Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 60 - Năm hoc 2010-2011 - Lê Khắc Thành

I/ Mục tiêu_ yêu cầu:

1. Chạy cự li ngắn:

- Cho HS ôn lại các động tác bổ trợ “ chạy bước nhỏ; nâng cao đùi; chạy đạp sau.

- Một số trò chơi phát triển sức nhanh.

- Lí thuyết: một số PP luyện tập phát triển sức nhanh (p1).

- Khái niệm chạy cự li ngắn.

- Yêu cầu HS thực hiện đúng các nội dung ôn tập.

- Hiểu được phần lí thuyết để vận dụng vào tập luyện trong thực tế.

2. Thể dục:

- Học từ nhịp 1-8.

- Yêu cầu học sinh nghiêm túc, tác phong nhanh nhẹn trong tập luyện.

II/ Địa điểm_ Phương tiện:

- Sân trường.

- Còi.

III/ Tiến trình lên lớp:

 

 

 

doc69 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 178 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 60 - Năm hoc 2010-2011 - Lê Khắc Thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Noọi dung kieồm tra: Kỹ thuật nhảy xa kiểu ngồi và thành tớch. Caựch cho ủieồm: Điểm 9 – 10: Thực hiện đỳng kỹ thuật cả 4 giai đoạn, thành tớch đạt 3m (nữ)_ 3.5m (man) trở lờn. Điểm 7 –8: Đỳng kỹ thuật chạy đà, giậm nhảy, trờn khụng. Kỹ thuật tiếp đất cú sai xút, thành tớch đạt từ 2.7m đến dưới 3m (nữ)_ 3.2m đến dưới 3.5m (nam). Điểm 5 – 6: Kỹ thuật giai đoạn trờn khụng cơ bản đỳng. Cú sai xút nhiều trong cỏc giai đoạn kỹ thuật cũn lai.Thành tớch đạt 2.4m đến dưới 2.7m (nữ)_ 2.9m đến dưới 3.2m (nam). Điểm 3 – 4: Khụng hỡnh thành được kỹ thuật giai đoạn trờn khụng. Thành tớch dưới 2.4m (nữ) và dưới 2.9m (nam). III/ Phaàn Keỏt Thuực: ẹoùc ủieồm. Nhaọn xeựt. Daởn do. Xuoỏng lụựp. 9’ 3’ 6’ 2 laàn – 8 nhũp 31’ 5’ ẹh 4 haứng ngang _ caựn sửù ủieàu khieồn. GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Yeõu caàu HS nghieõm tuực chuự yự laộng nghe. ẹH 4 haứng ngang sole_ Gv ủieàu khieồn. GV€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ẹoọi hỡnh 4 haứng ngang _ Gv ủieàu khieồn (HS ngoài). Mội HS được nhảy thử 1 lần và nhảy chớnh thức 3 lần để tớnh điểm. Nếu ngay lần nhảy chớnh thức đầu tiờn hoặc thứ 2 đó đạt điểm tối đa thỡ khụng cần nhảy cỏc lần tiếp theo. Tổ chức kiểm tra làm nhiều đợt theo giới tớnh, mỗi đợt 5_ 6 HS Mỗi HS được kiểm tra 1 lần, cú thể cho kiểm tra lần 2 nhưng điểm kiểm tra lần 2 khụng vượt quỏ 8 điểm. GV đỏnh dấu cỏc mức thành tớch: 2.4m; 2.7m; 3m(nữ) và 2.9m; 3.2m; 3.5m(nam). Yeõu caàu HS nghieõm tuực, thửùc hieọn ủuựng noọi dung cuỷa giụứ kieồm tra. ẹoọi hỡnh 4 haứng ngang do GV ủieàu khieồn. GV€ € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ********************************************** TIẾT 53 - 54 BÀI _ NH ẢY CAO - TTTC - CHẠY BỀN I/Mục đớch – Yờu cầu: Cho HS ụn lại cỏc động tỏc bổ trợ đó học ở lớp 6 - 7. Bước đầu hoàn thiện bài nhảy dõy lien kết. Tiếp tục luyện tập chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. Yờu cầu HS nghiờm tỳc thực hiện nd tiết học. Đảm bảo an toàn cho HS trong tiết học. II/Địa điểm – Phương tiện: Sõn trường Cũi, dõy, phấn. III/ Tiến trỡnh lờn lớp: Nội dung Định lượng Phương phỏp I/ Mở Đầu: 1.nhận lớp: GV và HS làm tủ tục nhận lớp. GV phổ biến nội dung_ yờu cầu giờ học. 2.khởi động: Chung: xoay khớp cổ tay_ cổ chõn; khớp vai; hụng; xoay gối; gập duỗi gối; ộp dọc – ộp ngang. Chuyờn mụn: Lũ cũ tại chỗ. Bật cao tại chỗ. Bật xa. III/Cơ Bản: 1.Nhảy xa: GV giới thiệu nội dung nhảy cao. ễn cỏc động tỏc bổ trợ: Đỏ lăng trước. Đỏ lăng trước _ sau. Đỏ lăng ngang. Đà 1 bước đỏ lăng. Đà 3 bước đỏ lăng. Chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. 