Giáo án Thể dục 8 - Tiết 11 đến 28 - Bản đẹp 3 cột

1. Một số hiểu biết cần thiết :

- Là năng lực thực hiện nhiệm vụ vận động với thời gian ngắn nhất.

- 3 hỡnh thức cơ bản: Phản ứng nhanh, tần số động tỏc nhanh và thực hiện động tỏc đơn nhanh. Ngoài ra đối với chạy 100m cũn liờn quan đến sức mạnh tốc độ và sức bờn tốc độ.

2. Cỏc phơng phỏp tập luyện phỏt triển sức nhanh.

 

- Từ những đặc điểm cú nờu ra những nhúm bài tập phỏt triển sức nhanh:

+ Nhúm bài tập RL phản ứng nhanh

+ Nhúm bài tập RL tần số động tỏc

+ Nhúm bài tập RL động tỏc đơn nhanh

+ Nhúm bài tập RL sức mạnh tốc độ

+ Nhúm bài tập RL sức bền tốc độ

3- Một số hớng dẫn luyện tập phỏt triển sức nhanh:

 

- Cỏi quý nhất của con ngời là sức khoẻ và trớ tuệ, cú sức khoẻ tốt sẽ tạo điều kiện cho trớ tuệ phỏt triển đợc tốt hơn và ngợc lại thể dục thể thao giỳp cho học sinh cú sức khoẻ tốt, từ đú học tập cỏc mụn học và tham gia cỏc hoạt động của nhà trờng đạt hiệu quả cao hơn, và chớnh là nõng cao hiệu quả giỏo dục để trở thành ngời cú ớch cho xó hội.

- Khi tham gia tập luyện thể dục thể thao, phải cú tớnh kỷ luật cao, tinh thần và trỏch nhiệm tập thể, tỏc phong nhanh nhẹn, sự cố gắng, tớnh thật thà.

- Tập luyện thể dục thể thao cú tỏc dụng phũng chống, chữa bệnh và phỏt triển cỏc tố chất thể lực.

- Tập luyện thể dục thể thao thờng xuyờn, đỳng khoa học sẽ làm cho cơ phỏt triển, thể hiện ở sức nhanh, sức bền, độ đàn hồi, và độ linh hoạt của cơ tăng lờn.

- Tập luyện thể dục thể thao làm cho xơng tiếp thu mỏu đợc đầy đủ hơn và phỏt triển tốt hơn .

- Tập luyện TDTT sẽ làm cho tim khoẻ lờn, sự vận chuyển mỏu của hệ mạch đi nuụi cơ thể và thải cỏc chất cặn bả ra ngoài đợc thực hiện nhanh hơn.

- Nhờ tập luyện TDTT thờng xuyờn lồng ngực và phổi nở ra, cỏc cơ làm chức năng hụ hấp đợc khoẻ và độ đàn hồi nhanh

 

 

 

