Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học kì I - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2013-2014

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức:

- Học sinh biết được một số bài tập phát triển sức nhanh.

2. Kỹ năng:

- Học sinh cơ bản hiểu được sức nhanh là gi, từ đó áp dụng vào các buổi học chạy nhanh.

3. Thái độ:

- HS trật tự chú ý nghe giảng hăng hái xậy dựng bài.

II. Địa điểm và phương tiện:

1. Địa điểm: Lớp học.

2. Phương tiện:

- Giáo viên: Sách GV, giáo án, phấn.

- Học sinh: vở ghi, bút.

III. HĐ của GV& HS:

 

doc80 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 07/03/2021 | Lượt xem: 97 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án Thể dục Lớp 8 - Chương trình học kì I - Bản đẹp 2 cột - Năm học 2013-2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
à nhược điểm trong quỏ trỡnh học tập mụn học của HS. Đội hỡnh thả lỏng. - GV tổ chức cho HS thực hiện cỏc bài tập thả lỏng, thư gión: xoay cỏc khớp, rũ chõn, tay, đấm lưng... Đội hỡnh nhận xột xuống lớp. Ngày soạn: 16/12/2012. Ngày giảng: 19/12/8A1,2. Tiết 33: ễN TÂP HK I ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC I. MỤC TIấU: 1. Kiến thức: - ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dúng hàng ngang, điểm số; tập hợp hàng dọc, dúng hàng, điểm số; đi đều - đứng lại. - Bài thể dục: ễn tập bài TD phỏt triển chung 35 động tỏc. 2. Kỹ năng: - ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đỳng, được kĩ thuật đi đều đứng lại, biết cỏch sửa sai khi sai nhịp. Tập hợp được hàng ngang, hàng dọc, biết dúng hàng điểm số, chuẩn bị tốt cho kiểm tra kiểm tra học kỳ. - Đọc đỳng lần lượt tờn cỏc động tỏc và thực hiện đỳng cỏc động tỏc của bài thể dục phỏt triển chung 35 ĐT. 3. Thỏi độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tớch cực tự giỏc trong tập luyện, tự tập hằng ngày nõng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sõn TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giỏo Viờn: cũi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GV& HS: Nội dung Định lượng Phương phỏp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: tập hợp hàng ngang, điểm số bỏo cỏo sĩ số cho GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vũng sõn, bài TD phỏt tiển chung lớp 6. - Xoay cỏc khớp: (tay, vai, hụng, gối) - ộp dõy chằng ( dọc,ngang ) 3. KTBC: Gọi 3- 5 H/s lờn thực hiện kĩ thuật đi đều- vũng phải(trỏi). B/ PHẦN CƠ BẢN 1. ĐHĐN: - Đi đều đứng lai. - Đi đều vũng phải, trỏi. - Tập hợp hàng ngang, dúng hang, điểm số. - Tập hợp hàng dọc, dúng hàng điểm số. 2. Bài Thể Dục: 3. Củng cố: - Gv gọi từng tổ lờn thực hiện tập hợp và điều khiển đội hỡnh hàng dọc, hàng ngang. C/ Kết thỳc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng cỏc khớp ( Tay, vai, hụng, gối) 2. Nhận xột: - Thỏi độ và hiệu quả tập luyện. 3. Dặn dũ: - G/v giao bài tập về nhà cho h/s. - ễn ĐHĐN, bài TD. 10 ‘ 30’ 5’ Đội hỡnh nhận lớp. Đội hỡnh khởi động. € € € € € € € € € € €       € € T.Ban GV - Trực ban (lớp trưởng) tổ chức cho lớp khởi động, GV q/s sửa sai cho HS (nếu cú). - G/v q/s nhận xột cho điểm. Đội hỡnh tập luyện. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV - GV nờu nội y/c cỏc KT tổ chức hs tập luyện. Trong quỏ trỡnh tập luyện GV nhắc nhở uấn nắn và sửa sai cho hs (nếu cú). Đội hỡnh tập luyện. € € € € € € € € € € € € € € € € € € chỉ huy chỉ huy €gv - GV nhận xột giữa cỏc cỏ nhõn tập luyện trong tổ và chỉ ra những nỗi cũn tồn tại. Đội hỡnh thả lỏng - GV tổ chức cho HS thực hiện cỏc bài tập thả lỏng, thư gión: xoay cỏc khớp, rũ chõn, tay, đấm lưng... Đội hỡnh nhận xột xuống lớp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Gv ================================================= Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 34: KIấM TRA HỌC KỲ I BÀI THỂ DỤC PHÁT TRIỂN CHUNG I. MỤC TIấU: 1. Kiến thức: - Kiểm tra nội dung bài TD phỏt triển chung 35 ĐT. 2. Kỹ năng: - Thực hiện cơ bản đỳng bài thể dục phỏt triển chung 35 ĐT. 3. Thỏi đụ: - Ổn định tổ chức sớm, nghiờm tỳc trong giờ kiểm tra. Sau kiểm tra vẫn tiếp tục tự tập nõng cao sức khỏe và tham gia cỏc buổi ngoài giờ lờn lớp. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sõn TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giỏo Viờn: Cũi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: Giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GV & HS: Nội dung Định lượng Phương phỏp tổ chức A. Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: tập hợp hàng ngang, điểm số bỏo cỏo sĩ số cho GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vũng sõn, bài TD. - Xoay cỏc khớp: (tay, vai, hụng, gối) - ộp dõy chằng ( dọc,ngang ) B. Phần Cơ Bản: 1. Kiểm tra bài thể dục. - Đạt: thực hiện từ cơ bản đỳng đến chớnh xỏc cỏc động tỏc đều đẹp và rứt khoỏt. Đạt chuẩn KTKN. - Chưa đạt: Thực hiện sai từ 3 động tỏc trở lờn và khụng nhớ tờn được cỏc động tỏc. Chưa đạt chuẩn KTKN. C/ Kết thỳc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng cỏc khớp ( Tay, vai, hụng, gối ) 2. Nhận xột: - Thỏi độ và hiệu quả tập luyện. 3. Bài tập về nhà: ễn đi đều vũng phải, trỏi. 10’ 30’ 5’ Đội hỡnh nhận lớp. Đội hỡnh khởi động. € € € € € € € € € € €       € € T.Ban GV - Trực ban (lớp trưởng) tổ chức cho lớp khởi động, GV q/s sửa sai cho HS (nếu cú). Đội hỡnh kiểm tra. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV € € €€€ - GV kiểm tra theo nhúm, mỗi nhúm 5 hs tham gia kiểm tra. - GV quan sỏt và cho điểm theo mức độ thực hiện của từng hs. Đội hỡnh thả lỏng. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € - GV tổ chức cho HS thực hiện cỏc bài tập thả lỏng, thư gión: xoay cỏc khớp, rũ chõn, tay, đấm lưng.. - GV nhận xột kết quả giờ kiểm tra... từ đú uấn nắn động viờn quỏ trỡnh học tập của sh trong cỏc nội dung học tiếp theo. Đội hỡnh xuống lớp. ================ Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 35: ễN TÂP ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC I. MỤC TIấU: 1. Kiến thức: - ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dúng hàng ngang, điểm số; tập hợp hàng dọc, dúng hàng, điểm số; đi đều - đứng lại. - Bài thể dục: ễn tập bài TD phỏt triển chung 35 động tỏc. 2. Kỹ năng: - ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đỳng, được kĩ thuật đi đều đứng lại, biết cỏch sửa sai khi sai nhịp. Tập hợp được hàng ngang, hàng dọc, biết dúng hàng điểm số, chuẩn bị tốt cho kiểm tra kiểm tra học kỳ. - Đọc đỳng lần lượt tờn cỏc động tỏc và thực hiện đỳng cỏc động tỏc của bài thể dục phỏt triển chung 35 ĐT. 3. Thỏi độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tớch cực tự giỏc trong tập luyện, tự tập hằng ngày nõng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sõn TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giỏo Viờn: cũi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GV& HS: Nội dung Định lượng Phương phỏp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: tập hợp hàng ngang, điểm số bỏo cỏo sĩ số cho GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vũng sõn, bài TD phỏt tiển chung lớp 6. - Xoay cỏc khớp: (tay, vai, hụng, gối) - ộp dõy chằng ( dọc,ngang ) 3. KTBC: Gọi 3- 5 H/s lờn thực hiện kĩ thuật đi đều- vũng phải(trỏi). B/ Phần cơ bản: 1. ĐHĐN: - Đi đều đứng lai. - Đi đều vũng phải, trỏi. - Tập hợp hàng ngang, dúng hang, điểm số. - Tập hợp hàng dọc, dúng hàng điểm số. 2. Bài Thể Dục: 3. Củng cố: - Gv gọi từng tổ lờn thực hiện tập hợp và điều khiển đội hỡnh hàng dọc, hàng ngang. C/ Kết thỳc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng cỏc khớp ( Tay, vai, hụng, gối) 2. Nhận xột: - Thỏi độ và hiệu quả tập luyện. 