Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 27+28: Nhảy cao - Chạy bền - Công Bằng

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức

- Biết cách thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu “ bước qua”

- Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên.

2. Kiến thức:

- Thực hiện được hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu “ bước qua”

- Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên.

3. Thái độ:

- Tích cực tự giác trong học tập, tuân thủ quy định của bộ môn, nghiêm túc thực hiện những yêu cầu của giáo viên đề ra.

 

II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN

- Tập tại sân thể dục

- Hố cát đảm bảo,cột, xà.

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 05/03/2021 | Lượt xem: 91 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 27+28: Nhảy cao - Chạy bền - Công Bằng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 26/11 Ký duyệt Ngày giảng:.. NHẢY CAO - CHẠY BỀN Tiết 27 - Nhảy cao: Tiếp tực hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “ bước Qua” và nâng cao thành tích . - Chạy bền: Luyện tập chạy bền . I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức - Biết cách thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu “ bước qua” - Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên. 2. Kiến thức: - Thực hiện được hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu “ bước qua” - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. 3. Thái độ: - Tích cực tự giác trong học tập, tuân thủ quy định của bộ môn, nghiêm túc thực hiện những yêu cầu của giáo viên đề ra. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Tập tại sân thể dục - Hố cát đảm bảo,cột, xà. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp. - GV nhận lớp kiểmv tra sĩ số. - Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Giới thiệu gv dự giờ (nếu có) 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh sân TD - Bài khởi động chung 6 động tác - Xoay các khớp - Ép dây chằng - Chạy bước nhỏ . -Chạy nâng cao đùi . - Chạy đáp sau. 3. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy thực hiện kĩ thuật giậm nhảy - qua xà - tiếp đất và cho biết khi qua xà chân lăng thẳn hay cong . B. PHẦN CƠ BẢN 1. Nhảy cao: - Ôn động tác bổ trợ. + Đá lăng trước sau. + Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng. + Đầ 3 bước giậm nhảy đá lăng . + Chạy đà 1-3 bước giậm nhảy chân lăng duỗi thăng qua xa . - Hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua . + Đo và điều chỉnh đà hợp lý, chạy đà theo tốc độ tăng dần. + Giậm nhảy nhanh mạnh tích cực đúng góc độ(90 độ), kết hợp đánh tay. + Thực hiện kỹ thuật trên không chân thẳng thân người hơi gập về trước tay giữ ngang vai. + Tiếp đất trùng gối hoãn xung giảm chấn động tay đưa xuống giưc thăng bằng. * Củng cố -Thực hiện lại kỹ thuật nhảy cao. 2. Chạy bền: - Khi chạy phải phân phối sức hợp lý, kết hợp nhịp thở với bước chạy. +Nam chạy: + Nữ chạy : C. PHẦN KẾT THÚC 1. Thả lỏng - Rũ tay, chân, rung bắp đùi. 2. Nhận xét giờ học - Ưu điểm - nhược điểm. 3. Về nhà: và tập đã lăng,tập chạy bền. 8 - 10' 1-2| 1Vx200m 2Lx8N 2Lx15m 28- 30' 4 L 5 L 600m 550m 4 - 5' Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Q HS ¯3-5m Q GV - Cs lớp tập chung, chấn chỉnh háng ngũ báo cáo sĩ số cho gv. - Gv chúc lại hs, phổ biến ngắn gọn dễ hiểu, đủ ý. - Từ đội hình trên cho cả lớp quay phải, từ trái qua phải thành một hàng dọc chạy,sau đó về chuyển khai thành ĐH so le - Gọi 1-2em lên thực hiện và trả lời câu hỏi, cho lớp quan sát nhận xét va bổ sung gv nhận xét,cho điểm. - Cho hs ôn một số động tác bổ trợ Cho nhảy cao - Gv quan xát sửa sai cho hs. GV hướng dẫn lại kỹ thuật cho học sinh nhớ lại, tổ chức cho học sinh tập. x x x oGV x x x x - GV quan sát sửa sai cho hs về kĩ thuật, chường hợp con 1 vài em còn sai nhiều thi phải cho ra ngoài hướng dẫn bổ trợi kĩ thuạt lại - Gv nhấn mạnh những điểm mẫu chốt của kĩ thuật động tác. - Nâng dần mức xà lên cho hs nhảy. - Phần cuối gv gọi 2- 4 em lên thực hiện cho lớp quan sát nhận xét. gv nhân xét chung, củng cố bài. - GV nhắc lại phân phối sức khi chạy,cách kết hợp nhịp thở với bước chạy. - Cho hs thực hiện một số động tác thả lỏng . - Đội hình xuống lớp. (như đội hình nhận lớp ) - Gv nhận sét ngắn gọn , đủ ý - Giao bài tập cụ thể cho hs . - Cho lớp nghỉ . - Cả lớp choc khoẻ . IV. Rút kinh nghiệm: .................