2. TTTC: Nhảy dõy ễn: Trao dõy. Nhảy dõy cú nhịp đệm. Nhảy dõy khụng nhịp đệm. Nhảy dõy lũ cũ khụng nhịp đệm. Nhảy đổi chõn khụng nhịp đệm. Nhảy dõy chộo. Thu dõy. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. III/ Kết Thỳc: Thả lỏng. Nhận xột. Dặn dũ. Xuống Lớp. 10’ 3’ 7’ 2lần x 8 nhịp 15 lần 8 lần 5lần 70’ 40’ 20’ 10’ Nam 800m Nữ 600m 10’ ĐH 4 hàng ngang_ cỏn sự điều khiển GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH 4 h àng ngang so le. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Giới thiệu sơ qua lịch sử phỏt triển của mụn nhảy cao. Cỏc giai đoạn của nhảy cao. Yờu cầu HS nắm được cỏc GĐ của nhảy cao. €GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV quan sỏt sủa kt sai cho HS. GV chia nhúm cho HS tự luyện tập. € € € € € € € € € € € € € € € € € GV € € € € € € € € € € € € € € € € GV quan sỏt sủa kt sai cho HS. Chạy theo nhúm _ vũng sõn trường. ĐH thả lỏng 4 hàng ngang sole. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cự li hẹp. *********************************************** TIẾT 55 - 56 BÀI _ NH ẢY CAO -TTTC - CHẠY BỀN I/Mục đớch – Yờu cầu: Cho HS ụn lại cỏc động tỏc bổ trợ đó học ở lớp 6 - 7. Gv giới thiệu KT nhảy cao cho HS nắm và thực hiện. Tiếp tục hoàn thiện bài nhảy dõy lien kết. Tiếp tục luyện tập chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. Yờu cầu HS nghiờm tỳc thực hiện nd tiết học. Đảm bảo an toàn cho HS trong tiết học. II/Địa điểm – Phương tiện: Sõn trường Cũi, xà, giỏ đỡ, dõy, phấn. III/ Tiến trỡnh lờn lớp: Nội dung Định lượng Phương phỏp I/ Mở Đầu: 1.nhận lớp: GV và HS làm tủ tục nhận lớp. GV phổ biến nội dung_ yờu cầu giờ học. 2.khởi động: Chung: xoay khớp cổ tay_ cổ chõn; khớp vai; hụng; xoay gối; gập duỗi gối; ộp dọc – ộp ngang. Chuyờn mụn: Lũ cũ tại chỗ. Bật cao tại chỗ. Bật xa. III/Cơ Bản: 1.Nhảy xa: ễn cỏc động tỏc bổ trợ: Đỏ lăng trước. Đà 1 bước đỏ lăng. Đà 3 bước đỏ lăng. Chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. Học: Kĩ thuật chạy đà. Xỏc định điểm giậm nhảy. Hướng chạy đà. Cỏch đo đà_ chạy đà và điều chỉnh đà. 2. TTTC: Nhảy dõy ễn và hoàn thiện bài lien kết nhảy dõy. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. III/ Kết Thỳc: Thả lỏng. Nhận xột. Dặn dũ. Xuống Lớp. 10’ 3’ 7’ 2lần x 8 nhịp 15 lần 8 lần 5lần 70’ 40’ 20’ 10’ Nam 800m Nữ 600m 10’ ĐH 4 hàng ngang_ cỏn sự điều khiển GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH 4 h àng ngang so le. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV quan sỏt sủa kt sai cho HS. GV thị phạm động tỏc mẫu và hướng dẫn HS thực hiện. GV quan sat và sửa KT sai cho HS. GV chia nhúm cho HS tự luyện tập. € € € € € € € € € € € € € € € € € GV € € € € € € € € € € € € € € € € GV quan sỏt sủa kt sai cho HS. Chạy theo nhúm _ vũng sõn trường. ĐH thả lỏng 4 hàng ngang sole. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cự li hẹp. *********************************************** TIẾT 57 - 58 BÀI _ NH ẢY CAO - TTTC - CHẠY BỀN I/Mục đớch – Yờu cầu: Cho HS ụn cỏc động tỏc bổ trợ. Gv giới thiệu KT nhảy cao cho HS nắm và thực hiện. Tiếp tục hoàn thiện bài nhảy dõy lien kết. Tiếp tục luyện tập chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. Yờu cầu HS nghiờm tỳc thực hiện nd tiết học. Đảm bảo an toàn cho HS trong tiết học. II/Địa điểm – Phương tiện: Sõn trường