Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 28 - Năm học 2013-2014 - Nguyễn Ngọc Thành

I/ Mục tiêu:

* Đội hình đội ngũ:

- Biết khẩu lệnh và cách thực hiện đi đều và đổi chân khi sai nhịp, đội hình 0 – 2 – 4, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau.

- Thực hiện được đi đều đổi chân khi sai nhịp.

- Thực hiện cơ bản đúng đội hình 0 – 2 – 4, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau.

* Chạy ngắn:

- Biết cách thực hiện chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Trò chơi.

- Thực hiện cơ bản đúng chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau.

II /Địa điểm - phương tiện:

- Sân tập

- Còi

III/ Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học:

 

doc30 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 06/03/2021 | Lượt xem: 120 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 28 - Năm học 2013-2014 - Nguyễn Ngọc Thành, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
âng dần sức bền. II /Địa điểm - phương tiện: - Sân tập - Còi, 3 bộ bàn đạp. III/ Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học: Nội Dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ MỞ ĐẦU: - Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. - Khởi động chung : + Xoay cổ. + Xoay cổ tay, cổ chân. + Xoay bả vai. + Xoay hông + Xoay gối. + Gập bụng + Ép dọc, ép ngang. - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chạm mông. + Chạy tăng tốc. B/ CƠ BẢN : 1/ Bài thể dục: - Ôn từ nhịp 1 – 35 2/ Chạy ngắn: - Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng. - Xuất phát cao chạy nhanh 60m. 3/ Chạy bền. - Chạy vược chướng ngại vật tiếp sức. C. KẾT THÚC: - Cũng cố bài học. - Cho thả lỏng. - Nhận xét ưu khuyết điểm của giờ học cho bài tập về nhà. - Xuống lớp. 10ph 4 x 30m 75ph 30ph 3 – 5 lần 2 – 3 lần 30 phút 3 x 40 m 2 x 60m 15 phút 3 lần 5 phút Đội hình nhận lớp €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €Gv Giáo viên nêu và làm lại các nhịp của bài thể dục từ nhịp 1 - 35. Sau đó hướng dẫn học sinh tập. Quan sát sữa sai. Theo như hình dưới. € € € € € € € € € € € € € € €GV € € € € € € € € € € € € € € Phân nhóm tập nội dung trên do cán sự lớp hướng dẫn giáo viên quan sát sửa sai. Giáo viên hướng dẫn lại và có thể dừng còi cho học sinh tập theo. Giáo viên nêu lại cách xuất phát thấp – chạy lao và cách thực hiện chạy giữa quãng. hướng dẫn tập. €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €Gv Giáo viên nêu cách tập xuất phát cao và hướng dẫn tập như nội dung trên. Giáo viên nêu nội dung và cách tập nội dung chạy vược chướng ngại vật tiếp sức và cho học sinh chơi. €€€€€ €€€€€ €€€€€ € €€€€€ € €Gv GIÁO ÁN 11 TUẦN 11 TIẾT 21 - 22, LỚP 8 Ngày soạn : 27/10/2013 Ngày giảng: 29/10/2013. BÀI: BÀI THỂ DỤC - CHẠY CỰ LY NGẮN - CHẠY BỀN. I/ Mục tiêu: * Bài thể dục: - Biết cách thực hiện các nhịp của bài thể dục. - Thực hiện cơ bản đúng các nhịp của bài thể dục. * Chạy ngắn: - Biết cách thực hiện xuất phát thấp – Chạy lao – Chạy giữa quãng. - Thực hiện được xuất phát thấp – Chạy lao – Chạy giữa quãng. - Nâng dần tốc độ chạy. * Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên, nâng dần sức bền. II /Địa điểm - phương tiện: - Sân tập - Còi, 3 bộ bàn đạp. III/ Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học: Nội Dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ MỞ ĐẦU: - Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. - Khởi động chung : + Xoay cổ. + Xoay cổ tay, cổ chân. + Xoay bả vai. + Xoay hông + Xoay gối. + Gập bụng + Ép dọc, ép ngang. - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chạm mông. + Chạy tăng tốc. B/ CƠ BẢN : 1/ Bài thể dục: - Kiểm tra bài thể dục. 2/ Chạy ngắn: - Xuất phát thấp – chạy lao – chạy giữa quãng. 