - Biết cách thực hiện 1 số động tác bổ trợ; xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, đo đà và điều chỉnh đà. - Thực hiện cơ bản đúng 1 số động tác bổ trợ. Thực hiện được xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, đo đà và điều chỉnh đà. 2. Ném bóng: - Biết cách thực hiện hoàn thiện kĩ thuật ném bóng xa có đà. - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật ném bóng xa có đà, nâng dần thành tích. -> Đảm bảo an toàn, tích cực tập tăng sức mạnh tay - chân. II - địa điểm - phương tiện. 1. Địa điểm: Sân trường, hố cát. 2. Phương tiện: - HS: Giày TT. - GV: Cột, xà, đệm, cuốc, bóng ném, thước dây, tranh nhảy cao. III - tiến trình dạy - học. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu 1.Nhận lớp. GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 2.Khởi động. - Xoay các khớp. - ép dọc, ép ngang, bụng. - Bổ trợ chuyên môn: + Chạy bước nhỏ + Đá lăng trước + Lăng cánh tay. B. Phần cơ bản 1. Nhảy cao: * Ôn: - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - Chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi thẳng chân lăng qua xà * Học: - Xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà Kẻ sẵn ô giậm nhảy và đường chạy đà rồi điều chỉnh dần điểm giậm nhảy cho hợp lí. - Cách đo và điều chỉnh đà Đo từ điểm giậm nhảy ngược lại với hướng chạy đà, 2 bước thường là 1 bước đà: Nếu chạy đà theo bước lẻ3,5,7,9 bước thì châm giậm để sau. Nếu giậm gần xà quá (hoặc xa quá) thì điều chỉnh bước đà dài ra (hoặc ngắn lại) 1 khoảng tương đương. * Củng cố: Cách điều chỉnh đà 2. Ném bóng * Luyện tập: Chạy đà ném bóng xa Y/ c: Biết điều chỉnh bóng đi đúng hướng tránh phạm quy. * Kiểm tra 15’ Thực hiện chạy đà ném bóng xa Y/c: Vạch thành tích tối thiểu: Nam 25m trở lên Nữ 15m Biểu điểm: - Điểm 9 - 10: Thực hiện đúng kĩ thuật, đạt thành tích theo quy định, không vượt qua vạch GH. - Điểm 7 - 8: Thực hiện tương đối đúng kĩ thuật, phối hợp tay ném bóng chưa tốt, đạt thành tích, không vượt qua vạch GH. - Điểm 5 - 6: Chạy đà và lăng tay ném bóng chưa tốt, đạt thành tích, không vượt qua vạch GH. - Điểm 3 - 4: Không thực hiện được kĩ thuật, thành tích chưa đạt; hoặc phạm quy. C.Phần kết thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét giờ học - Hướng dẫn về nhà : Ôn kĩ thuật ném bóng, tập chạy đà nhảy cao. Rèn sức mạnh chân, tay, sức bền. 8 - 10’ 2x8nh 2x8nh 1lần 10 lần 5 lần 30 - 32’ 2 lần 2 lần 1 lần 3 -5 lần 2 - 3lần 2’ 1-2 lần 1 lần 1- 2 lần 5’ - Cán sự tập hợp, điểm số báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x - Cán sự điều khiển lớp khởi động x x x x x x x x x x x x X - HS lần lượt thực hiện theo 2 nhóm nam nữ riêng x x - GV thị phạm, hướng dẫn - HS luyện tập (không đặt xà) - GV sửa sai cho HS x x x x - HS luyện tập chạy đà giậm nhảy co chân qua xà (đà chéo) x x x x - GV hướng dẫn lại - HS quan sát ghi nhớ tự tập - 4 HS thực hiện / đợt. - GV quan sát nhắc nhở chung - 2HS thực hiện/ đợt, HS còn lại ngồi quan sát. x x x x x x x x x x x x x x - GV cho điểm theo mức độ thực hiện của HS. - Sau khi ném hết bóng HS mới lên nhặt về - HS tại chỗ thả lỏng x x x x x x x x x x X x x x x x Tuần 29 Ngày soạn: 08. 