Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 26 - Năm học 2012-2013

I.MỤC TIÊU: -Lý thuyết: + Biết khái niệm phân loại sức nhanh

 + Phân biệt được một số hình thức biểu hiện về sức nhanh.

 - ĐHĐN : + Thực hiện cơ bản đúng các kĩ năng đã học ở lớp 6 và 7( Đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái,

 quay phải, quay đằng sau, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, giãn hàng, dồn hàng).Biết

 cách thực hiện đi đều và đổi chân khi đi sai nhịp.

 + Thực hiện cơ bản đúng các động tác đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay trái, quay phải, quay đằng

 sau, tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số, giãn hàng, dồn hàng. các động tác đi đều và đổi chân

 khi đi sai nhịp.

 -Chạy ngắn : + Biết cách thực hiện được một số trò chơi, động tác bổ trợ -phát triển thể lực đã học ở lớp 6 và 7.

 ( Trò chơi: chạy tiếp sức, các động tác bổ trợ đã học).

 + Thực hiện cơ bản đúng một số trò chơi. Động tác bổ trợ-phát triển thể lực đã học ở lớp 6 và 7.

 -Trò chơi : Bật cóc tiếp sức

 *Thái độ: Yêu thích TDTT

II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN: - Sân tập (Sân thể dục)

 - Phương tiện: +Giáo viên: 8 cọc tiêu- 4 quả bóng số 3.

 + HS :Trang phục học thể dục đúng theo quy định.

III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP:

 