3. Dặn dũ: - G/v giao bài tập về nhà cho h/s. - ễn ĐHĐN. 10 ‘ 30’ 5’ Đội hỡnh nhận lớp. Đội hỡnh khởi động. € € € € € € € € € € €       € € T.Ban GV - Trực ban (lớp trưởng) tổ chức cho lớp khởi động, GV q/s sửa sai cho HS (nếu cú). - G/v q/s nhận xột cho điểm. Đội hỡnh tập luyện. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV - GV nờu nội y/c cỏc KT tổ chức hs tập luyện. Trong quỏ trỡnh tập luyện GV nhắc nhở uấn nắn và sửa sai cho hs (nếu cú). - GV nhận xột giữa cỏc cỏ nhõn tập luyện trong tổ và chỉ ra những nỗi cũn tồn tại. Đội hỡnh thả lỏng - GV tổ chức cho HS thực hiện cỏc bài tập thả lỏng, thư gión: xoay cỏc khớp, rũ chõn, tay, đấm lưng.. Đội hỡnh nhận xột xuống lớp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Gv =================== Ngày soạn: Ngày giảng: Tiết 36: ễN TÂP ĐỘI HèNH ĐỘI NGŨ – BÀI THỂ DỤC I. MỤC TIấU: 1. Kiến thức: - ĐHĐN: Tập hợp hàng ngang, dúng hàng ngang, điểm số; tập hợp hàng dọc, dúng hàng, điểm số; đi đều - đứng lại. - Bài thể dục: ễn tập bài TD phỏt triển chung 35 động tỏc. 2. Kỹ năng: - ĐHĐN: Thực hiện cơ bản đỳng, được kĩ thuật đi đều đứng lại, biết cỏch sửa sai khi sai nhịp. Tập hợp được hàng ngang, hàng dọc, biết dúng hàng điểm số, chuẩn bị tốt cho kiểm tra kiểm tra học kỳ. - Đọc đỳng lần lượt tờn cỏc động tỏc và thực hiện đỳng cỏc động tỏc của bài thể dục phỏt triển chung. 3. Thỏi độ: - Ổn định tổ chức lớp sớm, tớch cực tự giỏc trong tập luyện, tự tập hằng ngày nõng cao sức khỏe. II. ĐỊA ĐIỂM – PHƯƠNG TIỆN 1. Địa điểm: Sõn TD trường THCS Si Ma Cai. 2. Phương tiện: - Giỏo Viờn: cũi, đồng hồ, trang phục TDTT. - Học sinh: giày ba ta, trang phục TDTT gọn gàng. III. HOẠT ĐỘNG CỦA GV& HS: Nội dung Định lượng Phương phỏp tổ chức A/ Phần mở đầu: 1. Nhận lớp: - Lớp trưởng: tập hợp hàng ngang, điểm số bỏo cỏo sĩ số cho GV. - GV nhận lớp phổ biến nội dung, y/c của bài học 2. Khởi động: - Chạy nhẹ nhàng một vũng sõn, bài TD phỏt tiển chung lớp 6. - Xoay cỏc khớp: (tay, vai, hụng, gối) - ộp dõy chằng ( dọc,ngang ) 3. KTBC: Gọi 3- 5 H/s lờn thực hiện kĩ thuật đi đều- vũng phải(trỏi). B/ Phần cơ bản: 1. ĐHĐN: - Đi đều đứng lai. - Đi đều vũng phải, trỏi. - Tập hợp hàng ngang, dúng hang, điểm số. - Tập hợp hàng dọc, dúng hàng điểm số. 2. Bài Thể Dục: 3. Củng cố: - Gv gọi từng tổ lờn thực hiện tập hợp và điều khiển đội hỡnh hàng dọc, hàng ngang. C/ Kết thỳc: 1. Hồi tĩnh: - Thả lỏng cỏc khớp ( Tay, vai, hụng, gối) 2. Nhận xột: - Thỏi độ và hiệu quả tập luyện. 3. Dặn dũ: - G/v giao bài tập về nhà cho h/s. - ễn ĐHĐN. 10 ‘ 30’ 5’ Đội hỡnh nhận lớp. Đội hỡnh khởi động. € € € € € € € € € € €       € € T.Ban GV - Trực ban (lớp trưởng) tổ chức cho lớp khởi động, GV q/s sửa sai cho HS (nếu cú). - G/v q/s nhận xột cho điểm. Đội hỡnh tập luyện. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €GV - GV nờu nội y/c cỏc KT tổ chức hs tập luyện. Trong quỏ trỡnh tập luyện GV nhắc nhở uấn nắn và sửa sai cho hs (nếu cú). - GV nhận xột giữa cỏc cỏ nhõn tập luyện trong tổ và chỉ ra những nỗi cũn tồn tại. Đội hỡnh thả lỏng - GV tổ chức cho HS thực hiện cỏc bài tập thả lỏng, thư gión: xoay cỏc khớp, rũ chõn, tay, đấm lưng.. Đội hỡnh nhận xột xuống lớp. € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € €Gv

File đính kèm:

  • docgiao an the duc 8 The Anh.doc