03. 11 Tiết 56 Ngày dạy : 16. 03. 11 Nhảy cao - ném bóng - chạy bền I - mục tiêu. 1. Nhảy cao: - Biết cách thực hiện 1 số động tác bổ trợ; xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, đo đà và điều chỉnh đà. - Thực hiện cơ bản đúng 1 số động tác bổ trợ, xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà, đo đà và điều chỉnh đà. 2. Ném bóng: - Biết cách thực hiện hoàn thiện kĩ thuật ném bóng xa có đà. - Thực hiện cơ bản đúng kĩ thuật ném bóng xa có đà, nâng dần thành tích. 3. Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên, nâng dần thành tích. -> Đảm bảo an toàn, tích cực tập tăng sức mạnh tay - chân, rèn sức bền. II - địa điểm - phương tiện. 1. Địa điểm: Sân trường, hố cát. 2. Phương tiện: - HS: Giày TT. - GV: Cột, xà, đệm, cuốc, bóng ném, thước dây. III - tiến trình dạy - học. Nội dung ĐL Phương pháp tổ chức A. Phần mở đầu 1.Nhận lớp. GV phổ biến nội dung, yêu cầu giờ học 2.Khởi động. - Xoay các khớp. - ép dọc, ép ngang, bụng. - Bổ trợ chuyên môn: + Chạy bước nhỏ + Đá lăng trước + Lăng cánh tay. B. Phần cơ bản 1. Nhảy cao: * Ôn bổ trợ: - Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà - Chạy đà chính diện giậm nhảy duỗi thẳng chân lăng qua xà * Luyện tập: - Chạy đà chéo giậm nhảy duỗi thẳng chân lăng qua xà. Chú ý: Xác định đúng ô giậm nhảy, đo và điều chỉnh đà cho phù hợp. * Củng cố: Cách điều chỉnh đà và góc độ chạy đà. 2. Ném bóng * Ôn kĩ thuật: - Chạy đà cần nhanh, tạo ra tốc độ - RSCC: Mạnh, điều chỉnh bóng đi đúng hướng - Giữ thăng bằng: Nhảy đổi chân, hoặc kìm chân trước vạch GH * Luyện tập: Chạy đà ném bóng xa Chú ý sửa kĩ thuật, nâng dần thành tích sau mỗi lần ném 3. Chạy bền Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên Y/c: Chạy tăng dần tốc độ, kết hợp thở trong khi chạy. C.Phần kết thúc - Hồi tĩnh - Nhận xét giờ học - Hướng dẫn về nhà: Ôn kĩ thuật ném bóng xa có đà, chạy đà giậm nhảy nhảy cao. Rèn sức mạnh chân, tay, sức bền. 8- 10’ 2x8nh 2x8nh 1lần 10 lần 5 lần 30 - 32’ 2 lần 2 lần 5 - 7lần 2’ 1 lần 1 lần 1 lần 3 - 5lần 500m nam nữ 5’ - Cán sự tập hợp, điểm số báo cáo x x x x x x x x x x x x x x x x - Cán sự điều khiển lớp khởi động x x x x x x x x x x x x X - HS lần lượt thực hiện theo 2 nhóm nam nữ riêng x x x x x x - GV quan sát sửa sai chung - GV hướng dẫn lại - HS quan sát ghi nhớ tự tập - GV nhấn mạnh kĩ thuật - HS nghe ghi nhớ - 4 HS thực hiện / đợt. - GV quan sát sửa sai cho HS - 2 HS thực hiện/ đợt theo nhóm nam nữ riêng. Đánh dấu1 số mốc thành tích x x x x x x x x x x x x - GV quan sát nhắc nhở chung - GV nêu y/c - HS chạy theo nhóm sức khoẻ nam, nữ riêng, chạy xong tự thả lỏng. - HS tại chỗ thả lỏng x x x x x x x x x x X x x x x x

File đính kèm:

  • docTD 8 tuan 29.doc