Giáo án môn Thể dục 8 - Chương trình học kì II - Năm học 2013-2014

I.MỤC TIÊU :

+ Nắm bắt được nội dung chương trình thể dục 9

+ Phân tổ , cán sự hợp lý.

+ Nắm bắt được các quy định cụ thể khi tập luyện.

+ Bài thể dục : Học từ nhịp 1 – 10 ( Nam – Nữ )

+ Chạy ngắn : Ngồi vai hướng chạy- xuất phát, tư thế sẵn sàng- xuất phát.

 II/ ĐỊA ĐIỂM: sân trường

 III/ THỜI GIAN: 90phút

 IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC:

 

doc53 trang | Chia sẻ: thiennga98 | Ngày: 10/03/2021 | Lượt xem: 64 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Giáo án môn Thể dục 8 - Chương trình học kì II - Năm học 2013-2014, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2013 Ngày dạy : 26 – 27 / 11 / 2013 Tuần 15 : Tiết 29 - 30 Khối lớp dạy 9 BÀI DẠY + NHẢY CAO + CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : + Nhảy cao: Luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy cao kiểu "Bước qua". Yêu cầu thực hiện hoàn chỉnh kỹ thuật. + Chạy bền: Luyện tập chạy bền yêu cầu biết phân phối sức hợp lý trên đường chạy. II/ ĐỊA ĐIỂM : sân trường III/ THỜI GIAN : 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay khớp cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau B. CƠ BẢN : * Hoạt động 1 : - Kiến thức: Biết cách thực hiện hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua “ ( Chạy đà – giậm nhảy – qua xà – tiếp đất ) – Trò chơi. - Kỹ năng : - Thực hiện được kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua “( Chạy đà – giậm nhảy – qua xà – tiếp đất ) - Thực hiện cơ bản đúng trò chơi. 1. Nhảy cao : Luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy cao kiểu "Bước qua". * Hoạt động 2 : - Kiến thức : Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. - Kỹ năng : - Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên. - Duy trì và nâng cao sức bền. 2. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên nam 800m nữ 500m C. KẾT THÚC : + Thả lỏng các khớp + Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. +Yêu cầu tập luyện ở nhà + Xuống lớp 15ph 2Lx8N 15m x 2L 65ph 45 ph 20 ph 10ph Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình học € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn và yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm. Đội hình nhảy cao €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€ € GV chia lớp ra làm 4 tốp (2 nam, 2 nữ) cho chạy quanh sân bóng theo nhóm sức khoẻ và yêu cầu thả lỏng khi về đích Đội hình chạy bền €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình thả lỏng €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € GIÁO ÁN SỐ 16 Ngày soạn : 02 - 12 - 2013 Ngày dạy : 03 - 04 / 12 / 2013 Tuần 15 : Tiết 31 - 32 Khối lớp dạy 9 BÀI DẠY + NHẢY CAO + CHẠY BỀN I/ MỤC TIÊU : + Nhảy cao: Luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy cao kiểu "Bước qua". Giới thiệu một số điểm trong luật điền kinh ( phần nhảy cao ) + Đá cầu : - Tâng cầu bằng đùi, Tâng cầu bằng má trong bàn chân. - Tâng cầu bằng mu bàn chân. Di chuyển bước đơn ra sau chếch phải, chếch trái. + Chạy bền: Luyện tập chạy bền yêu cầu biết phân phối sức hợp lý trên đường chạy. II/ ĐỊA ĐIỂM : sân trường III/ THỜI GIAN : 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC : NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay khớp cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau B. CƠ BẢN : * Hoạt động 1 : - Kiến thức: Biết cách thực hiện hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua “ - Kỹ năng : - Thực hiện được kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua “ - Nâng dần thành tích. 1. Nhảy cao : Luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy cao kiểu "Bước qua". + Giới thiệu một số điểm trong luật điền kinh ( phần nhảy cao ) - Giáo viên cho học sinh nắm một số luật. - Trong nhảy cao chỉ được phép giậm nhảy 1 chân. Mỗi mức xà được nhảy 3 lần. - Thành tích chung cuộc được tính ở mức xà cao nhất mà người đó đã nhảy qua. - Mức xà khởi điểm và nâng lên theo điều lệ . - VĐV phải nhảy theo thứ tự khi gọi tên. * Hoạt động 2 : - Kiến thức : Biết cách thực hiện tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân, di chuyển đơn bước ra sau chếch phải, chếch trái. - Kỹ năng : Thực hiện cơ bản đúng tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân, di chuyển đơn bước ra sau chếch phải, chếch trái. 2. Đá cầu : - Tâng cầu bằng đùi. - Tâng cầu bằng má trong bàn chân, - Tâng cầu bằng mu bàn chân. - Di chuyển bước đơn ra sau chếch phải, chếch trái. Lïi ph¶i Lïi tr¸i * Hoạt động 3 : - Kiến thức : Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. - Kỹ năng : - Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên. - Duy trì và nâng cao sức bền. 3. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên nam 800m nữ 500m C. KẾT THÚC : + Thả lỏng các khớp + Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. +Yêu cầu tập luyện ở nhà + Xuống lớp 15ph 2Lx8N 15m x 2L 55ph 35 ph 20 ph 10 ph 10ph Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình học € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn và yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm. Đội hình nhảy cao €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€ € Đội hình học đá cầu € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV chia lớp ra làm 4 tốp (2 nam, 2 nữ) cho chạy quanh sân bóng theo nhóm sức khoẻ và yêu cầu thả lỏng khi về đích Đội hình chạy bền €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình thả lỏng giống như đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € GIÁO ÁN SỐ 17 Ngày soạn : 09 - 12 - 2013 Ngày dạy : 10 - 11 / 12 / 2013 Tuần 17 : Tiết 33 -34 Khối lớp dạy 9 BÀI DẠY ÔN TẬP KIỂM TRA HỌC KỲ I I/ MỤC TIÊU: - Kỹ thuật nhảy cao kiểu " Bước qua". Yêu cầu thực hiện hoàn chỉnh kỹ thuật và nâng cao thành tích . - Chạy bền: Luyện tập chạy bền yêu cầu biết phân phối sức hợp lý trên đường chạy. II/ ĐỊA ĐIỂM : sân trường III/ THỜI GIAN : 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay khớp cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ - Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau B. CƠ BẢN : * Hoạt động 1 : - Kiến thức: Biết cách thực hiện hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua “ - Kỹ năng : - Thực hiện được kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua “ - Nâng dần thành tích. 1. Nhảy cao : Luyện tập nâng cao kỹ thuật nhảy cao kiểu "Bước qua". * Hoạt động 2 : - Kiến thức : Biết cách thực hiện chạy trên địa hình tự nhiên. - Kỹ năng : - Thực hiện được chạy trên địa hình tự nhiên. - Duy trì và nâng cao sức bền. 2. Chạy bền : Chạy trên địa hình tự nhiên nam 800m nữ 500m C. KẾT THÚC : + Thả lỏng các khớp + Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. +Yêu cầu tập luyện ở nhà + Xuống lớp 15ph 2Lx8N 15m x2L 50 ph 15ph 10ph Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € Đội hình học € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn và yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm. Đội hình nhảy cao €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€ € GV chia lớp ra làm 4 tốp (2 nam, 2 nữ) cho chạy quanh sân bóng theo nhóm sức khoẻ và yêu cầu thả lỏng khi về đích Đội hình chạy bền €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € GIÁO ÁN SỐ 18 Ngày soạn : 16 - 12 - 2013 Ngày dạy : 17 - 18 / 12 / 2013 Tuần 18 : Tiết 35 -36 Khối lớp dạy 9 BÀI DẠY KIỂM TRA HỌC KỲ I NHẢY CAO I/ MỤC TIÊU: KIỂM TRA HỌC KỲ I NHẢY CAO KIỂU “ BƯỚC QUA “ II/ ĐỊA ĐIỂM : sân trường III/ THỜI GIAN : 90phút IV/ TIẾN TRÌNH DẠY - HỌC: NỘI DUNG ĐỊNH LƯỢNG PHƯƠNG PHÁP TỔ CHỨC A. MỞ ĐẦU : + Nhận lớp, điểm danh, phổ biến nội dung mục đích giờ học. + Khởi động chung : - Xoay khớp cổ. - Xoay cổ tay, cổ chân. - Xoay bả vai. - Xoay hông - Xoay gối. - Gập bụng + Khởi động chuyên môn : - Chạy bước nhỏ Chạy nâng cao đùi - Chạy gót chạm mông - Chạy đạp sau B. CƠ BẢN : * Hoạt động 1 : - Kiến thức: Biết cách thực hiện hoàn thiện kỹ thuật nhảy cao kiểu “ Bước qua “ - Kỹ năng : - Thực hiện cơ bản đúng nhảy cao kiểu “ Bước qua “ ( đạt yêu cầu về thành tích và kỹ thuật ). 1. Ôn tập nhảy cao : Làm quen với mức xà để khởi động. 2. Kiểm tra nhảy cao : a. Nội dung : Kiểm tra kỹ thuật và thành tích nhảy cao kiểu “bước qua “ b. Tổ chức và phương pháp kiểm tra : - Kiểm tra nam riêng nữ riêng. - Mỗi hs nhảy thử một lần và chính thức tối đa 3 lần cho một lần nhảy. - Chú ý có biện pháp bảo vệ an toàn cho hs. c. Cách cho điểm : Điểm kiểm tra cho theo mức độ thực hiện kĩ thuật và thành tích đạt được của từng HS. + Điểm Giỏi ( 9 - 10 điểm) : Thực hiện đúng 4 giai đoạn kĩ thuật và thành tích đạt 1m30 cho nam và 1m15 cho nữ + Điểm Khá ( 7 - 8 điểm ) : Có 1 vài sai sót nhỏ về kĩ thuật và thành tích đạt 1m 20 đến 1m15 cho nam và 1m 05 đến 1m 00 cho nữ. + Điểm Đạt ( 5 - 6 điểm ) : Thực hiện sai 1 trong 3 giai đoạn kĩ thuật và thành tích đạt trên 1m10 cho nam và 90cm cho nữ. + Điểm chưa đạt ( 3 - 4 điểm ) : Thực hiện sai từ 2 - 3 giai đoạn, không tính thành tích. Cho ôn và kiểm tra lần 2. C. KẾT THÚC : + Thả lỏng các khớp + Giáo viên nhận xét: Đánh giá ưu khuyết điểm giờ dạy công bố khen thưởng khích lệ bằng 1 tràng pháo tay cho đội thắng cuộc. +Yêu cầu tập luyện ở nhà + Xuống lớp 15ph 2Lx8N 15m x 2L 65 ph 10ph Đội hình nhận lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € Đội hình khởi động € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € € GV thực hiện hoàn chỉnh 4 giai đoạn và yêu cầu học sinh thực hiện theo nhóm. Đội hình kiểm tra nhảy cao €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€€€ €€€€ € Đội hình thả lỏng giống đội hình khởi động Đội hình xuống lớp €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ €€€€€€€ € THỜI GIAN CÒN LẠI TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA TÙY THEO ĐIỀU KIỆN THỰC TẾ CỦA NHÀ TRƯỜNG

File đính kèm:

  • docThe duc 8(1).doc