Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 19+20 - Năm học 2012-2013

I: Mục Tiêu:

1, CN:- Ôn xuất phát thấp, chạy lao

- Trò chơi( chay đuổi)

- Kiến thức:

- Ôn xuất phát thấp, chạy lao, (cự li 30 -> 40m)

- Kỹ năng:

- Thự hiện đúng các động tác kỹ thuật và chạy hết cự li quy định .

2, NX:

Kiến thức: Ôn chạy đà 5-7 bước giậm nhẩy bật cao tiếp đất bằng 2 chân, chạy đà 5-7 bước giậm nhẩy bước bộ trên không.

 

- Kỹ năng:

 - Thực hiện tương đối đúng động tác kỹ thuật chạy đà 5-7 bước giậm nhẩy bật cao tiếp đất bằng 2 chân, chạy đà 5-7 bước giậm nhẩy bước bộ trên không.

 

3. TháI độ: Qua bài học rèn cho Hs tính kỷ luật, sự nhanh nhẹn, sức bật, chính xác, sự khéo léo và tăng cường thể lực

 

II: Địa Điểm - Phương Tiện:

1, Địa điểm:

 Sân trường.

2, Phương tiện:

 - Gv: Còi, đồng hồ, ván giậm nhảy xa, bàn đạp chạy.

 - Hs: Kiến thức.

 