3/ Trò chơi: “Xuất phát thấp chạy đuổi” 4/ Chạy bền. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. C. KẾT THÚC: - Cũng cố bài học. - Cho thả lỏng. - Nhận xét ưu khuyết điểm của giờ học cho bài tập về nhà. - Xuống lớp. 10ph 4 x 30m 75ph 25 phút 1 – 2 lần 20 phút 3 x 60 m 15 phút 3 lần 15 phút Nam 600m Nữ 400m 5 phút Đội hình nhận lớp €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €Gv Giáo viên nêu nội dung, cách thức kiểm tra, cách đáng giá xếp loại. Gọi tên từng nhóm lên thực hiện và gọi học sinh nhận xét, giáo viên đánh giá cho điểm. €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €Gv €€€€ Giáo viên nêu lại cách xuất phát thấp – chạy lao và chạy giữa quãng. hướng dẫn tập. €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €Gv Giáo viên nêu nội dung và cách tập nội dung chạy vược chướng ngại vật tiếp sức và cho học sinh chơi. €€€€€ €€€€€ €€€€€ € €€€€€ € €Gv GIÁO ÁN 12 TUẦN 12 TIẾT 23 - 24, LỚP 8 Ngày soạn : 03/11/2013 Ngày giảng: 05/11/2013. BÀI: CHẠY CỰ LY NGẮN – NHẢY CAO - CHẠY BỀN. I/ Mục tiêu: * Chạy ngắn: - Biết cách thực hiện tập luyện môn chạy ngắn. - Thực hiện cơ bản đúng chạy ngắn. - Đạt tiêu chuẩn RLTT. * Nhảy cao: - Biết cách thực hiện đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đà một bước giậm nhảy đá lăng. Trò chơi. - Thực hiện cơ bản đúng đá lăng trước, đá lăng trước – sau, đà một bước giậm nhảy đá lăng. * Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên, nâng dần sức bền. II /Địa điểm - phương tiện: - Sân tập - Còi, bộ nhảy cao. III/ Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học: Nội Dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ MỞ ĐẦU: - Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. - Khởi động chung : + Xoay cổ. + Xoay cổ tay, cổ chân. + Xoay bả vai. + Xoay hông + Xoay gối. + Gập bụng + Ép dọc, ép ngang. - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chạm mông. + Chạy tăng tốc. B/ CƠ BẢN : 1/ Chạy ngắn: - Kiểm tra xuất phát thấp chạy ngắn 60m. 2/ Nhảy cao: - Đá lăng trước. - Đá lăng trước – sau. - Đà một bước giậm nhảy đá lăng. 3/ Trò chơi: “Nhảy lò cò tiếp sức” 4/ Chạy bền. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. C. KẾT THÚC: - Cũng cố bài học. - Cho thả lỏng. - Nhận xét ưu khuyết điểm của giờ học cho bài tập về nhà. - Xuống lớp. 10ph 4 x 30m 75ph 30 phút 2 lần 20 phút 3 x 60 m 10 phút 3 lần 15 phút Nam 600m Nữ 400m 5 phút Đội hình nhận lớp €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €Gv Giáo viên nêu nội dung, cách thức kiểm tra, cách đáng giá xếp loại. Gọi tên từng nhóm lên thực hiện và gọi học sinh nhận xét, giáo viên đánh giá cho điểm. Lần 2 giáo viên dùng đồng hồ bấm giây để xác định thành tích chạy ngắn của học sinh €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € € €Gv Giáo viên nêu và làm mẫu động tác đá lăng trước, đá lăng trước – sau, và hướng dẫn tập. €€€€€€€ €€€€€€€ €Gv €€€€€€€ €€€€€€€ Giáo viên nêu và thực hiện đà một bước giậm nhảy đá lăng và gọi 1 – 2 em lên thực hiện lại động tác, nhận xét sau đó hướng dẫn tập theo đội hình như trên. €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €Gv GIÁO ÁN 13 TUẦN 13 TIẾT 25 - 26, LỚP 8 Ngày soạn : 10/11/2013 Ngày giảng: 12/11/2013. BÀI: NHẢY CAO - CHẠY BỀN. I/ Mục tiêu: * Nhảy cao: - Biết cách thực hiện chạy đà đặt chân vào điểm giậm nhảy, xác dịnh điểm giậm nhảy và hướng chạy đà, đo đà và điều chỉnh đà. - Thực hiện được chạy đà đặt chân vào điểm giậm nhảy, xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà. - Thực hiện cơ bản đúng đo và điều chỉnh đà. * Chạy bền: - Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên. - Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên, nâng