doc31 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 08/03/2021 | Lượt xem: 51 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 1 đến 26 - Năm học 2012-2013, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ↓ ▲ ▼ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ▼ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ▼ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x C. KẾT THÚC: - Trò chơi: lò cò tiếp sức - Hồi phục: Động tác điều hòa-thả lỏng - Nhận xét: GV nhận xét lớp học - Dặn dò: Về nhà LT bài thể dục-LT các động tác bổ trợ-luyện tập chạy bền 1 4l-8n/đt 1 10ph (5) (3) (2) Như Đội hình khởi động Như Đội hình khởi động (Đội hình như giáo án số 06) NS:3-11-2012 GIÁO ÁN SỐ 11 Tiết 21 + 22 NG:5-10/11-2012 TÊN BÀI:CHẠY NGẮN- BÀI THỂ DỤC-CHẠY BỀN I.MỤC TIÊU:-Chạy ngắn: + Biết tên và cách thực hiện xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng. Xuất phát thấp chạy 60m + Thực hiện dược xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng. Xuất phát thấp chạy 60m - Bài thể dục:+ Biết cách thực hiện 35 động tác bài thể dục phát triển chung. + Thực hiện cơ bản đúng 35 động tác bài thể dục phát triển chung. - Chạy bền :+ Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên + Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. Nâng dần sức bền. - Trò chơi : Biết cách chơi trò chơi chạy tiếp sức chạy tiếp sức. II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân học thể dục. – Phương tiện: Bàn đạp-cọc tiêu, đồng hồ bấm giây- gậy tiếp sức III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG Định lượng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ↓ ▲ PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC SL TG A.MỞ ĐẦU: - GV thực hiện các thủ tục lên lớp: kiểm tra HS vắng, tác phong HS. - GV giới thiệu nội dung bài học: (Mục tiêu). - Khởi động: + Xoay cổ tay kết hợp cổ chân. + Xoay khớp cổ, khớp hông, khớp gối + Ép dọc, ép ngang 1 4l/8n 10ph (3) (7) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ↓ ▲ B. CƠ BẢN: 1. Chạy ngắn : a. Luyện tập động tác bổ trợ: + Chạy bước nhỏ + Nâng cao đùi. + Chạy đá gót chạm mông + chạy đạp sau. ▼ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x b. Xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng * Giải lao 2. BàiTDphát triển chung: Kiểm tra. a. Tổ chức và phương pháp kiểm tra: - KT gồm nhiều đợt, 4-6hs/đợt x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ▼ x x x x x - HS thực hiện theo nhịp hô của GV - Dưới điểm 5 KT lại (L2<8, L3<7) b. Cách ghi điểm: Điểm được ghi theo mức độ thực hiện kĩ thuật đt của HS như: - Đạt : Thực hiện 35 đt đúng, đẹp có 1 đến 6 đt sai sót nhỏ - Chưa đạt : có trên 7 đt sai sót nhỏ 3. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên +.Nam : 3 vòng sân ≈ 300m đi bộ 1 + Nữ : 2 Vòng sân ≈ 200m vòng sân 4l/đt/ Hs 3l/hs “1” 1 l/hs 1 70ph (17) (18) “5” (30) Vòng ngoài sân tập TD (Nam thực hiện trước, nữ sau) (5) ▼ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x C. KẾT THÚC: - Trò chơi: lò cò tiếp sức - Hồi phục: Động tác điều hòa-thả lỏng - Nhận xét: GV nhận xét lớp học - Dặn dò: Về nhà LT bài thể dục-LT các động tác bổ trợ-luyện tập chạy bền 1 4l-8n/đt 1 10ph (5) (3) (2) Đội hình như đội hình khởi động và nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ● ● ● ● ● ● ● ● ◄ NS:10-11-2012 GIÁO ÁN SỐ 12 Tiết 23+ 24 NG:12→17/11-2012 TÊN BÀI:CHẠY NGẮN- NHẢY CAO-CHẠY BỀN I.MỤC TIÊU:-Chạy ngắn: + Biết tên và cách thực hiện xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng. Xuất phát thấp chạy 60m + Thực hiện dược xuất phát thấp-chạy lao-chạy giữa quãng. Xuất phát thấp chạy 60m - Nhảy cao: + Biết cách thực hiện các động tác đá lăng trước, đá lăng trước-sau. Đà một bước giậm nhảy đá lăng. + Thực hiện cơ bản đúng động tác đá lăng trước, đá lăng trước-sau. Đà một bước giậm nhảy đá lăng - Chạy bền :+ Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên + Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. Nâng dần sức bền. - Trò chơi : Biết cách chơi trò chơi bật nhảy tiếp sức chạy tiếp sức. II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân học thể dục. – Phương tiện: Bàn đạp-cọc tiêu, đồng hồ bấm