Cũi, xà, giỏ đỡ,nệm, dõy, phấn. III/ Tiến trỡnh lờn lớp: Nội dung Định lượng Phương phỏp I/ Mở Đầu: 1.nhận lớp: GV và HS làm tủ tục nhận lớp. GV phổ biến nội dung_ yờu cầu giờ học. 2.khởi động: Chung: xoay khớp cổ tay_ cổ chõn; khớp vai; hụng; xoay gối; gập duỗi gối; ộp dọc – ộp ngang. Chuyờn mụn: Lũ cũ tại chỗ. Bật cao tại chỗ. Bật xa. 3. Kiểm tra bài cũ: Đà 3 bước đỏ lăng. III/Cơ Bản: 1.Nhảy xa: ễn cỏc động tỏc bổ trợ: Đỏ lăng trước. Đà 1 bước đỏ lăng. Đà 3 bước đỏ lăng. Chạy đà chớnh diện giậm nhảy co chõn qua xà. Học: Kĩ thuật giậm nhảy. Xỏc định điểm giậm nhảy. Đỏ 1 bước giậm nhảy đỏ lăng. Đỏ 3 bước giậm nhảy đỏ lăng. GĐ qua xà và tiếp đất. 2. TTTC: Nhảy dõy ễn và hoàn thiện bài lien kết nhảy dõy. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. III/ Kết Thỳc: Thả lỏng. Nhận xột. Dặn dũ. Xuống Lớp. 10’ 3’ 7’ 2lần x 8 nhịp 15 lần 8 lần 5lần 2HS 70’ 40’ 20’ 10’ Nam 800m Nữ 600m 10’ ĐH 4 hàng ngang_ cỏn sự điều khiển GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH 4 h àng ngang so le. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € HS thực hiện_ GV nhận xột và cho điểm. €GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV quan sỏt sủa kt sai cho HS. GV thị phạm động tỏc mẫu và hướng dẫn HS thực hiện. GV quan sat và sửa KT sai cho HS. GV chia nhúm cho HS tự luyện tập. € € € € € € € € € € € € € € € € € GV € € € € € € € € € € € € € € € € GV quan sỏt sủa kt sai cho HS. Chạy theo nhúm _ vũng sõn trường. ĐH thả lỏng 4 hàng ngang sole. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cự li hẹp. ************************************************* TIẾT 59 - 60 BÀI _ NH ẢY CAO - TTTC - CHẠY BỀN I/Mục đớch – Yờu cầu: Bắt đầu hoàn thiện kĩ thuật nhảy cao kiểu bước qua và nõng cao thành tớch. Tiếp tục hoàn thiện bài nhảy dõy lien kết. Tiếp tục luyện tập chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. Yờu cầu HS nghiờm tỳc thực hiện nd tiết học. Đảm bảo an toàn cho HS trong tiết học. II/Địa điểm – Phương tiện: Sõn trường Cũi, xà, giỏ đỡ,nệm, dõy, phấn. III/ Tiến trỡnh lờn lớp: Nội dung Định lượng Phương phỏp I/ Mở Đầu: 1.nhận lớp: GV và HS làm tủ tục nhận lớp. GV phổ biến nội dung_ yờu cầu giờ học. 2.khởi động: Chung: xoay khớp cổ tay_ cổ chõn; khớp vai; hụng; xoay gối; gập duỗi gối; ộp dọc – ộp ngang. Chuyờn mụn: Lũ cũ tại chỗ. Bật cao tại chỗ. Bật xa. 3. Kiểm tra bài cũ: Đà 3 bước giậm nhảy đỏ lăng. III/Cơ Bản: 1.Nhảy xa: ễn: Đỏ 1 bước giậm nhảy đỏ lăng. Đỏ 3 bước giậm nhảy đỏ lăng. Đà 3 bước nhảy cao kiểu “bước qua”. Đà 5 bước nhảy cao kiểu “bước qua”. 2. TTTC: Nhảy dõy ễn và hoàn thiện bài lien kết nhảy dõy. 3. Chạy bền: Luyện tập chạy bền trờn địa hỡnh tự nhiờn. III/ Kết Thỳc: Thả lỏng. Nhận xột. Dặn dũ. Xuống Lớp. 10’ 3’ 7’ 2lần x 8 nhịp 15 lần 8 lần 5lần 2HS 70’ 40’ 20’ 10’ Nam 800m Nữ 600m 10’ ĐH 4 hàng ngang_ cỏn sự điều khiển GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH 4 h àng ngang so le. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € HS thực hiện Gv nhận xột và cho điểm. GV quan sỏt và sửa KT sai cho HS. GV chia nhúm cho HS tự luyện tập. € € € € € € € € € € € € € € € € € GV € € € € € € € € € € € € € € € € GV quan sỏt sủa kt sai cho HS. Chạy theo nhúm _ vũng sõn trường. ĐH thả lỏng 4 hàng ngang sole. € GV € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € ĐH xuống lớp 4 hàng ngang cự li hẹp.

File đính kèm:

  • docGiao an TD lop 8(1).doc