Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 70 - Bản đẹp 3 cột (Chuẩn kiến thức)

I. MỤC TIÊU:

 Trang bị cho học sinh một số hiểu biết ban đầu về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản để các em tập luyện phát triển sức nhanh.

 * Yêu cầu: Các em có một số hiểu biết về sức nhanh và phương pháp tập luyện đơn giản. Giúp các em biết vận dụng tự tập hàng ngày.

II. ĐỊA ĐIỂM PHƯƠNG TIỆN.

 Trong lớp học – Vở ghi

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP.

 

doc159 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Lượt xem: 202 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 70 - Bản đẹp 3 cột (Chuẩn kiến thức), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Ngày soạn: Ngày giảng:.. Tiết 68 Kiểm tra học kỳ ii nội dung nhảy xa I – mục tiêu: Nhảy xa: Kiểm tra kỹ thuật và thành tích * Yêu cầu: Thực hiện tốt kỹ thuật và đạt thành tích cao Rèn tinh thần tự giác, tích cực, nhiệt tình phấn đấu hoàn thành tốt nội dung kiểm tra. II - địa điểm phơng tiện. Sân tập, đệm, ván giậm nhảy, bàn ghế giáo viên ngồi kiểm tra. III – nội dung và phơng pháp lên lớp. Nội dung yêu cầu định lƯợng PhƯơng pháp tổ chức A/. Phần mở đầu 1). Nhận lớp: - Tổ chức lớp, kiểm tra sĩ số: - Kiểm tra trang phục và sức khoẻ của học sinh. - Giáo viên phổ biến nội dung, yêu cầu của giờ học. 2). Khởi động: Chạy nhẹ nhàng thành vòng tròn, vừa đi vừa tập các động tác tay cao, lờn, bụng, vặn mình bài thể dục. Tại chỗ quay mặt vào trong, xoay kĩ các khớp cổ chân , tay, gối, hông Chạy nhẹ nhàng trở về 4 hàng dọc. - Chạy bớc nhỏ. - Chạy nâng cao đùi. - Chạy đạp sau. * Ôn luyện nhảy xa. B/. Phần cơ bản: 1).Nội dung kiểm tra: *Nhảy xa kiểu ngồi. Đánh giá cả về kỹ thuật và thành tích. 2). Cách đánh giá cho điểm: - Điểm 9 – 10. Thực hiện đúng 4 giai đoạn kỹ thuật. Thành tích đạt: 3,40 m ( nam ) 2,90 m ( nữ ) - Điểm 7 – 8. Thực hiện đúng kỹ thuật giậm nhảy và trên không. Thành tích đạt: 3,10 m ( nam ) 2,70 m ( nữ ) - Điểm 5 – 6. Thực hiện đúng kỹ thuậtgiai đoạn trên không. Thành tích đạt: 2,70 m ( nam ) 2,30 m ( nữ ) - Điểm dới 5. Không đạt đợc thành tích ở loại đạt. Tuỳ thuộc vào mức độ thực hiện kỹ thuật và thành tích mà gv đánh giá cho điểm chính xác. C/. Phần kết thúc: * Thực hiện các động tác hồi tĩnh. * Nhận xét giờ học. * Hớng dẫn tập luyện ở nhà. 2 phút 8 phút 1l*10m 1l*10m 1l*20m 30 phút 5 phút Lớp xếp 4 hàg ngang, lớp trởng báo cáo sĩ số và tình hình sức khoẻ của lớp với giáo viên. Giáo viên nêu yêu cầu nội dung kiểm tra và cách đánh giá cho điểm. Cán sự hớng dẫn lớp khởi động. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Cán sự hớng dẫn lớp ôn. Kiểm tra từng em một Gọi tên theo thứ tự trong sổ Mỗi em đợc thực hiện kỹ thuật nhảy xa 3 lần. Tính thành tích từng lần nhảy và điểm đợc tính theo thành tích của lần nhảy xa nhất. GV gọi tên theo sổ. Lần lợt từng em vào thực hiện kỹ thuật. GV cử 2 em đo thành tích qua mỗi lần nhảy. * * * * * * * * * * * * * * * * * GV quan sát kỹ thuật, tính thành tích đánh giá cho điểm. Nếu học sinh nào thực hiện quá yếu giáo viên có thể kiểm tra lại lần 2 nhng điểm kiểm tra lại cho không quá điểm khá. HS đi lại nhẹ nhàng, rũ chân, rũ tay, thực hiện các động tác thả lỏng. GV nhận xét giờ kiểm tra, công bố điểm, tuyên dơng những em đạt điểm giỏi. + Ôn nằm ngửa gập bụng + Luyện tập chạy 30m. + Giờ sau kiểm tra tiêu chuẩn đánh giá thể lực đối với HS * Rút kinh nghiệm: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tuần 36 Ngày soạn............................. Ngày dạy:............................ Tiết 69 Kiểm tra tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh I. Mục tiêu: Kiểm tra tiêu chuẩn đánh giá thể lực HS nội dung: Nằm ngửa gập bụng và chạy 30 m Yêu cầu: Thực hiện tốt 2 nội dung kiểm tra, đạt thành tích theo tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh. Rèn tinh thần tự giác, tích cực phấn đấu đạt thành tích cao nhất. II. Địa điểm phơng tiện: Sân tập đờng chạy 30m, đồng hồ thể thao, ghế băng. Bàn ghế GV ngồi kiểm tra III. Nội dung và phơng pháp lên lớp. Nội dung yêu cầu Định Lợng Phơng pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra trang phục, sức khoẻ hs. Phổ biến nội dung yêu cầu bài tập. 2. Khởi động: Xoay kỹ các khớp: Cổ tay, cổ chân, bả vai, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối - Chạy nhẹ nhàng tại chỗ theo nhịp vỗ tay của gv. ép dây chằng ngang, dọc. Theo đội hình hàng dọc thực hiện các động tác: - Chạy bớc nhỏ: - Chạy nâng cao gối: - Chạy đạp sau: B/ Phần cơ bản: 1/ Kiểm tra nội dung nằm ngửa gập bụng + Cách đánh giá xếp loại Loại tốt: Thực hiện đợc từ 17 lần gập trở lên (nam) và 14 lần với ( nữ) Loại đạt: Thực hiện đợc từ 12 lần gập trở lên đến 16 lần(nam) và 11 lần đến 13 lần với ( nữ) 2/ Kiểm tra nội dung chạy 30 m Loại tốt: Thành tích đạt < 5,20 giây (nam) và < 6,20 giây (nữ). Loại đạt: Thành tích đạt < 6,20 giây (nam) và < 7,20 giây (nữ). Em nào thực hiện các nội dung không đạt đợc thành tích ở mức đạt coi nh không đạt tiêu chuẩn ở nội dung đó. C/ Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh thả lỏng: 2. Nhận xét giờ học: 3. Hớng dẫn học ở nhà: 2 phút 8 phút 2l*10m 2l*10m 2l*10m 15 phút 15 phút 5 phút Cán sự tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài tập. Cán sự lớp hớng dẫn lớp khởi động theo các động tác gv yêu cầu. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV vỗ tay để hs chạy nhẹ nhàng và nhanh dần. Mỗi em đợc kiểm tra 1 lần = cách ngồi trên ghế băng co chân 900 ở đầu gối, 2 bàn chân áp sát mặt ghế, 1 HS hỗ trợ = cách giữ ở phần dới cẳng chân không cho bàn chân ngời đợc kiểm tra tách ra khỏi bàn Mỗi lần ngả ngời co bụng đợc tính 1 lần Thành tích đợc tính = số lần gập trong 30 giây. Kiểm tra theo nhóm, mỗi nhóm 2 em Mỗi em đợc kiểm tra 1 lần xuất phát cao chạy 30m tính thành tích HS rũ chân, rũ tay, đi lại nhẹ nhàng hít thở sâu thả lỏng. GV nhận xét đánh giá kết quả giờ kiểm tra, công bố điểm tuyên dơng những em đạt thành tích cao trong kiểm tra. +Ôn luyện nội dung tại chỗ bật xa, chạy tùy sức trong thời gian 5 phút chuẩn bị cho giờ sau kiểm tra tiêu chuẩn đánh giá thể lực. * Rút kinh nghiệm: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... Tuần 37 Ngày soạn............................. Ngày dạy:............................ Tiết 70 Kiểm tra tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh I. Mục tiêu: Kiểm tra tiêu chuẩn đánh giá thể lực HS nội dung: Tại chỗ bật xa và chạy tùy sức trong thời gian 5 phút. Yêu cầu: Thực hiện tốt 2 nội dung kiểm tra, đạt thành tích theo tiêu chuẩn đánh giá thể lực học sinh. Rèn tinh thần tự giác, tích cực phấn đấu đạt thành tích cao nhất. II. Địa điểm phơng tiện: Sân tập đờng chạy 60m, thớc m, đệm. Bàn ghế GV ngồi kiểm tra III. Nội dung và phơng pháp lên lớp. Nội dung yêu cầu Định Lợng Phơng pháp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Tổ chức lớp: Kiểm tra sĩ số Kiểm tra trang phục, sức khoẻ hs. Phổ biến nội dung yêu cầu bài tập. 2. Khởi động: Xoay kỹ các khớp: Cổ tay, cổ chân, bả vai, khuỷu tay, cánh tay, hông, gối - Chạy nhẹ nhàng tại chỗ theo nhịp vỗ tay của gv. ép dây chằng ngang, dọc. Theo đội hình hàng dọc thực hiện các động tác: - Chạy bớc nhỏ: - Chạy nâng cao gối: - Chạy đạp sau: B/ Phần cơ bản: 1/ Kiểm tra nội dung Tại chỗ bật xa + Cách đánh giá xếp loại Loại tốt: Thực hiện đợc từ 204 cm trở lên (nam) và 163cm với ( nữ) Loại đạt: Thực hiện đợc từ 183cm trở lên đến 203cm(nam) và 146cm đến 162cm với ( nữ) 2/ Kiểm tra nội dung chạy 30 m Loại tốt: Thành tích đạt > 980m (nam) và >850m (nữ). Loại đạt: Thành tích đạt > 880m (nam) và > 770m (nữ). Trong 4 nội dung kiểm tra nếu có 3 nội dung đạt loại tốt thì đợc đánh giá tiêu chuẩn loại tốt Trong 4 nội dung kiểm tra nếu có 1 nội dung chưa đạt thì được đánh giá tiêu chuẩn loại chưa đạt. C/ Phần kết thúc: 1. Hồi tĩnh thả lỏng: 2. Nhận xét giờ học: 3. Hớng dẫn học ở nhà: 2 phút 8 phút 2l*10m 2l*10m 2l*10m 15 phút 15 phút 5 phút Cán sự tập trung lớp thành 4 hàng ngang, báo cáo sĩ số. GV nhận lớp phổ biến nội dung yêu cầu bài tập. Cán sự lớp hớng dẫn lớp khởi động theo các động tác gv yêu cầu. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * GV vỗ tay để hs chạy nhẹ nhàng và nhanh dần. Mỗi em đợc thực hiện bật xa 3 lần và lấy thành tích lần bật xa nhất. Lần lợt từng em vào thực hiện GV đo tính thành tích cho từng em Kiểm tra theo nhóm, mỗi nhóm 2 em Mỗi em đợc kiểm tra 1 lần xuất phát cao chạy quay đi quay lại trên đoạn đờng 60m trong thời gian 5 phút, tính thành tích bằng cự ly chạy HS rũ chân, rũ tay, đi lại nhẹ nhàng hít thở sâu thả lỏng. GV nhận xét đánh giá kết quả giờ kiểm tra, công bố điểm tuyên dơng những em đạt thành tích cao trong kiểm tra. + Ôn luyện các nội dung đã học, tập luyện thể thao thường xuyên để nâng cao sức khỏe. * Rút kinh nghiệm: .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 8 NB.doc