doc6 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 09/03/2021 | Lượt xem: 16 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 19+20 - Năm học 2012-2013, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn 21/10/2012 Ngày dạy :24/10/2012 Tiết 19: chạy nhanh - nhảy xa I: Mục Tiêu: 1, CN:- Ôn xuất phát thấp, chạy lao - Trò chơi( chay đuổi) - Kiến thức: - Ôn xuất phát thấp, chạy lao, (cự li 30 -> 40m) - Kỹ năng: - Thự hiện đúng các động tác kỹ thuật và chạy hết cự li quy định . 2, NX: Kiến thức: Ôn chạy đà 5-7 bước giậm nhẩy bật cao tiếp đất bằng 2 chân, chạy đà 5-7 bước giậm nhẩy bước bộ trên không. - Kỹ năng: - Thực hiện tương đối đúng động tác kỹ thuật chạy đà 5-7 bước giậm nhẩy bật cao tiếp đất bằng 2 chân, chạy đà 5-7 bước giậm nhẩy bước bộ trên không. 3. TháI độ: Qua bài học rèn cho Hs tính kỷ luật, sự nhanh nhẹn, sức bật, chính xác, sự khéo léo và tăng cường thể lực II: Địa Điểm - Phương Tiện: 1, Địa điểm: Sân trường. 2, Phương tiện: - Gv: Còi, đồng hồ, ván giậm nhảy xa, bàn đạp chạy. - Hs: Kiến thức. III: Nội Dung - Phương Pháp Nội Dung ĐL Phương Pháp I: Phần Mở Đầu: 1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2, KĐ: - Hs thực hiện chạy nhẹ nhàng 200m vòng quanh sân tập, tập bài TD khởi động, xoay các khớp, ép dây chằng - Hs thực hiện các động tác: bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi - chuỷên chạy 20m 2’ 8’ - Lớp trưởng tập chung thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số, nghe Gv phổ biến nội dung giờ học. - Hs thực hiện tập theo đội hình vòng tròn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20m X II: Phần Cơ Bản: * KTBC: goị 2 em lên tập nhẩy xa kiểu ngồi 1, CN: - Ôn xuất phát thấp, chạy lao,(cự li 30 -> 40m). GV hưỡng dẫn học sinh tập luyện - Trò chơi( chay đuổi) GV hưỡng dẫn cách chơi 2, NX: Ôn chạy đà 5-7 bước giậm nhẩy bật cao tiếp đất bằng 2 chân, - chạy đà 5-7 bước giậm nhẩy bước bộ trên không. 3. Củng cố: goị 2 em lên nhẩy bước bộ trên không( 1 kt tốt 1 kt sấu) 4 13 13 GV nhận sét cho điểm x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 40m X Đội hình tập CN - Gv chia lớp thành 2 nhóm. Một nhóm tập chạy nhanh, một nhóm tập nhảy xa. Sau thới gian nhất định hai nhóm đổi nội dung tập. - Gv yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm thực hiện ôn tập nội dung, xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng (cự li 30 -> 40m). - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai x x x x x x x x x x x x X GV x x x x x x x x x x x x Độ hình tập NX - Gv yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy Ôn chạy đà 5-7 bước giậm nhẩy bật cao tiếp đất bằng 2 chân, chạy đà 5-7 bước giậm nhẩy bước bộ trên không - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai - HS nhận xét GV bổ sung - Hs đi theo đội hình vòng tròn thực hiện các động tác thỏ lỏng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x X Đội hình xuống lớp C: Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: Thả lỏng cơ bắp, thu duỗi khớp. - Nhận sét đánh giá giờ học (khen thưởng, phê bình kịp thời). - HDVN: + Tập các động tác bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát thấp 5 Ngày soạn :23/10/2012 Ngày dạy :26/10/2012 Tiết 20: chạy nhanh - nhảy xa I: Mục Tiêu: 1, Chạy Nhanh -Kiến thức: : - Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy giữa quãng, bước đầu hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng. Kỹ năng: - Thự hiện đúng các động tác kỹ thuật và chạy hết cự li quy định . 2, Nhảy Xa: - Kiến thức: Ôn chạy đà 5-7 bước giậm nhẩy bật cao tiếp đất bằng 2 chân, chạy đà 5-7 bước giậm nhẩy bước bộ trên không - Học : Kỹ thuật trên không và tiếp đất. - Kỹ năng; - Thực hiện tương đối đúng động tác kỹ thuật Kỹ thuật trên không và tiếp đất 3. TháI độ: Qua bài học rèn cho Hs tính kỷ luật, sự nhanh nhẹn, sức bật, chính xác, sự khéo léo và tăng cường thể lực II: Địa Điểm - Phương Tiện: 1, Địa điểm: Sân trường. 2, Phương tiện: - Gv: Còi, đồng hồ, ván giậm nhảy xa, bàn đạp chạy. - Hs: Kiến thức. III: Nội Dung - Phương Pháp Nội Dung ĐL Phương Pháp I: Phần Mở Đầu: 1, Gv nhận lớp, kiểm tra sĩ số, phổ biến nội dung yêu cầu giờ học. 2, Khởi Động: - Hs thực hiện chạy nhẹ nhàng 200m vòng quanh sân tập, tập bài TD khởi động, xoay các khớp, ép dây chằng - Hs thực hiện các động tác: bước nhỏ, gót chạm mông, nâng cao đùi - chuỷên chạy 20m 2’ 8’ - Lớp trưởng tập chung thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số, nghe Gv phổ biến nội dung giờ học. - Hs thực hiện tập theo đội hình vòng tròn. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 20m X II: Phần Cơ Bản: KTBC: goị 2 em lên tập nhẩy xa kiểu ngồi 1, Chạy Nhanh: - Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, - Chạy giữa quãng, - bước đầu hoàn thiện kỹ thuật xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng. 2, Nhảy Xa: : Ôn chạy đà 5-7 bước giậm nhẩy bật cao tiếp đất bằng 2 chân, chạy đà 5-7 bước giậm nhẩy bước bộ trên không - Học : Kỹ thuật trên không và tiếp đất. 3. Củng cố: goị 2 em lên KT tiếp đất ( 1 kt tốt 1 kt sấu) 4 13 13 GV nhận sét cho điểm hs x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 40m X GV Đội hình tập CN - Gv chia lớp thành 2 nhóm. Một nhóm tập chạy nhanh, một nhóm tập nhảy xa. Sau thới gian nhất định hai nhóm đổi nội dung tập. - Gv yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm thực hiện ôn tập nội dung: chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy giữa quãng, xuất phát thấp, chạy lao, chạy giữa quãng. - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai x x x x x x x x x x x x X x x x x x x x x x x x x - Gv yêu cầu nhóm trưởng chỉ huy cả nhóm thực hiện ôn tập - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai - GV phân tích và thị phạm kỹ thuật - Hs thực hiện luyện tập - Gv quan sát sửa sai - Gv quan sát sửa sai - hs nhận sét gv bổ sung - Hs đi theo đội hình vòng tròn thực hiện các động tác thỏ lỏng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x GV Đội hình xuống lớp C: Phần Kết Thúc: - Hồi tĩnh: Thả lỏng cơ bắp, thu duỗi khớp. - Nhận sét đánh giá giờ học (khen thưởng, phê bình kịp thời). - HDVN: + Tập các động tác bước nhỏ, nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát thấp 5

File đính kèm:

  • docTD Tuan 10 lop 8.doc