dần sức bền. II /Địa điểm - phương tiện: - Sân tập - Còi, bộ nhảy cao. III/ Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học: Nội Dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ MỞ ĐẦU: - Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. - Khởi động chung : + Xoay cổ. + Xoay cổ tay, cổ chân. + Xoay bả vai. + Xoay hông + Xoay gối. + Gập bụng + Ép dọc, ép ngang. - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chạm mông. + Chạy tăng tốc. B/ CƠ BẢN : 1/ Nhảy cao: - Xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà. - Đo và điều chỉnh đà. - Chạy đà đặt chân vào điểm giậm nhảy. - Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. 2/ Trò chơi: “Bật nhảy tiếp sức” 4/ Chạy bền. - Chạy bền trên địa hình tự nhiên. C. KẾT THÚC: - Cũng cố bài học. - Cho thả lỏng. - Nhận xét ưu khuyết điểm của giờ học cho bài tập về nhà. - Xuống lớp. 10ph 4 x 30m 75ph 45 phút 1 - 2 lần 2 – 3 lần 3 – 5 lần 15 phút 3 lần 15 phút Nam 600m Nữ 400m 5 phút Đội hình nhận lớp €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €Gv Giáo viên nêu và hướng dẫn cách xác định điểm giậm nhảy, hướng chạy đà. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € Gv Giáo viên hướng dẫn cách đo đà và gọi 1 – 2 em lên thực hiện đo đà và nhận xét. Sau đó hướng dẫn tập. €€€€ €€€€ €Gv €€€€ €€€€ Giáo viên nêu nội dung và cách chạy 3 bước đà giậm nhảy đá lăng, làm mẫu hướng dẫn tập và sửa sai. Đội hình tập như trên. €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €Gv Giáo viên nêu khối lượng vận động, phan nhóm tập luyện và hướng dẫn tập, quan sát điều chỉnh lượng vận động. GIÁO ÁN 14 TUẦN 14 TIẾT 27 - 28, LỚP 8 Ngày soạn : 16/11/2013 Ngày giảng: 19/11/2013. BÀI: NHẢY CAO - CHẠY BỀN. I/ Mục tiêu: * Nhảy cao: - Biết cách thực hiện chạy đà 3 bước giậm nhảy đá lăng, giai đoạn trên không qua xà, giai đoạn tiếp đất. - Thực hiện được giai đoạn trên không, giai đoạn tiếp đất. - Thực hiện cơ bản đúng đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. * Chạy bền: - Biết cách thực hiện trò chơi phát triển sức bền. - Thực hiện cơ bản đúng trò chơi nhằm nâng dần sức bền. II /Địa điểm - phương tiện: - Sân tập - Còi, bộ nhảy cao. III/ Nội dung và phương pháp tổ chức dạy học: Nội Dung Định lượng Phương pháp tổ chức A/ MỞ ĐẦU: - Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. - Khởi động chung : + Xoay cổ. + Xoay cổ tay, cổ chân. + Xoay bả vai. + Xoay hông + Xoay gối. + Gập bụng + Ép dọc, ép ngang. - Khởi động chuyên môn : + Chạy bước nhỏ. + Chạy nâng cao đùi. + Chạy gót chạm mông. + Chạy tăng tốc. + Bật nhảy tại chổ + Đá lăng trước – sau và đá lăng sang ngang. B/ CƠ BẢN : 1/ Nhảy cao: - Đà 3 bước giậm nhảy đá lăng. - Giai đoạn trên không (Qua xà). - Giai đoạn tiếp đất. 2/ Trò chơi: “Bật nhảy tiếp sức” 4/ Chạy bền. - Trò chơi “Nối tua tàu” C. KẾT THÚC: - Cũng cố bài học. - Cho thả lỏng. - Nhận xét ưu khuyết điểm của giờ học cho bài tập về nhà. - Xuống lớp. 10ph 4 x 30m 75ph 45 phút 3 - 5 lần 3 – 5 lần 3 lần/ mức xà 15 phút 3 lần 15 phút 3 lần 5 phút Đội hình nhận lớp €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €Gv Giáo viên nêu lại cách chạy 3 bước đà giậm nhảy đá lăng sau đó hướng dẫn tập. €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ € Gv Giáo viên hướng dẫn và làm maauxgiai đoạn trên không và hướng dẫn tập. Giáo viên quan sát sửa sai. €€€€ €€€€ €Gv €€€€ €€€€ Giáo viên nêu và mô phỏng động tác tiếp đất và kết hợp giậm nhảy trên không tiếp đất hình tập như trên. €€€€€ €€€€€ €€€€€ €€€€€ €Gv Giáo viên nêu lại nội dung,cách chơi, luật chơi và hướng dẫn tổ chức cho học sinh chơi.

File đính kèm:

  • docGiao an the duc tiet doi.doc