docx20 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/03/2021 | Lượt xem: 33 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục 8 - Tiết 11 đến 28 - Bản đẹp 3 cột, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
lớp thực hiện. 2. Nhảy cao: - ễn: Chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. - Học cỏch xỏc định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà. a. Trũ chơi: + Nhảy lào cũ tiếp sức: b. Một số động tỏc bổ trợ: + Đỏ lăng trước. + Đỏ lăng sau. + Đỏ lăng sang ngang. C.Phần kết thỳc 4.Thả lỏng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chõn, hớt thở sõu. 5. Xuống lớp: - Giỏo viờn: + Nhận xột đỏnh giỏ kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập luyện ở nhà 6 . Rỳt kinh nghiệm : Tuần : 12 ns : Tiết : 23 nd : KIỂM TRA BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I.Mục tiờu: - Kiểm tra quỏ trỡnh học tập và rốn luyện kỹ năng thụng qua bài thể dục - Qua đú để đỏnh giỏ phõn lọai HS II.Địa điểm phương tiện: - Sõn TD trường, Cũi, Bàn ghế GV III. Tiến trỡnh lờn lớp: A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi kiểm tra 2. Khởi động: - Khởi động chuyờn mụn: 3 . Bài mới : Hoạt động Nội dung bs B.Phần cơ bản 1. Kiểm tra: Thang điểm: KQ Nội dung đỏnh giỏ Giỏi Thuộc và thực hiện đỳng, đẹp cỏc động tỏc trong bài Khỏ Thuộc cả bài , cú 2-5 động tỏc sai sút nhỏ Trung bỡnh Cú 5-9 động tỏc thục hiện sai Yếu Cú dưới 15 động tỏc thực hiện sai C.Phần kết thỳc 4.Thả lỏng:- Cho HS rủ nhẹ tay, chõn, hớt thở sõu. 5. Xuống lớp: - Giỏo viờn: Nhận xột đỏnh giỏ kết quả buổi kiểm tra, và đỏnh giỏ nội dung học. - Thụng bỏo kết quả cho HS 6 . Rỳt kinh nghiệm : Tuần : 12 ns : Tiết : 24 nd : NHẢY CAO – CHẠY BỀN Nhảy cao: - ễn cỏch xỏc định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà. - Học Đo đà và hướng điều chỉnh đà. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền I.Mục tiờu: - Rốn luyện ý thức tự giỏc, tớch cực trong học tập rốn luyện để phỏt triển tố chất sức mạnh trong vận động. - Giỳp HS phỏt triển sức mạnh, sức bật đụi chõn. - Biết vận dụng cỏc kiến thức đó học vào thực tiễn. II.Địa điểm phương tiện: - Sõn TD trường, Cũi. Hố cỏt, bộ cọc xà nhảy cao. III.Tiến trỡnh lờn lớp: A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay cỏc khớp cổ, cổ tay, cổ, chõn, vai cỏnh tay, hụng, đầu gối. - Khởi động chuyờn mụn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nõng cao đựi. - Chạy đạp sau. 3. Bài cũ Gọi 2 HS thực hiện động hiện động tỏc đỏ lăng trước, sau, sang ngang 3 . Bài mới : Hoạt động Nội dung bs GV thực hiện mẫu và hướng dẫn giỳp đỡ cho HS thực hiện. GV hướng dẫn và thực hiện đo đà cho HS quan sát. -Cho HS thực hiện - Chia học sinh theo nhóm sức khỏe. - Những nhóm yếu chỉ chạy hết khối lượng không tính thời gian B. Phần cơ bản: 1. Nhảy cao: Ôn + Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. + Cách xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà. Học : Đo đà và điều chỉnh đà: - Đo đà: + Cách 1: 2 bước đi thường bằng 1 bước chạy đà. + Cách 2: Chạy ngược theo hướng chạy đà (bắt đầu từ điểm giậm nhảy). - Điều chỉnh đà: Khi đó xong tiến hành chạy thử đà; nếu thừa thì ta lui điểm bắt đầu chạy bằng với khoảng cách thừa đà, nếu thiếu thì ngược lại 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền: C.Phần kết thỳc 4.Thả lỏng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chõn, hớt thở sõu. 5. Xuống lớp: - Giỏo viờn: + Nhận xột đỏnh giỏ kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập luyện ở nhà 6 . Rỳt kinh nghiệm : Tuần : 13 ns : Tiết : 25 nd : NHẢY CAO – CHẠY BỀN Nhảy cao: - ễn cỏc động tỏc bổ trợ chạy đà - Học Đặt chõn giậm vào điểm giậm nhảy, đà 1-3 bước giậm nhảy đỏ lăng, đà 3 bước giậm nhảy đỏ lăng, giai đoạn qua xà. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền I.Mục tiờu - Rốn luyện ý thức tự giỏc, tớch cực trong học tập rốn luyện để phỏt triển tố chất sức mạnh trong vận động. - Giỳp HS phỏt triển sức bật, sức mạnh đụi chõn. - Biết vận dụng cỏc kiến thức đó học vào thực tiễn. II. Địa điểm phương tiện: - Sõn TD trường, Cũi. Hố cỏt, bộ cọc xà nhảy cao. III. Tiến trỡnh lờn lớp: A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: + Xoay cỏc khớp cổ, cổ tay, cổ, chõn, vai cỏnh tay, hụng, đầu gối. - Khởi động chuyờn mụn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nõng cao đựi. - Chạy đạp sau. 3. Bài cũ Gọi 2 HS thực hiện động hiện động tỏc đỏ lăng trước, sau, sang ngang Hoạt động Nội dung bs GVhướng dẫn và giúp đỡ cho HS tập luyện. B.Phần cơ bản 1. Nhảy cao b. Một số động tác bổ trợ: + Đá lăng trước. + Đá lăng sau. + Đá lăng sang ngang. + Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. GV tổ chức và giám sát cho lớp thực hiện. GV thực hiện mẫu và hướng dẫn giỳp đỡ cho HS thực hiện. GV hướng dẫn và thực hiện cho HS quan sỏt. -Cho HS thực hiện - Chia học sinh theo nhúm sức khỏe. - Những nhúm yếu chỉ chạy hết khối lượng khụng tớnh thời gian Học : - Đặt chõm giậm vào điểm giậm nhảy. - Đà 1-3 bước giậm nhảy đỏ lăng - Đà 3 bước giậm nhảy đỏ lăng giai đoạn trờn khụng 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền: C.Phần kết thỳc 4.Thả lỏng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chõn, hớt thở sõu. 5. Xuống lớp: - Giỏo viờn: + Nhận xột đỏnh giỏ kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập luyện ở nhà 6 . Rỳt kinh nghiệm : Tuần : 13 ns : Tiết : 26 nd : NHẢY CAO – CHẠY BỀN - Nhảy cao:- Động tỏc bổ trợ đà 3 bước giậm nhảy đỏ lăng, chạy đà- đặt chõn vào điểm giậm nhảy- giậm nhảy đỏ lăng; Học giai đoạn qua xà và tiếp đất kiểu bước qua - Chạy bền: - Trũ chơi ( do GV chọn) I.Mục tiờu - Rốn luyện ý thức tự giỏc, tớch cực trong học tập rốn luyện để phỏt triển tố chất sức mạnh trong vận động. - Giỳp HS phỏt triển sức bật, sức mạnh đụi chõn. - Biết vận dụng cỏc kiến thức đó học vào thực tiễn. II.Địa điểm phương tiện: - Sõn TD trường, Cũi. Hố cỏt, bộ cọc xà nhảy cao. III. Tiến trỡnh lờn lớp: A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung:Bài TD 4 động tỏc + Xoay cỏc khớp cổ, cổ tay, cổ, chõn, vai cỏnh tay, hụng, đầu gối. - Khởi động chuyờn mụn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nõng cao đựi. - Chạy đạp sau. 3. Bài cũ Gọi 2 HS thực hiện động hiện động tỏc Chạy đà giậm nhảy co chõn qua xà Hoạt động Nội dung bs GVhướng dẫn và giúp đỡ cho HS tập luyện. B.Phần cơ bản 1. Nhảy cao b. Một số động tác bổ trợ: + Đá lăng trước. + Đá lăng sau. + Đá lăng sang ngang. GV tổ chức và giám sát cho lớp thực hiện. GV thực hiện mẫu và hướng dẫn giỳp đỡ cho HS thực hiện. GV hướng dẫn và thực hiện cho HS quan sỏt. -Cho HS thực hiện Cho HS nhảy dõy bền 1 em nhảy 800 dến 1000 cỏi GV tổ chức cho lớp thi đấu với nhau. + Chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. + Chạy đà chớnh diện giậm nhảy duổi chõn lăng qua xà. + Đặt chõm giậm vào điểm giậm nhảy. + Đà 3 bước giậm nhảy đỏ lăng giai đoạn trờn khụng. +Chạy đà - đặt chõn giậm vào điểm giậm nhảy – giậm nhảy đỏ lăng. Học : Giai đoạn qua xà và giai đoạn tiếp đất nhảy cao kiểu bước qua: Mụphỏng động tỏc Qua xà 1 2 3 4 5 Động tỏc khi hực thiện 3 2 4 1 5 3. Chạy bền: Trũ chơi: Nhảy dõy bền. C.Phần kết thỳc 4.Thả lỏng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chõn, hớt thở sõu. 5. Xuống lớp: - Giỏo viờn: + Nhận xột đỏnh giỏ kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập luyện ở nhà 6 . Rỳt kinh nghiệm : Tuần : 14 ns : Tiết : 27 nd : NHẢY CAO – CHẠY BỀN Nhảy cao: - Đà 3 -5 bước giậm nhảy đỏ lăng qua xà và tiếp đất Chạy bền: - Luyện tập chạy bền I.Mục tiờu - Rốn ý thức tự giỏc, tớch cực trong học tập rốn luyện để phỏt triển tố chất vận động. - Giỳp HS phỏt triển sức bật, sức mạnh đụi chõn. - Biết vận dụng cỏc kiến thức đó học vào thực tiễn. II.Địa điểm phương tiện: - Sõn TD trường, Cũi. Hố cỏt, bộ cọc xà nhảy cao. III.Tiến trỡnh lờn lớp: A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung:Bài TD 4 động tỏc + Xoay cỏc khớp cổ, cổ tay, cổ, chõn, vai cỏnh tay, hụng, đầu gối. - Khởi động chuyờn mụn: - Chạy bước nhỏ. - Chạy nõng cao đựi. - Chạy đạp sau. 3. Bài cũ: Gọi HS thực hiện đt dặt chõn giậm Hoạt động Nội dung bs Lớp chia 4 nhóm 2 nhóm nam, 2 nhóm nữ thực hiện. GV quan sát tổ chức giúp đỡ cho HS thực hiện - Chia học sinh theo nhóm sức khỏe. - Những nhóm yếu chỉ chạy hết khối lượng không tính thời gian B.Phần cơ bản 1. Nhảy cao - Ôn một số động tác bổ trợ + Chạy đà chính diện giậm nhảy co chân qua xà. + Chạy đà chính diện giậm nhảy duổi chân lăng qua xà. - Đà 3 -5 bước giậm nhảy đá lăng qua xà và tiếp đất. Sau đó tăng dần lên 9-11 bước. 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền: Nam: 800m. Nữ : 500m. - Cho giỏo viờn hướng dẫn cho HS thả lỏng (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) C.Phần kết thỳc 1.Thả lỏng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chõn, hớt thở sõu. 2. Xuống lớp: - Giỏo viờn: + Nhận xột đỏnh giỏ kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập luyện ở nhà Tuần : 14 ns : Tiết : 28 nd : NHẢY CAO – CHẠY BỀN Nhảy cao: - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nõng cao kỹ thuật Chạy bền: - Luyện tập chạy bền I.Mục tieu: - Hoàn thiện và nõng cao kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua. - Giỳp HS phỏt triển sức bật, sức mạnh đụi chõn. - Biết vận dụng cỏc kiến thức đó học vào thực tiễn. II.Địa điểm phương tiện: - Sõn TD trường, Cũi. Hố cỏt, bộ cọc xà nhảy cao. III.Tiến trỡnh lờn lớp: A.Phần chuẩn bị 1. Nhận lớp: - Kiểm diện - Phổ biến nội dung buổi học 2. Khởi động: - Khởi động chung: - Khởi động chuyờn mụn: Hoạt động Nội dung bs Lớp chia 4 nhúm 2 nhúm nam, 2 nhúm nữ thực hiện. GV quan sỏt tổ chức giỳp đỡ cho HS thực hiện *Nõng xà từ 0,7m (nữ) 0,9m(nam) cứ 5cm một lần nõng. - Chia học sinh theo nhúm sức khỏe. - Những nhúm yếu chỉ chạy hết khối lợng khụng tớnh thời gian B.Phần cơ bản 1. Nhảy cao - ễn một số động tỏc bổ trợ + Chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. + Chạy đà chớnh diện giậm nhảy duổi chõn lăng qua xà. - Hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nõng cao kỹ thuật. 2. Chạy bền: Luyện tập chạy bền: Nam: 800m. Nữ : 500m. C.Phần kết thỳc 4.Thả lỏng: - Cho HS rủ nhẹ tay, chõn, hớt thở sõu. 5. Xuống lớp: - Giỏo viờn: + Nhận xột đỏnh giỏ kết quả buổi học. + Giao khối lượng cho HS tập thờm 6 . Rỳt kinh nghiệm :

File đính kèm:

  • docxgatd8 tuan 6tuan 14.docx