giây- gậy tiếp sức III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP: NỘI DUNG Định lượng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ↓ ▲ PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC SL TG A.MỞ ĐẦU: - GV thực hiện các thủ tục lên lớp: kiểm tra HS vắng, tác phong HS. - GV giới thiệu nội dung bài học: (Mục tiêu). - Khởi động: + Xoay cổ tay kết hợp cổ chân. + Xoay khớp cổ, khớp hông, khớp gối + Ép dọc, ép ngang 1 4l/8n 10ph (3) (7) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ↓ ▲ B. CƠ BẢN: 1. Chạy ngắn : Kiểm tra a. Tổ chức và phương pháp kiểm tra: - KT theo nhóm, giơi 2 hs/ đợt - Khi nghe gọi tên HS vào vị trí CB và XP - HS thực hiện theo khẩu lệnh của GV. - Dưới điểm 5 KT lại (L2<8, L3<7) b. Cách ghi điểm: Điểm được ghi theo mức độ thực hiện kĩ thuật đt của HS và thành tích đạt theo TC RLTT như: x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ▲ Điểm Nam Nữ -Đạt 11.00 giây 12.00 giây -CĐ trên 11.00 giây 12.00 giây * Giải lao 2. Nhảy cao: Luyện tập - Đá lăng trước. - Đá lăng trước-sau. - Một bước đà giậm nhảy-đá lăng. 3. Chạy bền: - Tại chỗ đánh tay –Động tác bổ trợ. - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên +.Nam : 3 vòng sân ≈ 300m đi bộ 1 + Nữ : 2 Vòng sân ≈ 200m vòng sân 1 “1” 70ph (35) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ↓ ▲ “5” (20) (15) Vòng ngoài sân tập TD (Nam thực hiện trước, nữ sau) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ↓ ▲ C. KẾT THÚC: - Trò chơi: lò cò tiếp sức - Hồi phục: Động tác điều hòa-thả lỏng - Nhận xét: GV nhận xét lớp học - Dặn dò: Về nhà LT bài thể dục-LT các động tác bổ trợ-luyện tập chạy bền 1 4l-8n/đt 1 10ph (5) (3) (2) Đội hình như đội hình khởi động và nhận lớp x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ● ● ● ● ● ● ● ● ◄ NS:17-11-2012 GIÁO ÁN SỐ 13 Tiết 25+ 26 NG:19-24/11-2012 TÊN BÀI:CHẠY NGẮN- NHẢY CAO-CHẠY BỀN I.MỤC TIÊU - Nhảy cao: + Biết cách thực hiện chạy đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy, xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà, đo đà và điều chỉnh đà. + Thực hiện được chạy đà, đặt chân vào điểm giậm nhảy, xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà, đo đà và điều chỉnh đà. - Chạy bền :+ Biết cách thực hiện chạy bền trên địa hình tự nhiên + Thực hiện cơ bản đúng chạy bền trên địa hình tự nhiên. Nâng dần sức bền. - Trò chơi : Biết cách chơi trò chơi bật nhảy tiếp sức chạy tiếp sức. II. ĐỊA ĐIỂM-PHƯƠNG TIỆN: - Địa điểm: Sân học thể dục. – Phương tiện: cọc tiêu, đồng hồ bấm giây- gậy tiếp sức-xà, giá nhảy cao. III. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP NỘI DUNG Định lượng x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ↓ ▲ PHƯƠNG PHÁP-TỔ CHỨC SL TG A.MỞ ĐẦU: - GV kiểm tra HS vắng, tác phong HS. - GV giới thiệu nội dung bài học: (Mục tiêu). - Khởi động: + Xoay cổ tay kết hợp cổ chân. + Xoay khớp cổ, khớp hông, khớp gối + Ép dọc, ép ngang 1 4l/8n 10ph (3) (7) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ↓ ▲ ◄ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x B. CƠ BẢN: 1. Nhảy cao: a. Luyện tập : - Đá lăng trước. - Đá lăng trước-sau. - Một bước đà giậm nhảy-đá lăng. - 3 bước đà giậm nhảy, đá lăng b. Xác định điểm giậm nhảy và hướng chạy đà: Gv kẻ sẵn ô giậm nhảy cho hs cả lớp rồi điều chỉnh dần điểm giậm nhảy của từng hs cho hợp lí(trước đó giới thiệu cách1 SGV) - đặt chân vào điểm giậm nhảy- 3 bước đà giậm nhảy, đá lăng. - đo đà và điều chỉnh đà., chạy đà, giậm nhảy- qua xà 3. Chạy bền: - Luyện tập chạy bền trên địa hình tự nhiên +.Nam : 3 vòng sân ≈ 300m đi bộ 1 + Nữ : 2 Vòng sân ≈ 200m vòng sân 10-12/ Hs 1 70ph (15) (50) ○ ○ Giậm chân trái Giậm chân phải ▲ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x (5) C. KẾT THÚC: - Trò chơi: chạy tiếp sức -.Hồi phục:động tác điều hòa-thả lỏng. -.GV nhận xét lớp học. -.Dặn dò: về nhà luyện tập các động tác bổ trọ-luyện tập chạy bề 1 4l-8n/đt 1 10ph (5) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ↓ ▲ (3) (2) x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ● ● ● ● ● ● ● ● ◄ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ↓ ▲

File đính kèm:

  • docGA the duc 8 moi.doc