Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 13+14: Bài thể dục - Chạy ngắn - Chạy bền - Năm học 2013-2014 - Phạm Chí Tâm

 I. NHIỆM VỤ:

 1. Bài TD: Ôn và hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 35.

2. Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật chạy ngắn, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoàn chỉnh kĩ thuật xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng, chạy về đích và kĩ thuật đánh đích 60m.

3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên.

 II. YÊU CẦU:

 1. Kiến thức:

 - Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 35.

 - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi, xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quảng, chạy về đích và kỹ thuật đánh đích.

 - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên.

 2. Kĩ năng:

 - Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 đến 35.

 - Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi, xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quảng, chạy về đích và kỹ thuật đánh đích.

 - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên.

 3. Thái độ:

 - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương.

 III. THỜI GIAN:

 - 2 tiết (90)

 IV. ĐỊA ĐIỂM:

 -

doc4 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/03/2021 | Lượt xem: 77 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 13+14: Bài thể dục - Chạy ngắn - Chạy bền - Năm học 2013-2014 - Phạm Chí Tâm, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GIÁO ÁN SỐ: 7 MÔN: BÀI TD - CHẠY NGẮN – CHẠY NGẮN ˜w™ Tiết CT : 13+14 Thời gian dạy : 01/10/2013 I. NHIỆM VỤ: 1. Bài TD: Ôn và hoàn thiện từ nhịp 1 đến nhịp 35. 2. Chạy ngắn: Một số động tác bổ trợ kĩ thuật chạy ngắn, trò chơi “Lò cò tiếp sức” hoàn chỉnh kĩ thuật xuất phát thấp-chạy lao, chạy giữa quãng, chạy về đích và kĩ thuật đánh đích 60m. 3. Chạy bền: Chạy trên địa hình tự nhiên. II. YÊU CẦU: 1. Kiến thức: - Biết cách thực hiện các động tác từ 1 đến 35. - Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi, xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quảng, chạy về đích và kỹ thuật đánh đích. - Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. 2. Kĩ năng: - Thực hiện cơ bản đúng các động tác từ 1 đến 35. - Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, trò chơi, xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quảng, chạy về đích và kỹ thuật đánh đích. - Thực hiện cơ bản đúng chạy trên địa hình tự nhiên. 3. Thái độ: - Đảm bảo tổ chức tốt, nghiêm túc tập luyện, phòng tránh chấn thương. III. THỜI GIAN: - 2 tiết (90’) IV. ĐỊA ĐIỂM: - Sân tập TDTT của trường. V. DỤNG CỤ: - Tranh bài TDPTC, bàn đạp. PHẦN VÀ NỘI DUNG LƯỢNG VĐ I/ Phần mở đầu: Nhận lớp. Phổ biến nội dung yêu cầu buổi tập. Khởi động:Chung và chuyên môn. KTBC: Xuất phát thấp chạy lao - chạy giữa quãng. (12p) 1’ 1’ 8’(2 lần x 8 nhịp) 2’ II/ Phần cơ bản: 1) Bài TD: Ôn từ nhịp 1 đến nhịp 35. 2) Chạy ngắn: - Các động tác bổ trợ chạy cự ly ngắn. - Trò chơi: “Lò cò tiếp sức” - Hoàn chỉnh kĩ thuật xuất phát thấp chạy lao-giữa quãng-về đích cự ly 60m. 3) Chạy bền: - Chạy trên địa hình tự nhiên. 300-350m * Củng cố: Bài TD 35 nhịp, chạy về đích và kĩ thuật đánh đích. (71p) 28’ 4 – 6 lần 28’ 2 lần x 15m 2 – 3 lần 2 – 3 lần 7’ 8’ III/ Phần kết thúc: - Hồi tĩnh. - Nhận xét. - Dặn dò. (7p) 4’ 2’ 1’ YÊU CẦU CƠ BẢN VỀ KỸ THUẬT BIỆN PHÁP TỔ CHỨC - Ổn định, cán sự báo cáo sĩ số lớp - Chú ý nghe gv phổ biến nội dung yêu cầu. - Tích cực thực hiện khởi động. - Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng xuất phát thấp - chạy lao - chạy giữa quãng. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x - Gv gọi 3hs thực hiện KT, gv đánh giá + Thực hiện đúng biên độ động tác, đúng tư thế động tác, hít thở đều theo nhịp bài tập, hoàn thiện bài thể dục. - Thực hiện tốt các động tác bổ trợ môn chạy + Nắm vững luật chơi, tích cực trong trò chơi. - Phối hợp nhịp nhàng 4 giai đoạn kỹ thuật. - Duy trì và đạt tốc độ nhanh nhất giữa quãng. - Chú ý thực hiện tốt đánh đích. + Biết phân phối sức trong cự ly chạy. + Hít thở đều trong quá trình chạy. + Thả lỏng tích cực sau khi chạy xong. - Biết cách thực hiện và thực hiện cơ bản đúng chạy về đích và kĩ thuật đánh đích. - Gv điều khiển cho hs thực hiện chung, sau đó chia 2 nhóm tập luyện. - Gv quản lý, nhắc nhở sửa sai cho hs. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 60m 15m 300-550m - Gv gọi hs thực hiện tốt và chưa đạt thực hiện cả lớp xem, gv nhận xét cho hs cũng cố. - Tích cực thả lỏng, thư dãn, hít thở sâu. - Tinh thần thái độ học tập - Thực hiện tốt bài tập ở nhà: Bài thể dục, các giai đoạn chạy ngắn, nhảy dây bền. x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x Duyệt của BGH Suối Ngô, ngày 28 Tháng 09 Năm 2013 Giáo viên soạn Phạm Chí Tâm NHẬN XÉT BỔ SUNG : Duyệt của tổ trưởng CM

File đính kèm:

  • docBai the ducChay ngan Chay ben(3).doc