Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 33: ĐHĐN; Chạy bền - Năm học 2012-2013

 I. NHIỆM VỤ:

1. ĐHĐN: Ôn tập họp hàng ngang-dọc, dóng hàng, điểm số. Đội hình 0-2-4, Đội hình 0-3-6-9. Đi đều-đổi chân khi đi đều sai nhịp, chạy đều-đứng lại.

 2. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cc khẩu lệnh v cách thực hiện tập họp hàng ngang-dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ. Đội hình 0-2-4, 0-3-6-9, Đi đều-đổi chân khi đi đều sai nhịp, chạy đều-đứng lại.

 - Biết cch thực hiện chạy trên địa hình tự nhin.

 2. Kĩ năng:

 - Thực hiện cơ bản đúng tập họp hàng ngang-dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ. Đội hình 0-2-4, 0-3-6-9, Đi đều-đổi chân khi đi đều sai nhịp, chạy đều-đứng lại.

 - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhin.

 3. Thái độ:

 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phịng trnh chấn thương.

 III. THỜI GIAN:

 - 1 tiết (45)

 IV. ĐỊA ĐIỂM:

 - Sân tập TDTT của trường.

 V. DỤNG CỤ:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/03/2021 | Lượt xem: 31 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 33: ĐHĐN; Chạy bền - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 17 MÔN: ĐHĐN, CHẠY BỀN. ˜w™ Tiết CT : 33 Thời gian dạy : 03/12/2012 I. NHIỆM VỤ: 1. ĐHĐN: Ôn tập họp hàng ngang-dọc, dóng hàng, điểm số. Đội hình 0-2-4, Đội hình 0-3-6-9. Đi đều-đổi chân khi đi đều sai nhịp, chạy đều-đứng lại. 2. Chạy bền: Chạy bền trên địa hình tự nhiên. II. YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Biết các khẩu lệnh và cách thực hiện tập họp hàng ngang-dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ. Đội hình 0-2-4, 0-3-6-9, Đi đều-đổi chân khi đi đều sai nhịp, chạy đều-đứng lại. - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng tập họp hàng ngang-dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghỉ. Đội hình 0-2-4, 0-3-6-9, Đi đều-đổi chân khi đi đều sai nhịp, chạy đều-đứng lại. - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. 3. Thái độ: - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phịng tránh chấn thương. III. THỜI GIAN: - 1 tiết (45’) IV. ĐỊA ĐIỂM: - Sân tập TDTT của trường. V. DỤNG CỤ: PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VĐ I/ Phần mở đầu: Nhận lớp Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập. Khởi động: chung và chuyên môn KTBC: Chạy đều - đứng lại (6p) 1’ 1’ 3’(2 lần x 8 nhịp) 1’ II/ Phần cơ bản: 1) ĐHĐN: _Ôn tập họp hàng ngang, dóng hàng, điểm số. _ Đội hình 0-2-4, Đội hình 0-3-6-9. _ Ôn đi đều, chạy đều-đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp. 2)Chạy bền: _ Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. 350-450m *Củng cố: Chạy đều-đứng lại, đổi chân khi đi đều sai nhịp. (35p) 24’ 2 – 4 lần 2 – 3 lần 3 – 6 lần 7’ 4’ III/ Phần kết thúc: - Hồi tĩnh. - Nhận xét - Dặn dò (4p) 2’ 1’ 1’ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC -Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp -Gv nêu ngắn gọn, rõ ràng -Tích cực thực hiện khởi động. -Biết các khẩu lệnh và thực hiện được chạy đều-đứng lại x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá. +Thực hiện đúng theo khẩu lệnh chỉ huy. +Đứng đúng tư thế, điểm số rõ ràng. -Nghe gv phân tích, cách biến đổi đội hình. -Thực hiện tốt, chú ý chỉnh hàng ngang, dọc. +Đúng khẩu lệnh, đúng tư thế khi đi-chạy đều. + Áp dụng tốt cách đổi chân khi sai nhịp. +Biết phân phối sức trong cự ly chạy. +Hít thở đều trong quá trình chạy. +Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong. - Biết các khẩu lệnh và thực hiện cơ bản đúng chạy đều-đứng lại. -Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs. 350-450m -Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố. -Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu. -Tinh thần thái độ học tập -Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Đi đều, chạy đều. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 30 Tháng 11 Năm 2012 Giáo viên soạn Phạm Chí Tâm NHẬN XÉT BỔ SUNG : Duyệt của tổ trưởng CM

File đính kèm:

  • docGIAO AN SO 16.doc