Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 29+30: Đá cầu; Chạy bền - Năm học 2012-2013

I. NHIỆM VỤ:

1. Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng má trong, bằng mu bàn chân. Đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Học: Một số chiến thuật thi đấu đơn. Đấu tập.

 2. Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cch thực hiện tâng cầu bằng đùi, bằng má trong, bằng mu bàn chân. Đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số chiến thuật thi đấu đơn. Đấu tập.

 - Biết cch thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.

 2. Kĩ năng:

 - Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi, bằng má trong, bằng mu bàn chân. Đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số chiến thuật thi đấu đơn. Đấu tập.

 - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.

 3. Thái độ:

 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghim tc tập luyện, phịng trnh chấn thương.

 III. THỜI GIAN:

 

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/03/2021 | Lượt xem: 66 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 29+30: Đá cầu; Chạy bền - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 15 MÔN: ĐÁ CẦU, CHẠY BỀN. ˜w™ Tiết CT : 29+30 Thời gian dạy : 20/11/2012 I. NHIỆM VỤ: 1. Đá cầu: Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng má trong, bằng mu bàn chân. Đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Học: Một số chiến thuật thi đấu đơn. Đấu tập. 2. Chạy bền: chạy trên địa hình tự nhiên. II. YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, bằng má trong, bằng mu bàn chân. Đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số chiến thuật thi đấu đơn. Đấu tập. - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi, bằng má trong, bằng mu bàn chân. Đỡ cầu bằng ngực. Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. Một số chiến thuật thi đấu đơn. Đấu tập. - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. 3. Thái độ: - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phịng tránh chấn thương. III. THỜI GIAN: - 2 tiết (90’) IV. ĐỊA ĐIỂM: - Sân tập TDTT của trường. V. DỤNG CỤ: - Lưới, cầu đá. PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VĐ I/ Phần mở đầu: Nhận lớp Phổ biến nội dung yêu cầu kiểm tra Khởi động: Chung và chuyên môn KTBC: Đỡ cầu bằng ngực (12p) 1’ 1’ 8’(2 lần x 8 nhịp) 2’ II/ Phần cơ bản: 1)Đá cầu: _Ôn tâng cầu bằng đùi, bằng má trong bàn chân, bằng mu bàn chân. Đỡ cầu bằng ngực. _Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân. _ Một số chiến thuật thi đấu đơn. _ Thi đấu tập. 2) Chạy bền: _Luyện tập chạy trên địa hình tự nhiên. 350-400m *Củng cố: Đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, đỡ cầu bằng ngực. (71p) 56’ 4 – 6 lần 4 – 6 lần 2 – 3 lần 7’ 8’ III/ Phần kết thúc: -Hồi tĩnh. -Nhận xét. -Dặn dò. (6 - 7p) 4’ 2’ 1’ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC -Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp -Gv nêu ngắn gọn rõ ràng -Tích cực thực hiện khởi động. -Biết cách và thực hiện cơ bản đúng đỡ cầu bằng ngực x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x -Gv gọi 3 hs thực hiện KT, gv đánh giá -Tích cực thực hiện, đúng kỹ thuật tâng cầu. -Phán đoán di chuyển hợp lý để tâng nhiều lần. -Phối hợp mở rộng hai tay ưỡn ngực chạm cầu. +Nắm vững kỹ thuật phát cầu cao chân. +Phối hợp tốt tung cầu và lấy đà phát cầu. -Xem gv thị phạm, thực hiện tốt đá cao chân. -Thực hiện tốt kỹ thuật di chuyển đá cầu. +Nghe gv giải thích nắm vững luật đá cầu. +Áp dụng tốt trong quá trình thi đấu tập. -Tích cực thực hiện luyện tập thi đấu. -Tính điểm đúng theo điều luật đá cầu. +Hít thở đều trong suốt quá trình chạy bền. +Phân phối sức thật hợp lý trong cự ly chạy. +Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong. +Chú ý hs tự kiểm tra mạch trước và sau chạy. - Biết cách và thực hiện cơ bản đúng đá cầu cao chân chính diện bằng mu bàn chân, đỡ cầu bằng ngực. - Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs. x x x x x x x x x x x x x x x x 350-400m - Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs củng cố. -Tích cực thả lỏng, thư duỗi, hít thở sâu. -Tinh thần thái độ trong giờ kiểm tra -Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Tââng cầu, đá cầu cao chân, đấu tập. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 17 Tháng 11 Năm 2012 Giáo viên soạn Phạm Chí Tâm NHẬN XÉT BỔ SUNG : Duyệt của tổ trưởng CM

File đính kèm:

  • docGIAO AN SO 15.doc