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngáy soạn: 26/11 Ngáy giảng: NHẢY CAO - CHẠY BỀN Tiết 28. - Nhảy cao: Luyện tập nâng cao kĩ thuật nhảy cao kiểu “Bước qua ” và nâng cao thành tích. - Chạy bền: Trò chơi “ do gv chọn ”. I. MỤC TIÊU: 1. Kiến thức - Biết cách thực hiện hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu “ bước qua”, nâng cao kĩ thuật và thành tịch - Biết cách thực hiện trò chơi. 2. Kiến thức: - Thực hiện cơ bản hoàn chỉnh các giai đoạn nhảy cao kiểu “ bước qua”, nâng cao kĩ thuật và thành tích. - Thực hiện cơ bản đúng trò chơi. 3. Thái độ: - Tích cực tự giác trong học tập, tuân thủ quy định của bộ môn, nghiêm túc thực hiện những yêu cầu của giáo viên đề ra. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN - Tập tại sân thể dục - Hố cát đảm bảo,cột, xà. III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC NỘI DUNG ĐL PHƯƠNG PHÁP - TỔ CHỨC A. PHẦN MỞ ĐẦU 1. Nhận lớp. - GV nhận lớp kiểmv tra sĩ số. - Gv phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. - Giới thiệu gv dự giờ (nếu có) 2. Khởi động - Chạy nhẹ nhàng quanh sân TD - Bài khởi động chung 6 động tác - Xoay các khớp - Ép dây chằng - Đá lăng trước - Đà 1 bước giậm nhảy đá lăng - Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng . 3. Kiểm tra bài cũ: - Em hãy thực hiện chạy đà 5-7 bước giậm nhảy đá lăng - qua xà - tiếp đất và cho biết khi tiếp đất ( đệm ) chân nào tiếp trước. B. PHẦN CƠ BẢN 1. Nhảy cao: - Ôn động tác bổ trợ. + Chạy đà 3 bước giậm nhảy chân lăng duối thẳng qua xa. - Hoàn thiện nâng cao kĩ thuật và thành tích nhảy cao. + Đo và điều chỉnh đà hợp lý, chạy đà theo tốc độ tăng dần. + Giậm nhảy nhanh mạnh tích cực đúng góc độ(90 độ), kết hợp đánh tay. + Thực hiện kỹ thuật trên không chân thẳng thân người hơi gập về trước tay giữ ngang vai. + Tiếp đất trùng gối hoãn xung giảm chấn động tay đưa xuống gĩư thăng bằng. * Củng cố - Thực hiện lại kỹ thuật nhảy cao. 2. Chạy bền: - Chơi trò chơi. (chạy tiếp sức) C. PHẦN KẾT THÚC 1. Thả lỏng - Rũ tay, chân, rung bắp đùi. 2. Nhận xét giờ học - Ưu điểm - nhược điểm. 3. Về nhà: và tập đã lăng,tập chạy bền. 8 - 10' 1-2| 1Vx200m 2Lx8N 28-30' 4 L 5 L 2Lx3 hiệp 4 - 5' Đội hình nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Q HS ¯3-5m Q GV - Cs lớp tập chung, chấn chỉnh háng ngũ báo cáo sĩ số cho gv. -Gv chúc lại hs, phổ biến ngắn gọn dễ hiểu, đủ ý. - Từ đội hình trên cho cả lớp quay phải, từ trái qua phải thành một hàng dọc chạy,sau đó về chuyển khai thành ĐH so le - Gọi 1-2em lên thực hiện và trả lời câu hỏi, cho lớp quan sát nhận xét va bổ sung gv nhận xét, cho điểm. - Cho hs ôn một số động tác bổ trợ cho nhảy cao - Gv quan xát sửa sai cho hs. - GV nhẫn mạnh lại những điểm mẫu chốt của kỹ thuật cho học sinh nhớ lại, tổ chức cho học sinh tập. x x x x x x x x - GV quan sát sửa sai cho hs về kĩ thuật, tuy từng chường hợp, có thể cho ra ngoài hướng dẫn bổ trợi kĩ thuạt lại - Gv nhấn mạnh những điểm mẫu chốt của kĩ thuật động tác . - Nâng dần mức xà lên cho hs nhảy. - Phần cuối gv gọi 2- 4 em lên thực hiện cho lớp quan sát nhận xét, gv nhân xét chung, củng cố bài. GV phổ biến lại luật chôi cho HS nhớ lại, tổ chức cho HS chơi. - Cho hs thực hiện một số động tác thả lỏng. - Đội hình xuống lớp. (Như đội hình nhận lớp ) - Gv nhận sét ngắn gọn , đủ ý - Giao bài tập cụ thể cho hs . - Cho lớp nghỉ . - Cả lớp choc khoẻ . IV. Rút kinh nghiệm. ...................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docGIAO AN TD 8 CKTKN tiet 2728.doc