Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 11+12 - Năm học 2010-2011

I/ Mục tiêu:

1, Chạy nhanh: Ôn các tư thế đứng mặt (vai, lưng) hướng chạy – xuất phát, ngồi xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Chơi trò chơi: “Lò cò tiếp sức”

- Kiến thức: biết và hiểu cách thực hiện các động tác và cách chơi trò chơi.

- Kỹ năng: bước đầu thực hiện chính xác các động tác.

2, Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – nhịp 25. Học từ nhịp 26 – 35

- Kiến thức: biết và phối hợp được các động tác từ nhịp 1 – nhịp 35.

- Kỹ năng: thực hiện tương đối chính xác, liên tục.

* Thái độ: Nghiêm túc, tập trung và an toàn.

II/ Địa điểm - Phương tiện:

- Địa điểm: Sân tập

- Phương tiện: Còi TD, tranh vẽ động tác mẫu (nếu có)

III/ Tiến trình lên lớp:

 

doc5 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 43 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Tiết 11+12 - Năm học 2010-2011, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 26/9/2010 Ngày dạy: 29/9/2010 Tiết 11: chạy nhanh – Bài thể dục I/ Mục tiêu: 1, Chạy nhanh: Ôn các tư thế đứng mặt (vai, lưng) hướng chạy – xuất phát, ngồi xuất phát, chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau. Chơi trò chơi: “Lò cò tiếp sức” - Kiến thức: biết và hiểu cách thực hiện các động tác và cách chơi trò chơi. - Kỹ năng: bước đầu thực hiện chính xác các động tác. 2, Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – nhịp 25. Học từ nhịp 26 – 35 - Kiến thức: biết và phối hợp được các động tác từ nhịp 1 – nhịp 35. - Kỹ năng: thực hiện tương đối chính xác, liên tục. * Thái độ: Nghiêm túc, tập trung và an toàn. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập - Phương tiện: Còi TD, tranh vẽ động tác mẫu (nếu có) III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: - ổn định, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung giờ học - Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp, ép dây chằng 6’- 8’ 1v 2x8N Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Phần cơ bản: 1, Chạy nhanh: - Ôn các động tác: + Đứng mặt hướng chạy – xuất phát + Đứng vai hướng chạy – xuất phát + Đứng lưng hướng chạy – xuất phát + Ngồi xuất phát + Chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau - Chơi trò chơi: “Lò cò tiếp sức” 2, Bài TD: - Ôn từ nhịp 1 – nhịp 25 bài tay không liên hoàn - Học từ nhịp 26 – 35 32’ (16’) (16’) 2-3L 3-4L Nhóm 1 ôn chạy nhanh G giới thiệu chung cả lớp H quan sát, chia nhóm tập luyện Cán sự tổ chức ôn nhóm G quan sát, sửa sai động tác H tập sửa chữa cá nhân G hướng dẫn – Cán sự tổ chức €€€€€€ ..P €€€€€€ ..P €csự Nhóm 2 ôn bài TD Cán sự tổ chức ôn cả lớp G giới thiệu chung cả lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cán sự tổ chức luyện tập nhóm G quan sát sửa chữa động tác sai H tập nhóm – sửa sai cá nhân € € € € € € € € € € € € € € € Sau thời gian 2 nhóm đổi ND tập Phần kết thúc: - Củng cố nội dung bài học về động tác chạy nhanh và bài TD - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà - Xuống lớp 5’–7’ G củng cố, nhận xét, ra bài về nhà ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ° Ngày soạn: 28/9/2010 Ngày dạy: 01/10/2010 Tiết 12: chạy nhanh – Bài thể dục I/ Mục tiêu: 1, Chạy nhanh: Ôn chạy bước nhỏ, chạy nâng cao đùi, chạy đạp sau, xuất phát cao chạy nhanh 40 – 60m. Chơi trò chơi: “Chạy đuổi”. - Kiến thức: biết và hiểu cách thực hiện các động tác và cách tổ chức trò chơi. - Kỹ năng: thực hiện chính xác các động tác. 2, Bài TD: Ôn từ nhịp 1 – 35 - Kiến thức: biết và phối hợp được các động tác từ nhịp 1 – nhịp 35. - Kỹ năng: thực hiện tương đối chính xác, liên tục. * Thái độ: Nghiêm túc, tập trung và an toàn. II/ Địa điểm - Phương tiện: - Địa điểm: Sân tập - Phương tiện: Còi TD, tranh vẽ động tác mẫu (nếu có) III/ Tiến trình lên lớp: Nội dung đl phương pháp – tổ chức Phần mở đầu: 1.1: Nhận lớp: - ổn định, kiểm tra sĩ số - Phổ biến nội dung giờ học - Kiểm tra sức khoẻ học sinh 1.2: Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng quanh sân tập - Tập bài TD phát triển chung - Xoay các khớp, ép dây chằng 6’- 8’ 1v 2x8N Cán sự ổn định - báo cáo G G nêu nhiệm vụ - cả lớp khởi động (HS) ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °(GV) Phần cơ bản: 1, Chạy nhanh: - Ôn các động tác: + Chạy bước nhỏ + Chạy nâng cao đùi + Chạy đạp sau + Xuất phát cao chạy nhanh 40 – 60m - Chơi trò chơi: “Chạy đuổi” 2, Bài TD: - Ôn hoàn thiện toàn bài liên hoàn tay không 35 nhịp - Củng cố nội dung bài học về động tác chạy nhanh và bài TD 32’ (16’) (16’) 5-7L Nhóm 1 ôn chạy nhanh G giới thiệu chung cả lớp H quan sát, chia nhóm tập luyện Cán sự tổ chức – G quan sát G tổ chức chơi cả lớp Nhóm 2 ôn bài TD Cán sự tổ chức ôn cả lớp € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Cán sự tổ chức luyện tập nhóm G quan sát sửa chữa động tác sai H tập nhóm – sửa sai cá nhân € € € € € € € € € € € € € € € Sau thời gian 2 nhóm đổi ND tập Phần kết thúc: - Hồi tĩnh thả lỏng cơ thể - Nhận xét, đánh giá giờ học - Ra yêu cầu về nhà ôn tập toàn bài TD và tập bổ trợ chạy nhanh - Xuống lớp 5’–7’ G củng cố, nhận xét, ra bài về nhà ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ ‚ °

File đính kèm:

  • docTiet 11-12TD8.doc